Gymnázium

 

Navigácia

Kontakt

Meno školy: Gymnázium
Email školy: gsobrance@gsobrance.edu.sk
Telefón: riaditeľňa: 056/652 24 64
kancelária: 056/652 10 20
školská jedáleň: 0917 912 675
Adresa školy: Kpt. Nálepku 6
073 01 Sobrance
IČO: 00161187
DIČ: 2020740623
Webová adresa: www.gsobrance.edupage.sk