• 2016/2017

    •   V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Škola priateľská k deťom. Projekt Škola priateľská k deťom je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. (link: https://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom)

      

          Cieľom program Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou, vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach a uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor.

      

           Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.

      

         Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018  je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

      

     1) informovanie o programe Škola priateľská k deťom,

     2) nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,

     3) práva detí v školskom vzdelávacom programe,

     4) zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,

     5) aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada,

     Súčasťou programu je aj voliteľné kritérium, ktorého splnenie závisí od vášho rozhodnutia:

     • spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni