• Novinky

     • Ruské slovo

      Dňa 19.2.2020 prebehlo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov,  v kategóriách prednes poézie, prózy, sólový, skupinový spev pre základné a stredné  školy.

      Výsledky súťaže:

      Emma Hrunková – Sexta – 3. miesto prednes prózy SŠ

      Mária Nebesníková – 3.A – 1. miesto prednes poézie SŠ

      Kristína Janusiková, Emma Mihalčová – kvarta, sekunda –1.miesto skupinový spev ZŠ

      Kristína Kicová – 2.A –  3.miesto sólový spev SŠ

      Jozef Fabišík, Lukáš Pasteľák – 1.A – 3.miesto skupinový spev SŠ

      Žiaci, ktorí mali umiestnenia na prvom mieste,  postúpili na celoslovenské kolo, ktoré

      sa uskutočnilo 28.2.2020 v Košiciach. Žiačky K. Janusiková a E. Mihalčová obsadili druhé

      miesto a M.Nebesníková získala tretie miesto vo svojich kategóriách. 

      Srdečne im blahoželáme.

     • PLES GYMNAZISTOV

      Mesiac február nám každoročne pripomína, že je nielen zimným mesiacom, ale aj mesiacom, v ktorom oslavujeme jeden z krásnych a príjemných sviatkov. Je to sviatok svätého Valentína, deň zamilovaných.

      O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý bol mučeníkom žijúcim za vlády cisára Claudia II.  Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov.  Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie.

      Odvtedy starí Rimania oslavovali tento deň a dávali všetkým ženám v rodine kvety a malé darčeky. Chýry o tomto sviatku sa neskôr rozšírili aj do ďalších  krajín sveta. Dodnes mnohé mladé dámy veria, že muž, o ktorom sa žene sníva počas valentínskej noci, sa stane jej manželom.

      A keďže sa táto tradícia udomácnila aj u nás, každý rok si ju v našej škole pripomíname formou študentského plesu. Ten tohtoročný sa konal 22.2.2020.  Magický dátum s magickou atmosférou.

      Veríme, že všetci zúčastnení si odniesli krásne zážitky a prežili nádherný slávnostný večer.

     • 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka

                  Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je už dvadsať rokov 21. február, je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete. V rámci hodín čitateľskej gramotnosti si aj naši kvartáni rôznymi aktivitami pripomenuli „SVIATOK SLOVENČINY“. Diskutovali o tom, či poznajú históriu tohto sviatku, uvádzali zaujímavé informácie spojené s týmto dňom, o ktorých sa na hodine dozvedeli, argumentovali, prečo je dôležité propagovať a dostávať do povedomia nielen tento deň, ale ja pestovanie a rozvíjanie kultúry materinského jazyka.  V ďalšej fáze kvartánov  potrápili „írečité“ nárečové slová. A nakoniec sa pokúsili rozlúštiť ľubozvučné slová ukryté v prešmyčkách. Mimochodom, viete, čo je tuľajka, lôchať či žviakať ?

     • Sladká hodina slovenčiny alebo ako si osladiť obyčajný školský deň

      Sladká hodina, kto by takej odolal? My teda nie! Zažili sme ju spolu s našou slovenčinárkou vo štvrtok, 20.02.2020. Ale to nie je všetko. Sliny nám začali tiecť už na predchádzajúcej hodine. A to sme ešte len začali písať opis pracovného postupu obľúbenej maškrty. Úloha na tento deň znela: „ Zrealizovať svoj recept a, samozrejme, priniesť dôkaz.“  Jasné, že sme potrebovali aj malú, celkom maličkú pomoc rodičov a do školy sme doniesli fantastické domáce úlohy: šaláty, bábovky, perník, jablká v karameli, muffiny a ďalšie dobroty. Svoje výtvory sme dovolili ochutnať nielen profesorom (teraz už tiekli sliny všetkým, čo vstúpili do našej triedy), ale aj svojim kamarátom z gymnázia. Na ochutnanie sme niekoľko dobrôt priniesli aj pánovi riaditeľovi, ktorý sa veľmi potešil a pochválil nás. Nám všetkým sa takéto vyučovanie páčilo a dúfame, že takéto skvelé hodiny budeme mať častejšie. Ďakujeme našej slovenčinárke za super nápad a za pomoc pri aranžovaní dobrôt našej triednej profesorke.

      Soňa  a jej spolužiaci z prímy

     • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020

      V dňoch 18. a 20. 2.  2020  naša škola opäť privítala deviatakov, nádejných  budúcoročných prvákov, na  Dňoch otvorených dverí Gymnázia v Sobranciach. Vo vestibule ich čakali naši druháci s pripravenými aktivitami, ktoré prezentovali naše tradície.  Ďalšou zastávkou pri spoznávaní gymnázia bol uvítacia miestnosť plná informácií, a to nielen o možnostiach štúdia v našom gymnáziu, ale aj o zaujímavých školských a mimoškolských aktivitách. 

      Najdôležitejšou časťou DOD  2020 bolo spoznávanie toho NAJ z našej školy prostredníctvom interaktívnej hry Gymnázium na DOTYKJednotlivé tímy sprevádzané žiakmi 1.A  a kvarty  putovali – spoznávali – objavovali. Nádejným uchádzačom bolo umožnené nielen nakuknúť do jednotlivých tried a odborných učební, ale aj aktívne sa zapojiť do pripravených aktivít, pokusov a  súťažných úloh. Sme veľmi radi, že tento rok  DOD navštívili žiaci zo sobranských ZŠ, ale aj zo ZŠ v Bežovciach,  Porúbke, Úbreži i Jovse.

      Veríme, že sa s niektorými deviatakmi stretneme v septembri  2020 po úspešnom zvládnutí Testovania 9 a prijímacích skúšok. Tešíme sa na VÁS,  budúci prváci!

      Veľké ĎAKUJEME patrí žiakom a pedagógom nášho gymnázia, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a realizácii DOD 2020.

      Zaujímavé momenty boli zvečnené aj fotoobjektívom a môžete si ich pozrieť vo fotoalbume (vďaka žiakom 2. A).

     • Okresné kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády

       

      Dňa 14. 2. 2020 sa uskutočnilo okresné  kolo Dejepisnej olympiády a našu školu reprezentovali žiaci v kategóriách C, D, E,  pričom v  kategórii E sa nášmu žiakovi podarilo vybojovať prvenstvo vo svojej kategórii. Najúspešnejší boli žiaci – Branislav Kica (1. miesto v kategórii E) a Zuzka Birošová (2. miesto v kategórii E).

      Branko Kica postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 24. 3. 2020 v Košiciach. Držíme palce !

      Srdečne blahoželáme a pevne dúfame, že takýchto záujemcov o štúdium dejepisu v budúcnosti neubudne!

      Umiestnenia ostatných žiakov:

      Mirka Tkáčová  (kategória D) – 3. miesto

      Alenka  Timková (kategória C) –  3. miesto

     • Lyžiarsky zájazd - Lopušná dolina

      10.2.2020...deň, kedy sa začal náš dlhoočakávaný lyžiarsky výcvik. V pondelok ráno nás autobus odviezol do Lopušnej doliny.  Hneď po príchode a ubytovaní sa v izbách hotela Spolcentrum sme mali namierené rovno na svah, kde nás rozdelili do skupín podľa našich skúsenosti s lyžovaním. Až tu sa začala sranda. Mnohí sa v ten týždeň naučili lyžovať a niektorí si len vylepšili svoje skúsenosti na svahu. Obávali sme sa najmä počasia, ktoré nemalo byť priaznivé. No, našťastie, sme lyžovali každý deň, hoci vždy v iných podmienkach. Asi tretí deň na svahu nám vyšlo výborné počasie a my sme boli veľmi šťastní, že sa môžeme slniť v našom obľúbenom bufete. Niektorí tam strávili viac času ako na lyžiach. V hoteli sme sa určite nenudili, keďže sa všetci výborne poznáme. Mohli sme sa zabaviť na bowlingu, hraním kariet alebo biliardu. Niektorí ukázali svoje spevácke skúsenosti aj na izbách. Nuda to určite nebola. Občas nám nepostačovala hotelová strava, no hneď vedľa hotela bol náš obľúbený Lidl, ktorý nás zachránil, keď na nás prišiel hlad. Na konci týždňa sme si mohli preveriť svoje skúsenosti na svahu v pretekoch, ktorých sa väčšina z nás s radosťou zúčastnila. Prišiel čas vrátiť sa domov, do reality, hoci sa nám niektorým vôbec nechcelo. Sme šťastní, že máme nové zážitky.  Aj za ne ďakujeme našim skvelým učiteľom.  Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.  Kvinta

     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Pred mesiacom sme úspešne absolvovali obvodové kolo Olympiády v anglickom jazyku, z ktorého do krajského kola postúpili piati naši študenti. Tí našu školu znovu reprezentovali v krajskom kole a znovu úspešne. Okrem Jasmínky Sopkovej zo sekundy, ktorá sa na tejto súťaži zúčastnila po prvýkrát, ostatní súťažiaci  už mali prvé skúsenosti, a veru úspešné, za sebou. Ani tentokrát nesklamali, a tak sme sa domov vrátili s dvoma medailovými umiestneniami, tretími miestami v kat. 1B a  2B, vďaka Karin Juhaščíkovej z tercie a Adriánovi Habuštovi zo septimy. Samozrejme, poďakovanie za úspešnú reprezentáciu patrí všetkým, vrátane Samuela Babiča z 2.A a Samuela Kovaľa zo sexty aj najmladšej Jasmínky zo sekundy. Ovládať dnes cudzí jazyk je úplná samozrejmosť, ale zvládať ho na súťažnej úrovni je "machrina", takže ste machri, mládež!

     • Geografická olympiáda

      Vo štvrtok, 6.februára 2020,  sa uskutočnilo obvodné kolo Geografickej olympiády kat. E a F. V kat. F našu školu reprezentovali Tomáš Vaľko  zo sekundy, Soňa Vaľková a Tomáš Gallik z prímy a v kat. E to boli Liana Podoľáková z tercie, Veronika Ivanišová a Kristína Podoľáková z kvarty. Do krajského kola Geografickej olympiády postúpili Tomáš Vaľko, ktorý získal v svojej kategórii 1. miestoKristína Podoľáková, ktorá obsadila 2. miesto v svojej kategórii. Ostatní žiaci boli úspešní riešitelia, takže všetkým srdečne gratulujeme. 

     • Zrušenie DOD

      Z dôvodu chrípkových prázdnin sa rušia Dni otvorených dverí na Gymnáziu v Sobranciach, ktoré sa mali konať v dňoch 5. a 6. februára 2020. Náhradný termín bude upresnený.

     • Chrípkové prázdniny

      Z dôvodu výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení bude prerušené školské vyučovanie v dňoch od 5. februára 2020 do 9. februára 2020. Vyučovanie sa začne v pondelok 10. 2. 2020.

      Vyučovanie dňa 4. 2. 2020 sa končí 4. vyučovacou hodinou.

  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje