• Novinky

     • „KTO ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ SVET“

                     Kto je záchranca, ktorý pomáhal Židom počas genocídy proti nim? Čo ho prinútilo riskovať život, aby zachránil Žida počas holokaustu? Aký je to pocit byť v nebezpečenstve a spoliehať sa výlučne na odvahu priateľa alebo na morálku a filantropiu cudzinca?

      Aj na také otázky musela vo svojej autorskej próze „Narodená pod šesťcípou hviezdou“  hľadať odpovede Emka Hudáková (3.A), ktorá sa v marci 2021 zapojila do  VIII. medzinárodnej literárnej súťaže mládeže, ktorú organizuje centrum pre židovsko-bulharskú spoluprácu ALEF s podporou MŠ Slovenskej a Bulharskej republiky. Témou aktuálneho ročníka súťaže bolo: „KTO ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ SVET“. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v júni 2021.

                     Emka, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v medzinárodnom kole súťaže!

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

      Dňa 22. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Musíme uznať, že konkurencia bola veľká a zúčastnili sa ho naozaj len tí najlepší. Napriek tomu, že Barborka Obrazová a Karin Juhaščíková z kvarty sa neumiestnili na popredných miestach, pripisuje sa im  status úspešných riešiteliek. Získali však neoceniteľnú  skúsenosť a už samotná účasť v krajskom kole je výrazným úspechom oboch kvartánok.  O tom, že k úspechu potrebujeme i kúsok šťastia,  nielen vedomostí, by nám mohol porozprávať Branko Kica z tercie, ktorý sa umiestnil na krásnom 3.mieste.  Branko mal druhý najlepší čas zo všetkých zúčastnených, no  na 1.miesto mu chýbalo len 1,5 boda. Veľmi sme priali  Brankovi výhru, ale aj tretia pozícia v krajskom kole  je krásny a obdivuhodný úspech. Máme teda o skúsenosť viac a už teraz sa tešíme na ďalšie olympiády :)   Mgr. Škirdová 

     • 22. marec – Svetový deň vody

      Bez vody sa nedá žiť, bez vody by nebol život na Zemi. Určite si preto zaslúži svoj sviatok, Svetový deň vody, ktorý si verejnosť na celom svete  pripomína každoročne 22. marca. História Svetového dňa vody sa začala na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Zasadnutie sa konalo v novembri roku 1992 na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro.

      Bez ohľadu na jej význam sa vodou často plytvá a znehodnocuje sa po celom svete.
      Svetový deň vody sa koná ako pripomenutie významu vodného zdroja, ktorý v bežnom živote považujeme za samozrejmú a úplne bežnú vec. Naša pitná voda patrí k najkvalitnejším v Európe, ale že to tak nemusí byť naveky, je nám dnes už jasné.

      Svetový deň vody je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

      Význam a potrebu  vody pre náš život  sme si  pripomenuli  aj my  na hodinách biológie, geografie, ale aj iných predmetoch a  na výtvarnej výchove žiaci vytvorili zopár pekných prác, ktoré si môžete pozrieť v prílohe.   J

     • Ponožková výzva 2021

      Každý rok v marci prebieha Ponožková výzva, prostredníctvom ktorej pomáhame šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelanie či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti sa môžeme aj my stať šíriteľmi porozumenia a rešpektu k rozdielnosti.

      Zapoj sa teda do Ponožkovej výzvy a pomôžeš šíriť informovanosť, odstraňovať bariéry a predsudky, ktoré medzi nami pretrvávajú.

      Ponožková výzva sa spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu, ktorý sa oslavuje každý rok 21. marca. Ako prejav solidarity a rozširovania povedomia o Downovom syndróme, sa počas tohto dňa nosia dve rozdielne ponožky.

      Stačí, ak si 21. marca obuješ dve odlišné ponožky, odfotíš sa a zdieľaš fotku na svojich sociálnych sieťach s hashtagom #PonozkovaVyzva.

      Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim.

     • Pomoc obetiam trestných činov

      Gymnázium v Sobranciach bolo zapojené do  Národného projektu s názvom “Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.     Pomoc_obetiam.JPG

      Jednou z preventívnych aktivít s vybranými skupinami je aj uskutočňovanie odborných, tematicky zameraných online stretnutí, vo forme interaktívnych besied, tzv. webinárov. Zámerom týchto online besied je vzbudiť  aktívny záujem o realizáciu svetovej  a preventívnej činnosti v cieľových skupinách, ich okolí a poskytnúť im relevantné informácie. Pandémia COVID 19  na Slovensku a nevyhnutné vnútroštátne opatrenia prijaté na boj proti šíreniu vírusu značne narušili poskytovanie príležitostí na edukáciu cieľových skupín, a ukázala sa potreba vykonávania aktivít formou online nástrojov. Ich pomocou sa zabezpečuje spojenie medzi pedagógmi, lektorom a cieľovou skupinou.

      V rámci uvedeného projektu budú v oblasti prevencie kriminality na našom gymnáziu vo vybraných triedach realizované interaktívne besedy, a to v mesiaci marec 2021.

     • Oznam pre žiakov školy

      Od 3. marca 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov našej školy  v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02.03.2021. Po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 03.03.2021 ostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a vzdelávanie je naďalej zabezpečované dištančnou formou, a to do odvolania.

      O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage a stránky školy.

      Prosíme žiakov, rodičov a zákonných zástupcov žiakov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu a aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc a k prezenčnej forme vyučovania.

     • Výsledky okresného kola Dejepisnej olympiády

      Dištančné? Nám to vôbec nevadí! Veď aj vďaka histórii a vedecko-technickému rozvoju sme sa naučili používať rôzne technológie a vďaka tomu sme sa mohli takmer plnohodnotne pripravovať na túto olympiádu. Aj keď počas našich online stretnutí neraz  zazneli vety:  „Počujete ma?“,  „Tam ste?“, „Keď ma počujete, ukážte nejaké gesto“, Keď si tam, tak sa ozvi“, nás to neodradilo, práve naopak, viac sme si stretnutia užívali a spoločne sme sa aj zasmiali. Práve preto nás výsledky tejto olympiády veľmi tešia a zaiste svedčia aj o tom, že stálo to všetko zato.

           Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa konalo 11. 2. 2021 online formou, na ktorom našu školu reprezentovali žiaci v C a v D kategórii. V kategórii C, z triedy kvarta, sa na 1.mieste umiestnila Karin Juhaščiková a na 2.mieste Barbora Obrazová. V kategórii D, trieda tercia, sa na 1.mieste umiestnil Branislav Kica a na 3.mieste Zuzana Birošová. Všetci žiaci sú úspešní riešitelia a Karin, Barborka a Branko postupujú do krajského kola Dejepisnej olympiády. Mládež, z vášho úspechu sa veľmi tešíme, srdečne blahoželáme a už teraz držíme palce k ďalšiemu úspechu.

      Mgr. Škirdová   

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

      Dňa 11. 2. 2021 (štvrtok) sa konalo dištančnou formou KK OĽP, v ktorom nás reprezentoval Richard Šeleman , študent III.A.

      Dištančné krajské kolá mali dve časti, prvú, písomnú (test) a druhú, ústnu (tézy). Krajské kolo začalo samostatnou registráciou študentov o 8:00. Test bol prístupný  v čase 8:30 – 9:30 hod. a obsahoval úlohy rôznej bodovej náročnosti. Na základe výsledkov testov sa v každom kraji  15-im súťažiacim s najvyšším bodovým ziskom z testu, pridelila jedna TÉZA (téz je 15, číslo tézy sa pridelilo podľa 1. až 15. miesta). Súťažiace a súťažiaci následne zhotovili k téze 5-minútové VIDEO (vlastné ústne, audiovizuálne riešenie tézy).

      Na základe výsledkov testov, Richardovi  bola na spracovanie pridelená téza č. 12 s problematikou násilia na ženách a domáceho násilia.  No, ale ani pri dôslednom dodržiavaní   pokynov konania KK OĽP, sme netušili,  že počasie a následná snehová kalamita sa postará o zvýšený adrenalín až do neskorých večerných hodín.  Napokon sa  počasie „umúdrilo“, a Richardovi sa  podarilo nahrať  jeho spracovanie témy po viacerých neúspešných pokusoch, ktoré trvali niekoľko hodín.

      Olympiáda ľudských práv je jedinečná v tom, že celoštátneho kola sa zúčastní až 64 účastníkov , osem úspešných súťažiacich jednotlivých krajských kôl. Richardovi Šelemanovi sa podarilo získať  5. miesto z 38 súťažiacich košického kraja, a tým získať možnosť zúčastniť sa celoštátneho kola OĽP. Srdečne blahoželáme!

      https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/olp/23.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/v%C3%BDsledky/vysledkova-listina_kk-23-olp-8-krajov.pdf

       

      Mgr. Dedinová

     • Vyhodnotenie I. ročníka Valentínskej súťaže v programovaní

       

       https://evcomputing.com/wp-content/uploads/2019/05/homework-300x268.jpg

                   Pri príležitosti sviatku sv. Valentína sa uskutočnila školská súťaž v programovaní, v ktorej bolo úlohou žiakov vo svojom obľúbenom programátorskom prostredí vytvoriť pohľadnicu alebo hru s valentínskou tematikou. Žiaci mali možnosť ukázať svoje tvorivé schopnosti a zároveň precvičiť programovacie zručnosti. Napriek školským povinnostiam sa do tejto novej voľnočasovej aktivity zapojilo osem žiakov, ktorí sa nebáli popasovať s touto výzvou a poslali svoje práce.

                  Vyhodnotenie súťaže prebehlo v pondelok 15.2.2021. Všetky práce boli pekné a nápadité a urobené v programovacom prostredí Scratch, ale bolo potrebné rozhodnúť, ktoré tri z nich získajú cenu. Rozhodovala trojčlenná porota a rozhodla takto:

      na 1. mieste sa s valentínskou hrou umiestnila žiačka prímy S. Papačová.

      na 2. mieste sa s valentínskou hrou umiestnil žiak sekundy A. Jaško.

      na 3. mieste sa s valentínskou pohľadnicou umiestnila žiačka prímy T. Slivková.

       Ostatní tvorcovia získavajú diplomy za účasť. Srdečne blahoželáme!

                  Všetky práce si môžete pozrieť v štúdiu na tomto odkaze:

      https://scratch.mit.edu/studios/28846921/.

                  Veríme, že tieto projekty budú inšpirovať aj ostatných spolužiakov k tomu, aby si našli cestu k programovaniu a informatike aj mimo školských hodín.

     • Okresné kolo 49. ročníka Geografickej olympiády

      Je viac ako potešujúce, že aj v čase dištančnej výučby máme žiakov, ktorým nestačí výučba geografie na vyučovacích hodinách, ale majú skutočný záujem rozšíriť si svoje vedomosti nad rámec toho, čo im určujú školské osnovy a zároveň ukázať tieto nadobudnuté vedomosti aj v takej náročnej súťaži ako je Geografická olympiáda.  

      Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo už 49. ročníka Geografickej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentovali žiaci v kategóriách E a F.  V kat. E získal Tomáš Vaľko (tercia) 2. miesto, v kat. F získala Soňa Vaľková (sekunda) 1. miesto a Nina Petrušková (prima) v tej istej kategórii 3. miesto.

      Všetci traja postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16.4.2021.  

      Gratulujeme a držíme prsty!

      Úspešným riešiteľom v svojej kategórii sa stal aj Peter Vaško (prima), ale bez postupu do KK GEO.

  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
   • 00161187
   • 2020740623
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje