• Novinky

     • Letná dielňa eTwinning

      Deti trávia prázdninový čas v letných táboroch a učitelia, aby sa nenudili, trávia svoj „prázdninový čas“ na rôznych školeniach, seminároch, ... a letných dielňach. My sme sa k ním toto leto pridali a absolvovali sme veľmi zaujímavý,  intenzívny „výcvik“ v rámci Letnej dielne eTwinning v malebnom českom mestečku Poděbrady. Čo sme získali? Neoceniteľné informácie, ako tvoriť eTwinning projekty, ako ich realizovať a ako si nájsť vhodných projektových partnerov. A... popri tom sme spoznali úžasných ľudí, ktorí nás motivovali k projektovej práci, videli sme krásy susednej krajiny a prežili nezabudnuteľné chvíle s kolegami z Čiech i Slovenska. Bolo super a tešíme sa na prvé úspešné projekty.

       

     • Erasmus+ Potulky za ľudovou kultúrou

      To, čo nám obmedzenia a nariadenia počas školského roka nedovolili, sme si vynahradili cez prázdniny. Projektový tím programu Erasmus+ sa vydal v netradičnom čase spoznávať tradičnú ľudovú kultúru a architektúru. Cieľom nášho spoznávania bol Skanzen ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch a historická mestská zóna Radničného námestia v Bardejove zapísaného v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Preniesli sme sa do spôsobu života našich predkov, vypočuli sme si zaujímavý výklad sprievodcu a vychutnali atmosféru dávnych dôb. V historickom centre mesta sme obdivovali architektúru Baziliky minor Sv.Egídia a  budovu radnice. Zaujala najmä plastika, ktorá predstavuje svojskú pomstu stavebných majstrov za to, že im mesto napriek dobre odvedenej práci odmietlo vyplatiť sumu, na ktorej boli vopred dohodnutí. Preskúmali (a vyskúšali) sme rôzne sochy na námestí, potrápili sa v lukostreľbe a napokon obdivovali krásu starých mešťanských domov pri vychutnávaní chladnej zmrzliny. Čo k tomu dodať? Skvelý deň so skvelým programom a hlavne skvelými ľuďmi. 

     • Už je to tu!!!

       

      Daniela Vasiľová, študentka budúcej oktávy nášho gymnázia, včera pricestovala s národným  tímom  do Gruzínska, kde bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom Turnaji mladých fyzikov. Informácie a aktuality zo súťaže nájdete na https://www.iypt.org/ 

                  34. ročník International Young Physicists' Tournament sa uskutočňuje na pôde  Kutaisi International University, Georgia  od 7. do 14. júla.  Zloženie slovenskej výpravy je nasledovné:

      Veronika Ucekajová     Kapitánka,  Gymnázium Šrobárova

      Daniela Vasiľová      Gymnázium Sobrance

      Michal Varšányi          Gymnázium Juraja Hronca

      Nina Nevláčilová         1. Slovenské gymnázium

      Karolína Jediná           Gymnázium Juraja Hronca

      Bohdan Gliševič         Vedúci družstva

      Doc. Marián Kíreš     Vedúci výpravy, porotca

      Doc. Krantišek Kundracik     Člen medzinárodného výboru, porotca

      Doc. Martin Plesch     Prezident medzinárodnej súťaže, Predseda komisie porotcov

       

      Do reprezentácie Slovenska postúpila Danielka z výberového sústredenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4.5. až 7.5.2021. Výberovú komisiu tvorili Doc. Fratišek Kundracik, Doc. Martin Plesch, Doc. Marián Kíreš, Dr. Daniel Nagaj, Bc. Natália Ružičková, Mgr. Martin Gažo a Bohdan Gliševič. Na sústredení študenti odprezentovali svoje prezentácie, každý z nich musel zvládnuť oponentúru,   recenziu prác a dva fyzikálne testy.

                  Príprava Daniely Vasiľovej na celosvetovú súťaž YIPT pozostávala z práce na riešení  pridelených súťažných úloh  v spolupráci s Doc. Mariánom Kírešom v laboratóriách katedry didaktiky fyziky PF UPJŠ v Košiciach. Okrem toho s reprezentačným družstvom absolvovala prípravné sústredenie v Bratislave na pôde Slovenskej akadémie vied v dňoch 21. a 22. 6. 2021.

                  V rámci aktivít uskutočnených v súvislosti s prípravou na celosvetovú súťaž TMF sa Danielka  zúčastnila dňa 3. 6. 2021  živého vysielania v Rádiu Regina  RTVS Košice  na besede venovanej Turnaju mladých fyzikov spolu s kapitánkou tímu Veronikou Ucekajovou  a propagátorom fyziky a vedúcim  reprezentačnej  výpravy Doc. Mariánom Kírešom.

       

      Turnaj mladých fyzikov -  International Young Physicists'  Tournament (IYPT) je jedna zo  svetovo uznávaných a prestížnych  súťaží, v  rámci ktorej sa rieši 17 otvorených  fyzikálnych úloh.

       V priebehu turnaja sa  úlohy rozoberajú v  diskusii nazývanej "fyzikálny súboj“ alebo  fyzboj -  Physics Fight, kde jeden tím prezentuje svoje riešenie, druhý oponuje a tretí  nakoniec  recenzuje referenciu a oponentúru.  Všetky  tímy sa niekoľkokrát vystriedajú v pozícii Reporter, Oponent a Reviewer. Prevedenie týchto častí po každom fyzboji je ohodnotené  porotou. Tá je zložená  z fyzikov  - profesionálov, napr. vysokoškolských profesorov. Na Slovensku súťaž zastrešuje Jednota Slovenských matematikov a fyzikov.

      Viac o TMF na Slovensku nájdete na http://tmfsr.sk/sk/

      Nášmu reprezentačnému tímu držíme palce a Danielke prajeme úspešné zvládnutie úlohy  reportéra, oponenta a recenzenta v tejto náročnej celosvetovej súťaži.

                                                                                                   

                                                                                                    Ľ. Mižáková

     • eTwinning projekt Ako ovplyvňuje pandémia COVID-19 náš život

      Práca v európskej škole je vždy zaujímavá , dokonca aj počas pandémie covid-19.  Žiaci 2.A triedy, ktorí sa učia nemecký jazyk, spolupracovali v etwinningovom projekte  Ako ovplyvňuje pandémia COVID-19 náš život - Wie beinflusst COVID -19-Pandemie unser Leben . Do práce v projekte sa zapojilo 17 učiteľov a 113 žiakov zo škôl v Poľsku, Taliansku, Turecku, Rumunsku a naša škola zastupovala Slovensko. Zaujímavosťou je , že veku primerane tu spolupracovali žiaci rôznych vekových kategórií od materskej školy až po maturitu.

      V projekte sme hľadali odpovede na otázky, ako ovplyvňuje Covid-19 pandémia naše každodenné aktivity,  ako pôsobí nová situácia na spôsob vyučovania a učenia sa,  ako môžeme zachovať bezpečnosť vo vyučovaní na diaľku, ako sa vysporiadať so stresom v čase pandémie.

      Pracovali sme v skupinách národných a medzinárodných. Vedeli sme si navzájom pomáhať  a pritom odstraňovať chyby – učili sme sa byť sebakritický pri práci s novými Web 2 nástrojmi, vytvárali sme komiksy, diskutovali sme vo fórach, zaoberali sme sa históriou pandémií a opatreniami počas covidu,  vytvárali sme rôzne prezentácie v TwinSpace.

      Vyžili sme tiež CLIL metódu  - rozpracovali sme medicínsku tému (choroba covid, jej symptómy) v predmete nemecký jazyk. Na toto všetko je  eTwinning  výbornou príležitosťou.

       Národná podporná služba pri Žilinskej univerzite ocenila našu prácu Národným certifikátom kvality. Tešíme sa z úspechu a pracujeme už v ďalšom projekte.

     • Pozdrav Hanke

      Skončil sa ďalší zvláštny a čímsi iný školský rok, v ktorom sme si mnohí uvedomili, že niektoré veci nie sú samozrejmé. Možno si vieme viac oceniť učiteľov, spolužiakov,  svojich kamarátov, vážime si možnosť slobodne sa pohybovať a chodiť do školy, možnosť voľne dýchať. No najviac nás tento čas upriamil na hodnotu ľudského života a zdravia človeka. O to viac nás hlboko ľudsky ranila správa o  našej žiačke,  spolužiačke či kamarátke Hanke Koreňovej, alebo, ako jej príbeh spoznalo Slovensko, o bojovníčke Hanke.  24. apríla jej zlyhalo srdce. Aj keď mnohí z nás už zareagovali na výzvu finančne pomôcť k jej uzdraveniu, to, že na našu Hanku neustále myslíme a prajeme jej veľa síl v tomto ťažkom boji, je tiež veľmi dôležité. Aj preto sa jej spolužiaci rozhodli vyslať pozdrav, ktorý bol súčasťou slávnostného ukončenia roka, na ktorom sa zúčastnil aj brat Števo, jej záchranca. Lebo ... kde je život, je aj nádej a kde je nádej, môže povstať nový život.

      Ako to za celú Hankinu triedu povedal spolužiak Lukáš: „ Vážení prítomní, v mene triedy 3.A by som chcel  venovať tento moment našej spolužiačke Hanke. Koncom apríla skolabovala a bolo potrebné ju oživovať. O jej život bojoval najprv jej brat Števo, záchranári a neskôr v nemocnici i lekári, v opatere ktorých je dodnes. Hanka je stále vo vážnom stave v Detskom kardiocentre v Bratislave, no veríme, že sa jej zdravotný stav čoskoro zlepší. Keďže bola vášnivou futbalistkou, rozhodli sme sa symbolicky vypustiť balóny s motívom futbalovej lopty. Hanka,  na tvojej  ceste za zdravím ti držíme palce a prajeme veľa síl tebe i celej tvojej  rodine. Ďakujem.“

      Hanka, nevzdávaj to!  Bojuj!   Aj naše veľké gymnaziálne srdce bije pre Teba! 

     • Záver školského roka 2020/2021

      Kolotoč školskej dochádzky a školských povinností sa vždy začína 2. septembra a zastaví sa až koncom júna. Doteraz sme si nevedeli predstaviť, že to môže byť ináč. Dnes, 30. júna, sa skončil ďalší netradičný školský rok, ktorý sme väčšiu časť  realizovali formou dištančného vzdelávania - netradičného vyučovania bez osobnej prítomnosti učiteľa i žiaka. Zadávanie, vypracúvanie i odovzdávanie úloh a sprostredkovanie nového učiva bolo vo veľkej miere závislé na informačných technológiách, pričom sme zažili i skúsenosť s on-line hodinami. Teší nás, že všetci sme dištančné vzdelávanie zvládli, a vo väčšine prípadov so cťou. Množstvo nových vedomostí, zručností, skúseností a zážitkov treba spracovať a uložiť ich na naše hard-disky. A  na to všetci potrebujeme čas, čas prázdnin.

      A na tie, vytúžené prázdniny, nás svojím príhovorom vyprevadil aj pán riaditeľ, ktorý nám zaželal veľa pekných prázdninových dní, krásne zážitky, zaslúžené leňošnie a relax. Slávnostnú atmosféru ukončenia školského roka umocnil aj pozdrav od predsedu KSK pána Rastislava Trnku. 

      Predtým, ako sme sa skutočne rozbehli užívať si prázdniny, sme nemohli zabudnúť na ocenenie tých, ktorí napriek dištančnej forme vzdelávania nepoľavili v mimoškolských aktivitách a reprezentovali školu aj v celoslovenskom a celosvetovom meradle.  Lebo víťaziť je radosť a reprezentovať je česť. Ocenení boli jednotlivci a kolektívy v projektových aktivitách, predmetových olympiádach, autorských literárnych a dejepisných súťažiach, recitačných súťažiach, ale aj "ajtičkári". 

                                                                                             ...

      Odložme už školské tašky,

      život žiaka – ten je ťažký,

      samé čísla, samá veda,

      bez oddychu sa to nedá!

      Modrý vták leta  nad nami  si plachtí.

      My práve  napíname   prázdninové plachty...

      P.S. Zoznam ocenených študentov, na ktorých sme hrdí, si môžete prečítať v priloženom dokumente.

      Ocenenie-studentov-2021-1.pdf

     • Otvorené majstrovstvá Slovenska v robotike 2021

      Občianske združenie FIRST Global Slovakia, s podporou partnerov, aj tento rok zapojilo stredoškolákov do robotickej súťaže, ktorá sa uskutočnila 25. júna 2021 v priestoroch telocvične UPJŠ v Košiciach na Medickej ulici. Dlhodobým poslaním občianskeho združenia FIRST Global Slovakia, o.z. je práca s mládežou v oblasti robotiky v súvislosti s globálnymi ekologickými problémami, preto aj tento rok niesla súťaž názov ,,Neutop sa v odpade!“.

      Súťaž, ktorá má medzinárodný dosah, sa konala za účasti tímov zostavených zo stredoškolákov a mentora (učiteľa). Každá zapojená škola získala robotickú stavebnicu REV-Robotics, z ktorej podľa zadania a času musela zostaviť plne automatizovaného robota, s ktorým jednotlivé tímy súťažili. Samotná súťaž prebiehala v niekoľkých kolách. Súťažné tímy vytvárali vždy nové aliancie, ktorých hlavnou úlohou bola vzájomná spolupráca. Každý tím však nebojoval iba za alianciu, ale aj sám za seba, pretože jeho úlohou bolo získavať body, ktoré po zrátaní určilo víťaza.

      Naše gymnázium obsadilo vynikajúce 6. miesto. Našu školu reprezentovali študenti Richard Konya (kvinta), Eduard Hvižďak (sexta), Roderik Basanda, Lukáš Tokár, Robert KenderešĽuboš Hreňo (všetci III.A).

      Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

      M.Miňo

     • Archeológia a jej multimediálna prezentácia

      Slovenská archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémií vied vyhlásila súťaž s pravekou a regionálnou tematikou s využitím IKT. Do tejto súťaže sa mohli zapojiť študenti zo všetkých stredných škôl na Slovensku. My sme túto možnosť využili  a s Líviou Hrešovou, žiačkou triedy sexta,  sme sa zapojili konkrétne do kategórie Archeológia a jej multimediálna prezentácia. Lívia si vybrala tému - Paleolitické nálezisko v Tibave, v ktorej opísala samotné objavenie a preskúmanie celého náleziska. Práca Lívie neobsadila prvé miesta podľa vyhodnotenia odbornej poroty, naša žiačka získala  Diplom o účasti. Teší nás fakt,  že sme mali príležitosť sa do tejto súťaže zapojiť a máme o skúsenosť viac. Navyše, vďaka Lívii sme mohli spoznať kúsok našej vlastnej regionálnej histórie. Livka, ďakujeme za reprezentáciu a keďže ťa dejepis baví, držíme palce v ďalších súťažiach.

                                                                                                                                                     Mgr. Škirdová

     • Celoslovenské finále Jazykového kvetu 2021

      Výsledky celoslovenského kola Jazykového kvetu 2021 sú už známe. Už tretíkrát po sebe sa na víťazných priečkach v celoslovenskom meradle objavuje žiak našej školy Patrik Handra (sexta).  V tomto školskom roku obsadil Patrik v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku v III. kategórii 3. miesto. K bronzovej pozícii Patrikovi srdečne blahoželáme a želáme mu veľa úspechov v práci s umeleckým slovom!

     • Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

       

      Celoštátne kolo 23. ročníka Olympiády ľudských práv a 3. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého sa zrealizovalo online v dňoch 10. -11. 6. 2021. Našu školu reprezentoval Richard Šeleman, študent III.A.  V prvej časti súťaže (štvrtok) bolo potrebné riešiť stručne sformulované zadanie z oblasti Pandémia a ľudské práva  podľa týchto usmernení:

      1. Predstavte konkrétne ľudské právo na báze kľúčových ľudskoprávnych dokumentov.

      2. Uveďte príklad/y z praxe: médií, vlastného štúdia, pozorovania, skúsenosti, prípadne z rozhodnutí súdov.

      3. Predstavte argumentáciu pre a proti a zároveň vyjadrite vlastný názor.

      V druhej časti súťaže finálová 12-tka rieši klasické finálové zadania z oblasti Demokracia a ľudské práva –výzvy.

      A aký je Rišov pohľad na získané skúsenosti?

      „Poznať svoje práva, povinnosti a zaujímať sa o verejné dianie je, podľa môjho názoru, veľmi dôležité. Aj tieto a mnohé iné vedomosti som si mohol overiť spolu s množstvom iných študentov z celého Slovenska, a to prostredníctvom celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, ktoré sa prakticky začalo hneď po krajskom kole prípravou a následným zaslaním úvahy. Po, nad očakávania, dobrom výsledku z tejto časti olympiády som sa mohol zúčastniť samotného celoštátneho kola. Aj napriek tomu, že som sa v celoštátnom kole neumiestnil na bodovanom mieste, nesmierne si vážim získané skúsenosti, z ktorých môžem v budúcnosti ťažiť. Samozrejme, trocha ma mrzí fakt, že sme sa nemohli všetci súťažiaci spolu aj s predsedníčkou poroty finálového kola - verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou, stretnúť osobne, ale o to mám väčšiu motiváciu sa do olympiády zapojiť v ďalšom školskom roku.“ 

       

      Čo k tomu dodať? Rišovi ďakujeme za reprezentáciu školy, a tešíme sa o rok.

                                                                                                                                   Mgr. Dedinová

       

       

     • Workshop finančnej gramotnosti

           My, žiačky tercie, sme sa dňa 15. 6. 2021 zúčastnili Workshopu finančnej gramotnosti, ktorý prebiehal online formou. Prostredníctvom prezentácie a zábavných aktivít sme nadobudli nové vedomosti o financiách a narábaním s financiami.

           Zážitky z dnešného dňa nám bude pripomínať certifikát, ktorý obdržíme spolu s vecnou odmenou.

                                                                                                                            Zuzka a Števka

       

     • Čítanie – brána do fantázie

      ...pokračujeme v projekte čitateľskej gramotnosti.

      Nespočetné množstvo zážitkov a neprebádaných svetov nám prináša čítanie. My, sekundáni, sme to mohli zažiť aj na hodinách voľného čítania. Počas týchto hodín sme  chceli docieliť rozšírenie slovnej zásoby, zdokonaliť  sa v technike čítania,  a hlavne  vycibriť fantáziu, ktorá nám ponúka úžasné možnosti a emócie. Myslíme, že sa nám to aj darí. Voľné čítanie (pravidelne na poslednej hodine literatúry v mesiaci) nám dalo veľa nových príbehov a dobrej energie, ktorá nám spríjemnila atmosféru na hodinách literatúry. Veríme, že hodiny  voľného čítania budú pokračovať aj v tercii.  Tešíme sa na ne!

                                                                                                    Soňa a Terezka  :)

                                                                                                         sekunda

     • V celoslovenskej súťaži sme  druhí!

       

      V piatok 11. 6. 2021 boli vyhodnotené súťažné práce 12. ročníka celoslovenskej súťaže  Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Do súťaže sa zapojili aj naše žiačky z kvarty. Tím v zložení Hana Hamadejová, Liana Podoľaková, Karin Juhaščiková, Nina Jaňovková a Karin Michaličová podnikol poznávaciu cestu za Baškovským evanjeliárom a vybojoval skvelé druhé miesto v prvej kategórii -  próza.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
   • 00161187
   • 2020740623
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje