• Novinky

    • Týždeň projektových aktivít ErasmusDays pokračuje
     • Týždeň projektových aktivít ErasmusDays pokračuje

      Spolupráca, tímový duch, aktivita, zručnosti a kompetencie  – niekoľko z mnohých prívlastkov, ktoré definujú program Erasmus+ - dnes naplno ovládli našu školu. Privítali sme žiakov a pedagógov Základnej školy, Komenského 12 v Sobranciach, aby sme ich zasvätili do programu Erasmus+, ktorý dlhoročne a úspešne realizujeme v našom gymnáziu.  Aj vďaka ich aktívnemu prístupu a nadšeniu objavovať, spoznávať a okúsiť, ako funguje Erasmus+, môžeme konštatovať: „ Aj dnes sme úspešne oslávili európske partnerstvá!“

     • #ErasmusDays

      Študenti 2. A a 3. A sa 11. 10. 2023 zúčastnili aktivít #ErasmusDays pripravených pod záštitou  CVČ Zvonček Sobrance.

      Regionálna koordinátorka NIVaM pre košický kraj Martina Pihuličová predstavila možnosti, ktoré ponúka EÚ a jej programy pre mládež: Erasmus+, Európsky zbor solidarity a program DiscoverEU, ktorý umožňuje cestovanie po európskych krajinách.

      Stredoškolská študentka Marcela rozprávala o svojich skúsenostiach s programom Erasmus+, informovala o svojich mládežníckych mobilitách a dobrovoľníckych skúsenostiach.  Mládežnícky delegát pri OSN – Pavol Beblavý vo svojej prezentácií priblížil históriu a aktuálnu činnosť OSN, predstavil svoju víziu vo funkcii mládežníckeho delegáta OSN a pripravil aj pútavý súťažný kvíz.

     • Európsky deň jazykov

      Európsky deň jazykov si žiaci našej školy pripomenuli zaslaním prác do súťaže EDJ MOTÝLE, ktorú vyhlásilo jazykovevzdelavanie.sk. Žiaci tvorili postery, na ktorých zobrazovali autorov z dvoch rôznych krajín, pričom hľadali spoločný znak, ktorý spisovateľov spája.

      Dielka súťažiacich bude hodnotiť porota, ale i verejnosť do 8.10. 2023. Aj vy máte možnosť podporiť žiakov našej školy, ktorí súťažili ako jednotlivci aj ako tímy. Hlasovať môžete na odkaze https://www.jazykovevzdelavanie.sk/2023/10/edj-motyle-2023/ .

      Ďakujeme žiakom tercie, kvarty, kvinty a sexty za ich kreatívne dielka!

      Svojimi prácami do súťaže prispeli:

      Sára Kocurová (T), Karin Žeňuchová (K), Štefánia Merganičová (SX), Marcela Mária Marcinová (SX) a žiaci kvinty, ktorí pracovali v dvojiciach Sára Hreňová + Sofia Godočíková, Terézia Stašková + Alžbeta Kavková, Soňa Vaľková + Vanesa Godočíková, Tomáš Gallik + Xaver Gavula, Adam Jaško + Cipa Dominik.

     • DEŇ NEZÁBUDIEK

      Dňa 4. októbra 2023 (streda) sa v škole uskutoční verejná finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Liga za duševné zdravie. Prispieť do zbierky môžete dobrovoľnou sumou a ako poďakovanie dostanete modrú nezábudku. Žiaci školy, poverení vykonaním zbierky, navštívia v priebehu dňa každú triedu jednotlivo.

     • ZLATÉ BOBULE 2023 pre našich gymnazistov

      Už sa stalo tradíciou, že mesto Sobrance oceňuje žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych olympiádach či súťažiach. V piatok 22. 9. 2023 boli slávnostne ocenení cenou ZLATÉ BOBULE 2023  naši študenti Ján Sklár (sekunda), Adam Jaško (kvinta), Janka Fečíková (septima), Miriam Železníková (3.A) a Sarah Mária Tothová (4.A). Primátor mesta Sobrance vyslovil poďakovanie oceneným, ktorí na sebe pracovali a dosiahli vynikajúce úspechy v rôznych oblastiach. Títo žiaci úspešne reprezentovali seba, svoju školu, a samozrejme, aj naše mesto.  Zo srdca im poprial veľa zdravia,  šťastia, elánu a mnoho úspechov.

      Srdečne blahoželáme!

     • Európsky deň jazykov

      Okrídlený výraz „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ si v našom gymnáziu pripomíname denne.  Učenie sa cudzích jazykov berieme ako samozrejmosť, ako nevyhnutnosť na fungovanie v európskom spoločenstve, ako spôsob prijímať informácie z celého sveta, prezentovať sa vo svete a osobnostne rásť. Preto nielen dnešný deň, 26. september – Európsky deň jazykov, ale každučký deň si uvedomujeme dôležitosť schopnosti komunikovať so svetom. Vďaka medzinárodným projektom máme priateľov medzi rovesníkmi z mnohých krajín a neustále sa snažíme rozširovať sieť škôl a krajín, s ktorými spolupracujeme. Preto dnes, 26.septembra 2023, sme oslavovali. Nielen jazyky sveta, ale predovšetkým seba – lebo výsledok  našich snáh má sladké ovocie – možnosti cestovať, študovať v zahraničí, zdokonaľovať sa, nachádzať si priateľov. Pre toto všetko bol dnešný deň trochu iný. A aj preto, lebo k nám po dlhšom čase znovu zavítali herci Martinského divadelného centra  s predstavením v anglickom jazyku. Príjemná hodinka strávená prežívaním príbehu mladíka, ktorý si uvedomí priority a životné hodnoty a ide za svojím šťastím.  Ďakujeme hercom za skvelý výkon a výbornú atmosféru  a tešíme sa ďalší kultúrny zážitok v budúcom školskom roku.  ZR

     • BIELA PASTELKA

      Dňa 22. septembra 2023 (piatok) sa v škole uskutoční verejná zbierka Biela pastelka, ktorá zlepšuje život nevidiacich a slabozrakých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Prispieť do zbierky môžete dobrovoľnou sumou. Žiaci školy, poverení vykonaním zbierky, navštívia v priebehu dňa každú triedu jednotlivo.

     • Angličtina pod chorvátskym slnkom - Erasmus+ v Splite

      Keďže sme aktívni účastníci  projektov v rámci programu Erasmus+, tak aj počas letných prázdnin sme sa my, traja členovia nášho pedagogického zboru, zúčastnili jazykových kurzov v Splite, ktoré nám projekt Erasmus+ ponúkol. Tieto kurzy nám umožnili zdokonalenie sa v komunikácií v anglickom jazyku a nadviazanie nových kontaktov s partnerskými školami. Veríme, že absolvovanie týchto kurzov padne na úrodnú pôdu a čoskoro sa zapojíme do nových projektov. Ďakujeme za možnosť absolvovať tieto kurzy.

      Mgr. Bodnár, Mgr. Eľko a Mgr. Škirdová

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

      Obzri sa späť,

      späť do lavíc na tie múry triedy,

      ticho tam leť,

      do ríše pasteliek a kriedy.

      Lavice tried i školský dvor sa zaplnili v tomto školskom roku poslednýkrát. Veselé tváre so  širokými úsmevmi sa lúčili so svojimi spolužiakmi i učiteľmi, aby počas prázdnin načerpali dostatok síl a energie na vstup za brány školy v septembri. Pri bilancovaní celého roka riaditeľ školy poďakoval všetkým aktívnym žiakom  a reprezentantom Gymnázia v Sobranciach za ich aktívnu prácu v rôznych oblastiach, od umeleckej, vedomostnej po športovú. Ocenení žiaci si okrem kníh a vecných odmien odnášali dobrý pocit z toho, že mohli rozvíjať svoje nadanie a ich práca prispela k zviditeľneniu nášho gymnázia.

      Všetkým žiakom i zamestnancom Gymnázia v Sobranciach prajeme pokojné dni prázdnin a dovoleniek, aby sme sa zdraví a plní optimizmu stretli opäť v septembri!

     • Projektové dni v našom gymnáziu

      Ako najlepšie dokázať rozvoj komunikačných a prezentačných zručností získaných projektovou prácou ako verejnou prezentáciou výsledkov a priebehu jednotlivých projektov počas školského roka? Dva dni posledného týždňa školského roka 2022/23 sme venovali prezentácii aktivít našich projektových činností a nebolo ich málo. Od veľkých medzinárodných projektov Erasmus+  spojených s cestovaním, medzinárodných projektov eTwinning ocenených Európskym certifikátom kvality, až po menšie triedne projekty,  naši žiaci dokázali, že sobranské gymnázium žije bohatou a úspešnou projektovou činnosťou. Svojich spolužiakov, žiakov Základnej školy z Komenského 6, primátora i viceprimátora mesta oboznámili s cieľmi, priebehom i výsledkami projektov realizovaných našou školou. Každý z prítomných mal možnosť vypočuť si, aký prínos má projektová činnosť pre účastníkov mobilít, realizátorov projektov a, samozrejme, na celé naše gymnázium.  Veríme, že informácie, ktoré sa dozvedeli, ich budú motivovať  k tomu, aby rozšírili rady tých, ktorí projektmi žijú a v blízkej budúcnosti sa do takýchto aktivít osobne zapoja.

      Ďakujeme všetkým prezentujúcim za dôstojnú reprezentáciu nielen svojej práce a výsledkov, ale predovšetkým nášho gymnázia, ktoré im tieto možnosti poskytuje a podporuje ich.

     • Čo je Zmudri do škôl?

       

      Zmudri do škôl je bezplatný rozvojový program pre školy, ktorý je nadstavbou k bežnému používaniu voľné dostupných video kurzov https://zmudri.sk/zmudri-do-skol .

      Videokurzy a sprievodné materiály priniesli novú dynamiku a žiakov upútali. Kurz sa realizoval na hodinách spoločenskovedného seminára v treťom ročníku. S tímom Zmudri.sk sme súčasťou novej formy vzdelávania, ktorá je pre mladých blízka a atraktívna.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje