• Všeobecné informácie

     • Do 30. septembra žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil.
     • Žiak, ktorý dobrovoľne koná MS oznámi predmet, ktorý si zvolil.
     • Žiak so zdravotným znevýhodnením (vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu) oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky na základe žiadosti podľa § 14 ods. 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. 
     • Do 15. októbra žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania MS alebo dodatočné prihlásenie
     • Najneskôr do 31. januára môže povoliť riaditeľ školy zmeny v osobitných prípadoch, najmä zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí
  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
   • 00161187
   • 2020740623
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje