GYMNÁZIUM

 

Navigácia

 • Veľkonočné prázdniny

  sa začínajú vo štvrtok 29. marca 2018 a končia sa v utorok 3. apríla 2018. Vyučovanie sa začne v stredu 4. apríla 2018. 

 • Darovanie 2 % dane

  Vážení rodičia a priatelia školy, 

  podporte vzdelávanie svojich detí. Poskytnutím 2 % Vašich daní pomôžete na ceste k rozvoju mladých ľudí.

 • Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium

  Do galérie Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium

  Je sobota 17. marca 2018 a u nás v gymnáziu je už od rána rušno. Vestibul školy sa mení na letiskovú halu, z odborných učební školy sa stávajú atraktívne turistické miesta. Prečo? Všetko je pripravené na Deň otvorených dverí pre budúcich primánov a ich rodičov, aby sa zoznámili s každodenným študentským  životom gymnazistu a prezreli si všetky zákutia nášho gymnázia.

  Na začiatok DOD riaditeľ školy, primáni i sekundáni prezentovali, ako to v našej škole chodí. Najdôležitejšou časťou DOD bolo spoznávanie toho NAJ z našej školy prostredníctvom interaktívnej hry Gymnazisti – cestovatelia. Jednotlivé tímy, sprevádzané žiakmi prímy a sekundy,   súťažili - tvorili – objavovali - zažívali. Prítomní piataci svojou šikovnosťou a vedomosťami potvrdili, že sú výbornými kandidátmi na post primánov nášho gymnázia. BOLI SUPER!

  Oceňujeme, že nielen žiaci, ale aj ich rodičia, obetovali kúsok zo svojho víkendového času, aby nás mohli bližšie spoznať a na základe vlastných skúsenosti zvážiť svoje rozhodnutie stať sa jedným z nás.  TEŠÍME SA NA VÁS,  BUDÚCI PRIMÁNI!

 • Deň otvorených dverí - osemročné štúdium - 17.3.2018

  Pozvanka_na_DOD(2).pdf​​​​​​​

 • Rozvrh hodín počas EČ MS
 • Vyučovania počas písomných MS

  V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, odst. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľ žiakom školy z dôvodu zabezpečenia nerušeného priebehu EČ MS riaditeľské voľno takto:

  13. 3. 2018 majú riaditeľské voľno triedy: II.A, III.A, sexta, septima,

  14. 3. 2018 majú riaditeľské voľno triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima, I.A, II.A, III.A.

  V tieto dni sú žiaci týchto tried odhlásení z obedov v ŠJ.

   

 • PLES GYMNAZISTOV

  Johann Wolfgang Goethe už pred mnohými rokmi povedal: „V mladosti každý verí, že svet začal tým, že je tu všetko práve kvôli nemu.“

  A my môžeme len dodať, že práve v deň nášho Plesu gymnazistov zneli jeho slová pravdivejšie ako inokedy. Všetci sme úprimne verili, že svet a najmä slávnostný večer 10. februára patrili práve nám.  Už po štrnástykrát sa dievčatá zmenili na krásne dámy a chlapci na švárnych mužov, aby spolu oslávili svoju mladosť a zažili  svoj, možno aj prvý, ples. Ples gymnazistov, ktorý pre svojich spolužiakov tohto roku, ako býva tradíciou,  organizovali žiaci tretieho ročníka a septimy s veľkou podporou vedenia školy a triednych profesorov. Užili sme si veľa zábavy, stretli milých ľudí, vychutnali si kultúrny program a získali pekné ceny v tombole. Do tanca nám zahrali DJ Paul G and Lucasso a milou bodkou za týmto úžasným večerom bolo vyhlásenie Kráľa a Kráľovnej plesu, ktorými sa stali Patrik Molnár /3.A/ a Dominika Balombiniová /septima/ a Kráľa a Kráľovnej tanečného parketu, ktorými sa stali Ján Laporčák /3.A/ a Miška Kotorová /septima/. Prajeme žiakom sexty a 2.A, aby sa im o rok podarilo pripraviť rovnako krásny ples, ako bol tohtoročný.

 • 64. ročník Hviezdoslavovho Kubína

  Naši žiaci opäť súťažili. Recitátorské hviezdičky  sa tradične popasovali s umeleckým slovom v školskom kole 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Predniesli nám prekrásne myšlienky z textov našich aj zahraničných autorov. Tí najúspešnejší nás budú reprezentovať na okresnom kole. Sú to Liana Podoľaková a Hana Hamadejová v II. kategórii, René Karatník a Lívia Hrešová v III. kategórii.  IV. kategóriu reprezentujú Miloslava Dzvoníková a Valéria Rošková.

   Všetkým recitátorom blahoželáme a postupujúcim držíme palce.

 • Logická olympiáda

  V mesiaci február sa uskutočnilo školské kolo Logickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 50 žiakov, z ktorých na celoslovenské kolo postupujú dvaja - Alexander Petruny (K) a Pavol Michalek (T). Blahoželáme.

 • JARNÉ PRÁZDNINY

  sa začínajú v pondelok 26. februára 2018 a končia sa v piatok 2. marca 2018. Vyučovanie sa začne v pondelok 5. marca 2018.

 • DOD 2018

  Do galérie DOD 2018 boli pridané fotografie.

 • Gymnazisti – cestovatelia alebo DOD 2018

  V dňoch 22. a  23. februára 2018 naša škola opäť privítala deviatakov, nádejných  budúcoročných prvákov na Dňoch otvorených dverí Gymnázia v Sobranciach. Vo vestibule ich čakali naši prváci s pripravenými cestovateľskými aktivitami. Ďalšou zastávkou pri spoznávaní gymnázia bola destinácia plná informácií, a to nielen o možnostiach štúdia v našom gymnáziu, ale aj o zaujímavých školských a mimoškolských aktivitách. Najdôležitejšou časťou DOD bolo spoznávanie toho NAJ z našej školy prostredníctvom interaktívnej hry Gymnázium na DOTYK. Jednotlivé tímy sprevádzané žiakmi 1.A  a kvinty  putovali – spoznávali – objavovali.

  Veríme, že sa s niektorými deviatakmi stretneme v septembri po úspešnom zvládnutí Testovania 9 a prijímacích skúšok. Tešíme sa na VÁS,  budúci prváci!

  Veľké ĎAKUJEM patrí žiakom a pedagógom gymnázia, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a realizácii DOD 2018.

  Zaujímavé momenty boli zvečnené aj fotoobjektívom a môžete si ich pozrieť vo fotoalbume (vďaka žiakom 1. A).

 • Lyžiarsky výcvik 2018

  Ako býva u nás gymnazistov zvykom, aj tento rok sme sa vydali na týždeň do hôr, aby sme sa naučili lyžovať. Náš výcvik odštartoval 12.februára a potrápili sme sa, ako inak, v lyžiarskom stredisku Lopušná dolina. Až na malé zranenia dopadlo všetko na výbornú a väčšina z nás si už ku koncu týždňa trúfla aj na najväčší svah. Počasie nám prialo celý týždeň a priniesli sme si so sebou nezabudnuteľné zážitky (žiaci kvinty a I.A).

 • DOD pre žiakov 9. roč. ZŠ

  Riaditeľ Gymnázia v Sobranciach srdečne pozýva žiakov 9. ročníkov základných škôl

  na DNI OTVORENÝCH DVERÍ,

  ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 22. februára 2018  a v piatok  23. februára 2018 so začiatkom o 8.15 hod. v budove školy.

  Pripravili sme pre Vás bohatý program, v ktorom môžete:

  • získať množstvo informácií o našej škole,
  • zapojiť sa do projektových aktivít spolu s našimi študentmi,
  • vidieť ukážky mimoškolských aktivít,
  • prezrieť si priestory a vybavenie školy.

  Na besede s vedením školy získate informácie o:

  • školskom vzdelávacom programe,
  • kritériách pre prijatie uchádzačov na štvorročné štúdium,
  • podmienkach štúdia,
  • úspešnosti absolventov školy.

  Príďte sa presvedčiť o tom, že sme moderná škola orientovaná na žiaka s podmienkami pre jeho všestranný rozvoj.

  Tešíme sa na Vás!

 • Výchovný poradca
  19. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

 • Okresné kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády

  Dňa 15. 2. 2018 sa uskutočnilo okresné  kolo Dejepisnej olympiády a našu školu reprezentovali žiaci v kategóriách C, E, F,  pričom v dvoch kategóriách sa našim žiakom podarilo vybojovať prvenstvo vo svojej kategórii. Najúspešnejšie boli žiačky – Julka Tomčová (1. miesto v kategórii C)Mirka Tkáčová (1. miesto v kategórii F).

  Julka Tomčová postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22. 3. 2018 v Košiciach. Držíme palce !

  Srdečne blahoželáme a pevne dúfame, že takýchto záujemcov o štúdium dejepisu v budúcnosti neubudne!

  Umiestnenia ostatných žiakov

  Samuel Kovaľ  (kategória C) – 4. miesto

  Matej Koreň (kategória E) –  riešiteľ DO

  Karin Juhaščiková (kategória F) -  riešiteľ DO

   

   

 • KK Olympiády ľudských práv

  Dňa 8. februára 2018 sa v priestoroch na Gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach konalo krajské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv.

  Po slávnostnom otvorení a úvodných povzbudivých slovách súťažiaci prešli prvým kolom súťaže - písomným testom a po krátkej prestávke boli 22 najúspešnejší rozdelení do dvoch skupín, v ktorých následne absolvovali ústne odpovede na vylosované tézy.

  Našu školu reprezentoval študent IV. A Nikolas Sabo, ktorému sa podarilo prebojovať aj do druhého kola. Z celkových 39 účastníkov KK OĽP získal 14. miesto, za ktoré mu srdečne blahoželáme. 

  fotogaléria: http://rcm.sk/wppg_photogallery/gallery262/

 • Chrípkové prázdniny

  Riaditeľ Gymnázia v Sobranciach oznamuje, že z dôvodu výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení bude prerušené vyučovanie v dňoch od 14. 2. 2018 (streda) do 16. 2. 2018 (piatok).

  Dňa 13. 2. 2018 (utorok) sa vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou.

  Vyučovanie sa začne v pondelok 19. februára 2018.

 • Best in English

  V prílohe si môžete pozrieť certifikát z celoeurópskej súťaže Best in English, v ktorej náš žiak Adrián Habušta z kvinty obsadil 312. miesto medzi žiakmi slovenských a českých škôl a  446. miesto v rámci žiakov európskych škôl, ktorých bolo dovedna 17612.

strana: