• Novinky

     • Best in English 2023

       "You´re simply the best..." spieva Tina Turner a my môžeme slová  jej svetoznámej piesne použiť na 27 statočných, ktorí sa nezľakli konkurencie (a tá bola teda riadna - 24363 študentov zo 702 stredných škôl a 34 krajín) a skúsili si zmerať sily a svoje zručnosti v angličtine so svojimi rovesníkmi. Že to nebolo med lízať, svedčia aj slová samotných súťažiacich: "Nepredstavovala som si to až tak náročné." Bodaj by nie, test na úrovni B1 - C1 európskeho jazykového rámca ani ľahký nemôže byť. A preto - česť a sláva tým (od kvinty po oktávu, druhákom a tretiakom), čo sa nezľakli, nezutekali z boja  a statočne sa s ním popasovali!

     • Bubnovačka 2023

      Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť, “ ktoré už po desiatykrát upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti sa uskutoční na našej škole v pondelok 20.11.2023 o 10:00. Prosíme zástupcov tried o natočenie krátkeho minútového videa bubnovania do rytmu piesne od skupiny Queen - We will rock you.

     • Krásne 2. miesto

      15.11.2023 sa uskutočnil Gymnáziálny  päťboj prírodovedcov, na ktorom sme obsadili krásne  2. mesto. Našimi súpermi boli  gymnáziá z týchto miest: Michalovce - GPH, Vranov nad Topľou, Snina, Trebišov, Humenné a Veľké Kapušany.

      V Gymnaziálnom päťboji prírodovedcov si vynikajúci študenti majú možnosť zmerať svoje vedomosti, zručnosti, tvorivosť a originalitu v oblasti matematiky, fyziky, chémie, informatiky a biológie.

      Zmyslom súťaže je predovšetkým podchytiť záujem a motiváciu mladej generácie v oblasti prírodných vied, ich prostredníctvom napomôcť rozvoju schopností a znalostí, a tak vytvárať širokú základňu pre rozvoj mimoriadnych talentov. Veď vzdelanie, veda, výskum a inovácie – to sú najdôležitejšie  piliere  vedomostnej spoločnosti. Svojimi aktivitami chceme zároveň vytvoriť priestor pre stretávanie sa mladých ľudí, pre nadväzovanie nových kontaktov, výmenu poznatkov, skúseností, názorov. BLAHOŽELÁME:)

     • Poďakovanie za pozvanie

      Srdečne ďakujeme MŠ a ZŠ Vyšná Rybnica za to, že nás pozvali k svojim milým a šikovným žiakom a my, žiačky septimy Liana PodoľakováKarin Michaličová sme tak mali možnosť prezentovať náš dejepisný projekt zameraný na popularizáciu regionálnych dejín s názvom Baškovský evanjeliár - súčasť dedičstva našich predkov. Spojili sme tak príjemné s užitočným. Prečo? Vyskúšali sme si prezentovanie projektu pred väčším publikom,   pripravili sme sa na celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky v Bratislave, no a žiaci základnej školy si rozšírili svoje poznatky z regionálnych dejín. Teší nás aj to, že sme poukázali na dôležitosť regionálnej výchovy vo vzdelávaní.

     • Imatrikulácia prvákov

      Vo štvrtok, 26. 10. 2023, sme my, žiaci 2. A,  pripravili pre žiakov 1. A triedy ich výnimočný a nezabudnuteľný deň: Imatrikuláciu prvákov tzv. uchaľak. Keďže každý správny prvák musí byť na svojej novej škole patrične privítaný, každého sme rytiersky pasovali, obdarili pamätným imatrikulačným listom a pripili si ,,chutným” prípitkom. Nezabudli sme ani na uši pre pána učiteľa Eľka, ktorý sa stal prvýkrát triednym učiteľom.

      Neskôr sa toto popoludnie nieslo v duchu aktivít a súťaží, kde sme mohli vidieť,  akí sú naši prváci šikovní, obratní, rýchli a zohratí. Plní energie a smiechu sme si na konci všetci spolu zatancovali, zaspievali, pohostili sa a poďakovali im za ich statočnosť a výdrž. Veríme, že na tento deň budú spomínať len v dobrom a prajeme im veľa úspechov počas štúdia na našej škole.

     • Košický Matboj

      Košický Matboj sa v tomto školskom roku uskutočnil 27. 10. 2023 v priestoroch Gymnázia na Alejovej 1 v Košiciach. Matboj je matematická súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov stredných škôl a gymnázií, prebieha v troch kolách.  Každé kolo trvá 30 minút a družstvo na jeho začiatku dostane zadanie s 12 úlohami. 

      Našu školu reprezentovali dva tímy. Tím v zložení Janka Fečíková (septima), Veronika Ivanišová (oktáva), Daniel Kajánek (II. A), Jakub Pivarník (II. A) sa umiestnil na 21. mieste, mladší tím v zložení:  Adam Jaško (kvinta),  Alžbeta Kavková (kvinta), Martin Kocur (sexta), Marián Mižák (sexta) sa umiestnil na 31. mieste zo 48 súťažných tímov z celého Slovenska.  Blahoželáme!  

      Odkaz na výsledkovú listinu:  

      https://seminar.strom.sk/media/uploads/vysledkovkamatboj2023.pdf

       

     • Správna voľba povolania –  25. október 2023

       

      Skvelý tím  talentovaných  študentov  prezentoval  naše  gymnázium  na akcii "Správna voľba povolania." Toto podujatie sa koná každoročne pod záštitou Košického samosprávneho kraja na Gymnáziu P. Horova a je určené pre deviatakov  z regiónu Michalovce a Sobrance. Naši žiaci trpezlivo a ochotne odpovedali na otázky deviatakov a predstavili  školu v najlepšom svetle. Návštevníkom ukázali, aká skvelá komunita a vzdelávacia inštitúcia naše gymnázium je. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii tejto akcie a tešíme sa na budúcich prvákov.

     • Návšteva DJZ v Prešove

      Divadlo je jedným z mála miest, kde môžeme zažiť umelecké dielo v jeho plnej nádhere a živej podobe. Preto sme aj my navštívili dve divadelné predstavenia v DJZ v Prešove – Ťapákovci a Hrôzostrašné príbehy strýka Montaquea.

      Jedným z najpozoruhodnejších aspektov našej návštevy bol výkon hercov. Ich schopnosť preniesť emócie a energia na pódiu boli vynikajúce. Boli sme svedkami smiechu, smútku i napätia, ktoré nás doviedli k úvahám o tom, akým spôsobom dokážu umelci ovplyvniť naše emócie a obohatiť náš vnútorný svet. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.

     • OBROVSKÝ ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV

      Postup štyroch projektov na celoštátne finále Festivalu vedy a techniky v Bratislave!

      Dňa 20. 10. 2023 sa konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Tento festival je známy tým, že projekty hodnotia významní vedci, profesori a docenti z UPJŠ v Košiciach a preto sme našim prácam z dejepisu a fyziky venovali úpenlivé a náročné prípravy. Vedeli sme totiž to, že konkurencia bude veľká a porota prísna.

      Naše gymnázium reprezentovali 6 žiaci so 4  vedeckými prácami nasledovne:

      V kategóii Spoločenské vedy:

      Karin Michaličová a Liana Podoľaková – septima – Baškovský evanjeliár – súčasť dedičstva našich predkov a jeho popularizácia.

      V kategórii Fyzika a astronómia :

      Miriam Železníková - 3.A – Fenomén nekonečnosti fyzikálneho javu  v podobe fraktálu

      Emil Dzvonik – 3.A – Difrakcia svetla a jej fyzikálne princípy v optických médiách

      Janka Fečiková a Hana Hamadejová – septima – Pískajúce čajové sitko

      Po náročnom vysvetľovaní a obhajovaní našich projektov pred odbornou porotou prišlo vyhodnotenie. Neuveriteľné, všetky naše 4 projekty postupujú na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční 9. – 10. 11. 2023 na výstavisku Incheba Expo v Bratislave. Držte nám, prosím, palce.

      Ďakujeme našim žiakom za všetok čas a námahu pri prípave na túto vedeckú súťaž a za to, že dokázali, že aj naše malé gymnázium dokáže dosiahnuť obrovské úspechy.

    • Oslava ErasmusDays do tretice
     • Oslava ErasmusDays do tretice

      Aktivitami v rámci osláv ErasmusDays v našej škole rozširujeme obzory a motivujeme k medzinárodnej spolupráci nielen žiakov okolitých škôl, ale aj ich pedagógov. Po dnešnom, už treťom, ErasmusDay sme priblížili podstatu programu Erasmus+ a eTwinning projektov dovedna takmer stovke žiakov základných škôl nášho okresu. Dnes, 20.10.2023,  sme mali česť privítať žiakov a ich učiteľov zo Základnej školy v Krčave, Porúbke a Komenského 6, Sobrance. Strávili sme skvelé dopoludnie aktivitami, ktoré úspešne zvládli naši hostia i  organizátori. Ďakujeme všetkým za aktívny prístup, spoluprácu, príjemnú  atmosféru a sme radi, že sme kolegov z pozvaných škôl inšpirovali a prebudili v nich záujem o Erasmus+.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje