• ... k úspechu nášho eTwinning projektu veľkou mierou prispievajú viaceré organizácie.

     Naše projektové príbehy protestujú proti vojne a násiliu na civilnom obyvateľstve, hlavne na deťoch. Protestujeme proti smrti nevinných lidických detí, ktoré zahynuli vo vyhladzovacom tábore Chelmno v Poľsku. Nad projektom už prebralo záštitu Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Slovanský ústav Akadémie vied ČR, starosta mesta Poděbrady a riadite
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+ Days
    • Erasmus+
    • Návšteva skanzenu
    • Lyžiarsky kurz
    • Lyžiarsky kurz
    • Lyžiarsky kurz
    • Eramsus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Erasmus+, Sierpc 04/2022
    • Act 4 Non Toxic Lifestyle
    • Rozsvieť modrú
    • Rozsvieť modrú
    • Gymnazisti v CVČ o kyberšikane
     • Gymnazisti v CVČ o kyberšikane

      Niekedy aj úplne nevinná fotka, SMS-ka alebo video dokáže prerásť na kyberšikanu ... Aj školy sa musia zapojiť a riešiť to, čo sa deje v elektronickom svete detí.

      Vo štvrtok 21. októbra 2021 sa v Centre voľného času v Sobranciach konal workshop Kyberšikana a vychádza z projektu Kyberšikanovanie.sk. Je to multimediálny projekt určený pre základné a stredné školy, ale aj iné štátne a súkromné inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou. Samotného workshopu sa zúčastnili študenti kvinty, 1.A, Sexty a 3.A. Účastníci si mali možnosť pozrieť krátky film Kyberšikanovanie, zatočme s ním spoločne, po ktorom nasledovala voľná diskusia. Aktivitu pre našich žiakov pripravil vedúci Klubu mladých pri CVČ spolu s mládežníkmi, žiakmi aj nášho gymnázia.

     • Hodina deťom

      Dňa 21. 10. 2021 (štvrtok) sa v škole uskutoční celoročná verejná zbierka Hodina deťom, ktorá podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Jej výnos v tomto roku je určený na pomoc jednorodičovským rodinám. Každý žiak môže do zbierky prispieť dobrovoľnou sumou. Žiaci školy, poverní vykonaním zbierky, navštívia v priebehu dňa každú triedu jednotlivo.

    • ErasmusDays v našom gymnáziu
     • ErasmusDays v našom gymnáziu

      Viete, že na výrobu jedného trička sa spotrebuje až 2900 litrov vody? A že jedna tona zberného papiera zachráni 17 stromov? Dnes, v rámci kvízu ErasmusDays, sa to dozvedeli aj naši mladší žiaci. Od prímy po kvartu si vyskúšali svoje vedomosti z environmentálnej oblasti a niektoré informácie ich ozaj zaskočili. Teraz už vedia, prečo plasty, sklo a iný odpad nepatria do prírody, ktoré zvieratá sú najviac ohrozené plastmi v mori i to, že ak sa nepolepšíme, tak o pár desaťročí voda z roztopených ľadovcov stúpne takmer o 5 metrov. Pre starších žiakov boli pripravené praktické aktivity, ktorými môžeme prírode pomôcť – postavili 6 úžasných búdok pre vtáky, ktoré umiestnime na stromy v školskej aleji. Dievčatá spojili pekné s užitočným a pod vedením Emky Hudákovej namaľovali logá Erasmus+ projektov, ktoré prebiehajú v našej škole, na múr v areáli školy. Ako bonus k týmto aktivitám pár šikovní

    • 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru aj s našou účasťou
     • 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru aj s našou účasťou

      Medzinárodný maratón mieru (MMM) v Košiciach je najstarším maratónom v Európe a po Bostonskom maratóne je druhým najstarším vo svete. 3. 10. 2021 sa uskutočnil už 98. ročník tohto podujatia pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, v ktorom sme mali česť súťažiť aj my, a to v kategórii „Juniorská štafeta MMM“. Náš štvorčlenný štafetový tím tvorili žiaci 3.A triedy – Tatiana Šebová a Marko Čuhanič, a za učiteľov súťažili RNDr. Ľuboslava Mižaková a Mgr. Michal Hlivák. Všetci štyria sme úspešne reprezentovali naše gymnázium s veľkým oduševnením a vypätím všetkých fyzických síl. Atmosféra bola výborná... Zvládli sme to!

    • Literárny Kežmarok očami ocenenej Emky
     • Literárny Kežmarok očami ocenenej Emky

      V dňoch 29.9. a 30.9. 2021 som sa zúčastnila vyhlásenia výsledkov autorskej súťaže Literárny Kežmarok. V deň príchodu sa pred lýceom v Kežmarku uskutočnilo slávnostné otvorenie trojdňového programu, neskôr v Drevenom artikulárnom kostole prebehlo odovzdávanie cien, získala som čestné uznanie v III. kategórii (próza). Večer priniesol bohatý kultúrny zážitok v podobe koncertu jazzovej kapely, dramatickej scénky a interview s hosťami v artikulárnom kostole (medzi nimi bola aj ambasádorka LK Tamara Šimončíková Heribanová). Vo štvrtok 30.9. som sa zúčastnila seminárov o P. O. Hviezdoslavovi a Jánovi Chalupkovi, ktorým bol tento ročník Literárneho Kežmarku venovaný. Mala som možnosť stretnúť sa aj s predsedníčkou poroty v našej kategórii Monikou Kompaníkovou, ktorá trefne vystihla, čo bolo v mojom súťažnom texte dobré a čo, naopak, je potrebné vylepšiť. Počas oboch dní som str

     • Voľby do rady školy

      Dňa 7. 10. 2021 (štvrtok) sa uskutoční voľba zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri Gymnáziu v Sobranciach, v areáli školy, v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod. Ak počet zúčastnených voličov nepresiahne nadpolovičnú väčšinu všetkých oprávnených voličov, voľby budú opakované v ten istý deň v čase od 15.30 hod. do 17.00 hod. Volebny_poriadok.pdf

     • Biela pastelka

      Dňa 28. 9. 2021 (utorok) sa v škole uskutoční národná zbierka Biela pastelka, ktorej výnos je určený na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Každý žiak môže do zbierky prispieť dobrovoľnou sumou. Žiaci školy, poverní vykonaním zbierky, navštívia v priebehu dňa každú triedu jednotlivo.

     • Začíname poľsko-česko-slovenský projekt eTwinning

      Od septembra 2021 trieda kvarta začína s prípravnými aktivitami v rámci medzinárodného projektu eTwinning s názvom 9. slovanský sborník protiválečný – LIDICE 80. Projektovými partnermi kvartánov budú žiaci zo Základnej školy Václava Havla, Poděbrady (Česko), Súkromnej základnej školy Didacticus, Košice a Szkoły Podstawowej im. Márii Konopnickiej w Żeleźnikowej Wielkiej (Poľsko). Žiaci budú komunikovať v medzinárodných tímoch, zdieľať výstupy so spolužiakmi zo susedných slovanských európskych krajín, študovať odbornú protivojnovú literatúru, rozvíjať komunikačné kompetencie a tvorivé schopnosti. Projektové aktivity budú realizované v rámci predmetov SJL, DEJ a ČG.

     • Online hodina so žiakmi z Indie

      Dnes sme sa v rámci hodiny angličtiny v oktáve znovu presunuli na ďaleko na východ. Na online hodine sme tentokrát prezentovali našu tradičnú kuchyňu a zvyky žiakom indickej školy FORT INTERNATIONAL ACADEMY, Nagala. Tí nám predstavili svoje stravovacie zvyky a tradičné jedlá, ktoré nám predviedli formou vlastných video prezentácií. Tešilo nás hlavne ich nadšenie zo spolupráce a zistenie, že napriek takej veľkej diaľke a kultúrnej odlišnosti sú niektoré tradičné jedlá dosť podobné.

     • O tradičnom netradične - hodina angličtiny s japonskými študentmi

      O tom, že online vyučovanie nemusí byť len nariadené, ale dokonca dobrovoľné, svedčí aj naša skúsenosť z dnešnej hodiny angličtiny v oktáve. Ako sa najlepšie pripraviť na maturitnú otázku o stravovaní v iných krajinách, ako využiť online priestor a zistiť to z prvej ruky priamo od žiakov z inej krajiny? Pre nás bola dnes obohacujúca hodina so študentkami z japonskej strednej školy a ich učiteľkou. My sme im predstavili tradičnú slovenskú kuchyňu a od nich sme sa dozvedeli zaujímavosti o ich stravovaní a stolovacích zvykov. Čo dodať? Spokojnosť na oboch stranách a kompliment od japonskej učiteľky : „ I was amazded by your students´ English.“ Ešte nás čaká jedna takáto skúsenosť, v utorok sa stretneme s indickými študentmi. Už teraz sa tešíme.

    • Literárny Kežmarok 2021
     • Literárny Kežmarok 2021

      V dňoch 29.9. – 1. 10. 2021 sa v Kežmarku uskutoční vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže žiakov základných a stredných škôl v písaní poézie a prózy. V tejto súvislosti veľmi potešil mail, ktorý sme dostali:

      „Dobrý deň. Dovoľte mi, aby som Vám s potešením oznámil, že Ema Hudáková (4. A) bude na vyhodnotení Literárneho Kežmarku, ktoré sa uskutoční 29. 9. – 1. 10. 2021, medzi ocenenými mladými autormi. Gratulujeme a zároveň srdečne pozývame na slávnostné vyhodnotenie i celé podujatie LK, ktorého súčasťou budú aj tento rok tvorivé dielne so spisovateľmi.

     • Začiatok školského roka 2021/2022

      Škola - je síce dlhá, no krásna a zaujímavá cesta k poznaniu seba i sveta, je to cesta, na ktorú sme vykročili, aby sme na nej okrem nadobudnutého poznania zažili i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce. Sme plní očakávaní a predsavzatí a veríme, že aj tento školský rok bude pre nás úspešný, že v ňom bude menej neočakávaného, dištančného a pribudne viac spoločných školských i mimoškolských stretnutí. Predošlý rok preveril naše schopnosti reagovať na zložitú, rýchlo sa meniacu situáciu. Ten, čo práve začíname, pravdepodobne tiež nebude ľahký. Želajme si na jeho začiatku veľa chuti, elánu do práce, pohodu a porozumenie nielen v školských laviciach, ale i za katedrou.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
   • 00161187
   • 2020740623
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje