• Polovicu mobility Erasmus+ máme za sebou. Úspešne sme zvládli prvú časť – spoznávanie kultúry a histórie hlavného mesta Madrid. Okúsili sme z každého rožka troška – Palacio Royal, katedrálu, zapózovali pri „cestovateľovi“ Donovi Qichotovi, prešli sa obrovským hlavným námestím Plaza Mayor a napokon sme si užili pohľad na mesto z rooftop terasy hotela Riu Plaza. Prvý pracovný deň na miestnej škole v Santa Amalia bol venovaný vzájomnému poznávaniu
   • Dňa 8. 2. 2024 sa konalo v Košiciach KK Olympiády ľudských práv. Našu školu v tejto súťaži reprezentoval Emil Dzvonik z 3. A, ktorý sa stal riešiteľom KK OĽP.
   • Po štyroch dňoch strávených v YBC gymnasium Nacka v Štokholme sa vraciame domov obohatené o skúsenosti, priateľstvá a zážitky. Hospitácia na švédskej škole nám umožnila nahliadnuť do ich školského systému, riadenia školy, organizácie vyučovania, prístupu učiteľov a priebehu vyučovacích hodín. Zistili sme, že sa nedá porovnávať neporovnateľné, teda školského systému, v ktorom je systém, jednoznačné pravidlá, vybavenosť, digitalizácia, ale hlavne
   • Dňa 17.1.2024 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali v kategórii 1B Peter Vaško (kvarta), ktorý obsadil 2. miesto a v kategórii 1A Alžbetka Copková (sekunda), v kategórii 2A Tomáš Vaľko (sexta) a v kategórii 2B Katka Jevčiková (septima), ktorí sa umiestnili na 1. mieste a postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 14.2.2024 v Košiciach.
    Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!
   • Jednu z decembrových hodín dejepisu sme si ozvláštnili besedou s historikom PhDr. Vavrincom Žeňuchom, PhD., ktorý nám opísal, v čom spočíva práca historika. Ukázal nám zaujímavú, starú 200-ročnú knihu a predstavil nám aj svoju vlastnú tvorbu. Zhodli sme sa na tom, že práca historika je zaujímavá a lákavá, ale zároveň zodpovedná, pretože každý historik má vo svojich rukách to, ako čo najpresnejšie podať našu minulosť.
   • Dňa 14. 12. 2023 sme v rámci preventívnych aktivít absolvovali stretnutie s pracovníčkou CPP Michalovce, ktorá nám spestrila hodinu rôznymi aktivitami na tému: Bezpečne na sociálnej sieti. Nielenže sme si aktivity, ale zároveň sme sa poučili o nástrahách, ktoré na nás na sociálnych sieťach striehnu. Ďakujeme za náučné spestrenie vyučovania.
   • Srdečne ďakujeme MŠ a ZŠ Vyšná Rybnica za to, že nás pozvali k svojim milým a šikovným žiakom a my, žiačky septimy Liana Podoľaková a Karin Michaličová sme tak mali možnosť prezentovať náš dejepisný projekt zameraný na popularizáciu regionálnych dejín s názvom Baškovský evanjeliár - súčasť dedičstva našich predkov. Spojili sme tak príjemné s užitočným. Prečo? Vyskúšali sme si prezentovanie projektu pred väčším publikom, pripravili sme sa na cel
   • Jeden z nezameniteľných spôsobov zábavy, ako využiť deň oddychu, je stráviť ho korčuľovaním. Preto sme piatkové ráno 17.11. strávili na ľade. Napriek nepriaznivému počasiu sa mnohí z nás nielenže zabavili, ale spravili sme aj niečo dobré pre svoje zdravie. Tento voľný deň sme využili ako, osviežujúci spôsob pohybovať sa a aktívne zrelaxovať.
   • "You´re simply the best..." spieva Tina Turner a my môžeme slová jej svetoznámej piesne použiť na 27 statočných, ktorí sa nezľakli konkurencie (a tá bola teda riadna - 24363 študentov zo 702 stredných škôl a 34 krajín) a skúsili si zmerať sily a svoje zručnosti v angličtine so svojimi rovesníkmi. Že to nebolo med lízať, svedčia aj slová samotných súťažiacich: "Nepredstavovala som si to až tak náročné." Bodaj by nie, test na úrovni B1 - C1 európ
   • Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum židovskej kultúry v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu už niekoľko rokov realizuje medzinárodný projekt Krókus, ktorého cieľom je pripomenúť si približne 1,5 milióna detských obetí holokaustu. My, žiaci septimy, sme si pamiatku obetí pripomenuli a zapojili sme sa do tohto projektu. V triede najprv prebehla beseda o holokauste a následne sme spoločne vysadili žlté krókusy, farba ktorých sym
   • V mesiaci november sme sa zapojili do celoštátnej súťaže pre stredné školy pod názvom Health Flag. Prihlásení študenti absolvovali online test, v ktorom ukázali, aké vedomosti majú o onkologických ochoreniach a primárnej prevencii. Motto súťaže znie: „ Nevedieť o svojom zdraví je najväčší RED FLAG“. Všetky informácie k testu sú dostupné na stránke www.heathflag.sk . Do súťaže sa zapojilo viac ako 3000 študentov zo Slovenska. Z našej školy sa zapo
   • Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli. A práve titul ŠKOLA ETWINNING 2023 – 2024 si za naše gymnázium prevzal pán riaditeľ Mgr. Marián Mižák 29. 11. 2023 na Národnej konferencii eTwinning v Žiline. Je to ocenenie pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale
   • Vidieť – počuť – skúsiť – zažiť – spoznať. Aj takto by sa dali v skratke charakterizovať Dni otvorených dverí nášho gymnázia pre deviatakov zo základných škôl 30. 11. 2023 – 1. 12. 2023. Vo vestibule školy si deviataci mohli prezrieť realizované projekty či výtvarné práce našich gymnazistov. Neskôr sa mohli zapojiť do pripravených interaktívnych úloh alebo pokusov v rámci modernej biológie, experimentálnej chémie, fyziky, informatiky či pre
   • Študenti spoločenskovedného seminára končiacich ročníkov sa dňa 6. 12. 2023 zúčastnili workshopu „Rozbehni sa!“ spolu so študentmi SOŠOaS v Sobranciach . Tento projekt pomáha ľuďom nájsť nápad a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Pomáhajú úplným začiatočníkom v oblasti podnikania a sú tu pre všetkých, ktorí chcú rozvinúť svoju tvorivosť a rozbehnúť svoj nápad. Nápad A. Pappa (4. A) účastníci worskho
   • Vždy sa potešíme, keď na pôde nášho gymnázia môžeme privítať svojich absolventov. Aj dnes sme mali dôvod potešiť sa z prítomnosti Mišky Šimonovej, ktorá sa prišla s našimi septimánmi a tretiakmi podeliť o svoje vedomosti o umení. Na hodine Umenie a kultúra zasvätila našich žiakov do tajov umeleckých diel, ktoré sa považujú za ikonické, prelomové diela, teda tie, ktoré prekročili tieň svojej doby a svojim autorom priniesli slávu a celosvetové uzna
   • Súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu. Študenti nášho gymnázia si na navodenie vianočnej atmosféry vyzdobili svoje triedy a zapojili sa tak do sútaže o tú najkrajšiu. Rozhodnúť o víťazovi môžete aj pomocou fotografií v tomto príspevku. Hlasovať môže ktokoľvek do 21.12.2023 pomocou tohto odkazu: https://forms.gle/qiBYezbMxbimBTMF9
     • Záverečná!

      Posledné dni a minúty našej poslednej mobility v rámci projektu Erasmus + Act 4 Non Toxic Lifestyle sú už za nami. Študenti, učitelia a riaditelia partnerských škôl sa po posledných aktivitách – zdobenie tričiek pomocou živých kvetín a rastlín, tréning u Castellers a, samozrejme, návšteva architektonického skvostu Sagrada Família v Barcelone – rozlúčili a vyhodnotili mobilitu v Cerdanyola Del Vallés. A ako ju hodnotíme my, najmä naši študenti? „Hneď by som sa vrátil.“ „Ideme naspäť, ale hneď.“ Sme nesmierne radi, že partnerstvo našich škôl je skutočným úspechom. Po troch rokoch sme sa zo štádia partnerov postupne dostali do štádia priateľov. Už od začiatku školského roka prebiehajú diskusie, ako naďalej spolupracovať a aký projekt spolu vytvoriť, aby sme sa naďalej mohli stretávať a vytvárať zmysluplné aktivity, ktoré nás posúvajú na vyššiu úroveň občanov Európskej únie.

     • Triednická hodina trochu inak

      Škola nie je len o skúšaní, testoch či písomkách. Je to aj o budovaní vzájomných vzťahov, spoznávaní sa a šantení. Presne v tomto duchu sa niesla aj naša netradičná popoludňajšia piatková akcia, keď sme sa spolu s našou triednou pani profesorkou a triednym pánom profesorom zúčastnili aktivít v Laser Game Aréne v Michalovciach. Bolo fajn na chvíľku „vypnúť“ a užiť si piatkové popoludnie v kruhu spolužiakov, ale aj triednych učiteľov, ktorí sa tak isto obliekli do nepriestrelných viest a „bojovali“ za svoj tím. Odmenou pre nás bola chutná pizza a aj to, že sme si ani neuvedomovali, ako nám tam rýchlo plynie čas. Domov sme sa vrátili až po 19-tej hodine. Ďakujeme za super akciu a veríme, že to nebola naša posledná takáto aktivita.

     • Ekonomická olympiáda

      V rámci predmetu občianska náuka sa aj naši žiaci z triedy tercia zapojili do školského kola Ekonomickej olympiády, ktoré prebiehalo online formou. V tomto kole súťažili prihlásené základné školy a osemročné gymnázia z celého Košického samosprávneho kraja. O tom, že konkurencia bola naozaj veľká, svedčí aj fakt, že zapojených do tejto súťaže bolo vyše 9000 žiakov a náš, Tadeáš Mižák, žiak tercie sa umiestnil na krásnom 13.mieste. Tadeáš, je to krásny úspech. Tešíme sa s tebou, srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Veríme, že poznatky z ekonomiky a finančnej gramotnosti v živote určite využiješ.

     • Jazykový kvet 2023 krajské kolo

      Dňa 18. 04. 2023 sa v Košiciach konalo krajské finálové kolo súťaže Jazykový kvet v prednese cudzojazyčnej poézie a prózy. Naše gymnázium zastupovali traja žiaci v troch rôznych kategóriách, ktorí postúpili do súťaže zo semifinálového kola.

      Svoje prvenstvo v súťaži už po niekoľkýkrát obhájil Patrik Handra (oktáva) v prednese prózy v nemeckom jazyku a opätovne bude môcť reprezentovať naše gymnázium i Košický kraj v celoslovenskom kole súťaže. V II. kategórii NJ v prednese poézie získala 3. miesto Soňa Vaľková (kvarta) a v III. kategórii RJ získala 3. miesto Sarah Mária Tothová (III. A) v recitácii prozaického textu.

     • Mladý Európan 2023 regionálne kolo

      Dňa 28.4.2023 sa v priestoroch Východoslovenského múzeá v Košiciach konalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Je to vedomostná súťaž pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie a sietí regionálnych informačných centier Europe Direct, v ktorej sa preveria poznatky o histórii, geografii, osobnostiach, pamätihodnostiach a symboloch Európskej únie. Súťaže sa zúčastnili študenti 4. AJozef FABIŠÍK, Dominik KAMINČÁK a Vladimír SOTÁK pod vedením Mgr. Dedinovej.

     • Erasmus+ mobilita - Barcelona experience

      V zdravom tele, zdravý duch! V tomto duchu sa niesol tretí deň našej mobility v Cerdanyola Del Vallés. A veru, dalo nám to zabrať. Návšteva Camp Nou – futbalovej arény FC Barcelona bola úžasným zážitkom, nutkanie vybehnúť na trávnik sme ale zvládli. Mali sme možnosť obdivovať neskutočné umenie architektúry Antoniho Gaudího v Park Güell a podvečer sme strávili na pláži pri Port Olímpic. Kto vládal hral volejbal a futbal a kto mal odvahu (jediný náš Maťko), ten skočil do 16 stupňovej vody ochladiť sa po horúcom dni. Ten sa nám jednoznačne vydaril.

     • Act 4 Non Toxic Lifestyle - mobilita v Španielsku

      Aj keď sú v našom gymnáziu projektové aktivity v plnom prúde, projekt Act 4 Non Toxic LIfestyle v rámci kľúčovej aktivity KA229 sa pomaly blíži k svojmu koncu. Od roku 2020 spolu s partnermi z Poľska, Španielska, Turecka a Talianska sa naši žiaci učia o zdravom, netoxickom životnom štýle, spoznávajú sa navzájom počas mobilít i online stretnutí a na vlastnej skúseností sa učia o výhodách členstva v EÚ. Tento týždeň nás zavialo do mesta Cerdanyola Del Vallés v Španielsku, kde oktávani Majka, Timka, Maťo a Paťo získavajú skúsenosti na medzinárodnej úrovni, spoznávajú svojich rovesníkov z partnerských krajín, pracujú na projektových aktivitách a nasávajú kultúru hosťovskej krajiny. Uplynuli už dva dni našej mobility plnej aktivít, privítali nás vo svojej v škole, oboznámili sa s mestom, zažili sme slávnosť Sant Jordi dňa tu i v Barcelone– ulice zaplavené ružami a knihami, zvládli sme rann

     • Exkurzia Osvienčim, Krakow

      Exkurziu do bývalého koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka/Auschwitz-Birkenau by mal absolvovať úplne každý, koho zaujíma história tohto známeho poľského miesta. Až tam si totiž človek uvedomí, že mnohokrát vo svojom živote rieši úplné malichernosti, ktoré sa v konfrontácii s energiou prežitých ľudských životov v období svetovej vojny ukážu vo svojej pravej podstate. Skutočné ľudské utrpenie, ktoré na človeka dýcha v každom kúte tohto miesta, zarezonuje vo vedomí každého návštevníka. A tak to bolo aj v prípade našich žiakov z II. A a septimy, ktorí absolvovali tento zaujímavý výlet v dňoch 13. – 14. apríla. V konfrontácii atmosféry strachu, ľudskej pominuteľnosti a desivej histórie, ktorá sa skutočne odohrala, mali naši žiaci možnosť okúsiť energiu prežitej bolesti a ľudských osudov, na ktoré vo svojom historickom vedomí nesmie zabudnúť nikto z nás.

     • Exkurzia v Bardejove

      Dňa 18. 4. 2023 sme sa zúčastnili dejepisnej exkurzie v krásnom historickom meste, v Bardejove. Najprv naše kroky viedli ku Skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch, kde sme spoznali ťažký život ľudí v minulosti. Zhodli sme sa, veru, vo vtedajšej dobe, v 19. storočí, by sme žiť nechceli. Potom sme sa presunuli do centra mesta Bardejov, ktoré sme si prešli a následne sme navštívili krásnu historickú radnicu. Tu sme si vypočuli výklad o vzniku radnice a prezreli artefakty, ktoré ukrýva Šarišské múzeum sídliace v radnici. Záver našej exkurzie tvorila návšteva Baziliky sv. Egídia. Sme radi, že sme spoznali jedno krásne slovenské stredoveké historické mesto.

     • Exkurzia SVS

      V utorok 4. 4. 2023 sa študenti spoločenskovedného seminára tretieho a štvrtého ročníka vybrali zistiť, či teoretické poznatky z odvetvia trestného práva fungujú aj v praxi. Cieľom cesty bol Okresný súd v Michalovciach, kde sa zúčastnili súdneho pojednávania v trestnej veci, a taktiež besedy so sudcom JUDr. Danielom Petričkom, PhD., ktorý všetkých pozitívne prekvapil svojou ústretovosťou a možnosťou opýtať sa na detaily týkajúce sa jeho práce ako sudcu Okresného súdu v Michalovciach.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje