• ... k úspechu nášho eTwinning projektu veľkou mierou prispievajú viaceré organizácie.

     Naše projektové príbehy protestujú proti vojne a násiliu na civilnom obyvateľstve, hlavne na deťoch. Protestujeme proti smrti nevinných lidických detí, ktoré zahynuli vo vyhladzovacom tábore Chelmno v Poľsku. Nad projektom už prebralo záštitu Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Slovanský ústav Akadémie vied ČR, starosta mesta Poděbrady a riadite
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+
    • Návšteva skanzenu
    • Lyžiarsky kurz
    • Lyžiarsky kurz
    • Lyžiarsky kurz
    • Eramsus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Rozsvieť modrú
    • Rozsvieť modrú
     • Svetový deň vody 2022

      Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu. Šetrím vodu, nápoj z vodovodu. Východoslovenské vodárne v marci vyhlásili súťaž k svetovému dňu vody, ktorej hlavnou témou bolo šetrenie vody. Do tejto súťaže sme sa zapojili v rámci školského parlamentu a spolu sme za pomoci pána profesora Miňa vytvorili video. Na tvorbe kreatívnych videí ako šetriť vodu sa podieľali členovia školského parlamentu a neskôr sme sa dozvedeli, že sme s naším videom súťaž vyhrali a zástupcovia východoslovenských vodární prišli na našu školu odovzdať krásne a praktické darčeky.

     • Exkurzia – Botanická a Zoologická záhrada Košice

      Premiéru v rámci exkurzií si tentokrát odkrútili naši primáni a sekundáni. Našou prvou zástavkou bola Botanická záhrada v Košiciach. Vo vonkajšom areáli sme mohli obdivovať krásne byliny a dreviny Slovenska doplnené napríklad o zaujímavosti z oblastí včelárstva či dendrológie. Vo vnútorných skleníkoch sme sa oboznámili a spoznali veľké množstvo exotických a tropických druhov rastlín, pochádzajúcich najmä z oblastí Ázie, Afriky či Ameriky. Za všetky možno spomenúť palmy, bambusy, banánovníky či sukulenty. Počas výkladu sprievodkyne sme tak nasali veľa nových a zaujímavých faktov. Absolútnym zážitkom však bola prehliadka motýľov, kde sme sa ocitli doslova ako v raji, obkolesení tými najkrajšími a najfarebnejšími druhmi tropických motýľov. Museli sme si dávať pozor, aby sa nám z toľkej krásy oči nevyočili. V druhej časti exkurzie sme navštívili Zoologickú záhradu v Košiciach. Fauna vystried

     • 1. jún v réžii kvarty

      Síce máme niektorí už občiansky preukaz, no v duši sme stále deti. Kvartáni. Preto sme 1. júna pre našich mladších spolužiakov pripravili zábavné dopoludnie plné tímových súťaží, hudby, loptových hier a dobrej nálady. Bonusom po tímových disciplínach bola ešte súťaž medzi triedami príma, sekunda, tercia v Airsofte. Aj keď sme vyhlasovali výsledky tímových a triednych súťaží, zhodli sme sa na to, že víťazmi boli všetci, ktorí si s nami Deň detí v réžii KVARTY naplno užili...

     • Akadémia 2022 - slávnostné vyhodnotenie okresných súťaží v šk.roku 2021/2022

      V piatok 27. mája 2022 sa v divadelnej sále CVČ v Sobranciach konala Akadémia 2022, na ktorej sa slávnostne vyhodnotili výsledky okresných súťaží za celý školský rok 2021/2022.

      V úvodnom príhovore sa riaditeľka CVČ, Mgr. Mária Cinkaničová, prihovorila prítomným žiakom i pedagógom a vyjadrila radosť, že po dvojročnej prestávke sa toto podujatie mohlo konať za účasti všetkých súťažiacich, pedagógov i členov jednotlivých predmetových komisií. Ocenení boli žiaci škôl sobranského regiónu, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v okresných kolách predmetových olympiád, umeleckých a športových súťaží. Žiakom poblahoželal k dosiahnutým výsledkom aj primátor mesta Sobrance, Ing. Pavol Džurina.

     • Exkurzia – Slovenské opálové bane a Solivar v Prešove

      Po dlhom čase sme opäť vyrazili za poznaním zo školských lavíc priamo do terénu.
      Kto? No, predsa my terciáni, kvartáni aj kvintáni. Kedy? Teraz v máji. Kde? Slovenské opálové bane
      a Múzeum Solivaru v Prešove.
      Mimochodom, vedeli ste, že slovenský opál, známy ako dubnický opál, je jedným z najkrajších
      a najvzácnejších drahokamov na svete a právom si získal pomenovanie „Queen of Gems“(kráľovná
      drahokamov)? Malú časť z neho sme mali možnosť vidieť aj my. Deň bol slnečný a horúci a my sme
      boli vďační, že sme sa mohli schladiť (aj keď poniektorí to vôbec nepotrebovali) v najkrajších
      opálových baniach na svete, ktoré sa nachádzajú len tu, neďaleko od nás, v blízkosti mesta Prešov.
      Nevšedný zážitok z takmer hodinovej návštevy bane umocnil aj veľmi zaujímavý výklad nášho
      skúseného sprievodcu.
      Druhú časť našej exkurzie sme venovali návšteve majestátnej Národnej kultúrnej pamiatke – Múzeu
      Solivaru

     • Oznam o zmene vyučovania

      Z dôvodu prerušenia prevádzky školskej jedálne sa v dňoch 18. až 20. 5. 2022 končí vyučovanie pre žiakov prímy, sekundy, tercie a kvarty 5. vyučovacou hodinou o 12.15 hod. Ostatné triedy končia vyučovanie 6. vyučovacou hodinou o 13.05 hod. Rušia sa obedňajšie prestávky.

    • Naši nemčinári opäť úspešní
     • Naši nemčinári opäť úspešní

      Už tradične sa nemčinári našej školy umiestňujú na popredných miestach v súťaži Jazykový kvet. Jazykový kvet je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch.

      Naši žiaci sa realizovali v prednese. V krajskom kole mali tieto úspechy: Števka Merganičová z kvarty súťažila v ll. kategórii a umiestnila sa na 3. mieste. V lll. kategórii 2. miesto získal Patrik Handra so septimy a na 3. mieste je Samo Kovaľ z oktávy. Aj takto sa dá zveľaďovať cudzí jazyk.

    • Rozlúčka s maturantmi
     • Rozlúčka s maturantmi

      Čas večný pohyb je. Zvonár čas práve dnes odbíja posledné minúty rozlúčky so študentmi maturitných ročníkov. Čas, ktorý niekedy plynul príliš rýchlo, inokedy zas veľmi pomaly, teraz naberá na intenzite. Maturanti o týždeň zavŕšia svoje pôsobenie v Gymnáziu v Sobranciach a počas troch dní budú pri maturitnom stole obhajovať svoje vedomosti, aby sa každý z nich mohol vydať na ďalšiu etapu svojej životnej cesty.

     • Mladý Európan

      Dňa 29. 4. 2022 sa v Košiciach konalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Je to vedomostná súťaž pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie a sietí regionálnych informačných centier Europe Direct, v ktorej sa preveria poznatky o histórii, geografii, osobnostiach, pamätihodnostiach a symboloch Európskej únie. Súťaže sa zúčastnili študenti sextyKristína Janusiková, Tomáš Kašaj a Kristína Podoľáková pod vedením Mgr. Dedinovej. V neľahkej konkurencii gymnázií a odborných škôl KSK po prvých dvoch kolách a vyhodnotení domáceho zadania získali tretie miesto, ale bez účasti vo finálovom kole, kde postúpili 3 družstvá (na druhom mieste mali družstvá rovnaký počet bodov). Blahoželáme k dosiahnutému úspechu!

     • Projekt DAF in Medien

      Žiaci septimy sa aj v tomto školskom roku zapojili do eTwinningového projektu v nemeckom jazyku. Spolu s projektovými partnermi z Turecka a Poľska objavovali sociálne siete, pomocou ktorých sa môžu učiť a zdokonaľovať v nemeckom jazyku. Ich projekt sa blíži do finále, jednou z výstupných aktivít je virtuálna prehliadka priebehu projektovej práce s inšpiratívnymi materiálmi.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
   • 00161187
   • 2020740623
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje