• Všeobecné informácie

    • Aký je cieľ Testovania 9?

     • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
     • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
     • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
     • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

      

     Aké sú očakávané hodnoty testu?

     NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu):

     • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %,
     • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek,
     • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80.

      

     Aký druh testu sa používa?

     NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu):

     • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti,
     • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia,
     • najdôležitejšie je poradie žiakov,
     • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita),
     • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.).
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje