• Oznamy

    • Prihlasovanie na obedy:

     Na obedy je možné sa prihlásiť kedykoľvek u vedúcej ŠJ. Môžu sa prihlásiť aj stravníci, ktorí sa budú stravovať nepravidelne, len niektoré dni v týždni.

     Odhlasovanie z obedov:

     Z obedov je možné sa odhlásiť:

     • v prípade plánovanej akcie 24 hodín vopred v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.
     • v prípade choroby stravníka v čase od 7.30 hod. najneskôr do 8.00 hod. v deň návštevy lekára
     • osobne u vedúcej ŠJ
     • telefonicky na telefónnom čísle 0917 912 675
     • cez internet na webovej stránke školy www.gsobrance.edupage.sk

      

     Úhrada stravného:

     • poštovou poukážkou (na pošte)
     • trvalým príkazom na účet IBAN: SK88 8180 0000 0070 0021 5054 
     • internetbankingom (do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu)

          Obedy sa uhrádzajú do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na jeden mesiac dopredu.

     Cena obeda pre žiaka od 1. 9. 2019:

     Trieda

     Cena obeda

     z toho príspevok na režijné náklady

     vo výške 0,14 € za odobraný obed

     Príma

      

     1,30 €

      

     1,16 € + 0,14 € = 1,30 €

     Sekunda

     Tercia

     Kvarta

     Kvinta

     1,40 €

     1,26 € + 0,14 € = 1,40 €

     Sexta

     Septima

     Oktáva

     I.A

     II.A

     III.A

     IV.A

      

     Finančné prostriedky získané ako príspevok na režijné náklady sú účelovo určené len na financovanie bežných výdavkov (mzdy a prevádzku) školskej jedálne.

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
   • 00161187
   • 2020740623
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje