• Novinky

     • Regionálne finále vo volejbale

      Tím volejbalistov (študentov oktávy, septimy a 4.A) sa 13. decembra pod vedením Mgr. Hliváka zúčastnil Regionálneho finále vo volejbale (región B, DŠS KSK), ktoré sa konalo v SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach. V súťaži sme suverénne vyhrali nad ostatnými školami a vybojovali sme zlaté miesto, ktoré nám zaistilo postup na Krajskú športovú olympiádu. Do finále sme postúpili ako jeden zo štyroch tímov, pričom sme zvíťazili bez straty setu.  

      Všetkým členom víťazného tímu srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov pri zdolávaní súperov!

      M. Koreň a J. Novotný

     • Workshop v spolupráci s www.zmudri.sk a vzdelávacia aktivita Slovenskej nadácie pre UNICEF

      Piatok (19. 1. 2024)  patril neformálnemu vzdelávaniu našich študentov pod vedením Filipa Mroča. V prvej časti sa  triedy kvinta, sexta a II. A sa zúčastnili dvoch workshopov s názvom: Kritické myslenie a sociálne siete. Žiaci a žiačky v rámci workshopu pracovali v tímoch s konkrétnymi príspevkami zo sociálnych sietí, s cieľom vybudovania stratégií, podľa ktorých sa budú vedieť kriticky rozhodovať, komu a čomu budú, resp. nebudú na sociálnych sieťach veriť. Množstvo minút, ktoré všetci trávime vo virtuálnom priestore formuje náš pohľad na svet a naše názory, preto je dôležité vedieť si vytvoriť vlastnú stratégiu, ako posudzovať obsah stránok a nepodliehať neovereným správam, fámam a dezinformáciám. Kritické myslenie neznamená byť neustále negatívni alebo kritickí voči všetkému. Ide o objektivitu a otvorenú, zvedavú myseľ. 

      V druhej časti bola zrealizovaná  aktivit v rámci projektu: Mladí FAKTY-visti ako súčasť programu Škola priateľská k deťom. Lektor sa počas vzdelávacej aktivity  venoval téme "Programy UNICEF a SlovakAid v kontexte klimatických zmien, " počas ktorej žiakom

      1. A a kvinty  priblížil problematiku dobrovoľníctva.

                                                                                                                               Mgr. Dedinová

    • Cestujte, rozširuje to obzory!
     • Cestujte, rozširuje to obzory!

      Po štyroch dňoch strávených v YBC gymnasium Nacka v Štokholme sa vraciame domov obohatené o skúsenosti, priateľstvá a zážitky. Hospitácia na švédskej škole nám umožnila nahliadnuť do ich školského systému, riadenia školy, organizácie vyučovania, prístupu učiteľov a priebehu vyučovacích hodín. Zistili sme, že sa nedá porovnávať neporovnateľné, teda švédsky školský systém, v ktorom je systém, jednoznačné pravidlá, vybavenosť, digitalizácia,  ale hlavne prístup žiakov k vzdelávaniu a preberanie zodpovednosti za svoje výsledky. Domov si prinášame zážitky a poznatky z krásneho hlavného mesta, ktoré je právom označované za Benátky severu. Naše nadšenie mestom nepokazila ani škandinávska zima, naopak, dodala našej skúsenosti neopakovateľné čaro.  

     • Náš žiak sa stal ambasádorom Technickej univerzity v Bratislave

      V dňoch 6. – 8.9.2023 som sa zúčastnil „Letnej univerzity pre stredoškolákov“ organizovanej  slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. So študentmi tejto univerzity sme postupne navštívili priestory každej fakulty, kde boli odprezentované odbory štúdia , ich úspechy a možnosti uplatnenia v praxi. Ubytovaní sme boli na vysokoškolskom internáte , kde vo večerných hodinách sme absolvovali teambuilding a workshopy. Posledný deň sme sa presunuli do Trnavy na fakultu MTF , kde sme z rúk prorektorky technickej univerzity obdŕžali certifikáty ambasádorov ich univerzity. Tato akcia mi dala cenne informácie pre rozhodovanie sa v ďalšom štúdiu a kontakty na rovesníkov z celého Slovenska.

      Adam Kurdila III.A

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje