• Novinky

     • Výsledky 23. ročníka súťaže Zemplínske pero

      Regionálna súťaž pre mladé talenty Zemplínske pero mala aj tento rok svoje špecifiká, a to najmä pri vyhodnotení súťaže. Nielen autori na víťazných priečkach by si iste so záujmom vypočuli rady odbornej poroty, aby ich dokázali pretaviť do nových umeleckých diel, v ktorých sa odrazia ich pocity, názory, nazeranie na svet. Porota skonštatovala, že oproti minulému školskému roku sa súťaž navrátila do zabehaných koľají, aspoň pokiaľ ide o počet súťažných príspevkov, ten sa opäť zvýšil. Spomedzi 105 príspevkov vyberala porota tie najlepšie práce a my môžeme byť právom hrdí na prvé miesta našich žiačok.

      Prvenstvá vo svojich kategóriách si vybojovali  Alžbeta Kavková z tercie (II. kategória – poézia) a Ema Hudáková zo IV. A ( III. kategória – próza).

      Dievčatám srdečne blahoželáme a želáme im veľa tvorivých nápadov v ich umeleckom rozlete!

       

      Vyhodnotenie 23. ročníka súťaže si môžete pozrieť aj v tomto príspevku.

     • Strom roka 2021

      V jeseni sme sa celá škola zapojili do hlasovania o Strom roka 2021, ktorý organizuje každoročne nadácia Ekopolis a konečne máme aj výsledky hlasovania. Určite ste zvedaví, či vyhral ten Váš strom. Tak tu ho máme. Víťazom sa stal Buk lesný v Starom Smokovci ktorý automaticky postúpi do celoeurópskeho finále – do ankety Európsky strom roka.

      Buk lesný - previsnutý, Starý Smokovec (4833 hlasov)

      Vek stromu: 70 rokov, Obvod kmeňa: 250 cm, Výška stromu: 13 m

      Tatranský dáždnik Doposiaľ sa nikomu nepodarilo presne zistiť, kto a prečo tento strom zasadil. Pravdepodobne sa tak stalo v 50.rokoch vďaka študentom na čele s Bohdanom Wagnerom zo Záhradníckej školy v Ledniciach na Morave v rámci projektu ,,Veľké upratovanie“. A odkedy v centre Starého Smokovca vyrástla nevšedne šikmá budova Horskej záchrannej služby, ocitol sa strom pod ochrannými krídlami všetkých jej členov. Záchranári dokonca strom zachránili pred výrubom. I keď ide o najbežnejší strom Európy, vo Vysokých Tatrách z neho nájdeme veľmi málo kusov. Takýto krásne previsnutý je však len jeden a preto ho právom Tatranci označujú za dominantu či symbol Starého Smokovca.

      Zdroj: https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka

      A aj keď sme v tejto súťaži nevyhrali nič hmotné, vôbec to nevadí, pretože nás môže hriať pri srdci aj takýto ďakovný mail, ktorý sme dostali z nadácie Ekopolis:

       

      Dobrý deň,

      v mene Nadácie Ekopolis sa Vám chcem poďakovať za zapojenie sa do súťaže pre školy v ankete Strom roka 2021.

      Práve hlasy vašich žiakov pomohli ku zviditeľneniu ankety aj tento rok a dopomohli k víťazstvu nádherných stromov.

      V neposlednom rade Vám patrí vďaka za to, že učíte deti, našu budúcnosť, ako prírodu chrániť, zveľaďovať a mať k nej blízky vzťah. Práve to je dôležitým momentom v tejto dobe, kedy čoraz viac pociťujeme dôsledky nášho konania v kontexte zmeny klímy.

      Pevne veríme, že sa do hlasovania v ankete zapojíte aj budúci rok. Prajeme Vám všetko dobré, kopu radosti pri realizovaní ďalších aktivít a veľa síl, ktoré každodenne vynakladáte vo vašej profesii.

      S pozdravom,

      Martina R. Hromadová

      interná a externá komunikácia

     • Darčeky odovzdané

      Darčeky pre seniorov, ktoré nachystali žiaci nášho gymnázia, už našli svojich adresátov. Členovia Žiackej školskej rady, pán riaditeľ a pán profesor Bodnár ich 9.12. odovzdali do rúk MUDr. Copáka, riaditeľa Regionálnej nemocnice v Sobranciach. Dúfame, že seniorom v Domove dôchodcov spríjemnia vianočné sviatky. 🎅

     • Mikulášska hodina biológie v príme

      Na sv. Mikuláša, neučí sa, neskúša sa...! No nie vždy to platí. Naši najmladší, primáni,  zažili zaujímajú hodinu biológie aj na Mikuláša. Konečne tu bol priestor na všetko, na čo sa na klasickej hodine pozabudlo, nedokončilo, nedohovorilo. Konečne tu bol čas zanechať moderné technológie a radšej si v učebni biológie detailne  obzrieť a ohmatať všetky biologické zbierky, kostru človeka a zvierat, vzorky chrobákov a rastlín, o ktorých sa učia na hodine. Konečne bol čas na detailné otázky a uspokojivé odpovede. Konečne bol čas podeliť sa so spolužiakmi o informácie zo spolužitia  s ich domácimi maznáčikmi. Ak by to v súčasnosti bolo možné, určite by  svoje domáce zvieratká priniesli aj do školy. Napriek tomu nás všetkých milo potešil Mirko Hazucha, ten priniesol na hodinu biológie svojho miláčika, pakobylku indickú, ktorú chová doma asi dva roky. Nadšenie a radosť detí zo živého, milého živočícha nemala konca kraja. A keďže bolo Mikuláša, nakoniec si primáni zaspievali aj vianočnú pesničku.

     • 1.december - Svetový deň boja proti AIDS – 15. ročník kampane Červené Stužky na školách Slovenska

      Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná zámerne ako symbol krvi a života. Aj v tejto aktuálnej epidemiologickej situácii nesmieme zabúdať na to, že toto ochorenie je tu stále. Naša škola sa zapája do celoslovenskej kampane Červené stužky každý rok rôznymi aktivitami. Tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže o najkrajší plagát „Logo pre Červené stužky“, pripomenuli sme si boj s chorobou AIDS predovšetkým na hodinách biológie a 1.decembra sme si symbolicky obliekli nejaký kus oblečenia v červenej farbe, aby sme, hoci len na jeden deň, boli solidárni v boji proti AIDS. Za najkrajšie výtvarné práce vďačíme dievčatám zo sekundy Karin a Soni.

      Ďakujeme všetkým študentom a učiteľom, ktorí sa aktívne zapojili do týchto aktivít.

     • Bubnovačka 2021

      Aj nás bolo 19.11.2021  počuť. Prečo? Pretože v rámci akcie Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť  sa žiaci našej školy rozhodli podporiť deti trpiace domácim násilím. Pridali sme sa tak k ostatným školám v rámci celoslovenskej kampane, aby sme týmto deťom vyslali odkaz, že nie sú sami.  

    • Nežná ´89
     • Nežná ´89

      V dňoch od 15. 11. 2021 – 23. 11. 2021 sme sa so žiakmi z tried kvarta, sexta, 3.A, septima, 4. A a oktáva  v rámci hodín dejepisu a občianska náuka zúčastnili na výstave pod názvom „Nežná 89“. Návštevu výstavy sme využili, aby sme žiakom sprostredkovali informácie o tejto revolúcii okrem tradičnej  besedy v triede aj dobovými fotografiami  a dokumentom o revolúcii, ktorá zmenila naše životy. Dňa 23. 11.  sme si cestou na výstavu pripomenuli i fakt, že v tento deň počas druhej svetovej vojny bolo naše mesto oslobodené sovietskou armádou. Myslíme si, že je veľmi dôležité poznať naše regionálne dejiny,  a práve tento dátum a táto udalosť nám to pripomenuli. Týmto sa chceme poďakovať  organizátorovi výstavy CVČ v Sobranciach a  Mgr. Radovanovi  Pastyrikovi, absolventovi  nášho gymnázia.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Nadšenci anglického jazyka mali aj tento rok príležitosť zmerať si sily v školskom kole už 32. ročníka predmetovej súťaže Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 23.11.2021. Ide o postupovú súťaž pre talentovaných žiakov, ktoré svoje schopnosti a jazykové zručnosti rozvíjajú nielen na hodinách anglického jazyka, ale aj vo svojom voľnom čase. Tohtoročného kola sa zúčastnilo 34 žiakov, ktorí súťažili v piatich kategóriách: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2.

      Žiaci všetkých kategórií súťažili v písomnej časti a najlepší z nich postúpili do ústnej časti. Písomná časť pozostávala z testov zo slovnej zásoby, gramatiky, čítania s porozumením a počúvania s porozumením. V ústnej časti súťažiaci museli využiť aj svoju fantáziu a vytvoriť príbeh na základe obrázku a pohotovosť v role-play (rolovej úlohe).

      Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:

      Kategória 1A (príma – sekunda):

      1. M. K. (sekunda)
      2. A. Sotáková (sekunda)

       

      Kategória 1B (tercia – kvarta):

      1. A. Jaško (tercia)
      2. M. Kocur (kvarta)
      3. M. Soták (kvarta)

      Kategória 2A (kvinta – sexta, 1. – 2. roč.)

      1. E. Murcinová (sexta)
      2. J. Oreský (kvinta)
      3. F. Baľo (2.A)

      Kategória 2B (septima – oktáva, 3. -. 4. roč.)

      1. P. Handra (septima)
      2. E. Hvižďák (septima)
      1. V. Oklamčáková (septima)

       

      Kategória 2C2 (anglofónni):

      1. S. Babič (4.A)
      2. V. Semjanová (A)

      Keďže ide o postupovú súťaž, víťazi jednotlivých kôl – žiaci na prvých miestach, postupujú do okresného kola.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. Poďakovanie patrí aj p. učiteľkám, ktoré sa podieľali na realizácii školského kola a účasťou v odbornej komisii.

     • Best in English 2021

      Po ročnej pauze mali dnes naši gymnazisti  príležitosť zmerať si sily so študentmi z celého sveta v súťaži Best in English. Našich 11 statočných zo septimy, oktávy a 4.A sa podujalo porovnať si úroveň svojich jazykových vedomostí a zručností v anglickom jazyku s rovesníkmi z rôznych škôl  a krajín. Prvé výsledky svedčia o tom, že sa im darilo veľmi dobre a za celkovými výsledkami, ako si počínali v rámci Slovenska a sveta, si ešte chvíľku počkáme. Well done, mládež!

     • Informatická súťaž iBobor

      Dňa 8.11. – 12.11.2021 sa žiaci našej školy zapojili do informatickej súťaže iBobor. Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti z informatiky a porovnať sa so svojimi rovesníkmi na celom Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Úspešní riešitelia v kategóriách:

      Benjamín

      • Anna Janiková – príma, Jakub Kudláč, Filip Michálek, Soňa Papačová, Matej Fečik – sekunda

      Kadet

      • Alžbeta Kavková, Dominik Cipa, Viktória Kováčová – tercia

      Junior

      • Janka Fečíková – kvinta
     • Naši žiaci z tercie a kvarty opäť potvrdili, že vedia matematiku a fyziku !

      Dokázali to v piatok,  19. novembra,  v medzinárodnej súťaži Náboj Junior, ktorá prebehla v online priestore .

      Tím v zložení Martin Kocur ,  Marián Mižák (kvarta) , Dominik Cipa , Adam Jaško (tercia) sa umiestnil v top 100 na Slovensku a obsadili 87. miesto zo 416 zúčastnených škôl. V medzinárodnom poradí skončil na  266.  mieste spomedzi 1003 škôl z Česka, Poľska, Francúzska a Slovenska.

      Druhý tím tvorený dievčatami Karolína Kavková,  Emma Mihalčová (kvarta), Soňa Vaľková, Alžbeta Kavková (tercia) obsadil pekné  182. miesto na Slovensku a 467 miesto v medzinárodnom poradí. Viac na https://junior.naboj.org/ a https://naboj.online/results

      Našim úspešným  reprezentantom blahoželáme, ďakujeme a držíme im palce v ďalších súťažiach z matematiky a fyziky.                                             

                                                                                                                                   Ľuboslava Mižáková

  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
   • 00161187
   • 2020740623
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje