• Novinky

    • Celoštátne kolo 24. ročníka OĽP
     • Celoštátne kolo 24. ročníka OĽP

      Celoštátne kolo 24. r. OĽP a 4. r. Ceny prof. M. Kusého sa konalo v dňoch 7. – 8. apríla 2022 dištančnou formou aj v školskom roku 2021/22. Našu školu reprezentoval Richard Šeleman, študent IV.A. Príprava na celoštátne kola Olympiády ľudských práv sa začala hneď po krajskom kole napísaním a následným zaslaním úvahy, ktorá je podmienkou postupu do samotného celoštátneho kola. Úvahy budú ocenené individuálne.

      V prvej časti súťaže (štvrtok 7. 4. 2022) bolo Rišovi pridelené zadanie č. 11: Účasť na politických rozhodnutiach ako ľudské právo? Aj napriek tomu, že sa v celoštátnom kole neumiestnil na bodovanom mieste a do finálovej dvanástky sa Richardovi nepodarilo postúpiť,  je to významný úspech. 

      Rišo, blahoželáme k dosiahnutému výsledku a úspešnej reprezentácii našej školy.

      Mgr. Dedinová

     • OZNAM

      Riaditeľ Gymnázia v Sobranciach oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že dňa 12. apríla 2022 (utorok) sa z organizačných dôvodov končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou pre všetkých žiakov školy. 

    • Ocenenie práce našej pani profesorky 
     • Ocenenie práce našej pani profesorky 

      Medzi stredoškolskými pedagógmi, ktorí si 30. marca 2022   prevzali ocenenie z rúk  predsedu KSK Rastislava Trnku pri príležitosti Dňa učiteľov, bola aj  naša pani profesorka  RNDr. Ľuboslava Mižáková. Jej prácu charakterizuje  úspešná príprava  žiakov  v rôznych prírodovedných súťažiach na celoslovenskej, ale aj celosvetovej  úrovni,  ako sú Matematická olympiáda, Fyzikálna olympiáda, SOČ, Turnaj mladých fyzikov, Matematický náboj, Fyzikálny náboj, Náboj Junior či aktivita  pri školských i mimoškolských akciách.

      Najvýraznejšie úspechy,  ktoré dosiahli študenti pod jej vedením v školskom roku 2020/2021,  boli:

      1. miesto s reprezentačným tímom Slovenska v medzinárodnom turnaji v Gruzínsku (IYPT),  

      2. miesto  členky tímu Daniely Vasiľovej a postup do reprezentačného tímu Slovenska na otvorené medzinárodné kolo TMF Rakúska (AYPT ),

      3. miesto tímu žiakov našej školy v celoslovenskom kole  súťaže Turnaj mladých fyzikov.  

      Svojím zápalom  a entuziazmom pre prírodné vedy dokázala  nadchnúť viacerých študentov školy.

      Srdečne blahoželáme!

       

     • Víkend na lyžiach

      Okolo nás sa všetko začína zelenať, ale objavili sme ešte zasnežený svah v Levočskej Doline a v rámci športového krúžku sme sa rozhodli využiť túto (snáď nie poslednú) príležitosť zalyžovať si. S dobrou náladou a „meninovými“ muffinami od Jožka F. cesta ubehla raz-dva a už sme sa roztrúsili po svahoch, kde sme sa riadne vyšantili a vskutku si užili už takmer jarné počasie.

     • Mladí a internet

      Internet je ako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán. O plusoch a mínusoch tohto média sme mali možnosť diskutovať  na workshope “Mladí a internet” v Centre voľného času Zvonček. Spolu sme hľadali odpovede na otázky, ako napríklad, načo nám internet slúži v škole, aké sú jeho plusy a mínusy, či aké sú jeho hrozby pre nás, mladých ľudí. Všetci sme sa na záver zhodli na tom, že napriek všetkým výhodám musíme byť pri využívaní internetu veľmi opatrní.

    • Ďalšie príspevky tretiakov uverejnené v  ocenenom literárnom magazíne
     • Ďalšie príspevky tretiakov uverejnené v  ocenenom literárnom magazíne

       

      „Srdečná vďaka za to, že nám spolu s Vašimi žiakmi  pomáhate vytvárať zaujímavý obsah portálu Knihy na dosah. Rovnako sa tešíme na ďalšiu možnú spoluprácu -  Alena Zavocká, šéfredaktorka Knihy na dosah.“ 

      Toľko úryvok z mailu, ktorý sme dostali po zaslaní ďalších príspevkov žiakov 3. A. na portál projektu Knihy na dosah. Tentoraz tretiaci napísali príspevky k dielu Jozef Mak a zo zaslaných príspevkov redakciu oslovili myšlienky Jozefa Fabišíka,  ktorému  zasielajú  knižný darček.

      Tretiakom  blahoželáme  a   ďakujeme za ďalšiu  úspešnú reprezentáciu gymnázia!

      Uverejnené príspevky  našich tretiakov  si môžete prečítať na https://knihynadosah.sk/ako-gymnazisti-citaju-dielo-jozefa-cigera-hronskeho-jozef-mak/

    • HUMANITÁRNA POMOC z PODĚBRAD -  poďakovanie našim projektovým partnerom
     • HUMANITÁRNA POMOC z PODĚBRAD -  poďakovanie našim projektovým partnerom

                  Veľké ĎAKUJEME chceme adresovať našim eTwinningovým partnerom zo Základnej školy Václava Havla z Poděbrad  a všetkým obyvateľom mesta Poděbrady, ktorí svojou zbierkou prispeli k humanitárnej pomoci vojnou skúšaným obyvateľom susednej Ukrajiny. V piatok 4. 3. 2022 o 14.00 hod. bolo v Poděbradoch naložených  14 škatúľ  hubiek, 9 škatúľ vlhčených obrúskov,  8 škatúľ  detskej výživy, 4 škatule  liekov proti bolesti a teplote  vrátane detských sirupov - dokopy - na hraničný priechod  Vyšné Nemecké. Súčasne priviezli  aj zbierku Poděbrady pomáhají, a to 181 diek a 140 balíkov plienok. V sobotu krátko po polnoci (o pol jednej ráno)  humanitárna pomoc dorazila  na miesto a jej doručenie bolo koordinované prednostom Okresného úradu v Sobranciach, ktorému rovnako ďakujeme.  Tým však  humanitárna pomoc našich partnerov neskončila, na spiatočnej ceste späť vzali 12 utečencov, medzi ktorými boli aj deti, do Prahy.  A my sme radi, že sme sprostredkovali to, že ich  humanitárna pomoc bola cielená a okamžite pomohli tým, ktorí to potrebujú. V tom je sila ľudskosti, ktorá je bez hraníc...

       

     • Testovanie T9 (kvarta)

      OZNÁMENIE

      Oznamujeme žiakom kvarty a ich  rodičom (zákonným zástupcom ), že celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka osemročných gymnázií  pod názvom Testovanie 9-2022 sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      Účasť žiakov na testovaní  je povinná. Žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu zúčastniť riadneho termínu, absolvujú testovanie v náhradnom  termíne  dňa 21. apríla 2022.

      Špecifikácie testov T9 2022 sú zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022  v časti Dokumenty na stiahnutie.

     • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU na školský rok 2022/2023

      V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok od  2. mája 2022 do 10. mája 2022 pre školský rok 2022/2023.

      Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 14. 3. 2022  riaditeľovi základnej školy prostredníctvom školského systému EduPage. Riaditeľom potvrdenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom Edupage  na našu školu najneskôr do 20. 3. 2022.

      Zákonný zástupca, ktorý nemá prístup do EduPage podá prihlášku v listinnej podobe.

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 2. mája 2022 
      • v druhom termíne 9. mája 2022 

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 28. februára 2022.  

      V prípade záujmu si môžete dohodnúť osobné stretnutie s vedením školy na telef. čísle 056/6521020 alebo e-mailom na  gsobrance@gsobrance.sk

     • Dejepisná olympiáda

      Dňa 9. 2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktoré prebiehalo online formou. Dejepisnej olympiády sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia, ktorí  najprv absolvovali školské kolo a po splnení požadovaných podmienok postúpili do okresného kola olympiády. Aj v okresnom kole sa im darilo  a tu sú ich umiestnenia:

      Príma: Filip Kalkahuz – 2. miesto

                   Katarína Žeňuchová – 3. miesto

      Sekunda: Matej Fečík – 3. miesto

      Tercia: Tomáš Gallik – 5. miesto

                   Viktória Doričová – 8 .miesto

      Kvarta: Branislav Kica – 1. miesto

                    Tomáš Vaľko – 7. miesto

           Všetkým našim žiakom srdečne blahoželáme k ich úspechu, ďakujeme za reprezentáciu školy a Brankovi, ktorý  ako víťaz v kategórii C postupuje do krajského kola DO, silno držíme palce!

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje