• Novinky

     • Košický Matboj

      Košický Matboj sa v tomto školskom roku uskutočnil 27. 10. 2023 v priestoroch Gymnázia na Alejovej 1 v Košiciach. Matboj je matematická súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov stredných škôl a gymnázií, prebieha v troch kolách.  Každé kolo trvá 30 minút a družstvo na jeho začiatku dostane zadanie s 12 úlohami. 

      Našu školu reprezentovali dva tímy. Tím v zložení Janka Fečíková (septima), Veronika Ivanišová (oktáva), Daniel Kajánek (II. A), Jakub Pivarník (II. A) sa umiestnil na 21. mieste, mladší tím v zložení:  Adam Jaško (kvinta),  Alžbeta Kavková (kvinta), Martin Kocur (sexta), Marián Mižák (sexta) sa umiestnil na 31. mieste zo 48 súťažných tímov z celého Slovenska.  Blahoželáme!  

      Odkaz na výsledkovú listinu:  

      https://seminar.strom.sk/media/uploads/vysledkovkamatboj2023.pdf

       

     • Správna voľba povolania –  25. október 2023

       

      Skvelý tím  talentovaných  študentov  prezentoval  naše  gymnázium  na akcii "Správna voľba povolania." Toto podujatie sa koná každoročne pod záštitou Košického samosprávneho kraja na Gymnáziu P. Horova a je určené pre deviatakov  z regiónu Michalovce a Sobrance. Naši žiaci trpezlivo a ochotne odpovedali na otázky deviatakov a predstavili  školu v najlepšom svetle. Návštevníkom ukázali, aká skvelá komunita a vzdelávacia inštitúcia naše gymnázium je. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii tejto akcie a tešíme sa na budúcich prvákov.

     • Návšteva DJZ v Prešove

      Divadlo je jedným z mála miest, kde môžeme zažiť umelecké dielo v jeho plnej nádhere a živej podobe. Preto sme aj my navštívili dve divadelné predstavenia v DJZ v Prešove – Ťapákovci a Hrôzostrašné príbehy strýka Montaquea.

      Jedným z najpozoruhodnejších aspektov našej návštevy bol výkon hercov. Ich schopnosť preniesť emócie a energia na pódiu boli vynikajúce. Boli sme svedkami smiechu, smútku i napätia, ktoré nás doviedli k úvahám o tom, akým spôsobom dokážu umelci ovplyvniť naše emócie a obohatiť náš vnútorný svet. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.

     • OBROVSKÝ ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV

      Postup štyroch projektov na celoštátne finále Festivalu vedy a techniky v Bratislave!

      Dňa 20. 10. 2023 sa konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Tento festival je známy tým, že projekty hodnotia významní vedci, profesori a docenti z UPJŠ v Košiciach a preto sme našim prácam z dejepisu a fyziky venovali úpenlivé a náročné prípravy. Vedeli sme totiž to, že konkurencia bude veľká a porota prísna.

      Naše gymnázium reprezentovali 6 žiaci so 4  vedeckými prácami nasledovne:

      V kategóii Spoločenské vedy:

      Karin Michaličová a Liana Podoľaková – septima – Baškovský evanjeliár – súčasť dedičstva našich predkov a jeho popularizácia.

      V kategórii Fyzika a astronómia :

      Miriam Železníková - 3.A – Fenomén nekonečnosti fyzikálneho javu  v podobe fraktálu

      Emil Dzvonik – 3.A – Difrakcia svetla a jej fyzikálne princípy v optických médiách

      Janka Fečiková a Hana Hamadejová – septima – Pískajúce čajové sitko

      Po náročnom vysvetľovaní a obhajovaní našich projektov pred odbornou porotou prišlo vyhodnotenie. Neuveriteľné, všetky naše 4 projekty postupujú na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční 9. – 10. 11. 2023 na výstavisku Incheba Expo v Bratislave. Držte nám, prosím, palce.

      Ďakujeme našim žiakom za všetok čas a námahu pri prípave na túto vedeckú súťaž a za to, že dokázali, že aj naše malé gymnázium dokáže dosiahnuť obrovské úspechy.

    • Oslava ErasmusDays do tretice
     • Oslava ErasmusDays do tretice

      Aktivitami v rámci osláv ErasmusDays v našej škole rozširujeme obzory a motivujeme k medzinárodnej spolupráci nielen žiakov okolitých škôl, ale aj ich pedagógov. Po dnešnom, už treťom, ErasmusDay sme priblížili podstatu programu Erasmus+ a eTwinning projektov dovedna takmer stovke žiakov základných škôl nášho okresu. Dnes, 20.10.2023,  sme mali česť privítať žiakov a ich učiteľov zo Základnej školy v Krčave, Porúbke a Komenského 6, Sobrance. Strávili sme skvelé dopoludnie aktivitami, ktoré úspešne zvládli naši hostia i  organizátori. Ďakujeme všetkým za aktívny prístup, spoluprácu, príjemnú  atmosféru a sme radi, že sme kolegov z pozvaných škôl inšpirovali a prebudili v nich záujem o Erasmus+.

    • Týždeň projektových aktivít ErasmusDays pokračuje
     • Týždeň projektových aktivít ErasmusDays pokračuje

      Spolupráca, tímový duch, aktivita, zručnosti a kompetencie  – niekoľko z mnohých prívlastkov, ktoré definujú program Erasmus+ - dnes naplno ovládli našu školu. Privítali sme žiakov a pedagógov Základnej školy, Komenského 12 v Sobranciach, aby sme ich zasvätili do programu Erasmus+, ktorý dlhoročne a úspešne realizujeme v našom gymnáziu.  Aj vďaka ich aktívnemu prístupu a nadšeniu objavovať, spoznávať a okúsiť, ako funguje Erasmus+, môžeme konštatovať: „ Aj dnes sme úspešne oslávili európske partnerstvá!“

     • #ErasmusDays

      Študenti 2. A a 3. A sa 11. 10. 2023 zúčastnili aktivít #ErasmusDays pripravených pod záštitou  CVČ Zvonček Sobrance.

      Regionálna koordinátorka NIVaM pre košický kraj Martina Pihuličová predstavila možnosti, ktoré ponúka EÚ a jej programy pre mládež: Erasmus+, Európsky zbor solidarity a program DiscoverEU, ktorý umožňuje cestovanie po európskych krajinách.

      Stredoškolská študentka Marcela rozprávala o svojich skúsenostiach s programom Erasmus+, informovala o svojich mládežníckych mobilitách a dobrovoľníckych skúsenostiach.  Mládežnícky delegát pri OSN – Pavol Beblavý vo svojej prezentácií priblížil históriu a aktuálnu činnosť OSN, predstavil svoju víziu vo funkcii mládežníckeho delegáta OSN a pripravil aj pútavý súťažný kvíz.

     • Európsky deň jazykov

      Európsky deň jazykov si žiaci našej školy pripomenuli zaslaním prác do súťaže EDJ MOTÝLE, ktorú vyhlásilo jazykovevzdelavanie.sk. Žiaci tvorili postery, na ktorých zobrazovali autorov z dvoch rôznych krajín, pričom hľadali spoločný znak, ktorý spisovateľov spája.

      Dielka súťažiacich bude hodnotiť porota, ale i verejnosť do 8.10. 2023. Aj vy máte možnosť podporiť žiakov našej školy, ktorí súťažili ako jednotlivci aj ako tímy. Hlasovať môžete na odkaze https://www.jazykovevzdelavanie.sk/2023/10/edj-motyle-2023/ .

      Ďakujeme žiakom tercie, kvarty, kvinty a sexty za ich kreatívne dielka!

      Svojimi prácami do súťaže prispeli:

      Sára Kocurová (T), Karin Žeňuchová (K), Štefánia Merganičová (SX), Marcela Mária Marcinová (SX) a žiaci kvinty, ktorí pracovali v dvojiciach Sára Hreňová + Sofia Godočíková, Terézia Stašková + Alžbeta Kavková, Soňa Vaľková + Vanesa Godočíková, Tomáš Gallik + Xaver Gavula, Adam Jaško + Cipa Dominik.

     • DEŇ NEZÁBUDIEK

      Dňa 4. októbra 2023 (streda) sa v škole uskutoční verejná finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Liga za duševné zdravie. Prispieť do zbierky môžete dobrovoľnou sumou a ako poďakovanie dostanete modrú nezábudku. Žiaci školy, poverení vykonaním zbierky, navštívia v priebehu dňa každú triedu jednotlivo.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje