• ... k úspechu nášho eTwinning projektu veľkou mierou prispievajú viaceré organizácie.

     Naše projektové príbehy protestujú proti vojne a násiliu na civilnom obyvateľstve, hlavne na deťoch. Protestujeme proti smrti nevinných lidických detí, ktoré zahynuli vo vyhladzovacom tábore Chelmno v Poľsku. Nad projektom už prebralo záštitu Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Slovanský ústav Akadémie vied ČR, starosta mesta Poděbrady a riadite
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • AMAVET - Tomáš a Števka
    • eTwinning - Lidice 80
    • Štúrov Zvolen
    • Európsky deň jazykov
    • eTwinning
    • Študentský parlament
    • Erasmus+
    • Návšteva skanzenu
    • Lyžiarsky kurz
    • Lyžiarsky kurz
    • Lyžiarsky kurz
    • Eramsus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Rozsvieť modrú
    • Rozsvieť modrú
    •  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PUTOVNEJ VÝSTAVY
     •  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PUTOVNEJ VÝSTAVY

      „Podarí sa mi niekedy napísať niečo veľké? Bude zo mňa niekedy novinárka alebo spisovateľka? Keď píšem, dokážem zachytiť všetko, svoje myšlienky, svoje ideály, svoje predstavy. Nechajte ma byť takou, aká som!“ Toto sú slová Anny Frankovej, nemeckého dievčaťa židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou ukrývalo pred nacistickým prenasledovaním v tajných priestoroch domu v Amsterdame. Výstava, ktorú sme v pondelok 7. 11. 2022 slávnostne otvorili, zasadzuje Annin príbeh do kontextu 2. svetovej vojny, upozorňuje aj na genocídu židovského obyvateľstva. No príbeh Anny Frankovej je veľmi aktuálny aj dnes. Prečo? Výstava pomáhať budovať povedomie o inakosti, o diskriminácii, historicky spracúva príbeh Anny Frankovej a prepája ho s osudmi dnešnej mládeže, ktorá čelí rôznej forme diskriminácie.

     • Fyzikálny Náboj

      Akademická pôda UPJŠ v Košiciach sa stala dejiskom medzinárodnej súťaže Fyzikálny Náboj. V športovom a fyzikálnom duchu bojoval náš tím v zložení Janka Fečíková zo sexty a Emil Dzvonik, Viktória Slaviková, Adam Kurdila a Pavol Fabišik z II. A. Skoro sme boli iba štyria, ale našťastie sa nášmu Adamovi podarilo doraziť do Košíc v tesnom závese za nami a nabitý adrenalinom napokon zabodoval a posunul nás v celoštátnom rebríčku vyššie. Škoda, že Vika si neverila a správny výsledok nedala porote. Boli by sme o pár priečok lepší. Janka zvládla zahrievanie českej vlajky a spoločne s Emilom a Paľom riešili úlohu o hľadaní meteoritu. Nakoniec po 120 minútach počítania sme sa zaradili medzi 14 súperiacich škôl v Košiciach a 50 zo Slovenska, ktoré mali v tejto naozaj náročnej súťaží svoje tímy a už to je úspech. Všetkým našim študentom ďakujeme aj za ich čas, ktorý venovali reprezentácii nášho gymn

     • Príprava na zaujímavú výstavu „Nechajte ma byť takou, aká som“

      1. workshop – štvrtok 3. 11. 2022

      Všetci sme plní očakávania vstupovali do jednej z miestností Russayovej vily, v ktorej bude celý november 2022 hosťovať zaujímavá a veľmi aktuálna medzinárodná putovná výstava. My, vybraný pracovný tím študentov Gymnázia Sobrance, budeme sprevádzať žiakov okolitých škôl, ale aj širokú verejnosť výstavou a približovať im život Anny Frankovej a jej rodiny. Po malom zoznámení sa s lektormi, nasledovali aktivity na lepšie spoznanie sa v skupine. No v aktivitách sa skrývalo omnoho viac... Vytvorili sme si priestor, v ktorom sme nemali problém otvorene prezentovať svoj názor. Viac sme sa dozvedeli o slovách ako diskriminácia, predsudky, holokaust a pogrom. Tieto slová vám neskôr vysvetlíme, keď vás budeme touto výstavou sprevádzať. Pozreli sme si aj krátky dokument, venovaný tejto problematike. Prvýkrát nás výstavou sprevádzali naše lektorky z Nadácie

     • Uchaľák v príme

      Po krátkej adaptácii sme my, sekundáni, patrične privítali a udomácnili na pôde gymnázia našich najmladších spolužiakov, prímanov. Pripravili sme pre nich krásny uchaľák, na ktorý, veríme, že budú často a radi spomínať. Najprv sme ich skrášlili, aby v tento, pre nich výnimočný, deň boli nezabudnuteľne krásni. Potom nasledovalo slávnostné nasadenie ušiek, aby sme im pripomenuli, že sú na škole tie najmladšie a najmilšie ušká. Keď boli takto krásne doladení, tak sme si pre nich pripravili rôzne súťaže, ktoré dokonale zvládli. Spoločne sme si tento deň naozaj užili. Ďakujeme pani profesorkám za spoluprácu, pohostenie a organizáciu.

     • Skrátené vyučovanie

      Dňa 4. novembra 2022 (piatok) bude skrátené vyučovanie, ktoré sa končí 7. vyučovacou hodinou.

      1. hodina: 8.00 - 8.30 hod.

      2. hodina: 8.35 - 9.05 hod.

      3. hodina: 9.10 - 9.40 hod.

      4. hodina: 9.50 - 10.20 hod.

      5. hodina: 10.25 - 10.55 hod.

      6. hodina: 11.00 - 11.30 hod.

      7. hodina: 11.35 - 12.05 hod.

    • #Europe Code Week
     • #Europe Code Week

      Aj tento rok sme sa zapojili do iniciatívy, ktorej cieľom je priblížiť programovanie zábavnou a pútavou formou, pod názvom Európsky týždeň programovania. Tohtoročný jubilejný 10. ročník prebiehal v dňoch 8.10. – 23.10.2022. Oslávili sme ho programovaním micro:bitov. Na hodine informatiky sme vytvárali animácie a projekty, v ktorých sme skúmali, ako fungujú senzory akcelerometer, snímač teploty a snímač intenzity svetla. Vytvorili sme tlčúce srdce, svietiace slnečné lúče, blikajúcich smajlíkov, senzor slnečného svetla (kde pri zapnutí svetla sa mikrobit rozsvietil), vytvorili sme nočné svetlo, (ktoré zareagovalo na tmu rozsvietením), teplomer a u starších žiakov sme vyskúšali aj rádiovú komunikáciu pri vytvorení svetelného alarmu. Ako doplnkovú aktivitu sme v kvinte vytvorili hudobné projekty v Scratchi, ktoré si môžete pozrieť v štúdiu https://scratch.mit.edu/studios/32202418.

     • Erasmus+ v Portugalsku

      V dňoch 22.10 – 29.10.2022 sa riaditeľ školy Marián Mižák zúčastnil kurzu s názvom „IKT vo vyučovaní a medzinárodných projektoch“ a učiteľ informatiky Martin Miňo kurzu s názvom „Nebojme sa programovania“ vďaka projektu Erasmus+. Miesto konania kurzu: Alcanede, Portugalsko, školiace stredisko MEIO.

     • Olympiáda o EÚ

      Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch sa Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozhodla v tejto tradícii pokračovať a opäť usporiadať Olympiádu o Európskej únii. V predchádzajúcich dvoch rokoch sa Olympiáda neuskutočnila v dôsledku pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí pokladáme za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

     • Cesta za informatikou 3

      Záverečné dva dni nášho projektu Erasmus+ v Chorvátsku boli opäť jedinečné a plné vzdelávania sa, zažívania nových vecí a zábavy. V predposledný deň našej cesty za informatikou a technológiami sme si vyskúšali opäť niečo úplne nové. Skladanie robotov z lega a následne programovanie, ktoré ich rozpohybovalo bolo pre nás pútavé aj napriek tomu, že s legom sa už dávno nehráme. Workshop LEGO Education SPIKE bol spojením kreativity a programovania a my sme si tento program naozaj obľúbili. Po tom, ako sme zložili množstvo robotov z lega, sme celý projekt ukončili spolu s pánom riaditeľom a učiteľkami v škole v Strahoninci. Nezabudli sme ani na našich nových chorvátskych kamarátov, s ktorými sa nám lúčilo naozaj ťažko, ale vďaka internetu ostávame v kontakte aj naďalej. Nasledujúci deň nás čakala opäť dlhá cesta domov, počas ktorej sme si v hlave prehrávali nezabudnuteľné momenty z našej cesty

    • Postupujeme na Celoslovenské finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2022
     • Postupujeme na Celoslovenské finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2022

      Tímový vedátorský projekt kvinty s názvom LIDICE 80 veľmi úspešne prezentovali Števka Merganičová a Tomáš Vaľko formou postera odbornej hodnotiacej komisii v krajskom kole pre Košický a Prešovský kraj dňa 21. 10. 2022 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Tí najúspešnejší z krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 7. a 8. novembra 2022 v Bratislave. A náš tímový vedátorský projekt LIDICE 80 patrí medzi najúspešnejšie krajské projekty a vybojovali sme postup na Celoslovenské finále tejto prestížnej súťaže. Samotný vedátorský projekt LIDICE 80 sa rodil postupne a je výsledkom výskumnej a tvorivej práce celej triedy KVINTA a našich zahraničných partnerov, a to žiakov ZŠ Václava Havla v Poděbradoch.

     • Deň otvorených dverí UPJŠ

      Naša najbližšia univerzita otvorila svoje brány.. Študenti septimy, oktávy, tretieho a štvrtého ročníka sa v piatok, 21. októbra, zúčastnili Dňa otvorených dverí na obľubenej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Keď sa rozutekali po fakultách svojich záujmov, bol problém ich zastaviť. Na univerzitnej pôde nás milo privítali a boli otvorení všetkým našim otázkam. Na lekárskej fakulte sa pichal inzulín a obväzovali sa končatiny, na filozofickej fakulte sa testoval reakčný čas a na právnickej fakulte sa diskutovalo o právnych následkoch aj toho najmenšieho trestného činu. Na našej partnerskej prirodovedeckej fakulte zaujali prezentácie možností štúdia biológie, informatiky a ostatných prírodovedných predmetov. Každú fakultu si naši študenti pochvaľovali a my, učitelia, sme s radosťou hľadeli na to, ako si natešene vysvetľovali a zdieľali všetky aktivity a informácie. “Ďakujeme za k

     • Na ceste za informatikou 2

      Nasledujúce tri dni na našej ceste za informatikou v Chorvátsku sme naplnili naše poslanie, naučiť sa vo svete technológií niečo nové, naplno. V stredu sme školské doobedie strávili programovaním v aplikáciách, ktoré už poznáme, ako kreatívny program Scratch, v ktorom sme chorvátskym študentom predstavili naše Slovensko prostredníctvom počítačovej techniky. Vyskúšali sme si ale aj to, s čím sme sa doposiaľ u nás nestretli. Malé ale šikovné ozoboty boli pre nás novinkou, ale práca s nimi sa nám zapáčila a opäť sa potvrdilo, že informatika nie je iba o sedení za počítačom. Preto sme sa následne odpojili zo sietí a v nasledujúcom workshope - Coding unplugged, sme si vyskúšali "rozmýšľať" ako počítače. A mikrobity - malé programovateľné počítače v nás prebudili aj kreatívnu stránku. Slnečné počasie nás popoludní opäť dostalo zo školských lavíc a technológie sme vymenili za miestne tradície.

     • Day FOUR & FIVE alebo bodka na záver Erasmus+ mobility

      Náš pobyt v Turecku sa pomaly chýli ku koncu, ak tak sme štvrtý deň strávili v meste Hatay. Závan pradávnej histórie nám spôsobil zimomriavky, keď sme sa ocitli v prvom kresťanskom kostole vo svete nachádzajúcom sa v jaskyni nad mestom. Legenda hovorí, že sv.Peter v ňom slúžil omše a dodnes je to pútnické miesto cirkevných predstaviteľov. V múzeu mozaík sme obdivovali krásu obrazov vyskladaných z malých kúskov a nedokázali sme si ani predstaviť, ako dlho im trvalo tieto diela vyrobiť. Mali sme možnosť bližšie sa pozrieť, ako vyrábajú miniatúrne mozaiky. Cesta za poznaním kultúrneho dedičstva Hataya pokračovala v reštaurácii, ktorá sa nachádza na zozname gastronomických pamiatok UNESCO. Okúsili sme ich tradičné jedlá, ktoré boli veľmi chutné, samozrejme, nesmieme zabudnúť na ich pravý turecký čaj. Po obede sme, takmer doslova, preleteli miestnym bazárom a ochutnali sme typickú hatays

     • ErasmusDays

      V rámci osláv piateho ročníka #ErasmusDays, ktoré sa v tomto roku konali v dňoch 13.-15. 10. 2022, sa trieda III.A zúčastnila zaujímavej akcie organizovanej Centrom voľného času Zvonček v Sobranciach. Na úvod si žiaci zmerali sily vo vedomostnom kvíze so žiakmi zo Spojenej školy v Sobranciach. A našim žiakom sa naozaj darilo, obsadili prvé tri miesta a za tie získali aj vecné ceny. Potom nás p. inžinierka Martina Pihuličová, ktorá pracuje pre NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (vznikol 1.7.2022) vo svojej zaujímavej prezentácii voviedla do tajov projektov mobility mladých ľudí. Dúfajme, že jej slová padli na úrodnú pôdu.

     • Možnosti štúdia na Košickej akadémii softvérového vývoja

      Absolventi nášho gymnázia Rišo Lukačko a Stano Švajka, aktuálne študenti akadémie, v utorok 18.10. 2022 predstavili žiakom maturitného a predmaturitného ročníka zaujímavú formu pomaturitného štúdia na Košickej akadémii softvérového vývoja. Ide o trojročné štúdium, ktoré ponúka možnosť spolupráce na zaujímavých projektoch v piatich košických IT spoločnostiach. Základom akadémie je poskytnúť každému študentovi možnosť rozvíjať komunikáciu v anglickom jazyku, osvojenie si vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce - dôležitého predpokladu uplatnenia sa v praxi nielen ako tester alebo programátor – vývojár.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje