GYMNÁZIUM

 

Navigácia

 • Odhlasovanie z obeda

  K dnešnému dňu - 22.6.2018 sa zastavuje odhlasovanie z obeda ELEKTRONICKOU FORMOU. 

 • Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

  Zoznam uchádzačov, ktorí v 2. kole úspešne vykonali prijímacie skúšky a sú prijatí do 1. ročníka osemročného štúdia v školskom roku 2018/2019                                                                      

  Kód žiaka:

  OG17

  OG23

  OG61

   

  Zápis prijatých uchádzačov v 2. kole sa uskutoční 26. 6. 2018. 

   

 • Obvodné kolo Družstiev prvej pomoci mladých

  Do galérie Obvodné kolo Družstiev prvej pomoci mladých boli pridané fotografie.

 • Národný certifikát kvality za projekt Europäer unterschiedlich, aber zusammen – Európania rozdielni, ale spoločne

   

  Žiaci sekundy, nemčinári, boli ďalšou z úspešných skupín v našom gymnáziu, ktorí sa podieľali na spolupráci európskych škôl v etwinningovom projekte Európania rozdielni, ale spoločne. Za aktívnu spoluprácu v ňom získali Národný certifikát kvality.

   Cieľom projektu bolo rozvíjať európsku spoluprácu v rámci spoločných aktivít škôl z Poľska, Francúzska, Rumunska, Chorvátska a Slovenska, pomocou písomnej komunikácie zlepšovať jazykové  zručnosti v nemeckom jazyku, a tak podporovať európske občianstvo. Žiaci si navzájom písali emaily, v ktorých predstavovali seba, svoju rodinu a školu. Inou  aktivitou projektu bolo zhotovovanie vianočných pozdravov a zasielanie projektovým partnerom, aby sa udržiavala kultúrnu tradíciu významných sviatkov v roku. Vianočnými vinšmi vyjadrili žiaci súdržnosť a podporili priateľstvo. Vytvárali tiež krátke videá o svojom meste a o škole a potom v kvíze preukazovali svoje znalosti o projektových partneroch. Interaktívna trieda TwinSpace opäť raz ponúkla možnosť na zatraktívnenie vyučovacích hodín a na rozvíjanie aktivít súvisiacich s vyučovacím procesom.

  Blahoželáme sekundanom!

 • Gymnázium v Sobranciach získalo certifikát „Škola eTwinning“

  Tento certifikát je uznaním a ocenenením za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Program eTwinning tak poskytol uznanie a ohodnotil zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy.

  Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning – sme s radosťou prijali správu, že  patríme medzi 20 slovenských škôl, ktoré tento certifikát „Škola eTwinning“ pre roky 2018-2019 získali.

  Sme oprávnení používať tento certifikát na stránke školy, na svojom profile, v publikáciách atď.

  Gratuláciu a prianie ďalších úspechov v programe eTwinning sme s potešením prijali od eTwinningového tímu z Európskej školy internetu a od NSS pri Žilinskej univerzite.

  Mgr. Anna Tomašurová

   

 • Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

  Dňa 22. mája 2018 sa uskutočnilo v Košiciach  Krajské kolo Mladých záchranárov CO, kde našu školu aj mesto Sobrance reprezentovali dve družstvá. Družstvo v zložení René Karatník, Ladislav Maxim, Laura Slivková a Kristína Kováčová získali 9. miesto v silnej konkurencii 25 súťažiacich družstiev Košického kraja. Srdečne gratulujeme.

  Tu je link na krátke video z Krajského kola, ktorý urobila TV Košice, obzvlášť na cca 1:40 (min) je to zaujímavé.   

  https://www.tvkosice.sk/video/5b053c674526ca17612625cb

 • Súťaž červeného kríža - Obvodné kolo Družstiev prvej pomoci mladých

  Dňa 23. mája 2018  sa uskutočnilo obvodné kolo zdravotníckej súťaže DPP. Súťaž tradične organizuje Slovenský Červený kríž v Michalovciach pre stredné školy michalovského a sobranského okresu.. Tak ako každý rok,  aj tentoraz sme tam mali svoje zastúpenie, dievčatá – Alexandra Hrubaničová, Michaela Kotorová, Patrícia Ondová, Barbara Podoľáková, Monika Janíková a kapitánka družstva Dominika Balombiniová nás opäť nesklamali a obhájili si  1. miesto z minulého roka. V súťaži sme však mali ešte jedno družstvo dievčat v zložení Alexandra Molnárová, Veronika Targošová, Klaudia Kamencová, Ivana Lupjanová, Jana Hajnusová a kapitánka družstva Valika Rošková, ktoré sa tak isto nedali zahanbiť a získali 2. miesto.  Všetkým srdečne blahoželáme.       

   

   

 • Rozlúčka so štvrtákmi
 • Výsledky prijímacích skúšok - 1. kolo

  Osemročné štúdium: Prijati_uchadzaci_osemrocne_studium.pdf

  Štvorročné štúdium:  Prijati_uchadzaci_stvorrocne_studium_1.termin.pdf

                                       Prijati_uchadzaci_stvorrocne_studium_2.termin.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v piatok 18. 5. 2018 od 8.00 hod. do 15.00 hod. (v riaditeľni).  

 • Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

   

  Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany bola  organizovaná sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a odborom krízového riadenia okresného úradu v Sobranciach. Cieľom tejto súťaže je súťažnou formou overiť vedomosti a schopnosti žiakov so zameraním na ochranu života, zdravia a majetku v mimoriadnych situáciách. Našu školu v tejto súťaži zastupovali dve družstvá z tercie. Družstvo v zložení René Karatník, Ladislav Maxim, Laura Slivková a Kristína Kováčová získali 1. miesto. Druhé družstvo v zložení Žofia Ďačková, Michaela Gombošová, Pavol Michálek a Christopher Schmidt  získali 3. miesto. Obidve družstvá zároveň postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22. mája 2018 v Košiciach. Všetkým gratulujeme a držíme im prsty.

 • Rozlúčka s maturantmi 2018
 • Deň Európy v priestoroch nášho gymnázia

   Deň Európy – 9. máj je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.

   

     Junior-ambasádorky - študentky sexty Natália Kozáková Nikola Halaničová v rámci vzdelávacieho programu Ambasádorská škola európskeho parlamentu zrealizovali po prvýkrát Deň Európy aj na našom gymnáziu. Aktivity trvali 4 vyučovacie hodiny po jednej vyučovacej hodine pre triedy terciu, kvartu, 1. A a kvintu.

 • Deň Európy v Košiciach

  Dnešná stredoškolská mládež vyrastá v Európskej únii. Európsky parlament, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, pripravil vzdelávací program pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, do ktorého sa v tomto šk. roku zapojila aj naša škola.

        Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

      Tak sme sa my, študenti sexty v piatok 4. 5. 2018 vybrali pre vedomosti a inšpirácie na Deň Európy do nášho krajského mesta. Mesto Košice pripravilo celodenné oslavy tohto dňa na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne. Témou tohtoročného Dňa Európy bola téma  „Európa v nás“.

   

       Pripravené boli vedomostné súťaže, v ktorých sme si mohli overiť svoje vedomosti o Európskom parlamente a Európskej únii. Svoje zastúpenie mala aj  Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie so svojimi informačnými stánkami. A určite si budeme pamätať, že cestovanie vlakom za 0 eur nie je vždy zadarmo, stojí množstvo času v prípade pokazeného rušňa len pár minút za Košicami ...

 • Deň Zeme 2018

  Do galérie Deň Zeme 2018 boli pridané fotografie.

 • DEŇ ZEME

  Deň Zeme si naši žiaci pripomenuli 23. apríla aktivitami týkajúcimi sa spoznávania prírody v okolí školy a upravovania areálu školy. Triedy od prímy po kvartu pod vedením septimánov a vyučujúcich súťažili v spoznávaní rastlín v okolí školy, vysadili rastlinky a kvety a vyčistili areál školy od odpadkov. Počas týždňa sa niektorí žiaci zúčastnili na akciách mesta venovaným myšlienke ochrany prírody. 

 • Regionálne kolo súťaže MLADÝ EURÓPAN

   

  Dňa 26.4. 2018 sa v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach  uskutočnil 13. ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž organizovalo Regionálne poradenské a informačné centrum v Košiciach po prvýkrát, pretože predtým sme patrili pod Trebišovské centrum. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo z III. A: Dominika Ďačková, Veronika Kaťuchová a Patrik Molnár. 

  Súťaž prebieha v troch kolách:  prvé kolo - vedomostný test pozostávajúci z 50 otázok, v druhom kole sa lúštila krížovka v európskych jazykoch. V prvých dvoch kolách sa nám darilo. Do tretieho, fináloveho kola postúpili iba 3 najlepšie družstvá z 10 zúčastnených škôl. Našim študentom sa podarilo získať perfektné 2. miesto.  

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • OZNAM pre uchádzačov o štvorročné štúdium

  Riaditeľ Gymnázia v Sobranciach oznamuje žiakom 9. ročníka ZŠ, ktorí sa uchádzajú o štvorročné štúdium, že v priestoroch školy sa uskutoční prípravný kurz pre ľahšie zvládnutie prijímacích skúšok:

  - z matematiky dňa 3. mája 2018 (štvrtok) o 14.00 hod.

  - zo slovenského jazyka a literatúry dňa 4. mája 2018 (piatok) o 14.00 hod.

 • Zahraničná exkurzia Taliansko 2018

  Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa 23 študentov našej školy vybralo na cestu do Talianska. Cesta trvala takmer jeden deň, ale my sme ju prežili v skvelej nálade, ktorá nám vydržala celý čas, až do návratu domov. 

  Po príchode do Ríma, keď sme zistili, že nás ani provizórne neubytujú ..., sme využili kúpeľne blízkeho bazéna, aby sme sa „poľudštili“ po noci strávenej v autobuse. Nasledovala prehliadky Ríma, ako ináč - peši (aby sme videli veeeľa, preveľa).

  Ako prvý nás privítal Vatikán. Ako? Dlhočizným radom a precíznou prehliadkou cez rôzne skenovacie zariadenia. Chrám sv. Petra však stál za to 2-hodinové čakanie. Tento chrám je renesančno - baroková stavba, ktorá je najslávnejšia a najviac navštevovaná svätyňa na svete. Po prehliadke chrámu sme išli pokoriť ďalšiu pamiatku, ktorou bola Sixtínska kaplnka. Ďalší deň sme „našli“ fontánu di Trevi, kde sme nezabudli hodiť mincu, aby sme sa do Ríma vrátili. Nezabudli sme ani na Koloseum, námestie Navona, Panteón či Španielske schody. Posledný deň v Taliansku sme ešte navštívili Benátky. Námestie sv. Marca a baziliku sv. Marca ... to sú určite najúžasnejšie pamiatky v Benátkach. Po Benátkach naša cesta smerovala už len domov. Z tohto výletu sme si odniesli krásne zážitky, a opäť by sme sa tam radi vrátili.

  ..... zistili sme tiež že, žiadne Benátky neexistujú. Je iba Venezia. Že angličtina nie vždy pomôže - lebo „vanero“, „vočo“ a iné sa ťažko hľadá v slovníku. Že GPS je na nezaplatenie:)) Niekto sa neviezol vlakom ešte ani na Slovensku a už sa viezol v ITALY rovno poschodovým rýchlovlakom zo stanice s viac ako 30 nástupišťami. Že Slovenky sú najkrajšie a ruža vo Venezii stojí 1 euro (v SO takmer 3 eurá:)) Pizzu si radšej rozrež sám, ináč to bude za 2 eurá. Keď je verejná toaleta zatvorená, tak cestou k inej je aj 5 eurová Fanta:)) Že Mišo Hudák nie je jeden... s nami bol pán šofér - Mišo Hudák II. Od hladu by sme nepomreli, lebo máme hamorskú pekáreň.... ďakujeme. A že na sedenie neslúži len stolička či lavička a na spanie len posteľ či pohovka. A v Benátkach sa autom naozaj nikam nedostanem...... a v Ríme MHD znamená zaručene aj návštevu zubára. A ešte veľa, preveľa iného.

   

 • SOČ

  Natália Petruny – 1. miesto v krajskom kole  SOČ a postup na celoštátnu prehliadku do Žiliny

  Slzám dojatia sa neubránila Natália Petruny zo IV. B triedy pri vyhlasovaní výsledkov  krajského  kola súťaže Stredoškolská odborná činnosť. V jednej z najnáročnejších kategórií, matematika a fyzika, si zaslúžene odniesla 1. miesto a postup na celoštátne finále do Žiliny. Jej práca z fyziky s názvom  Farba kryštálu, kvalitná prezentácia a vedomosti  zaujali odbornú porotu natoľko, že  dokázala zvíťaziť v ťažkej konkurencii stredných odborných škôl a gymnázií z celého košického kraja.

  Natália si tento úspech cení o to viac, že okrem štúdia na našom gymnáziu sa úspešne venuje aj športu – je šesťnásobnou majsterkou Slovenska v džude a rozhodkyňou. Hoci jej na štúdium veľa času nezostáva, dokáže zosúladiť všetky svoje záujmy a povinnosti tak, že naše gymnázium zviditeľňuje v rámci kraja a  Slovenska. 

  Natálii blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom finále v Žiline 26. až 28.apríla 2018.

 • Darovanie 2 % dane

  Vážení rodičia a priatelia školy, 

  podporte vzdelávanie svojich detí. Poskytnutím 2 % Vašich daní pomôžete na ceste k rozvoju mladých ľudí.

strana: