• Polovicu mobility Erasmus+ máme za sebou. Úspešne sme zvládli prvú časť – spoznávanie kultúry a histórie hlavného mesta Madrid. Okúsili sme z každého rožka troška – Palacio Royal, katedrálu, zapózovali pri „cestovateľovi“ Donovi Qichotovi, prešli sa obrovským hlavným námestím Plaza Mayor a napokon sme si užili pohľad na mesto z rooftop terasy hotela Riu Plaza. Prvý pracovný deň na miestnej škole v Santa Amalia bol venovaný vzájomnému poznávaniu
   • Dňa 8. 2. 2024 sa konalo v Košiciach KK Olympiády ľudských práv. Našu školu v tejto súťaži reprezentoval Emil Dzvonik z 3. A, ktorý sa stal riešiteľom KK OĽP.
   • Po štyroch dňoch strávených v YBC gymnasium Nacka v Štokholme sa vraciame domov obohatené o skúsenosti, priateľstvá a zážitky. Hospitácia na švédskej škole nám umožnila nahliadnuť do ich školského systému, riadenia školy, organizácie vyučovania, prístupu učiteľov a priebehu vyučovacích hodín. Zistili sme, že sa nedá porovnávať neporovnateľné, teda školského systému, v ktorom je systém, jednoznačné pravidlá, vybavenosť, digitalizácia, ale hlavne
   • Dňa 17.1.2024 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali v kategórii 1B Peter Vaško (kvarta), ktorý obsadil 2. miesto a v kategórii 1A Alžbetka Copková (sekunda), v kategórii 2A Tomáš Vaľko (sexta) a v kategórii 2B Katka Jevčiková (septima), ktorí sa umiestnili na 1. mieste a postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 14.2.2024 v Košiciach.
    Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!
   • Jednu z decembrových hodín dejepisu sme si ozvláštnili besedou s historikom PhDr. Vavrincom Žeňuchom, PhD., ktorý nám opísal, v čom spočíva práca historika. Ukázal nám zaujímavú, starú 200-ročnú knihu a predstavil nám aj svoju vlastnú tvorbu. Zhodli sme sa na tom, že práca historika je zaujímavá a lákavá, ale zároveň zodpovedná, pretože každý historik má vo svojich rukách to, ako čo najpresnejšie podať našu minulosť.
   • Dňa 14. 12. 2023 sme v rámci preventívnych aktivít absolvovali stretnutie s pracovníčkou CPP Michalovce, ktorá nám spestrila hodinu rôznymi aktivitami na tému: Bezpečne na sociálnej sieti. Nielenže sme si aktivity, ale zároveň sme sa poučili o nástrahách, ktoré na nás na sociálnych sieťach striehnu. Ďakujeme za náučné spestrenie vyučovania.
   • Srdečne ďakujeme MŠ a ZŠ Vyšná Rybnica za to, že nás pozvali k svojim milým a šikovným žiakom a my, žiačky septimy Liana Podoľaková a Karin Michaličová sme tak mali možnosť prezentovať náš dejepisný projekt zameraný na popularizáciu regionálnych dejín s názvom Baškovský evanjeliár - súčasť dedičstva našich predkov. Spojili sme tak príjemné s užitočným. Prečo? Vyskúšali sme si prezentovanie projektu pred väčším publikom, pripravili sme sa na cel
   • Jeden z nezameniteľných spôsobov zábavy, ako využiť deň oddychu, je stráviť ho korčuľovaním. Preto sme piatkové ráno 17.11. strávili na ľade. Napriek nepriaznivému počasiu sa mnohí z nás nielenže zabavili, ale spravili sme aj niečo dobré pre svoje zdravie. Tento voľný deň sme využili ako, osviežujúci spôsob pohybovať sa a aktívne zrelaxovať.
   • "You´re simply the best..." spieva Tina Turner a my môžeme slová jej svetoznámej piesne použiť na 27 statočných, ktorí sa nezľakli konkurencie (a tá bola teda riadna - 24363 študentov zo 702 stredných škôl a 34 krajín) a skúsili si zmerať sily a svoje zručnosti v angličtine so svojimi rovesníkmi. Že to nebolo med lízať, svedčia aj slová samotných súťažiacich: "Nepredstavovala som si to až tak náročné." Bodaj by nie, test na úrovni B1 - C1 európ
   • Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum židovskej kultúry v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu už niekoľko rokov realizuje medzinárodný projekt Krókus, ktorého cieľom je pripomenúť si približne 1,5 milióna detských obetí holokaustu. My, žiaci septimy, sme si pamiatku obetí pripomenuli a zapojili sme sa do tohto projektu. V triede najprv prebehla beseda o holokauste a následne sme spoločne vysadili žlté krókusy, farba ktorých sym
   • V mesiaci november sme sa zapojili do celoštátnej súťaže pre stredné školy pod názvom Health Flag. Prihlásení študenti absolvovali online test, v ktorom ukázali, aké vedomosti majú o onkologických ochoreniach a primárnej prevencii. Motto súťaže znie: „ Nevedieť o svojom zdraví je najväčší RED FLAG“. Všetky informácie k testu sú dostupné na stránke www.heathflag.sk . Do súťaže sa zapojilo viac ako 3000 študentov zo Slovenska. Z našej školy sa zapo
   • Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli. A práve titul ŠKOLA ETWINNING 2023 – 2024 si za naše gymnázium prevzal pán riaditeľ Mgr. Marián Mižák 29. 11. 2023 na Národnej konferencii eTwinning v Žiline. Je to ocenenie pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale
   • Vidieť – počuť – skúsiť – zažiť – spoznať. Aj takto by sa dali v skratke charakterizovať Dni otvorených dverí nášho gymnázia pre deviatakov zo základných škôl 30. 11. 2023 – 1. 12. 2023. Vo vestibule školy si deviataci mohli prezrieť realizované projekty či výtvarné práce našich gymnazistov. Neskôr sa mohli zapojiť do pripravených interaktívnych úloh alebo pokusov v rámci modernej biológie, experimentálnej chémie, fyziky, informatiky či pre
   • Študenti spoločenskovedného seminára končiacich ročníkov sa dňa 6. 12. 2023 zúčastnili workshopu „Rozbehni sa!“ spolu so študentmi SOŠOaS v Sobranciach . Tento projekt pomáha ľuďom nájsť nápad a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Pomáhajú úplným začiatočníkom v oblasti podnikania a sú tu pre všetkých, ktorí chcú rozvinúť svoju tvorivosť a rozbehnúť svoj nápad. Nápad A. Pappa (4. A) účastníci worskho
   • Vždy sa potešíme, keď na pôde nášho gymnázia môžeme privítať svojich absolventov. Aj dnes sme mali dôvod potešiť sa z prítomnosti Mišky Šimonovej, ktorá sa prišla s našimi septimánmi a tretiakmi podeliť o svoje vedomosti o umení. Na hodine Umenie a kultúra zasvätila našich žiakov do tajov umeleckých diel, ktoré sa považujú za ikonické, prelomové diela, teda tie, ktoré prekročili tieň svojej doby a svojim autorom priniesli slávu a celosvetové uzna
   • Súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu. Študenti nášho gymnázia si na navodenie vianočnej atmosféry vyzdobili svoje triedy a zapojili sa tak do sútaže o tú najkrajšiu. Rozhodnúť o víťazovi môžete aj pomocou fotografií v tomto príspevku. Hlasovať môže ktokoľvek do 21.12.2023 pomocou tohto odkazu: https://forms.gle/qiBYezbMxbimBTMF9
     • Zvyšovanie povedomia o trestno - právnej zodpovednosti

      Dňa 22. 06. 2023 sa študenti sexty a 2. A zúčastnili bloku prednášok zameraných na zvyšovanie povedomia o trestno-právnej zodpovednosti mladistvých. Prezentujúci z Polície SR, Okresnej prokuratúry Michalovce a Oddelenia podpory ochrany detí pred násilím ÚPSVaR nám, študentom, sprostredkovali informácie týkajúce sa spomínanej problematiky a rovnako aj dôsledky činov, ktorých sa mladý človek môže dopustiť. Mali sme aj možnosť zamyslieť sa nad sociálno-patologickými problémami detí a možnými riešeniami konkrétnych problémov. Aj v tejto dobe sú ľudia, ktorí zažívajú fyzické či psychické násilie alebo užívajú rôzne návykové látky... Dozvedeli sme sa aj o možnostiach, ako môžeme pomôcť takýmto ľuďom, kde možno vyhľadať odbornú pomoc. Ide o bezplatnú online platformu link.

     • eTwinning škola

      Gymnázium v Sobranciach bolo opäť úspešné pri podávaní žiadosti o udelenie titulu Škola eTwinning. Sme jednou z mála škôl na Slovensku, ktoré sa môžu v rokoch 2023 - 2024 týmto titulom popýšiť. Získali sme ho vďaka úspešným projektom žiakov kvinty a oktávy. Obom projektom bol po udelení národného projektu následne priznaný aj európsky odznak kvality (EQL).

     • 2. kolo prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

      Riaditeľ Gymnázia v Sobranciach po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 26. 5. 2023 v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2023/2024 s počtom 10 voľných miest. Prihlášky môžete podať cez EduPage alebo v tlačenej podobe poštou, príp. osobne. Prijímacie skúšky na štvorročné štúdium v 2. kole sa uskutočnia v utorok 20. 6. 2023. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy dňa 23. 6. 2023.

     • Školský výlet Praha

      Našou bodkou na konci druhého ročníka bol výlet do veľkolepého historického mesta Praha. Mali sme možnosť navštíviť Národné technické múzeum, obrovskú ZOO a poznávať krásy tohto miesta. Veľmi príjemným zážitkom bola plavba loďou po rieke Vltava, kde nás svojou mohutnosťou očaril slávny Karlov most, po ktorom sme neskôr mali príležitosť poprechádzať sa. Dychberúcou pamiatkou bola monumentálna Katedrála sv. Víta a taktiež červená stavba Baziliky sv. Juraja. Našu pozornosť zaujala aj Zlatá ulička, kde sme pozorovali rozprávkové domčeky vybavené typickými náradiami minulého storočia. Cestou domov sme doháňali hodiny spánku a s úsmevom na tvári snívali o ďalšom takomto úžasnom výlete.

     • Erasmus+ - exkurzia do gotického mesta TORUŇ

      Na piaty deň sme sa spolu s poľskými projektovými partnermi vybrali do mesta perníka a Koperníka, do Torune. Počasie nám veľmi neprialo, keďže väčšinu času pršalo, dokonca nám meškal aj vlak. No čakanie spolu s kamarátmi z Poľska nám ubehlo akosi rýchlo. Počas piatich hodín strávených v Toruni sme mali čas na spoznávanie prekrásnych historických, prevažne gotických, stavieb, na návštevu krásnych katedrál, na nákup suvenírov, ale nezabúdali sme ani na naše hladné brušká. Historicko-poznávacia exkurzia bola poslednou aktivitou počas tejto mobility. A stálo to za to. Nie nadarmo je toto mesto Toruň považované za jedno z najkrajších poľských miest. Unavení, no plní dojmov, zážitkov a nezabudnuteľných okamihov sme sa vrátili do penziónu. Bolo potrebné oddýchnuť si, lebo v piatok skoro ráno nás už čakala cesta späť domov.

     • ZOO Praha - exkurzia

      Po peknom zážitku v Technickom múzeu sme navštívili ZOO v Prahe. Videli sme tam veľa rôznych druhov zvierat a takisto sme mohli vidieť aj predstavenie s tuleňmi. Jedným z najkrajších zážitkov bolo ako sme mohli byť v blízkosti klokanov. Bol to neopísateľný zážitok.

      Bianka Mišová, Tamara Ihnátová 2.A

     • Náš projekt získal aj európsky certifikát kvality

      Medzinárodný česko-slovenský projekt eTwinning realizovaný v spolupráci so ZŠ Václava Havla v Poděbradoch získal ďalšie ocenenie. Po zisku národného certifikátu kvality (NQL) a vybojovaní 3. miesta v Národnej súťaži eTwinning náš minuloročný partnerský projekt obstál aj v medzinárodnej konkurencii a bol mu udelený európsky certifikát kvality (EQL). O udelenie európskeho certifikátu kvality (EQL) sa nežiada. Udeľuje ho Centrálna podporná služba v Bruseli (CSS) tým projektom, ktoré získali aspoň 2 národné certifikáty kvality a nominovala ich národná podporná organizácia.

     • Školský výlet sekunda – tercia

      Kto si myslí, že na výlety sa chodí oddychovať, mýli sa. My sme sa o tom presvedčili počas nášho koncoročného školského výletu stráveného vo Vysokých Tatrách. Prvý deň – Štrbské pleso a adrenalínové popoludnie strávené vo Veveričom lanovom parku. Kto to ešte nevyskúšal a má rád adrenalín, odporúčame. Nasledovalo ubytovanie v krásnom penzióne Baďo v Starej Lesnej. Na druhý deň nasledovala túra v okolí Starej Lesnej s krásnym výhľadom na Lomnický štít, návšteva Astronomického ústavu pri SAV a krásna 3D expozícia Poliankovo v Tatranskej Polianke. Jedna vec nám však veľmi chýbala. Viete čo? Spánok. Niežeby neboli pohodlné postele, ale . . .

     • Mladý Európan - celoslovenské kolo

      18. ročník celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“ vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie v SR. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

     • 1.miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet

      Pracovať na sebe sa oplatí! Dôkazom toho je aj Patrik Handra, žiak oktávy, ktorý v tomto školskom roku nielenže úspešne zavŕšil štúdium v Gymnáziu v Sobranciach, ale rovnako aj svoju recitátorskú kariéru. Patrik úspešne reprezentoval naše gymnázium v prednese poézie a prózy v slovenskom a v nemeckom jazyku. Súťaže Jazykový kvet sa zúčastňoval už od sekundy a jeho umiestnenia na prvých priečkach v krajských kolách ho posúvali do celoslovenského finále. Tento školský rok mu priniesol prvenstvo v III. kategórii v prednese prevzatej tvorby v nemeckom jazyku. Víťazovi zo srdca blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov v ďalšom štúdiu jazykov! Patrik, nech sa ti darí vďaka tvojej húževnatosti napredovať a dosahovať vytúžené ciele!

     • DEŇ DETÍ NA GYMNÁZIU

      Vo štvrtok 1.júna sme my, kvartáni, ako tradične, chceli spríjemniť a spestriť dopoludnie našim mladším spolužiakom pri príležitosti MDD. Oddýchli sme si tak nachvíľu od školských lavíc a prebudili sme svojho súťaživého ducha. Pripravili sme pre mladších spolužiakov rôzne aktivity, počas ktorých si mohli zmerať svoje sily. Čakalo na nich hádzanie šípok do balónov, prekážková dráha naslepo či hádanie ´real or fake´. Po vyhodnotení víťazov a odovzdaní cien však všetkých čakalo prekvapenie – ohadzovanie sa vodnými balónmi! Táto aktivita vzbudila veľké nadšenie nielen u mladších, ale aj u starších spolužiakov. Aj napriek tomu, že nikto neodišiel suchý, úsmev na tvári ste mohli zbadať u každého z nás. Soňa a vaša kvarta

     • English Star

      ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom zábavnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a iných štátov, predviesť svoje schopnosti a zručnosti v anglickom jazyku a zároveň získať uznanie. Aj tento školský rok sa do tejto súťaže zapojili žiaci prímy až kvarty, ktorí sa nedali zahanbiť. V súťaži dosiahli vysoké percento úspešnosti a obstáli tak aj v medzinárodnej konkurencii. Kvalitná a trpezlivá práca učiteľov anglického jazyka prináša dlho očakávané ovocie úspechu aj pre naše gymnázium.

     • Erasmus+ mobilita žiakov v Sierpci

      Projektové dni strávené s našimi poľskými spolužiakmi mali svoje čaro. Cestu do školy nám spríjemňoval dážď, ale potom nás medzi seba prijali naši noví spolužiaci a absolvovali sme spolu s nimi hodiny angličtiny a poľštiny. Na angličtine sme si pomocou zaujímavých interaktívnych hier obohatili slovnú zásobu a na hodine poľštiny sme sa naučili základy jazyka, ktoré sme si preverili pomocou pracovných listov, za ich správne vypracovanie sme dostali sladkú odmenu. Históriu mesta sme sa učili v teréne a zároveň sme spoznávali pamiatky Sierpcu. Nezabudnuteľné chvíle voľného času sme strávili s našimi priateľmi v pizzérii, na chutnom obede a prechádzkou po meste. A čo bude zajtra? Mesto Koperníka, kam sa znovu vyberieme s poľskými spolužiakmi a ich riaditeľom.

     • Erasmus+ - projektová mobilita v Sierpci

      Do tretice všetko dobré – s touto múdrosťou na mysli sme sa vybrali už po tretíkrát do partnerskej školy v poľskom Sierpci. Tentokrát s plánom vyskúšať si ich vyučovanie, zvlášť hodiny anglického jazyka, poľského jazyka a histórie. Prvá zastávka vo Varšave dopadla nad naše očakávania. Exkurzia v Copernicus Sciene Centre bola úžasná. V pondelok počas prehliadky hlavného mesta si nás všimli (vďaka našej „potulnej erasmackej vlajke“ zamestnanci Slovenského inštitútu vo Varšave a pozvali nás k sebe. A napokon – držiac sa plánu - sme dokončili prehliadku pamiatok, na ktorú sme sa poctivo pripravili na hodinách angličtiny a zvládli sme úlohu turistu i turistického sprievodu v jednom. Večer sme sa presunuli do Sierpcu, kde nás čaká škola a noví spolužiaci. Tešíííme sa!

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje