• Novinky

     • 2. kolo prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

      Riaditeľ Gymnázia v Sobranciach po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 26. 5. 2023 v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2023/2024 s počtom 10 voľných miest. Prihlášky môžete podať cez EduPage alebo v tlačenej podobe poštou, príp. osobne. Prijímacie skúšky na štvorročné štúdium v 2. kole sa uskutočnia v utorok 20. 6. 2023.  Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy dňa 23. 6. 2023.

       

       

     • Kvintáni a sextáni na výprave po gotických pamiatkach

      Po úspešnej exkurzii v Bardejove sme sa tentokrát vybrali spoznávať gotické pamiatky v Levoči. Najprv sme navštívili radnicu, kde sme oboznámili s jej históriou a dozvedeli sa ačosi o pôvode a vzniku piesne, ktorú sme si cestou v autobuse spievali – „A okolo Ľevoči, tam še vodá toči“. Nasledovala prehliadka Domu Majstra Pavla z Levoče a jeho nádherných rezbárskych diel. Potom sme sa presunuli do Kláštoru Minoritov, ďalšej typickej gotickej stavby. Mimochodom, vedeli ste, že v tomto kláštore sú uložené dary, ktoré darovali na oficiálnej návšteve Slovenska Ján Pavol II. a pápež František? My sme mali  možnosť ich vidieť celkom zblízka. A ako sa hovorí, človek mieni a Pán Boh mení, tak aj nám sa plány zmenili po tom, čo sa rozpršalo, a tak sme ďalšiu zastávku našej exkurzie – Spišský hrad, museli vynechať. Nevadí, aj tak nám Levoča poskytla množstvo gotického umenia.

      Žiaci kvinty a sexty

     • Maturita 2023

      Roztrasené kolená, rozochvené hlasy, pot na čele - asi takto nejako naši oktávani a štvrtáci prežívali svoj prvý maturitný deň. Zatiaľ to zvládajú so cťou, tak im držme palce, nech sa im darí aj počas nasledujúcich dní. 

     • Zbierka Modrý gombík 2023

      Aj tento rok sa žiaci nášho gymnáziá zapojili do celoslovenskej zbierky Modrý gombík 2023 pod záštitou organizácie UNICEF Slovensko. Aj oni svojou troškou pomoci - vyzbieranou čiastkou prispeli na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

      Ďakujeme žiakom 1. A, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckej činnosti: Sára Jaňovková, Samuel Cifrák, Filip Šukaľ a Marek Šuhajda.

     • IQ olympiáda - regionálne kolo

      Dňa 18.5.2023 sa uskutočnilo regionálne kolo 12. ročníka IQ olympiády na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo 12 622 žiakov zo 770 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Na 3 regionálne kolá postúpilo 80 najlepších žiakov z daných regiónov a následne 60 najlepších z celého Slovenska postupuje na finále. Blahoželáme Jankovi Sklárovi k postupu do finále, ktoré sa uskutoční 12.6.2023 na Zvolenskom zámku!
     • Zbierka Modrý gombík

      Dňa 17. 5. 2023 sa uskutoční v priestoroch školy zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023, ktorú organizuje UNICEF.

      Účel zbierky: Pomoc deťom, ktoré sa trápia v humanitárnych krízach aj slovenským deťom. Zbierka je zameraná na programy duševného zdravia u nás aj vo svete

      Výnos zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 bude venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku. 

     • Záverečná!

      Posledné dni a minúty našej poslednej mobility v rámci projektu Erasmus + Act 4 Non Toxic Lifestyle sú už za nami. Študenti, učitelia a riaditelia partnerských škôl sa po posledných aktivitách – zdobenie tričiek pomocou živých kvetín a rastlín, tréning u Castellers a, samozrejme,  návšteva architektonického skvostu Sagrada Família v Barcelone – rozlúčili a vyhodnotili mobilitu v Cerdanyola Del Vallés. A ako ju hodnotíme my, najmä naši študenti? „Hneď by som sa vrátil.“ „Ideme naspäť, ale hneď.“  Sme nesmierne radi, že partnerstvo našich škôl je skutočným úspechom. Po troch rokoch sme sa zo štádia partnerov postupne dostali do štádia priateľov. Už od začiatku školského roka prebiehajú diskusie, ako naďalej spolupracovať a aký projekt spolu vytvoriť, aby sme sa naďalej mohli stretávať a vytvárať zmysluplné aktivity, ktoré nás posúvajú na vyššiu úroveň občanov Európskej únie.

     • Triednická hodina trochu inak

      Škola nie je len o skúšaní, testoch či písomkách. Je to aj o budovaní vzájomných vzťahov, spoznávaní sa a šantení. Presne v tomto duchu sa niesla aj naša netradičná popoludňajšia piatková akcia, keď sme sa spolu s našou triednou pani profesorkou a triednym pánom profesorom zúčastnili aktivít v Laser Game Aréne v Michalovciach. Bolo fajn na chvíľku „vypnúť“ a užiť si piatkové popoludnie v kruhu spolužiakov, ale aj triednych učiteľov, ktorí sa tak isto obliekli do nepriestrelných viest a „bojovali“ za svoj tím. Odmenou pre nás bola chutná pizza a aj to, že sme si ani neuvedomovali,  ako nám tam rýchlo plynie čas. Domov sme sa vrátili až po 19-tej hodine. Ďakujeme za super akciu a veríme, že to nebola naša posledná takáto aktivita.

      Žiaci sekundy a tercie

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje