• Oznamy

    • Prihlasovanie na obedy:

     Na obedy je možné sa prihlásiť kedykoľvek u vedúcej ŠJ. Môžu sa prihlásiť aj stravníci, ktorí sa budú stravovať nepravidelne, len niektoré dni v týždni.

     Odhlasovanie z obedov:

     Z obedov je možné sa odhlásiť:

     • v prípade plánovanej akcie 24 hodín vopred v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.
     • v prípade choroby stravníka v čase od 7.30 hod. najneskôr do 8.00 hod. v deň návštevy lekára
     • osobne u vedúcej ŠJ
     • telefonicky na telefónnom čísle 0917 912 675
     • cez internet na webovej stránke školy www.gsobrance.edupage.sk

      

     Úhrada stravného:

     • poštovou poukážkou (na pošte)
     • trvalým príkazom na účet IBAN: SK88 8180 0000 0070 0021 5054 
     • internetbankingom (do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu)

          Obedy sa uhrádzajú do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na jeden mesiac dopredu.

     Cena obeda pre žiaka od 1. 3. 2023:

     Trieda

     Cena obeda

     z toho príspevok na režijné náklady

     vo výške 0,30 € za odobraný obed

     Príma

      

     1,85 €

      

     1,50 € + 0,30 € = 1,85 €

     Sekunda

     Tercia

     Kvarta

     Kvinta

     2,- €

     1,70 € + 0,30 € = 2,- €

     Sexta

     Septima

     Oktáva

     1.A

     2.A

     3.A

     4.A

      

     Finančné prostriedky získané ako príspevok na režijné náklady sú účelovo určené len na financovanie bežných výdavkov (mzdy a prevádzku) školskej jedálne.

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje