• Projekt ENTER

   • Naša škola sa zapojila do projektu ENTER pre školy 2021 – Digitálna generácia. Projekt zastrešila nadácia Pontis s podporou Slovak Telekomu. Prostredníctvom tohto projektu sa naši žiaci mali možnosť zoznámiť s programovateľnými sadami BBC micro:bit na hodinách informatiky. Naším hlavným cieľom bolo podporiť všestranný rozvoj žiaka, motivovať ho k tvorivému, logickému mysleniu a riešeniu problémov.

    Do tohto projektu sme sa rozhodli zapojiť, pretože to bola príležitosť obohatiť hodiny informatiky o kvalitnú učebnú pomôcku, ktorá prispela k rozvíjaniu informatického myslenia našich žiakov a viedla ich k riešeniu problémov, analytickému, logickému a tvorivému mysleniu. Bol to prostriedok ako zmotivovať k programovaniu aj tých žiakov (žiačky), ktorí majú obavy z programovania a ktorý by sme si z vlastných zdrojov nemohli dovoliť. Túto pomôcku berieme ako nástroj na rozvíjanie zručností žiakov a zároveň ako možnosť modernizácie vyučovania programovania teda „ísť s dobou“. Moderný trend akcentuje programovanie resp. algoritmické riešenie problémov, preto sme chceli, aby naši žiaci získali počas štúdia čo najviac skúseností s programovaním. Vytvárali sme rôzne praktické projekty, čo malo pre žiaka vysoký motivačný charakter.

    Fotografie nájdete TU:

     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje