• Polovicu mobility Erasmus+ máme za sebou. Úspešne sme zvládli prvú časť – spoznávanie kultúry a histórie hlavného mesta Madrid. Okúsili sme z každého rožka troška – Palacio Royal, katedrálu, zapózovali pri „cestovateľovi“ Donovi Qichotovi, prešli sa obrovským hlavným námestím Plaza Mayor a napokon sme si užili pohľad na mesto z rooftop terasy hotela Riu Plaza. Prvý pracovný deň na miestnej škole v Santa Amalia bol venovaný vzájomnému poznávaniu
   • Dňa 8. 2. 2024 sa konalo v Košiciach KK Olympiády ľudských práv. Našu školu v tejto súťaži reprezentoval Emil Dzvonik z 3. A, ktorý sa stal riešiteľom KK OĽP.
   • Po štyroch dňoch strávených v YBC gymnasium Nacka v Štokholme sa vraciame domov obohatené o skúsenosti, priateľstvá a zážitky. Hospitácia na švédskej škole nám umožnila nahliadnuť do ich školského systému, riadenia školy, organizácie vyučovania, prístupu učiteľov a priebehu vyučovacích hodín. Zistili sme, že sa nedá porovnávať neporovnateľné, teda školského systému, v ktorom je systém, jednoznačné pravidlá, vybavenosť, digitalizácia, ale hlavne
   • Dňa 17.1.2024 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali v kategórii 1B Peter Vaško (kvarta), ktorý obsadil 2. miesto a v kategórii 1A Alžbetka Copková (sekunda), v kategórii 2A Tomáš Vaľko (sexta) a v kategórii 2B Katka Jevčiková (septima), ktorí sa umiestnili na 1. mieste a postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 14.2.2024 v Košiciach.
    Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!
   • Jednu z decembrových hodín dejepisu sme si ozvláštnili besedou s historikom PhDr. Vavrincom Žeňuchom, PhD., ktorý nám opísal, v čom spočíva práca historika. Ukázal nám zaujímavú, starú 200-ročnú knihu a predstavil nám aj svoju vlastnú tvorbu. Zhodli sme sa na tom, že práca historika je zaujímavá a lákavá, ale zároveň zodpovedná, pretože každý historik má vo svojich rukách to, ako čo najpresnejšie podať našu minulosť.
   • Dňa 14. 12. 2023 sme v rámci preventívnych aktivít absolvovali stretnutie s pracovníčkou CPP Michalovce, ktorá nám spestrila hodinu rôznymi aktivitami na tému: Bezpečne na sociálnej sieti. Nielenže sme si aktivity, ale zároveň sme sa poučili o nástrahách, ktoré na nás na sociálnych sieťach striehnu. Ďakujeme za náučné spestrenie vyučovania.
   • Srdečne ďakujeme MŠ a ZŠ Vyšná Rybnica za to, že nás pozvali k svojim milým a šikovným žiakom a my, žiačky septimy Liana Podoľaková a Karin Michaličová sme tak mali možnosť prezentovať náš dejepisný projekt zameraný na popularizáciu regionálnych dejín s názvom Baškovský evanjeliár - súčasť dedičstva našich predkov. Spojili sme tak príjemné s užitočným. Prečo? Vyskúšali sme si prezentovanie projektu pred väčším publikom, pripravili sme sa na cel
   • Jeden z nezameniteľných spôsobov zábavy, ako využiť deň oddychu, je stráviť ho korčuľovaním. Preto sme piatkové ráno 17.11. strávili na ľade. Napriek nepriaznivému počasiu sa mnohí z nás nielenže zabavili, ale spravili sme aj niečo dobré pre svoje zdravie. Tento voľný deň sme využili ako, osviežujúci spôsob pohybovať sa a aktívne zrelaxovať.
   • "You´re simply the best..." spieva Tina Turner a my môžeme slová jej svetoznámej piesne použiť na 27 statočných, ktorí sa nezľakli konkurencie (a tá bola teda riadna - 24363 študentov zo 702 stredných škôl a 34 krajín) a skúsili si zmerať sily a svoje zručnosti v angličtine so svojimi rovesníkmi. Že to nebolo med lízať, svedčia aj slová samotných súťažiacich: "Nepredstavovala som si to až tak náročné." Bodaj by nie, test na úrovni B1 - C1 európ
   • Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum židovskej kultúry v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu už niekoľko rokov realizuje medzinárodný projekt Krókus, ktorého cieľom je pripomenúť si približne 1,5 milióna detských obetí holokaustu. My, žiaci septimy, sme si pamiatku obetí pripomenuli a zapojili sme sa do tohto projektu. V triede najprv prebehla beseda o holokauste a následne sme spoločne vysadili žlté krókusy, farba ktorých sym
   • V mesiaci november sme sa zapojili do celoštátnej súťaže pre stredné školy pod názvom Health Flag. Prihlásení študenti absolvovali online test, v ktorom ukázali, aké vedomosti majú o onkologických ochoreniach a primárnej prevencii. Motto súťaže znie: „ Nevedieť o svojom zdraví je najväčší RED FLAG“. Všetky informácie k testu sú dostupné na stránke www.heathflag.sk . Do súťaže sa zapojilo viac ako 3000 študentov zo Slovenska. Z našej školy sa zapo
   • Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli. A práve titul ŠKOLA ETWINNING 2023 – 2024 si za naše gymnázium prevzal pán riaditeľ Mgr. Marián Mižák 29. 11. 2023 na Národnej konferencii eTwinning v Žiline. Je to ocenenie pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale
   • Vidieť – počuť – skúsiť – zažiť – spoznať. Aj takto by sa dali v skratke charakterizovať Dni otvorených dverí nášho gymnázia pre deviatakov zo základných škôl 30. 11. 2023 – 1. 12. 2023. Vo vestibule školy si deviataci mohli prezrieť realizované projekty či výtvarné práce našich gymnazistov. Neskôr sa mohli zapojiť do pripravených interaktívnych úloh alebo pokusov v rámci modernej biológie, experimentálnej chémie, fyziky, informatiky či pre
   • Študenti spoločenskovedného seminára končiacich ročníkov sa dňa 6. 12. 2023 zúčastnili workshopu „Rozbehni sa!“ spolu so študentmi SOŠOaS v Sobranciach . Tento projekt pomáha ľuďom nájsť nápad a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Pomáhajú úplným začiatočníkom v oblasti podnikania a sú tu pre všetkých, ktorí chcú rozvinúť svoju tvorivosť a rozbehnúť svoj nápad. Nápad A. Pappa (4. A) účastníci worskho
   • Vždy sa potešíme, keď na pôde nášho gymnázia môžeme privítať svojich absolventov. Aj dnes sme mali dôvod potešiť sa z prítomnosti Mišky Šimonovej, ktorá sa prišla s našimi septimánmi a tretiakmi podeliť o svoje vedomosti o umení. Na hodine Umenie a kultúra zasvätila našich žiakov do tajov umeleckých diel, ktoré sa považujú za ikonické, prelomové diela, teda tie, ktoré prekročili tieň svojej doby a svojim autorom priniesli slávu a celosvetové uzna
   • Súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu. Študenti nášho gymnázia si na navodenie vianočnej atmosféry vyzdobili svoje triedy a zapojili sa tak do sútaže o tú najkrajšiu. Rozhodnúť o víťazovi môžete aj pomocou fotografií v tomto príspevku. Hlasovať môže ktokoľvek do 21.12.2023 pomocou tohto odkazu: https://forms.gle/qiBYezbMxbimBTMF9
     • Mobilita2 Erasmus+ Trutnov 4.deň

      Dnešný deň sme si trošku aj zašportovali a zúčastnili sme sa na hodinách predmetov zemepis, chémia a prírodopis. Poobede sme navštívili Adršpašské skalné mesto. Nenáročný 3,5 km dlhý turistický okruh je ideálny na poznávanie krás a fascinujúcich zákutí Adršpašsko-teplických skál, ktoré sa pýšia titulom najväčšie a najdivokejšie skalné mesto Strednej Európy.

     • Akadémia CVČ v Sobranciach

      Dňa 6.6.2023 usporiadalo CVČ Zvonček v Sobranciach slávnostnú akadémiu, kde boli pozvaní víťazi súťaží usporiadaných v spolupráci s CVČ. Ocenenia sa zúčastnili žiaci základných škôl sobranského regiónu a žiaci osemročnej formy štúdia Gymnázia v Sobranciach. Reprezentantom v súťažiach umeleckého slova, vo vedomostných a v športových súťažiach odovzdali ceny predsedovia jednotlivých komisií spolu s primátorom mesta Ing. Sklárom, so zástupcom primátora Mgr. Čurpakovičom a s vedúcou Školského úradu v Sobranciach PaedDr. Kaššajovou. Početné zastúpenie medzi víťazmi mali aj žiaci nášho gymnázia, ktorí sa tešili z vecných ocenení, diplomov a medailí. Blahoželáme úspešným reprezentantom a ďakujeme im za šírenie dobrého mena školy! Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí žiakov viedli a pracovali s nimi počas celého školského roka.

     • Prevencia v teréne

      Tento rok sa po dvojročnej pauze naši žiaci opäť zúčastnili zaujímavého podujatia s názvom Prevencia v teréne.

      Organizátormi podujatia boli Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Lesy SR š.p., Organizačná zložka Vihorlat Vranov.

     • Erasmus+ projekt "in action"

      Ako užitočne využiť magický dátum 1.6. (MDD), keď sa za deti už dávno nepovažujete? My sme ho využili na disemináciu projektu Erasmus+ Act 4 Non Toxic LIfestyle. Študenti kvinty sa zhostili úlohy facilitátora a pripravili v spolupráci s koordinátormi projektu úžasné aktivity. V duchu projektu sme na projektové aktivity využili to, čo nám príroda dáva bez používania toxických materiálov. Každá trieda mala možnosť vyrobiť si vlastné tričká s potlačou zo živých kvetín, vyrobiť vlastný kvetináč recyklovaním plastových nádob a zasadiť si vlastnú triednu rastlinku. Rastlinky dostali aj svoje vlastné mená, keďže sa stali novým „živým“ členom triedy. Príjemné slnečné počasie si všetci spríjemnili organickým elixírom, čerstvou limonádou z bazy, byliniek, medu a ovocia, ktorú pre nich pripravili prváci a kvintáni na hodinách chémie. Čo viac dodať? Strávili sme príjemné dopoludnie, boli sme kre

     • Rozlúčka s maturantmi

      Ľudský život sa skladá z jednotlivých úsekov, období. Bezpochyby k nim patrí aj etapa, v ktorej sa budúci maturanti vymaňujú spod ochranných krídel školy a vstupujú do nového života.

      Aj naši štvrtáci a oktaváni prešli týmto obdobím a počas štúdia na gymnáziu získali mnoho vedomostí a zručností, ktoré im otvoria cestu k ďalšiemu vzdelávaniu. Za ich usilovnosť, výborné výsledky a reprezentáciu školy počas celého štúdia im patrí nielen verbálne poďakovanie, ale aj finančná a vecná odmena, ktorú im udelil riaditeľ školy.

     • Prvý školský výlet prímy

      Keď sme prišli do hotela Chemes, ubytovali sme sa vo svojich izbách. O 10:00 - túra na Vinné jazero (na Viniansky hrad - to sme nezvládli, lebo sme zablúdili 16- krát. Poobede sme sa išli do wellness kúpať. Potom sme mali oddych a večer začal program dňa. Opekačka pod altánkom. Bola to veľká zábava. Najprv sme mali kuracie prsia a potom sme začali opekať špekáčiky. Ukončili sme to nakoniec veľkou párty. V noci o jednej bolo podozrivé ticho, lebo sme sa zatajili. Triedna si myslela, že spíme... Ráno raňajky o 8:30, oddych, šport. Obed na salaši a fotenie na móle. Náš prvý školský výlet sa nám naozaj vydaril. A čo na to triedna? Mám skvelú prímu.

     • Kvintáni a sextáni na výprave po gotických pamiatkach

      Po úspešnej exkurzii v Bardejove sme sa tentokrát vybrali spoznávať gotické pamiatky v Levoči. Najprv sme navštívili radnicu, kde sme oboznámili s jej históriou a dozvedeli sa ačosi o pôvode a vzniku piesne, ktorú sme si cestou v autobuse spievali – „A okolo Ľevoči, tam še vodá toči“. Nasledovala prehliadka Domu Majstra Pavla z Levoče a jeho nádherných rezbárskych diel. Potom sme sa presunuli do Kláštoru Minoritov, ďalšej typickej gotickej stavby. Mimochodom, vedeli ste, že v tomto kláštore sú uložené dary, ktoré darovali na oficiálnej návšteve Slovenska Ján Pavol II. a pápež František? My sme mali možnosť ich vidieť celkom zblízka. A ako sa hovorí, človek mieni a Pán Boh mení, tak aj nám sa plány zmenili po tom, čo sa rozpršalo, a tak sme ďalšiu zastávku našej exkurzie – Spišský hrad, museli vynechať. Nevadí, aj tak nám Levoča poskytla množstvo gotického umenia.

     • Maturita 2023

      Roztrasené kolená, rozochvené hlasy, pot na čele - asi takto nejako naši oktávani a štvrtáci prežívali svoj prvý maturitný deň. Zatiaľ to zvládajú so cťou, tak im držme palce, nech sa im darí aj počas nasledujúcich dní.

     • Zbierka Modrý gombík 2023

      Aj tento rok sa žiaci nášho gymnáziá zapojili do celoslovenskej zbierky Modrý gombík 2023 pod záštitou organizácie UNICEF Slovensko. Aj oni svojou troškou pomoci - vyzbieranou čiastkou prispeli na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

      Ďakujeme žiakom 1. A, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckej činnosti: Sára Jaňovková, Samuel Cifrák, Filip Šukaľ a Marek Šuhajda.

     • IQ olympiáda - regionálne kolo

      Dňa 18.5.2023 sa uskutočnilo regionálne kolo 12. ročníka IQ olympiády na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo 12 622 žiakov zo 770 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Na 3 regionálne kolá postúpilo 80 najlepších žiakov z daných regiónov a
     • Zbierka Modrý gombík

      Dňa 17. 5. 2023 sa uskutoční v priestoroch školy zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023, ktorú organizuje UNICEF.

      Účel zbierky: Pomoc deťom, ktoré sa trápia v humanitárnych krízach aj slovenským deťom. Zbierka je zameraná na programy duševného zdravia u nás aj vo svete

      Výnos zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 bude venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje