• Novinky

     • ZLATÉ BOBULE 2023 pre našich gymnazistov

      Už sa stalo tradíciou, že mesto Sobrance oceňuje žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych olympiádach či súťažiach. V piatok 22. 9. 2023 boli slávnostne ocenení cenou ZLATÉ BOBULE 2023  naši študenti Ján Sklár (sekunda), Adam Jaško (kvinta), Janka Fečíková (septima), Miriam Železníková (3.A) a Sarah Mária Tothová (4.A). Primátor mesta Sobrance vyslovil poďakovanie oceneným, ktorí na sebe pracovali a dosiahli vynikajúce úspechy v rôznych oblastiach. Títo žiaci úspešne reprezentovali seba, svoju školu, a samozrejme, aj naše mesto.  Zo srdca im poprial veľa zdravia,  šťastia, elánu a mnoho úspechov.

      Srdečne blahoželáme!

     • Európsky deň jazykov

      Okrídlený výraz „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ si v našom gymnáziu pripomíname denne.  Učenie sa cudzích jazykov berieme ako samozrejmosť, ako nevyhnutnosť na fungovanie v európskom spoločenstve, ako spôsob prijímať informácie z celého sveta, prezentovať sa vo svete a osobnostne rásť. Preto nielen dnešný deň, 26. september – Európsky deň jazykov, ale každučký deň si uvedomujeme dôležitosť schopnosti komunikovať so svetom. Vďaka medzinárodným projektom máme priateľov medzi rovesníkmi z mnohých krajín a neustále sa snažíme rozširovať sieť škôl a krajín, s ktorými spolupracujeme. Preto dnes, 26.septembra 2023, sme oslavovali. Nielen jazyky sveta, ale predovšetkým seba – lebo výsledok  našich snáh má sladké ovocie – možnosti cestovať, študovať v zahraničí, zdokonaľovať sa, nachádzať si priateľov. Pre toto všetko bol dnešný deň trochu iný. A aj preto, lebo k nám po dlhšom čase znovu zavítali herci Martinského divadelného centra  s predstavením v anglickom jazyku. Príjemná hodinka strávená prežívaním príbehu mladíka, ktorý si uvedomí priority a životné hodnoty a ide za svojím šťastím.  Ďakujeme hercom za skvelý výkon a výbornú atmosféru  a tešíme sa ďalší kultúrny zážitok v budúcom školskom roku.  ZR

     • BIELA PASTELKA

      Dňa 22. septembra 2023 (piatok) sa v škole uskutoční verejná zbierka Biela pastelka, ktorá zlepšuje život nevidiacich a slabozrakých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Prispieť do zbierky môžete dobrovoľnou sumou. Žiaci školy, poverení vykonaním zbierky, navštívia v priebehu dňa každú triedu jednotlivo.

     • Angličtina pod chorvátskym slnkom - Erasmus+ v Splite

      Keďže sme aktívni účastníci  projektov v rámci programu Erasmus+, tak aj počas letných prázdnin sme sa my, traja členovia nášho pedagogického zboru, zúčastnili jazykových kurzov v Splite, ktoré nám projekt Erasmus+ ponúkol. Tieto kurzy nám umožnili zdokonalenie sa v komunikácií v anglickom jazyku a nadviazanie nových kontaktov s partnerskými školami. Veríme, že absolvovanie týchto kurzov padne na úrodnú pôdu a čoskoro sa zapojíme do nových projektov. Ďakujeme za možnosť absolvovať tieto kurzy.

      Mgr. Bodnár, Mgr. Eľko a Mgr. Škirdová

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje