• Oznam pre žiakov a rodičov žiakov školy

     • Na základe  Rozhodnutia_ministra_skolstva__vedy__vyskumu_a_sportu_SR.pdf   je vyučovanie prerušené až do odvolania. Žiaci sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020  je zrušená. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30. 6. 2020.

      Testovanie (Monitor 9) žiakov kvarty je zrušené.

      Prihlášky na štvorročné štúdium a osemročné štúdium bude možné podať do 15. 5. 2020 (potvrdenie od lekára nebude potrebné).

      Vnutorny_pokyn_riaditela_c._1-2020.pdf

     • Milí žiaci,

     • z dôvodu hrozby nebezpečného infekčného ochorenia sa vaša pravidelná dochádzka do školy prerušila, ale to neznamená, že máte prázdniny. Máte domácu karanténu, preto vás žiadame, aby ste ju dôsledne dodržiavali. V najbližších dňoch vás budú kontaktovať učitelia jednotlivých predmetov so zadaniami a domácimi úlohami. Preto sledujte školskú stránku  a informácie na edupage.

      Prajeme vám a vašim blízkym pevné zdravie a tešíme sa na stretnutie v škole 30. marca 2020.

      Vedenie školy

     • Zmena termínu EČ, PFIČ a IČ MS 2020

     • V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa menia termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

      Riadny termín EČ a PFIČ MS 

      31. marec 2020 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

      1. apríl 2020 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

      2. apríl 2020 (štvrtok) - matematika 

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15.4.2020 až 20.4.2020.

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1.6.2020 do 19.6.2020.

      Podrobnejšie informácie na:  

      https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2019-2020?componentId=1571

      Študentom odporúčame pri príprave na maturitnú skúšku využiť testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na webovej stránke NUCEMu v časti Maturita ► Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch.

     • Prerušenie vyučovania v dňoch 9. - 13. 3. 2020

     • Na základe Pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 6/2020 sa za účelom ochrany verejného zdravia prerušuje vyučovací proces od 9.3.2020 (pondelok) do 10.3.2020 (utorok).

      **********

      Na základe Pokynu predsedu  Košického samosprávneho kraja č. 9/2020 pokračuje prerušenie vyučovacieho procesu pre žiakov školy v dňoch od 11. 3. 2020 (streda) do 13. 3. 2020 (piatok).

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • sa začínajú v pondelok 2. marca 2020 a končia sa v piatok 6. marca 2020. Vyučovanie sa začne v pondelok 9. marca 2020.

     • Ruské slovo

     • Dňa 19.2.2020 prebehlo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov,  v kategóriách prednes poézie, prózy, sólový, skupinový spev pre základné a stredné  školy.

      Výsledky súťaže:

      Emma Hrunková – Sexta – 3. miesto prednes prózy SŠ

      Mária Nebesníková – 3.A – 1. miesto prednes poézie SŠ

      Kristína Janusiková, Emma Mihalčová – kvarta, sekunda –1.miesto skupinový spev ZŠ

      Kristína Kicová – 2.A –  3.miesto sólový spev SŠ

      Jozef Fabišík, Lukáš Pasteľák – 1.A – 3.miesto skupinový spev SŠ

      Žiaci, ktorí mali umiestnenia na prvom mieste,  postúpili na celoslovenské kolo, ktoré

      sa uskutočnilo 28.2.2020 v Košiciach. Žiačky K. Janusiková a E. Mihalčová obsadili druhé

      miesto a M.Nebesníková získala tretie miesto vo svojich kategóriách. 

      Srdečne im blahoželáme.

     • PLES GYMNAZISTOV

     • Mesiac február nám každoročne pripomína, že je nielen zimným mesiacom, ale aj mesiacom, v ktorom oslavujeme jeden z krásnych a príjemných sviatkov. Je to sviatok svätého Valentína, deň zamilovaných.

      O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý bol mučeníkom žijúcim za vlády cisára Claudia II.  Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov.  Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie.

      Odvtedy starí Rimania oslavovali tento deň a dávali všetkým ženám v rodine kvety a malé darčeky. Chýry o tomto sviatku sa neskôr rozšírili aj do ďalších  krajín sveta. Dodnes mnohé mladé dámy veria, že muž, o ktorom sa žene sníva počas valentínskej noci, sa stane jej manželom.

      A keďže sa táto tradícia udomácnila aj u nás, každý rok si ju v našej škole pripomíname formou študentského plesu. Ten tohtoročný sa konal 22.2.2020.  Magický dátum s magickou atmosférou.

      Veríme, že všetci zúčastnení si odniesli krásne zážitky a prežili nádherný slávnostný večer.

     • 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka

     •             Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je už dvadsať rokov 21. február, je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete. V rámci hodín čitateľskej gramotnosti si aj naši kvartáni rôznymi aktivitami pripomenuli „SVIATOK SLOVENČINY“. Diskutovali o tom, či poznajú históriu tohto sviatku, uvádzali zaujímavé informácie spojené s týmto dňom, o ktorých sa na hodine dozvedeli, argumentovali, prečo je dôležité propagovať a dostávať do povedomia nielen tento deň, ale ja pestovanie a rozvíjanie kultúry materinského jazyka.  V ďalšej fáze kvartánov  potrápili „írečité“ nárečové slová. A nakoniec sa pokúsili rozlúštiť ľubozvučné slová ukryté v prešmyčkách. Mimochodom, viete, čo je tuľajka, lôchať či žviakať ?

     • Sladká hodina slovenčiny alebo ako si osladiť obyčajný školský deň

     • Sladká hodina, kto by takej odolal? My teda nie! Zažili sme ju spolu s našou slovenčinárkou vo štvrtok, 20.02.2020. Ale to nie je všetko. Sliny nám začali tiecť už na predchádzajúcej hodine. A to sme ešte len začali písať opis pracovného postupu obľúbenej maškrty. Úloha na tento deň znela: „ Zrealizovať svoj recept a, samozrejme, priniesť dôkaz.“  Jasné, že sme potrebovali aj malú, celkom maličkú pomoc rodičov a do školy sme doniesli fantastické domáce úlohy: šaláty, bábovky, perník, jablká v karameli, muffiny a ďalšie dobroty. Svoje výtvory sme dovolili ochutnať nielen profesorom (teraz už tiekli sliny všetkým, čo vstúpili do našej triedy), ale aj svojim kamarátom z gymnázia. Na ochutnanie sme niekoľko dobrôt priniesli aj pánovi riaditeľovi, ktorý sa veľmi potešil a pochválil nás. Nám všetkým sa takéto vyučovanie páčilo a dúfame, že takéto skvelé hodiny budeme mať častejšie. Ďakujeme našej slovenčinárke za super nápad a za pomoc pri aranžovaní dobrôt našej triednej profesorke.

      Soňa  a jej spolužiaci z prímy

     • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020

     • V dňoch 18. a 20. 2.  2020  naša škola opäť privítala deviatakov, nádejných  budúcoročných prvákov, na  Dňoch otvorených dverí Gymnázia v Sobranciach. Vo vestibule ich čakali naši druháci s pripravenými aktivitami, ktoré prezentovali naše tradície.  Ďalšou zastávkou pri spoznávaní gymnázia bol uvítacia miestnosť plná informácií, a to nielen o možnostiach štúdia v našom gymnáziu, ale aj o zaujímavých školských a mimoškolských aktivitách. 

      Najdôležitejšou časťou DOD  2020 bolo spoznávanie toho NAJ z našej školy prostredníctvom interaktívnej hry Gymnázium na DOTYKJednotlivé tímy sprevádzané žiakmi 1.A  a kvarty  putovali – spoznávali – objavovali. Nádejným uchádzačom bolo umožnené nielen nakuknúť do jednotlivých tried a odborných učební, ale aj aktívne sa zapojiť do pripravených aktivít, pokusov a  súťažných úloh. Sme veľmi radi, že tento rok  DOD navštívili žiaci zo sobranských ZŠ, ale aj zo ZŠ v Bežovciach,  Porúbke, Úbreži i Jovse.

      Veríme, že sa s niektorými deviatakmi stretneme v septembri  2020 po úspešnom zvládnutí Testovania 9 a prijímacích skúšok. Tešíme sa na VÁS,  budúci prváci!

      Veľké ĎAKUJEME patrí žiakom a pedagógom nášho gymnázia, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a realizácii DOD 2020.

      Zaujímavé momenty boli zvečnené aj fotoobjektívom a môžete si ich pozrieť vo fotoalbume (vďaka žiakom 2. A).

     • Okresné kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády

     •  

      Dňa 14. 2. 2020 sa uskutočnilo okresné  kolo Dejepisnej olympiády a našu školu reprezentovali žiaci v kategóriách C, D, E,  pričom v  kategórii E sa nášmu žiakovi podarilo vybojovať prvenstvo vo svojej kategórii. Najúspešnejší boli žiaci – Branislav Kica (1. miesto v kategórii E) a Zuzka Birošová (2. miesto v kategórii E).

      Branko Kica postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 24. 3. 2020 v Košiciach. Držíme palce !

      Srdečne blahoželáme a pevne dúfame, že takýchto záujemcov o štúdium dejepisu v budúcnosti neubudne!

      Umiestnenia ostatných žiakov:

      Mirka Tkáčová  (kategória D) – 3. miesto

      Alenka  Timková (kategória C) –  3. miesto

     • Lyžiarsky zájazd - Lopušná dolina

     • 10.2.2020...deň, kedy sa začal náš dlhoočakávaný lyžiarsky výcvik. V pondelok ráno nás autobus odviezol do Lopušnej doliny.  Hneď po príchode a ubytovaní sa v izbách hotela Spolcentrum sme mali namierené rovno na svah, kde nás rozdelili do skupín podľa našich skúsenosti s lyžovaním. Až tu sa začala sranda. Mnohí sa v ten týždeň naučili lyžovať a niektorí si len vylepšili svoje skúsenosti na svahu. Obávali sme sa najmä počasia, ktoré nemalo byť priaznivé. No, našťastie, sme lyžovali každý deň, hoci vždy v iných podmienkach. Asi tretí deň na svahu nám vyšlo výborné počasie a my sme boli veľmi šťastní, že sa môžeme slniť v našom obľúbenom bufete. Niektorí tam strávili viac času ako na lyžiach. V hoteli sme sa určite nenudili, keďže sa všetci výborne poznáme. Mohli sme sa zabaviť na bowlingu, hraním kariet alebo biliardu. Niektorí ukázali svoje spevácke skúsenosti aj na izbách. Nuda to určite nebola. Občas nám nepostačovala hotelová strava, no hneď vedľa hotela bol náš obľúbený Lidl, ktorý nás zachránil, keď na nás prišiel hlad. Na konci týždňa sme si mohli preveriť svoje skúsenosti na svahu v pretekoch, ktorých sa väčšina z nás s radosťou zúčastnila. Prišiel čas vrátiť sa domov, do reality, hoci sa nám niektorým vôbec nechcelo. Sme šťastní, že máme nové zážitky.  Aj za ne ďakujeme našim skvelým učiteľom.  Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.  Kvinta

     • Deň otvorených dverí

     • Gymnázium v Sobranciach pozýva žiakov 9. ročníka  základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. februára a 20. februára 2020 o 8:15.

      Ste srdečne vítaní!

       

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni