• Prebiehajúce projekty

    • Názov projektu Doba trvania projektu Projekt/Program Organizácia
      Zvyšovanie čitateľskej,   matematickej, finančnej a   prírodovednej gramotnosti na   gymnáziu 2019 - 2023  projekt ESF                 Operačný program           Ľudské  zdroje  MŠVVaŠ SR Bratislava
      IT Akadémia - vzdelávanie pre           21. storočie    2020 - 2025 národný projekt ESF     Operačný progam               Ľudské zdroje  CVTI SR Bratislava   Prírodovedecká fakulta   UPJŠ   Košice
      Erasmus+ KA229                                     Act 4 non toxic lifestyle 2020 - 2022  program Erasmus+  SAAIC Bratislava
      Erasmus+ KA121                     Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2021 - 2023 program Erasmus+ SAAIC Bratislava

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje