GYMNÁZIUM

 

Navigácia

Nedeľa 20. 5. 2018
Počet návštev: 5083497

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Alex HLIVÁK (PRÍMA)
Pozajtra (Utorok 22.5.2018)
Patrik HANDRA (TERCIA)
Barbara PODOĽAKOVÁ (SEPTIMA)
Juliána DUNDOVÁ (II.A)
Juliána MITROVÁ (I.A)
Júlia OVADOVÁ (OKTÁVA)
Juliána TOMČOVÁ (KVARTA)
Júlia ČURPAKOVIČOVÁ (III.A)
 • V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, odst. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľ žiakom školy z dôvodu zabezpečenia nerušeného priebehu ÚFIČ MS riaditeľské voľno takto:

  21. – 22. 5. 2018 majú riaditeľské triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima, I.A, II.A, III.A

  23. 5. 2018 majú riaditeľské voľno triedy: kvinta, sexta, septima, I.A, II.A, III.A

  V tieto dni sú žiaci týchto tried odhlásení z obedov v ŠJ.

  23. 5. 2018 majú účelové cvičenia triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta

 • Osemročné štúdium: Prijati_uchadzaci_osemrocne_studium.pdf

  Štvorročné štúdium: Prijati_uchadzaci_stvorrocne_studium_1.termin.pdf

  Prijati_uchadzaci_stvorrocne_studium_2.termin.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v piatok 18. 5. 2018 od 8.00 hod. do 15.00 hod. (v riaditeľni).

 • Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany bola organizovaná sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a odborom krízového riadenia okresného úradu v Sobranciach. Cieľom tejto súťaže je súťažnou formou overiť vedomosti a schopnosti žiakov so zameraním na ochranu života, zdravia a majetku v mimoriadnych situáciách. Našu školu v tejto súťaži zastupovali dve družstvá z tercie. Družstvo v zložení René Karatník, Ladislav Maxim, Laura Slivková a Kristína Kováčová získali 1. miesto. Druhé družstvo v zložení Žofia Ďačková, Michaela Gombošová, Pavol Michálek a Christopher Schmidt získali 3. miesto. Obidve družstvá zároveň postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22. mája 2018 v Košiciach. Všetkým gratulujeme a držíme im prsty.