• Prečo študovať na Gymnáziu v Sobranciach?

     • najlepšia príprava na vysoké školy,
     • učebné osnovy predmetov sú totožné s učebnými osnovami základných škôl,
     • hlavným cudzím jazykom je anglický jazyk, druhým cudzím jazykom je nemecký jazyk alebo ruský jazyk,
     • cudzie jazyky vyučujú len kvalifikovaní učitelia, čo zabezpečuje vysokú kvalitu jazykových vedomostí žiaka,
     • blokové vyučovanie; študenti disponujú 14 hodinami a vyberajú si bloky:

     humanitný         (dejepis, občianska náuka, cudzie jazyky),

     ekonomický       (matematika, ekonomika, cudzie jazyky),

     prírodovedecký  (biológia, chémia, geografia),

     technický           (matematika, fyzika, informatika).

     • pri výučbe každého predmetu má žiak možnosť využívať prácu s internetom, interaktívnou tabuľou a tabletmi,
     • aj voľný čas mimo vyučovania môžu žiaci stráviť pri práci s internetom, v záujmových krúžkoch, súťažiach vlastnej tvorby, olympiádach a športovej činnosti, vďaka tomu získavajú naši žiaci popredné miesta na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach,
     • žiaci zo sociálne slabšieho prostredia poberajú sociálne štipendium vo výške od 24,89 € do 49,78 €,
     • úspešnosť prijatia na vysoké školy dosahuje 90% až 100%,
     • žiaci pracujú vo vyrovnanom kolektíve a sú vedení a motivovaní k lepším výsledkom, 
     • na hodinách prevláda priateľská atmosféra.

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje