• Polovicu mobility Erasmus+ máme za sebou. Úspešne sme zvládli prvú časť – spoznávanie kultúry a histórie hlavného mesta Madrid. Okúsili sme z každého rožka troška – Palacio Royal, katedrálu, zapózovali pri „cestovateľovi“ Donovi Qichotovi, prešli sa obrovským hlavným námestím Plaza Mayor a napokon sme si užili pohľad na mesto z rooftop terasy hotela Riu Plaza. Prvý pracovný deň na miestnej škole v Santa Amalia bol venovaný vzájomnému poznávaniu
   • Dňa 8. 2. 2024 sa konalo v Košiciach KK Olympiády ľudských práv. Našu školu v tejto súťaži reprezentoval Emil Dzvonik z 3. A, ktorý sa stal riešiteľom KK OĽP.
   • Po štyroch dňoch strávených v YBC gymnasium Nacka v Štokholme sa vraciame domov obohatené o skúsenosti, priateľstvá a zážitky. Hospitácia na švédskej škole nám umožnila nahliadnuť do ich školského systému, riadenia školy, organizácie vyučovania, prístupu učiteľov a priebehu vyučovacích hodín. Zistili sme, že sa nedá porovnávať neporovnateľné, teda školského systému, v ktorom je systém, jednoznačné pravidlá, vybavenosť, digitalizácia, ale hlavne
   • Dňa 17.1.2024 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali v kategórii 1B Peter Vaško (kvarta), ktorý obsadil 2. miesto a v kategórii 1A Alžbetka Copková (sekunda), v kategórii 2A Tomáš Vaľko (sexta) a v kategórii 2B Katka Jevčiková (septima), ktorí sa umiestnili na 1. mieste a postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 14.2.2024 v Košiciach.
    Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!
   • Jednu z decembrových hodín dejepisu sme si ozvláštnili besedou s historikom PhDr. Vavrincom Žeňuchom, PhD., ktorý nám opísal, v čom spočíva práca historika. Ukázal nám zaujímavú, starú 200-ročnú knihu a predstavil nám aj svoju vlastnú tvorbu. Zhodli sme sa na tom, že práca historika je zaujímavá a lákavá, ale zároveň zodpovedná, pretože každý historik má vo svojich rukách to, ako čo najpresnejšie podať našu minulosť.
   • Dňa 14. 12. 2023 sme v rámci preventívnych aktivít absolvovali stretnutie s pracovníčkou CPP Michalovce, ktorá nám spestrila hodinu rôznymi aktivitami na tému: Bezpečne na sociálnej sieti. Nielenže sme si aktivity, ale zároveň sme sa poučili o nástrahách, ktoré na nás na sociálnych sieťach striehnu. Ďakujeme za náučné spestrenie vyučovania.
   • Srdečne ďakujeme MŠ a ZŠ Vyšná Rybnica za to, že nás pozvali k svojim milým a šikovným žiakom a my, žiačky septimy Liana Podoľaková a Karin Michaličová sme tak mali možnosť prezentovať náš dejepisný projekt zameraný na popularizáciu regionálnych dejín s názvom Baškovský evanjeliár - súčasť dedičstva našich predkov. Spojili sme tak príjemné s užitočným. Prečo? Vyskúšali sme si prezentovanie projektu pred väčším publikom, pripravili sme sa na cel
   • Jeden z nezameniteľných spôsobov zábavy, ako využiť deň oddychu, je stráviť ho korčuľovaním. Preto sme piatkové ráno 17.11. strávili na ľade. Napriek nepriaznivému počasiu sa mnohí z nás nielenže zabavili, ale spravili sme aj niečo dobré pre svoje zdravie. Tento voľný deň sme využili ako, osviežujúci spôsob pohybovať sa a aktívne zrelaxovať.
   • "You´re simply the best..." spieva Tina Turner a my môžeme slová jej svetoznámej piesne použiť na 27 statočných, ktorí sa nezľakli konkurencie (a tá bola teda riadna - 24363 študentov zo 702 stredných škôl a 34 krajín) a skúsili si zmerať sily a svoje zručnosti v angličtine so svojimi rovesníkmi. Že to nebolo med lízať, svedčia aj slová samotných súťažiacich: "Nepredstavovala som si to až tak náročné." Bodaj by nie, test na úrovni B1 - C1 európ
   • Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum židovskej kultúry v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu už niekoľko rokov realizuje medzinárodný projekt Krókus, ktorého cieľom je pripomenúť si približne 1,5 milióna detských obetí holokaustu. My, žiaci septimy, sme si pamiatku obetí pripomenuli a zapojili sme sa do tohto projektu. V triede najprv prebehla beseda o holokauste a následne sme spoločne vysadili žlté krókusy, farba ktorých sym
   • V mesiaci november sme sa zapojili do celoštátnej súťaže pre stredné školy pod názvom Health Flag. Prihlásení študenti absolvovali online test, v ktorom ukázali, aké vedomosti majú o onkologických ochoreniach a primárnej prevencii. Motto súťaže znie: „ Nevedieť o svojom zdraví je najväčší RED FLAG“. Všetky informácie k testu sú dostupné na stránke www.heathflag.sk . Do súťaže sa zapojilo viac ako 3000 študentov zo Slovenska. Z našej školy sa zapo
   • Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli. A práve titul ŠKOLA ETWINNING 2023 – 2024 si za naše gymnázium prevzal pán riaditeľ Mgr. Marián Mižák 29. 11. 2023 na Národnej konferencii eTwinning v Žiline. Je to ocenenie pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale
   • Vidieť – počuť – skúsiť – zažiť – spoznať. Aj takto by sa dali v skratke charakterizovať Dni otvorených dverí nášho gymnázia pre deviatakov zo základných škôl 30. 11. 2023 – 1. 12. 2023. Vo vestibule školy si deviataci mohli prezrieť realizované projekty či výtvarné práce našich gymnazistov. Neskôr sa mohli zapojiť do pripravených interaktívnych úloh alebo pokusov v rámci modernej biológie, experimentálnej chémie, fyziky, informatiky či pre
   • Študenti spoločenskovedného seminára končiacich ročníkov sa dňa 6. 12. 2023 zúčastnili workshopu „Rozbehni sa!“ spolu so študentmi SOŠOaS v Sobranciach . Tento projekt pomáha ľuďom nájsť nápad a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Pomáhajú úplným začiatočníkom v oblasti podnikania a sú tu pre všetkých, ktorí chcú rozvinúť svoju tvorivosť a rozbehnúť svoj nápad. Nápad A. Pappa (4. A) účastníci worskho
   • Vždy sa potešíme, keď na pôde nášho gymnázia môžeme privítať svojich absolventov. Aj dnes sme mali dôvod potešiť sa z prítomnosti Mišky Šimonovej, ktorá sa prišla s našimi septimánmi a tretiakmi podeliť o svoje vedomosti o umení. Na hodine Umenie a kultúra zasvätila našich žiakov do tajov umeleckých diel, ktoré sa považujú za ikonické, prelomové diela, teda tie, ktoré prekročili tieň svojej doby a svojim autorom priniesli slávu a celosvetové uzna
   • Súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu. Študenti nášho gymnázia si na navodenie vianočnej atmosféry vyzdobili svoje triedy a zapojili sa tak do sútaže o tú najkrajšiu. Rozhodnúť o víťazovi môžete aj pomocou fotografií v tomto príspevku. Hlasovať môže ktokoľvek do 21.12.2023 pomocou tohto odkazu: https://forms.gle/qiBYezbMxbimBTMF9
     • Ako sme ochutnali dôsledky objavných plavieb . . .

      V rámci tematického celku - Obrazy novovekého sveta - sme v triede sekunda na dejepise preberali tému Objavné plavby. Aby sa nám dôsledky objavných plavieb lepšie zafixovali, tak sme túto hodinu realizovali zážitkovou formou učenia. So zaviazanými očami sme ochutnávali plodiny, ktoré sa k nám do Európy dostali a vďaka ktorým máme pestrejší jedálniček. Verte nám, vidieť Tomáška, ako prvýkrát v živote ochutnal ananás, bol riadne humorný zážitok. Ochutnávku plodín sme ukončili doplnením poriadnej dávky vitamínu C, keďže nechceme okúsiť chorobu skorbut ako vtedajší moreplavci. Dozvedeli sme sa, že aj to bol jeden z negatívnych dôsledkov objavných plavieb. V druhej časti interaktívnej hodiny sme si vymysleli a porovnali jedálne lístky z obdobia stredoveku (teda bez dovezených plodín) a jedálne lístky už aj s týmito plodinami. A dôsledky objavných plavieb sme si tak odvodili nakoniec sami.

     • Valentínsky ples

      Ako už všetci viete, momentálne sa vo veľkom prúde rozbehla plesová sezóna, a tak sa naše triedy 3.A a septima rozhodli, že nemôžeme byť výnimkou. Pripravili pre nás krásnu sálu, výzdobu, fotostenu a dokonca aj tombolu so skoro 100 cenami. Všetci študenti sa krásne vyobliekali a boli pripravení na poriadnu zábavu. Na úvod nás privítali a postupne plesom sprevádzali študenti 3.A Laura Štefančíková a Alexander Papp, svojou dobrou náladou a elánom vyčarili úsmev na tvári každému. Ples sme otovrili príhovorom pána riaditeľa Mgr. Mariána Mižáka, po ktorom nasledoval prvý tanec pána riaditeľa so študentkou 3.A Zuzanou Padovou, predsedníčkou Študentského parlamentu. Po formalitách sme sa všetci presunuli k jedlu a zábave. Ďakujeme pánovi riaditeľovi a triednym profesorkám za všetku pomoc s organizáciou plesu.

     • Lyžiarsky výcvik

      V dňoch od 6. do 10. februára sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre triedy tercia, kvinta a 1.A. Podmienky na lyžovanie boli skvelé, keďže sme mali vždy upravený svah a počasie bolo každý deň krásne slnečné. Všetci sa zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Vo štvrtok večer sme navštívili Aquapark AquaCity Poprad, v ktorom sme si oddýchli a nabrali silu na posledný deň lyžovania. Naše lyžiarske schopnosti sme preukázali v záverečnom slalome. V piatok pred odchodom sme mali vyhodnotenie a tí najlepší boli odmenení sladkou odmenou. Z lyžiarskeho výcviku sme si odniesli veľa krásnych zážitkov a našťastie sme ho zvládli bez vážnych zranení.

     • Ďalšia mobilita Erasmus+ je za nami

      Dlho očakávaná mobilita v rámci nášho už tretí rok bežiaceho Erasmus+ projektu je už za nami. Podľa slov účastníkov, študentov oktávy: Emy, Vilmy, Alexandry a Eda, veľká škoda. Prečo? Máme za sebou úspešné stretnutie mladých ľudí z 5 krajín hľadajúcich odpovede na otázky, ako viesť život bez toxických látok, ako chrániť životné prostredie a čo z kultúr našich partnerov nás osloví do takej miery, že si to zapamätáme navždy a s radosťou sa o tieto poznatky podelíme so svojimi rovesníkmi. Prvé dva dni sem strávili v Neapole, meste Hamšíka a Lobotku (azda aj preto sa na nás stále usmievaliJ), preskúmali sme takmer všetko, čo nám čas a unavené nohy dovolili. Videli sme mesto z rôznych perspektív a vydali sme sa za svojimi partnermi, teraz už priateľmi. Projektové aktivity, akokoľvek nudne to môže znieť, sme začali prezentáciou národných športov, zaujali nás a aj my sme zaujali svojimi krňač

     • Nezvyčajná hodina slovenčiny v príme

      Raz sme sa my, primáni, a naša vyučujúca slovenčiny rozhodli, že si spravíme sladkú, ale aj zdravú hodinu slovenčiny. Čo sme si zaumienili, to sme aj splnili. Práve sme preberali opis pracovného postupu. Tak sme spojili teóriu s praxou a v pondelok 13. 2. 2023 sme mali neobyčajnú hodinu slovenčiny. Naša hodina začala zopakovaním učiva. No po príchode pána riaditeľa sa zmenila na hodinu plnú zábavy a smiechu. Na stole sme mali všelijaké dobroty. Nachádzali sa tu klasické bábovky, mafiny a nátierky, niektorí spolužiaci sa však rozhodli upiecť niečo nevšedné, napríklad lávový koláčik. Všetko bolo výborné a ponúkli sme aj ostatných učiteľov a kamarátov. Bola to veľmi príjemná zmena a už sa tešíme na ďalšiu ,,zdravo-sladkú hodinu slovenčiny”.

     • Deň bezpečného internetu

      7. február je Deň internetovej bezpečnosti. Deň bezpečného internetu sa medzinárodne zameriava na bezpečnosť digitálneho prostredia a na zvyšovanie povedomia o online svete a jeho rizikách. Cieľom je osveta bezpečného, zodpovedného a pozitívneho využívania digitálnych technológií deťmi a mladými ľuďmi. V tento deň sme si pripomenuli hlavné tézy, s ktorými sa žiaci už oboznámili v rámci témy Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká. Mladší žiaci diskutovali o rizikách internetu a o tom, čo môžeme spraviť, aby sme znížili riziko podvodu, a aby sme boli ostražití, a nenaleteli podvodníkom. Okrem tém zabezpečenie počítača, ochrana osobných údajov a súkromia, skryté nástrahy mobilných aplikácií a vyvarovanie sa nástrah internetu, ako sú podvodné e-maily, podvodné stránky, spamy, sme sa venovali aj témam, ako sú závislosť od internetu, bezpečnostné riziko SMART domácností, extrémizmus a kyb

     • Ruské slovo

      Priaznivci ruskej literatúry a ruských piesní mali možnosť zmerať si svoje sily v 17. ročníku KK súťaže Ruské slovo. Podujatie sa konalo na 1. ZŠ v Michalovciach a súťažili žiaci základných a stredných škôl v prednese poézie, prózy a speve. Všetci sa tešíme z úspechov našich žiakov, ktorí získali takéto umiestnenie:

     • Ekonomická olympiáda

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí stredoškolákov v tomto odbore. Dňa 26. januára 2023 sa v Košiciach konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády, v ktorom našu školu reprezentovali Martin Mirda (oktáva) a Vladimír Soták (IV. A). Výsledky krajského kola ekonomickej olympiády sa dozvieme až v apríli.

     • Erasmus+ Act 4 Non Toxic Lifestyle

      Diverzita - jedno zo základných slov erazmáckeho slovníka - sa tentokrát naplno prejavila v počasí. Zababušení od hlavy po päty sme v piatok v noci opúšťali zasnežené Slovensko a dnes sme si naplno užívali slnečný Neapol. Preskúmali sme slnkom zaliate ulice, ochutnali pravú taliansku pizzu. Prvá európska diverzita sa začne až zajtra, keď sa k nám pripoja ďalší projekoví partneri - naša erazmácka rodina 😍. Veľmi sa tešíme na spoločné aktivity 😃😃😃.

     • Výsledky okresného kola Olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 19.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v Michalovciach. V kategórii 1B Terezka Stašková obsadila 3. miesto. Do krajského kola postupujú v kategórii 2A Katarína Jevčiková (sexta) a v kategórii 2B Patrik Handra (oktáva). Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 16.2.2023 v Košiciach. V krajskom kole nás bude reprezentovať aj Veronika Sophia Mata z prímy v kategórii 1C, pre ktorú sa okresné kolo nekonalo.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje