• ... k úspechu nášho eTwinning projektu veľkou mierou prispievajú viaceré organizácie.

     Naše projektové príbehy protestujú proti vojne a násiliu na civilnom obyvateľstve, hlavne na deťoch. Protestujeme proti smrti nevinných lidických detí, ktoré zahynuli vo vyhladzovacom tábore Chelmno v Poľsku. Nad projektom už prebralo záštitu Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Slovanský ústav Akadémie vied ČR, starosta mesta Poděbrady a riadite
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+
    • Návšteva skanzenu
    • Lyžiarsky kurz
    • Lyžiarsky kurz
    • Lyžiarsky kurz
    • Eramsus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Rozsvieť modrú
    • Rozsvieť modrú
    • Celoštátne kolo 24. ročníka OĽP
     • Celoštátne kolo 24. ročníka OĽP

      Celoštátne kolo 24. r. OĽP a 4. r. Ceny prof. M. Kusého sa konalo v dňoch 7. – 8. apríla 2022 dištančnou formou aj v školskom roku 2021/22. Našu školu reprezentoval Richard Šeleman, študent IV.A. Príprava na celoštátne kola Olympiády ľudských práv sa začala hneď po krajskom kole napísaním a následným zaslaním úvahy, ktorá je podmienkou postupu do samotného celoštátneho kola. Úvahy budú ocenené individuálne.

     • OZNAM

      Riaditeľ Gymnázia v Sobranciach oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že dňa 12. apríla 2022 (utorok) sa z organizačných dôvodov končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou pre všetkých žiakov školy.

    • Ocenenie práce našej pani profesorky 
     • Ocenenie práce našej pani profesorky 

      Medzi stredoškolskými pedagógmi, ktorí si 30. marca 2022 prevzali ocenenie z rúk predsedu KSK Rastislava Trnku pri príležitosti Dňa učiteľov, bola aj naša pani profesorka RNDr. Ľuboslava Mižáková. Jej prácu charakterizuje úspešná príprava žiakov v rôznych prírodovedných súťažiach na celoslovenskej, ale aj celosvetovej úrovni, ako sú Matematická olympiáda, Fyzikálna olympiáda, SOČ, Turnaj mladých fyzikov, Matematický náboj, Fyzikálny náboj, Náboj Junior či aktivita pri školských i mimoškolských akciách.

     • Víkend na lyžiach

      Okolo nás sa všetko začína zelenať, ale objavili sme ešte zasnežený svah v Levočskej Doline a v rámci športového krúžku sme sa rozhodli využiť túto (snáď nie poslednú) príležitosť zalyžovať si. S dobrou náladou a „meninovými“ muffinami od Jožka F. cesta ubehla raz-dva a už sme sa roztrúsili po svahoch, kde sme sa riadne vyšantili a vskutku si užili už takmer jarné počasie.

     • Mladí a internet

      Internet je ako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán. O plusoch a mínusoch tohto média sme mali možnosť diskutovať na workshope “Mladí a internet” v Centre voľného času Zvonček. Spolu sme hľadali odpovede na otázky, ako napríklad, načo nám internet slúži v škole, aké sú jeho plusy a mínusy, či aké sú jeho hrozby pre nás, mladých ľudí. Všetci sme sa na záver zhodli na tom, že napriek všetkým výhodám musíme byť pri využívaní internetu veľmi opatrní.

    • HUMANITÁRNA POMOC z PODĚBRAD -  poďakovanie našim projektovým partnerom
     • HUMANITÁRNA POMOC z PODĚBRAD -  poďakovanie našim projektovým partnerom

      Veľké ĎAKUJEME chceme adresovať našim eTwinningovým partnerom zo Základnej školy Václava Havla z Poděbrad a všetkým obyvateľom mesta Poděbrady, ktorí svojou zbierkou prispeli k humanitárnej pomoci vojnou skúšaným obyvateľom susednej Ukrajiny. V piatok 4. 3. 2022 o 14.00 hod. bolo v Poděbradoch naložených 14 škatúľ hubiek, 9 škatúľ vlhčených obrúskov, 8 škatúľ detskej výživy, 4 škatule liekov proti bolesti a teplote vrátane detských sirupov - dokopy - na hraničný priechod Vyšné Nemecké. Súčasne priviezli aj zbierku Poděbrady pomáhají, a to 181 diek a 140 balíkov plienok. V sobotu krátko po polnoci (o pol jednej ráno) humanitárna pomoc dorazila na miesto a jej doručenie bolo koordinované prednostom Okresného úradu v Sobranciach, ktorému rovnako ďakujeme. Tým však humanitárna pomoc našich partnerov neskončila, na spiatočnej ceste späť vzali 12 utečencov, medzi ktorými boli a

     • Testovanie T9 (kvarta)

      OZNÁMENIE

      Oznamujeme žiakom kvarty a ich rodičom (zákonným zástupcom ), že celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka osemročných gymnázií pod názvom Testovanie 9-2022 sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      Účasť žiakov na testovaní je povinná. Žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu zúčastniť riadneho termínu, absolvujú testovanie v náhradnom termíne dňa 21. apríla 2022.

     • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU na školský rok 2022/2023

      V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok od 2. mája 2022 do 10. mája 2022 pre školský rok 2022/2023.

      Prihlášky na prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 14. 3. 2022 riaditeľovi základnej školy prostredníctvom školského systému EduPage. Riaditeľom potvrdenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom Edupage na našu školu najneskôr do 20. 3. 2022.

     • Dejepisná olympiáda

      Dňa 9. 2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktoré prebiehalo online formou. Dejepisnej olympiády sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia, ktorí najprv absolvovali školské kolo a po splnení požadovaných podmienok postúpili do okresného kola olympiády. Aj v okresnom kole sa im darilo a tu sú ich umiestnenia:

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

      Dňa 10. 2. 2022 (štvrtok) sa konalo dištančnou formou KK OĽP, v ktorom nás reprezentovali študenti IV. A Samuel Šabak a Richard Šeleman.

      Dištančné online krajské kolá mali dve časti, prvú písomnú (test) a druhú ústnu (tézy). Krajské kolo začalo samostatnou registráciou študentov o 8:00 v priestoroch nášho gymnázia. Test bol prístupný v čase 8:30 – 9:15 hod. a obsahoval úlohy rôznej bodovej náročnosti. Na základe výsledkov testov sa v každom kraji 15 súťažiacim s najvyšším bodovým ziskom z testu vylosovala jedna TÉZA.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
   • 00161187
   • 2020740623
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje