• Novinky

     • Mobilita2 Erasmus+ Trutnov 4.deň

      Dnešný deň sme si trošku aj zašportovali a zúčastnili sme sa na hodinách predmetov zemepis, chémia a prírodopis. Poobede sme navštívili Adršpašské skalné mesto. Nenáročný 3,5 km dlhý turistický okruh je ideálny na poznávanie krás a fascinujúcich zákutí Adršpašsko-teplických skál, ktoré sa pýšia titulom najväčšie a najdivokejšie skalné mesto Strednej Európy.

     • Akadémia CVČ v Sobranciach

      Dňa 6.6.2023 usporiadalo CVČ Zvonček v Sobranciach slávnostnú akadémiu, kde boli pozvaní víťazi súťaží usporiadaných v spolupráci s CVČ. Ocenenia sa zúčastnili žiaci základných škôl sobranského regiónu a žiaci osemročnej formy štúdia Gymnázia v Sobranciach. Reprezentantom v súťažiach umeleckého slova, vo vedomostných a v športových súťažiach odovzdali ceny predsedovia jednotlivých komisií spolu s primátorom mesta Ing. Sklárom, so zástupcom primátora Mgr. Čurpakovičom a s vedúcou Školského úradu v Sobranciach PaedDr. Kaššajovou. Početné zastúpenie medzi víťazmi mali aj žiaci nášho gymnázia, ktorí sa tešili z vecných ocenení, diplomov a medailí. Blahoželáme úspešným reprezentantom a ďakujeme im za šírenie dobrého mena školy! Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí žiakov viedli a pracovali s nimi počas celého školského roka.  

     • Prevencia v teréne

      Tento rok sa po dvojročnej pauze naši žiaci opäť zúčastnili zaujímavého podujatia s názvom  Prevencia v teréne.

      Organizátormi podujatia boli Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Lesy SR š.p., Organizačná zložka Vihorlat Vranov.

      Žiaci tercie a kvarty mali možnosť oboznámiť sa so zásadami prevencie proti kriminalite, zdokonaliť sa a v teréne pochopiť  význam pojmov ako ekoprevencia a prevencia proti požiarom. Všetky organizačné zložky pripravili aktivity na Oddelení hraničnej kontroly PZ vo Vyšnom Nemeckom. V úvodnej teoretickej časti sme sa  zoznámili so základnými princípmi činnosti jednotlivých partnerov a následne aj s priestormi Oddelenia hraničnej kontroly PZ vo Vyšnom Nemeckom.  Mali sme možnosť sledovať praktické ukážky v prírodnom prostredí v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice s Ukrajinou. Príslušníci hraničnej polície  prezentovali  ukážky postupov pri vykonávaní hraničnej kontroly, ktoré sa využívajú pri hraničnom dozore na štátnej hranici a ukážky služobnej kynológie. Hasiči nás oboznámili so zásadami bezpečnej manipulácie s ohňom v lesnom prostredí a zároveň predviedli transport postihnutej osoby v nedostupnom teréne. Úlohou lesníkov bolo sprostredkovanie informácií a poznatkov o lese a aktivity lesnej pedagogiky. V závere si naši organizátori pripravili prekvapenie, opekačku pre všetkých.

      Svoje zážitky a získané skúseností vložili žiaci nášho gymnázia do výtvarného spracovania tejto témy. Vytvorili umelecké diela, ktoré budú zdobiť priestory riaditeľstiev participujúcich organizácií.

      https://fb.watch/kRlF1888pf/

     • Erasmus+ projekt "in action"

      Ako užitočne využiť magický dátum 1.6. (MDD), keď sa za deti už dávno nepovažujete? My sme ho využili na disemináciu projektu Erasmus+ Act 4 Non Toxic LIfestyle. Študenti kvinty sa zhostili úlohy facilitátora a pripravili  v spolupráci s koordinátormi projektu úžasné aktivity. V duchu projektu sme na projektové  aktivity využili to, čo nám príroda dáva bez používania toxických materiálov. Každá trieda mala možnosť vyrobiť si vlastné tričká s potlačou zo živých kvetín, vyrobiť  vlastný kvetináč recyklovaním plastových nádob  a zasadiť si vlastnú triednu rastlinku. Rastlinky dostali aj svoje vlastné mená, keďže sa stali novým „živým“ členom triedy. Príjemné slnečné počasie si všetci spríjemnili organickým elixírom, čerstvou limonádou z bazy, byliniek, medu a ovocia, ktorú pre nich pripravili prváci a kvintáni na hodinách chémie. Čo viac dodať? Strávili sme príjemné dopoludnie, boli sme kreatívni, naučili sme sa, čo všetko nám príroda dokáže dať a čo my dokážeme pre prírodu a jej ochranu urobiť.

     • Rozlúčka s maturantmi

      Ľudský život sa skladá z jednotlivých úsekov, období. Bezpochyby k nim patrí aj etapa, v ktorej sa budúci maturanti vymaňujú spod ochranných krídel školy a vstupujú do nového života.

      Aj naši štvrtáci a oktaváni prešli týmto obdobím a počas štúdia na gymnáziu získali mnoho vedomostí a zručností, ktoré im otvoria cestu k ďalšiemu vzdelávaniu. Za ich usilovnosť, výborné výsledky a reprezentáciu školy počas celého štúdia im patrí nielen verbálne poďakovanie, ale aj finančná a vecná odmena, ktorú im udelil riaditeľ školy.

      Všetkým želáme nespočetne veľa úspechov a šťastia na ceste do veľkej budúcnosti. Veríme, že tak, ako reprezentovali našu školu, budú pokračovať aj naďalej.

     • Prvý školský výlet prímy

      Keď sme prišli do hotela Chemes, ubytovali sme sa vo svojich izbách. O 10:00 - túra na Vinné jazero (na Viniansky hrad - to sme nezvládli, lebo sme zablúdili 16- krát. Poobede sme sa išli do wellness kúpať. Potom sme mali oddych a večer začal program dňa. Opekačka pod altánkom. Bola to veľká zábava. Najprv sme mali kuracie prsia a potom sme začali opekať špekáčiky. Ukončili sme to nakoniec veľkou párty. V noci o jednej bolo podozrivé ticho, lebo sme sa zatajili. Triedna si myslela, že spíme... Ráno raňajky o 8:30, oddych, šport. Obed na salaši a fotenie na móle. Náš prvý školský výlet sa nám naozaj vydaril. A čo na to triedna? Mám skvelú prímu.

     • Kvintáni a sextáni na výprave po gotických pamiatkach

      Po úspešnej exkurzii v Bardejove sme sa tentokrát vybrali spoznávať gotické pamiatky v Levoči. Najprv sme navštívili radnicu, kde sme oboznámili s jej históriou a dozvedeli sa ačosi o pôvode a vzniku piesne, ktorú sme si cestou v autobuse spievali – „A okolo Ľevoči, tam še vodá toči“. Nasledovala prehliadka Domu Majstra Pavla z Levoče a jeho nádherných rezbárskych diel. Potom sme sa presunuli do Kláštoru Minoritov, ďalšej typickej gotickej stavby. Mimochodom, vedeli ste, že v tomto kláštore sú uložené dary, ktoré darovali na oficiálnej návšteve Slovenska Ján Pavol II. a pápež František? My sme mali  možnosť ich vidieť celkom zblízka. A ako sa hovorí, človek mieni a Pán Boh mení, tak aj nám sa plány zmenili po tom, čo sa rozpršalo, a tak sme ďalšiu zastávku našej exkurzie – Spišský hrad, museli vynechať. Nevadí, aj tak nám Levoča poskytla množstvo gotického umenia.

      Žiaci kvinty a sexty

     • Maturita 2023

      Roztrasené kolená, rozochvené hlasy, pot na čele - asi takto nejako naši oktávani a štvrtáci prežívali svoj prvý maturitný deň. Zatiaľ to zvládajú so cťou, tak im držme palce, nech sa im darí aj počas nasledujúcich dní. 

     • Zbierka Modrý gombík 2023

      Aj tento rok sa žiaci nášho gymnáziá zapojili do celoslovenskej zbierky Modrý gombík 2023 pod záštitou organizácie UNICEF Slovensko. Aj oni svojou troškou pomoci - vyzbieranou čiastkou prispeli na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

      Ďakujeme žiakom 1. A, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckej činnosti: Sára Jaňovková, Samuel Cifrák, Filip Šukaľ a Marek Šuhajda.

     • IQ olympiáda - regionálne kolo

      Dňa 18.5.2023 sa uskutočnilo regionálne kolo 12. ročníka IQ olympiády na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo 12 622 žiakov zo 770 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Na 3 regionálne kolá postúpilo 80 najlepších žiakov z daných regiónov a následne 60 najlepších z celého Slovenska postupuje na finále. Blahoželáme Jankovi Sklárovi k postupu do finále, ktoré sa uskutoční 12.6.2023 na Zvolenskom zámku!
     • Zbierka Modrý gombík

      Dňa 17. 5. 2023 sa uskutoční v priestoroch školy zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023, ktorú organizuje UNICEF.

      Účel zbierky: Pomoc deťom, ktoré sa trápia v humanitárnych krízach aj slovenským deťom. Zbierka je zameraná na programy duševného zdravia u nás aj vo svete

      Výnos zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 bude venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku. 

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje