• Novinky

    • Beseda s historikom
     • Beseda s historikom

      Jednu z decembrových hodín dejepisu sme si ozvláštnili besedou s historikom PhDr. Vavrincom Žeňuchom, PhD., ktorý nám opísal,  v čom spočíva práca historika. Ukázal nám zaujímavú, starú 200-ročnú knihu a predstavil nám aj svoju vlastnú tvorbu. Zhodli sme sa na tom, že práca historika je zaujímavá a lákavá, ale zároveň zodpovedná, pretože každý historik má vo svojich rukách to, ako čo najpresnejšie podať našu minulosť.

      Triedy kvinta a 1.A

     • EXKURZIA STEEL PARK KOŠICE

      Supravodivý levitujúci vláčik sa pohyboval po oválnej koľajnicovej dráhe a to bez toho, aby sa jej dotýkal. Vláčik sa vznášal, levitoval nad dráhou. Ako je to možné?

      To sa žiaci sekundy, tercie a kvarty dozvedeli dňa 18.12.2023, kedy navštívili zábavné technické centrum Steel Park v Košiciach. Expozícia im ponúkla aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi demonštrujúcimi príbeh ocele z oblasti hutníctva, geológie, fyziky, chémie, bezpečnosti a strojárstva. Overili si, že svet okolo nás je zaujímavý a to čo je vo vzorcoch funguje aj v Steel parku a je možné sa toho dotknúť. Viaceré fyzikálne procesy si mohli aj sami vyskúšať – ťažiť suroviny v interaktívnom pieskovisku, separovať kovový odpad ovládaním elektromagnetického žeriavu.

      Dúfame, že prostredníctvom tejto exkurzie sme podnietili kreativitu našich žiakov a rozšírili sme ich vedomosti.

    • Bezpečne na sociálnej sieti
     • Bezpečne na sociálnej sieti

       Dňa 14. 12. 2023 sme v rámci preventívnych aktivít absolvovali stretnutie s pracovníčkou  CPP Michalovce, ktorá nám spestrila hodinu rôznymi aktivitami na tému: Bezpečne na sociálnej sieti. Nielenže sme si aktivity užili , ale zároveň sme sa  poučili o nástrahách, ktoré na nás na sociálnych sieťach striehnu. Ďakujeme za náučné spestrenie vyučovania.

      Triedy sekunda a tercia

     • Dnes to bolo o umení

      Vždy sa potešíme, keď na pôde nášho gymnázia môžeme privítať svojich absolventov. Aj dnes sme mali dôvod potešiť sa z prítomnosti Mišky Šimonovej, ktorá sa prišla s našimi septimánmi a tretiakmi podeliť o svoje vedomosti o umení. Na hodine Umenie a kultúra zasvätila našich žiakov do tajov umeleckých diel, ktoré sa považujú za ikonické, prelomové diela, teda tie, ktoré prekročili tieň svojej doby a svojim autorom priniesli slávu a celosvetové uznanie. Sme radi, že aj po rokoch strávených štúdiom v zahraničí a cestovaním si našla čas na svoju alma mater. Tým, ktorí nemali česť si ju dnes vypočuť, môžeme odkázať na jej podcasty o umení. Sprievodkyňu a kurátorku do ucha Michaelu Šimonovú si môžete vypočuť tu: https://www.facebook.com/ArtStoryPodcast

     • Projekt: Rozbehni sa!

      Študenti spoločenskovedného seminára končiacich ročníkov sa dňa 6. 12. 2023 zúčastnili workshopu „Rozbehni sa!“  spolu so študentmi SOŠOaS  v Sobranciach . Tento projekt pomáha ľuďom nájsť nápad a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Pomáhajú úplným začiatočníkom v oblasti podnikania  a sú tu pre všetkých, ktorí chcú rozvinúť svoju tvorivosť a rozbehnúť svoj nápad. Nápad A. Pappa (4. A) účastníci worskhopu považovali za najlepší a  bol odmenený 10-eurovou poukážkou na nákup kníh. Týmto zároveň ďakujeme Ing. Fiťmovej za možnosť podieľať sa na tomto workshope. 

     • Hlas detí je dôležitý!

      S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“.
      A bolo počuť aj nás!!!  Už po niekoľkýkrát aj našou školou zaznelo bubnovanie v rytme známej piesne, čím sme sa pridali k mnohým školám a inštitúciám, ktorým práva detí nie sú cudzie. 

     • DOD pre deviatakov

      Vidieť – počuť – skúsiť – zažiť – spoznať. Aj takto by sa dali v skratke charakterizovať Dni otvorených dverí  nášho gymnázia pre deviatakov zo základných škôl 30. 11. 2023 – 1. 12. 2023.  Vo vestibule školy si deviataci mohli prezrieť realizované projekty  či  výtvarné práce našich gymnazistov. Neskôr sa mohli zapojiť do pripravených interaktívnych úloh alebo  pokusov  v rámci modernej biológie, experimentálnej chémie, fyziky, informatiky či prelúskať sa úskaliami niektorých jazykov.

      Deviataci, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a veríme, že niektorí z vás rozšíria rady našej gymnaziálnej rodiny v budúcom školskom roku.

      Všetkým žiakom a učiteľom gymnázia, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii DOD, srdečne ďakujeme!

    • Prevzali sme si ocenenie a titul ŠKOLA ETWINNING
     • Prevzali sme si ocenenie a titul ŠKOLA ETWINNING

      Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli.  A práve titul  ŠKOLA ETWINNING  2023 – 2024   si za naše gymnázium  prevzal   pán riaditeľ Mgr. Marián Mižák  29. 11. 2023 na  Národnej konferencii  eTwinning v Žiline. Je to ocenenie  pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale aj za to,  že škola je vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestnancov, v oblasti e-bezpečnosti, vo využívaní IKT,  v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov aj učiteľov. Súčasťou ocenenia je plaketa  s titulom Škola eTwinning a  Ďakovný list ministra školstva SR a eurokomisárky pre školstvo.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje