Gymnázium

 

Navigácia

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

  Čas prázdnin prešiel. 3. september zaklopal na brány všetkých škôl, rovnako aj na tú našu - na bránu Gymnázia v Sobranciach. Po dvoch mesiacoch oddychu sa znova radi vraciame k svojim spolužiakom, ku kamarátom do známych tried.

  Začíname ďalšiu etapu nášho školského života. 3. september je pre nás odrazovým mostíkom na možno ešte úspešnejší rok, ako bol ten minulý.
   

   Školský rok 2018/2019 bude výnimočný najmä pre naše najnovšie posily - žiakov prímy a prvého ročníka - ktorí dnes otvárajú novú kapitolu v knihách svojho života. Milí primáni a prváci, veríme, že sa čoskoro zorientujete v nových priestoroch, zoznámite sa s novými spolužiakmi i učiteľmi a otvoria sa vám brány do sveta nových vedomostí.

  Tento školský rok bude významný aj pre žiakov dvoch tried končiacich ročníkov. Ich pôsobenie v našej škole sa zavŕši, no pred nimi stojí najväčšia výzva, a to maturitná skúška. Milí oktaváni a štvrtáci, želám vám a rovnako aj nám, všetkým žiakom gymnázia, veľa síl do učenia a veľa úspechov v nastávajúcom školskom roku. Prajem vám dostatok školských i mimoškolských príležitostí, pri ktorých budete môcť dokázať svoj talent, tvorivosť a zanietenie.

  ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019!

 • ISIC karty

  pre žiakov školy (nových členov) sa vybavujú u PaedDr. Petrovej, PhD. od 28. augusta 2018. Je potrebné  zaplatiť 20 Eur a vyplniť prihlášku:  Prihlaska_ISIC.pdf

 • eTwinning
  1. 8. 2018

  Aktualizovali sme modul eTwinning

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Školský rok je za nami, pre mnohých z nás prebehol veľmi rýchlo, pre niekoho sa zdal možno pridlhý. Shakespeare kedysi povedal, že čas uteká podľa toho, s kým sme.  Mnohí z nás, nielen z primánov a prvákov, si našli  v tejto škole nových priateľov, a to nielen vo vlastnej triede. Podľa týchto priateľských vzťahov a času stráveného so spolužiakmi školský rok priam preletel.

  Školský rok je vždy pestrý, vždy iný, aj keď má svoj ustálený priebeh.  Je popretkávaný prácou žiakov na hodinách, na rôznych projektoch, je spestrený spoločnými podujatiami pre žiakov – počnúc od uvítacích uchaľských večierkov, besied až po koncoročné výlety. No jednou z hlavných úloh školy je vzdelávanie a vzdelávací proces. Aj medzi žiakmi našej školy máme mnohých účastníkov rozmanitých súťaží – od vedomostných, cez kreatívne umelecké či športové súťaže. Žiaci, ktorí sa zapájajú do súťaží a mimoškolských aktivít, rozvíjajú nielen svoje schopnosti, ale zároveň šíria dobré meno nášho gymnázia. Nezabudli sme  na nich ani pri ukončení školského roka. Patrí im poďakovanie za reprezentáciu našej školy.

  Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce v novom školskom roku.

 • Fotografie

  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Odhlasovanie z obeda

  K dnešnému dňu - 22.6.2018 sa zastavuje odhlasovanie z obeda ELEKTRONICKOU FORMOU. 

 • ZÓNA D

  Dňa 6.6.2018 sa žiaci sekundy zúčastnili na vyhodnotení súťaže Zóna D. Vyhodnotenie prebehlo na Zemplínskej šírave, počas plavby loďou. Žiaci súťažili v kategórii reklamný spot s protidrogovou tematikou, kde žiaci Jakub Kostičák a Kristián Jún získali 1. miesto. 2. miesto získala Vilma Oklamčáková z tercie a 3. miesto Alexandra Petrušková a Sofia Popovičová z tercie. Plavba loďou bola príjemným zážitkom nielen pre výhercov, ale aj pre ich spolužiakov. 

  Srdečne blahoželáme.

 • Obvodné kolo Družstiev prvej pomoci mladých

  Do galérie Obvodné kolo Družstiev prvej pomoci mladých boli pridané fotografie.

 • Národný certifikát kvality za projekt Europäer unterschiedlich, aber zusammen – Európania rozdielni, ale spoločne

   

  Žiaci sekundy, nemčinári, boli ďalšou z úspešných skupín v našom gymnáziu, ktorí sa podieľali na spolupráci európskych škôl v etwinningovom projekte Európania rozdielni, ale spoločne. Za aktívnu spoluprácu v ňom získali Národný certifikát kvality.

   Cieľom projektu bolo rozvíjať európsku spoluprácu v rámci spoločných aktivít škôl z Poľska, Francúzska, Rumunska, Chorvátska a Slovenska, pomocou písomnej komunikácie zlepšovať jazykové  zručnosti v nemeckom jazyku, a tak podporovať európske občianstvo. Žiaci si navzájom písali emaily, v ktorých predstavovali seba, svoju rodinu a školu. Inou  aktivitou projektu bolo zhotovovanie vianočných pozdravov a zasielanie projektovým partnerom, aby sa udržiavala kultúrnu tradíciu významných sviatkov v roku. Vianočnými vinšmi vyjadrili žiaci súdržnosť a podporili priateľstvo. Vytvárali tiež krátke videá o svojom meste a o škole a potom v kvíze preukazovali svoje znalosti o projektových partneroch. Interaktívna trieda TwinSpace opäť raz ponúkla možnosť na zatraktívnenie vyučovacích hodín a na rozvíjanie aktivít súvisiacich s vyučovacím procesom.

  Blahoželáme sekundanom!

 • Gymnázium v Sobranciach získalo certifikát „Škola eTwinning“

  Tento certifikát je uznaním a ocenenením za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Program eTwinning tak poskytol uznanie a ohodnotil zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy.

  Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning – sme s radosťou prijali správu, že  patríme medzi 20 slovenských škôl, ktoré tento certifikát „Škola eTwinning“ pre roky 2018-2019 získali.

  Sme oprávnení používať tento certifikát na stránke školy, na svojom profile, v publikáciách atď.

  Gratuláciu a prianie ďalších úspechov v programe eTwinning sme s potešením prijali od eTwinningového tímu z Európskej školy internetu a od NSS pri Žilinskej univerzite.

  Mgr. Anna Tomašurová

   

 • Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

  Dňa 22. mája 2018 sa uskutočnilo v Košiciach  Krajské kolo Mladých záchranárov CO, kde našu školu aj mesto Sobrance reprezentovali dve družstvá. Družstvo v zložení René Karatník, Ladislav Maxim, Laura Slivková a Kristína Kováčová získali 9. miesto v silnej konkurencii 25 súťažiacich družstiev Košického kraja. Srdečne gratulujeme.

  Tu je link na krátke video z Krajského kola, ktorý urobila TV Košice, obzvlášť na cca 1:40 (min) je to zaujímavé.   

  https://www.tvkosice.sk/video/5b053c674526ca17612625cb

 • Súťaž červeného kríža - Obvodné kolo Družstiev prvej pomoci mladých

  Dňa 23. mája 2018  sa uskutočnilo obvodné kolo zdravotníckej súťaže DPP. Súťaž tradične organizuje Slovenský Červený kríž v Michalovciach pre stredné školy michalovského a sobranského okresu.. Tak ako každý rok,  aj tentoraz sme tam mali svoje zastúpenie, dievčatá – Alexandra Hrubaničová, Michaela Kotorová, Patrícia Ondová, Barbara Podoľáková, Monika Janíková a kapitánka družstva Dominika Balombiniová nás opäť nesklamali a obhájili si  1. miesto z minulého roka. V súťaži sme však mali ešte jedno družstvo dievčat v zložení Alexandra Molnárová, Veronika Targošová, Klaudia Kamencová, Ivana Lupjanová, Jana Hajnusová a kapitánka družstva Valika Rošková, ktoré sa tak isto nedali zahanbiť a získali 2. miesto.  Všetkým srdečne blahoželáme.       

   

   

 • Rozlúčka so štvrtákmi
 • Výsledky prijímacích skúšok - 1. kolo

  Osemročné štúdium: Prijati_uchadzaci_osemrocne_studium.pdf

  Štvorročné štúdium:  Prijati_uchadzaci_stvorrocne_studium_1.termin.pdf

                                       Prijati_uchadzaci_stvorrocne_studium_2.termin.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v piatok 18. 5. 2018 od 8.00 hod. do 15.00 hod. (v riaditeľni).  

 • Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

   

  Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany bola  organizovaná sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a odborom krízového riadenia okresného úradu v Sobranciach. Cieľom tejto súťaže je súťažnou formou overiť vedomosti a schopnosti žiakov so zameraním na ochranu života, zdravia a majetku v mimoriadnych situáciách. Našu školu v tejto súťaži zastupovali dve družstvá z tercie. Družstvo v zložení René Karatník, Ladislav Maxim, Laura Slivková a Kristína Kováčová získali 1. miesto. Druhé družstvo v zložení Žofia Ďačková, Michaela Gombošová, Pavol Michálek a Christopher Schmidt  získali 3. miesto. Obidve družstvá zároveň postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22. mája 2018 v Košiciach. Všetkým gratulujeme a držíme im prsty.

 • Rozlúčka s maturantmi 2018
 • Deň Európy v priestoroch nášho gymnázia

   Deň Európy – 9. máj je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.

   

     Junior-ambasádorky - študentky sexty Natália Kozáková Nikola Halaničová v rámci vzdelávacieho programu Ambasádorská škola európskeho parlamentu zrealizovali po prvýkrát Deň Európy aj na našom gymnáziu. Aktivity trvali 4 vyučovacie hodiny po jednej vyučovacej hodine pre triedy terciu, kvartu, 1. A a kvintu.

 • Deň Európy v Košiciach

  Dnešná stredoškolská mládež vyrastá v Európskej únii. Európsky parlament, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, pripravil vzdelávací program pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, do ktorého sa v tomto šk. roku zapojila aj naša škola.

        Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

      Tak sme sa my, študenti sexty v piatok 4. 5. 2018 vybrali pre vedomosti a inšpirácie na Deň Európy do nášho krajského mesta. Mesto Košice pripravilo celodenné oslavy tohto dňa na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne. Témou tohtoročného Dňa Európy bola téma  „Európa v nás“.

   

       Pripravené boli vedomostné súťaže, v ktorých sme si mohli overiť svoje vedomosti o Európskom parlamente a Európskej únii. Svoje zastúpenie mala aj  Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie so svojimi informačnými stánkami. A určite si budeme pamätať, že cestovanie vlakom za 0 eur nie je vždy zadarmo, stojí množstvo času v prípade pokazeného rušňa len pár minút za Košicami ...

 • Deň Zeme 2018

  Do galérie Deň Zeme 2018 boli pridané fotografie.

strana: