• ... k úspechu nášho eTwinning projektu veľkou mierou prispievajú viaceré organizácie.

     Naše projektové príbehy protestujú proti vojne a násiliu na civilnom obyvateľstve, hlavne na deťoch. Protestujeme proti smrti nevinných lidických detí, ktoré zahynuli vo vyhladzovacom tábore Chelmno v Poľsku. Nad projektom už prebralo záštitu Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Slovanský ústav Akadémie vied ČR, starosta mesta Poděbrady a riadite
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+
    • Návšteva skanzenu
    • Lyžiarsky kurz
    • Lyžiarsky kurz
    • Lyžiarsky kurz
    • Eramsus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Rozsvieť modrú
    • Rozsvieť modrú
     • „KTO ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ SVET“

      Kto je záchranca, ktorý pomáhal Židom počas genocídy proti nim? Čo ho prinútilo riskovať život, aby zachránil Žida počas holokaustu? Aký je to pocit byť v nebezpečenstve a spoliehať sa výlučne na odvahu priateľa alebo na morálku a filantropiu cudzinca?

      Aj na také otázky musela vo svojej autorskej próze „Narodená pod šesťcípou hviezdou“ hľadať odpovede Emka Hudáková (3.A), ktorá sa v marci 2021 zapojila do VIII. medzinárodnej literárnej súťaže mládeže, ktorú organizuje centrum pre židovsko-bulharskú spoluprácu ALEF s podporou MŠ Slovenskej a Bulharskej republiky. Témou aktuálneho ročníka súťaže bolo: „KTO ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ SVET“. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v júni 2021.

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

      Dňa 22. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Musíme uznať, že konkurencia bola veľká a zúčastnili sa ho naozaj len tí najlepší. Napriek tomu, že Barborka Obrazová a Karin Juhaščíková z kvarty sa neumiestnili na popredných miestach, pripisuje sa im status úspešných riešiteliek. Získali však neoceniteľnú skúsenosť a už samotná účasť v krajskom kole je výrazným úspechom oboch kvartánok. O tom, že k úspechu potrebujeme i kúsok šťastia, nielen vedomostí, by nám mohol porozprávať Branko Kica z tercie, ktorý sa umiestnil na krásnom 3.mieste. Branko mal druhý najlepší čas zo všetkých zúčastnených, no na 1.miesto mu chýbalo len 1,5 boda. Veľmi sme priali Brankovi výhru, ale aj tretia pozícia v krajskom kole je krásny a obdivuhodný úspech. Máme teda o skúsenosť viac a už teraz sa tešíme na ďalšie olympiády :) Mgr. Škirdov

     • 22. marec – Svetový deň vody

      Bez vody sa nedá žiť, bez vody by nebol život na Zemi. Určite si preto zaslúži svoj sviatok, Svetový deň vody, ktorý si verejnosť na celom svete pripomína každoročne 22. marca. História Svetového dňa vody sa začala na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Zasadnutie sa konalo v novembri roku 1992 na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro.

     • Ponožková výzva 2021

      Každý rok v marci prebieha Ponožková výzva, prostredníctvom ktorej pomáhame šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelanie či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti sa môžeme aj my stať šíriteľmi porozumenia a rešpektu k rozdielnosti.

     • Pomoc obetiam trestných činov

      Gymnázium v Sobranciach bolo zapojené do Národného projektu s názvom “Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Pomoc_obetiam.JPG

      Jednou z preventívnych aktivít s vybranými skupinami je aj uskutočňovanie odborných, tematicky zameraných online stretnutí, vo forme interaktívnych besied, tzv. webinárov. Zámerom týchto online besied je vzbudiť aktívny záujem o realizáciu svetovej a preventívnej činnosti v cieľových skupinách, ich okolí a poskytnúť im relevantné informácie. Pandémia COVID 19 na Slovensku a nevyhnutné vnútroštátne opatrenia prijaté na boj proti šíreniu vírusu značne narušili poskytovanie príležitostí na edukáciu cieľových skupín, a ukázala sa potreba vykonávania aktivít formou online nástrojov. Ich pomocou sa zabezpečuje spojenie medzi pedagógmi, lektorom a cieľovou skupinou.

     • Oznam pre žiakov školy

      Od 3. marca 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov našej školy v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02.03.2021. Po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 03.03.2021 ostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a vzdelávanie je naďalej zabezpečované dištančnou formou, a to do odvolania.

     • Výsledky okresného kola Dejepisnej olympiády

      Dištančné? Nám to vôbec nevadí! Veď aj vďaka histórii a vedecko-technickému rozvoju sme sa naučili používať rôzne technológie a vďaka tomu sme sa mohli takmer plnohodnotne pripravovať na túto olympiádu. Aj keď počas našich online stretnutí neraz zazneli vety: „Počujete ma?“, „Tam ste?“, „Keď ma počujete, ukážte nejaké gesto“, Keď si tam, tak sa ozvi“, nás to neodradilo, práve naopak, viac sme si stretnutia užívali a spoločne sme sa aj zasmiali. Práve preto nás výsledky tejto olympiády veľmi tešia a zaiste svedčia aj o tom, že stálo to všetko zato.

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

      Dňa 11. 2. 2021 (štvrtok) sa konalo dištančnou formou KK OĽP, v ktorom nás reprezentoval Richard Šeleman , študent III.A.

      Dištančné krajské kolá mali dve časti, prvú, písomnú (test) a druhú, ústnu (tézy). Krajské kolo začalo samostatnou registráciou študentov o 8:00. Test bol prístupný v čase 8:30 – 9:30 hod. a obsahoval úlohy rôznej bodovej náročnosti. Na základe výsledkov testov sa v každom kraji 15-im súťažiacim s najvyšším bodovým ziskom z testu, pridelila jedna TÉZA (téz je 15, číslo tézy sa pridelilo podľa 1. až 15. miesta). Súťažiace a súťažiaci následne zhotovili k téze 5-minútové VIDEO (vlastné ústne, audiovizuálne riešenie tézy).

     • Oznam

      Z dôvodu zlej pandemickej situácie vyučovanie na Gymnáziu v Sobranciach bude aj po 8. februári pokračovať v dištančnej forme štúdia.

      Košický samosprávny kraj otvorí svoje stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
   • 00161187
   • 2020740623
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje