• Organizácia školského roka

    •   2023/2024

     1. polrok

     Začiatok školského roka

     1. september 2023

     Začiatok školského vyučovania

     4. september 2023

     Hodnotiaca porada za 1. štvrťrok šk. roka

     20. november 2023

     Klasifikačná porada za 1. polrok šk. roka

     26. január 2024

     Koniec školského vyučovania

     31. január 2024

     2. polrok

     Začiatok školského vyučovania

      1. február 2024

     Hodnotiaca porada za 3. štvrťrok šk. roka

     15. apríl 2024

     Klasifikačná porada za 2. polrok šk. roka

     (maturanti) 7. máj 2024

                         24. jún 2024

     Koniec školského vyučovania

     28. jún 2024

     Koniec školského roka

         31. august 2024

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     PRÁZDNINY:

     Prázdniny

     Koniec vyučovania pred prázdninami

     Termín

     Začiatok vyučovania     po prázdninách

     Jesenné

     27. október 2023

     30. - 31. október 2023

      2. november 2023

     Vianočné

     22. december 2023

     23. december 2023 - 7. január 2024

     8. január 2024

     Jarné

     23. február 2024

     26. február 2024 - 1. marec 2024

     4. marec 2024

     Veľkonočné

     27. marec 2024

     28. marec 2024 - 2. apríl 2024

     3. apríl 2024

     Letné

     28. jún 2024

     1. júl 2024 - 31. august 2024

     2. september 2024

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje