• Novinky

     • Vianočný pozdrav

      Milí naši žiaci, rodičia a kolegovia,

      máme pred sebou najkrajšie dni roka. Na dvere už zaklopali Vianoce,  sviatky spojené s láskou, rodinou a šťastím. Preto mi dovoľte, aby som vám všetkým poprial, aby ste ich prežili zdraví v kruhu svojich najbližších, aby ste na chvíľu zabudli na všetko zlé a komplikované, čo ste museli riešiť. Jednoducho buďte šťastní a užite si neopakovateľné čaro vianočného stromčeka, sviatočnej večere, hmotných či nehmotných darčekov a hlavne blízkosť ľudí, ktorých máte najradšej.

      Už o pár dní sa skončí ďalší kalendárny rok. Rok 2020, rok zaujímavý číslom, ale najmä zvláštny, neobyčajný a nesmierne ťažký udalosťami, ktoré ho sprevádzali. Veľmi dobre vieme, čo všetko sme tohto roku museli prežiť. Uvidíme, čo nám to v budúcnosti dá, ako sa to prejaví, či nás to niečím obohatilo, alebo nás to iba poriadne zaťažilo a vyčerpalo. Príroda ukázala svoju silu a iba čas ukáže, akí sme silní my a ako sme tento problém zvládli.

      Do nového roka si spoločne poprajme, aby bol lepší ako ten predošlý. Zaželajme si, aby sme boli zdraví a mohli sa tešiť z bežných vecí, aby sme sa nebáli stretnutí a objatí s blízkymi ľuďmi, aby sme sa tešili zo všedných dní strávených doma, v škole či v práci, v kruhu priateľov.

      Prajem všetkým

      nech máte krásne Vianoce,

      kde sa stromček ligoce,

      kde vládne pokoj a pohoda,

      nechýba dobrá nálada.

      Nový rok nech je úspešný,

      každého niečím poteší.

      Nech korona padne na kolená

      a návšteva škôl nech je dovolená.

      Nech zdravíčko nám všetkým slúži

      a každý získa, po čom túži...

      Mgr. M. Mižák 

     • 14. ročník kampane Červené stužky 2020

      Naša škola sa aj tento rok zapojila do kampane pod názvom Červené stužky. Popri iných zaujímavých aktivitách sme sa zapojili aj do online BIO-PSY-SOC olympiády pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci, ktorí absolvovali tento test museli ukázať svoje vedomosti z biológie človeka, psychického zdravia a sociálnych vzťahov so zameraním na tému HIV/AIDS. V olympiáde súťažilo okolo 320 žiakov ZŠ a SŠ z celého Slovenska, a preto nás veľmi teší, že medzi víťazmi olympiády sú aj mená týchto našich žiakov – Dominik Cipa (sekunda), Bianka Petrová (3.A), Ema Hudáková (3.A), Alexandra Nováková (4.A). Gratulujeme a ďakujeme.

     • Zemplínske pero 2020 v digitálnom priestore

      Literárne súťaže sú na to, aby si autori vypočuli názory poroty a videli svoju tvorbu v súvislosti s inými autormi. A to je aj poslaním 22. ročníka regionálnej súťaže pre začínajúcich autorov Zemplínske pero. Do aktuálneho ročníka tejto súťaže sa svojimi prozaickými prácami zapojili dve žiačky nášho gymnázia a Terezka Stašková (sekunda)  svojou poviedkou Neobyčajne obyčajný deň vybojovala v I. kategórii 2. miesto.

      Terezka, ďakujeme, srdečne blahoželáme a prajeme  veľa tvorivých síl a  nápadov!  

       

     • Prieskum KSK k návratu žiakov do škôl

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia žiakov,

      zriaďovateľ nás poveril zrealizovaním ankety ohľadom návratu žiakov do škôl. Napriek tomu, že dátum návratu už nie je aktuálny, prosíme Vás, aby ste sa zúčastnili na hlasovaní v tejto ankete. 

      Ďakujeme a pripájame výzvu od zriaďovateľa. 


      Vážení rodičia,

      v prípade, ak by rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR došlo od  08.12.2020 k návratu žiakov k prezenčnej forme vyučovania za podmienky, že sa žiak a jeden zákonný zástupca pretestuje antigénovým testom resp. individuálne PCR testami a pre otvorenie škôl by bola podmienka 70% pretestovaných žiakov škôl tak....( zaškrtnite jednu z možností)

      -          Mám záujem o pretestovanie a návrat od 08.12.20200

      -          Nemám záujem o pretestovanie a návrat od 08.12.2020“

     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

      Školské kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v dňoch 24. – 25. 11. 2020. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V písomnom teste si súťažiaci zmerali sily v receptívnych zručnostiach - počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením a v gramatike a lexike. V ústnej časti súťažiaci v časti role-play viedli rozhovor na určenú tému, ktorá preverila ich slovnú zásobu, schopnosť reagovať a vyjadrovať sa a v druhej časti bolo úlohou súťažiacich vytvoriť príbeh na základe vizuálneho podnetu.

      Súťaže sa zúčastnilo spolu 14 žiakov s nasledovným výsledkom:

       V kategórii 1A /príma, sekunda/:

      1.      miesto: Adam Jaško, sekunda

      2.      miesto: Soňa Vaľková, sekunda

      V kategórii 1B /tercia, kvarta/:

      1.      miesto: Karin Juhaščíková, kvarta

      2.      miesto: Marián Mižák, tercia

      3.      miesto: Liana Podoľaková, kvarta

       V kategórii 2A /1. – 2. roč. SŠ/kvinta, sexta/:

      1.      miesto: Patrik Handra, sexta

      2.      miesto: Lívia Hrešová, sexta

      3.      miesto: Eduard Hvižďak, sexta

      V kategórii 2B /3. – 4. roč. SŠ/septima, oktáva/:

      1.      miesto: Timotej Vaľko, septima

      2.      miesto: Samuel Kovaľ, septima

      3.      miesto: Jana Telehová, 3.A

      V kategórii 2C2 /anglofónni/:

      1. miesto: Samuel Babič, 3.A

       

      Víťazom budú odovzdané diplomy. Ostatní súťažiaci presiahli hranicu minimálneho počtu bodov potrebných pre úspešného riešiteľa a získajú pamätné listiny za účasť.

      V okresnom kole, ktoré sa uskutoční 13.1.2021, nás budú reprezentovať súťažiaci, ktorí skončili na 1. mieste v každej kategórii. Keďže o konečných výsledkoch rozhodovali často minimálne bodové rozdiely medzi súťažiacimi, poďakovanie patrí nielen víťazom, ale všetkým súťažiacim, ktorí presvedčili o výbornom ovládaní jazykových zručností.

       

       

     • Mladý Európan

      19. novembra 2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo 15. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan". Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia sa finále po prvýkrát uskutočnilo netradične - v online priestore.  

      Celoslovenského kola súťaže sa zúčastnilo 12 súťažných tímov – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

      Jeden  z víťazných tímov regionálneho kola bol  aj finálový tím našich študentov: Juliána Tomčová (septima), Samuel Šabak (3. A) a Richard Šeleman (3. A). Hoci sa im nepodarilo umiestniť na prvých troch priečkach, patrí im vďaka za úspešnú reprezentáciu školy a chuť vzdelávať sa vo svojom voľnom čase.

       „Tento ročník súťaže Mladý Európan je veľmi netradičný. Tí, čo sa zúčastnili súťaže v predchádzajúcich rokoch, vedia, že v tejto forme sme finále ešte nerobili, keďže je to súťaž, kde sa zvykneme osobne stretávať. Všetci súťažiaci i pedagógovia však investovali veľmi veľa svojho času a úsilia do prípravy, a preto by bola veľká škoda, keby si svoje široké znalosti nemohli navzájom zmerať a súťaž by sa nekonala. Preto som veľmi rád, že sme našli vhodnú online platformu, ktorá nám umožnila finále súťaže uskutočniť. Súťažiaci boli opäť výborne pripravení, sústredení a šikovní. Navyše preukázali aj veľmi dobré digitálne zručnosti, vďaka čomu mohli  preukázať svoje znalosti o Európe, čo porota patrične ocenila. Pre mňa sú víťazmi všetci súťažiaci, ktorí sa do národného kola prebojovali, a to nielen na základe ich úspechov v regionálnych kolách, ale aj na základe toho, že sa do súťaže zapojili a prejavili záujem prehĺbiť si svoje znalosti o Európe. Aj napriek tomu, že sme s EÚ prepojení už veľa rokov, pri našej práci vidíme, že znalosti o Európe sú v spoločnosti stále nižšie než by mohli byť. No vidíme, že práve mladé generácie sa o Európu zaujímajú a snažia sa o nej čo najviac dozvedieť. To nás veľmi teší a veríme, že to budú môcť aj v praxi čo najviac využiť a šíriť povedomie aj u ostatných. Moje poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, pedagógom i partnerom súťaže, vďaka ktorým sa nám podarilo uskutočniť ďalšie úspešné kolo Mladého Európana,“ povedal Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

                                                                                                                                    Mgr. Dedinová

     • Hodina deťom

      Ďakujeme, že ste sa tento rok rozhodli zapojiť do zbierky v uliciach.

      Ako iste viete, Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá podporuje projekty na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a krízových situáciách. Tento rok nás zasiahli pandemické opatrenia, ktoré ovplyvnia realizáciu našej zbierky. Veľmi vás preto prosíme o kooperáciu a pomoc.

      Zbierka v uliciach sa uskutoční v pôvodnom termíne 19.11., avšak bude len ONLINE.
      Prispieť sa bude dať prostredníctvom online darov alebo cez SMS.

      Teraz vás potrebujeme viac, ako kedykoľvek predtým.

      Prosíme vás, pomôžte nám zdieľať túto informáciu, aby sa dostala k čo najviac ľuďom vo Vašom okolí. Informujte na svojich sociálnych sieťach, na webstránke, a podobne.
      Ak ste škola, pošlite túto informáciu rodičom Vašich žiakov cez EduPage. Stačí, keď skopírujete tento text:

      "Dobrý deň, 19.11. sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk. Ďakujeme!"

      Ak máte akékoľvek otázky pošlite nám ich emailom alebo nám zavolajte na číslo 0940 512 448 a radi Vám na ne spolu s kolegyňou Daškou Popelkovou odpovieme.

      Ešte raz ďakujem, že nám pomáhate pomáhať!

      S pozdravom,

      Veronika Horníková,

      manažérka zbierky Hodina deťom


      ĎAKUJEME VÁM ❤
      A prajeme v týchto ťažkých časoch hlavne veľa zdravia.

       

     • Nenávisť na sieťach – to vôbec nejde

      Gymnáziu v Sobranciach bol opäť udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "Hate speech online  - it doesn't work/ Hass im Netz -  Geht gar nicht" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že naša práca, práca našich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

      V projekte spolupracovali školy z Poľska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Grécka, Rumunska a Slovenska od septembra 2019 do júna 2020. V rôznych aktivitách projektu sme sa zaoberali témou bezpečnosti na internete, diskutovali sme o spôsobe zaobchádzania s osobnými údajmi na sociálnych sieťach, o predchádzaní šikane na sieťach. Vyjadrovali sme svoj protest voči nenávisti na internete. Vytvárali sme logá projektu a hlasovali za najvýstižnejšie logo, vytvorili sme elektronický kalendár s toto témou, vytvorili sme elektronickú knihu s pravidlami netikety. Zostavili sme elektronický slovník v nemeckom a anglickom jazyku, nakoľko tieto jazyky boli komunikačnými jazykmi.

      Aj tento projekt je ukážkou toho, ako sa dá veľmi zaujímavým spôsobom a v spoločnej európskej triede rozpracovať  závažná téma, ktorá je pre mladých ľudí potrebná. ETwinning  spoluprácu chceme naďalej rozvíjať v nových projektoch.

     • Oznam - dištančné vzdelávanie

      1/ Od pondelka 26. 10. 2020 všetky triedy prechádzajú na dištančnú výučbu. 

      2/ Pravidlá dištančného vzdelávania:

      • Dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie učiteľov so žiakmi školy nasledujúcimi formami: 
      • prostredníctvom EduPage,                                                                                             
      • prostredníctvom  aplikácií  Zoom, Webex, Messenger a iné.  
      • Dištančné vzdelávanie sa uskutočňuje buď ako online vyučovanie, alebo sa realizuje zasielaním učebných textov, pracovných listov, videí, testov, prezentácií a pod.  
      • Online hodiny sa uskutočňujú v čase podľa  rozvrhu  triedy. O konaní  online hodiny budú žiaci vopred informovaní vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Triedny učiteľ   je v kontakte so žiakmi triedy a dozerá,  aby bola dodržaná zásada primeranosti (nie viac ako 5 hodín online denne, okrem končiacich ročníkov) .
      • Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy podľa  rozvrhu hodín v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie, vypracovanie, odovzdanie. 
      • Počas každej hodiny v rozvrhu je učiteľ k dispozícii žiakom na prípadné konzultácie.
      • Učiteľ zadáva domáce úlohy tak, aby termín odovzdania nebol nasledujúci deň.
      • Žiaci sú povinní pripraviť sa na vyučovanie rovnako ako pri prezenčnom vyučovaní. 
      • Žiaci pracujú podľa pokynov vyučujúcich, správajú sa v súlade so školským poriadkom.
      • Počas online hodín si žiaci zabezpečia nerušivé prostredie,  aktívne sa zúčastňujú na hodinách a ak to vyučujúci vyžaduje, majú zapnutú   kameru a mikrofón.
      • V prípade neočakávaných problémov týkajúcich sa dištančného vzdelávania žiak kontaktuje  svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
      • Účasť na online vyučovaní je povinná.  Prítomnosť žiaka na  online vyučovaní  sa zapisuje do triednej knihy.
      • Svoju neúčasť na dištančnom vzdelávaní žiak   ospravedlní u triedneho učiteľa alebo  u príslušného vyučujúceho.
      • V prípade, že vyučujúci nevie o dôvodoch opakovanej neúčasti žiaka na hodine, kontaktuje triedneho učiteľa, ktorý preverí dôvody neúčasti. V prípadoch opakovanej neodôvodnenej neúčasti žiaka na dištančnom vzdelávaní informuje jeho zákonných zástupcov.
      • Hodnotenie práce žiakov a klasifikácia:       
      • ak žiak neodovzdá úlohu v riadnom termíne môže požiadať vyučujúceho o náhradný termín. Ak tak neurobí, prípadne náhradný termín nedodrží, bude hodnotený známkou nedostatočný, 
      • vyučujúci na konci dištančného vzdelávania môže ohodnotiť prístup žiakov k práci počas dištančného vzdelávania známkou, 
      • odovzdanie cudzej práce sa bude hodnotiť známkou nedostatočný a bude považované za podvádzanie,
      • za nevhodné správanie alebo vyrušovanie počas online vzdelávania môže učiteľ takéhoto žiaka z vyučovania „odpojiť“. Takéto správanie vyučujúci zaznačí ako poznámku do elektronickej triednej knihy a bude prerokované v pedagogickej rade.

      3/ Dištančné vzdelávanie neprebieha  počas  jesenných prázdnin, ktoré budú v termínoch 30. 10. 2020 (piatok), 2. 11. 2020 (pondelok), 6. 11. 2020 (piatok) a 9. 11. 2020 (pondelok).

       

       

       

       

     • Ďakovný list Gymnáziu v Sobranciach od MŠVVaŠ SR

      Sme školou spolupracujúcou už viac ako desať rokov  s európskymi školami. Spoluprácu rozvíjame  formou eTwinningových projektov, ktoré sú výborným príkladom inovatívnych postupov vo vyučovaní a popritom sa rozvíja európske občianstvo. Každý jeden z  uskutočnených projektov bol ocenený Národným a Európskym certifikátom kvality.

       Nielen tieto projekty, ale aj vzdelávania učiteľov nemeckého jazyka v Európskej škole internetu a prezentácie práce projektových skupín v posledných rokoch sa zaslúžili o získanie ocenenia Škola eTwinning pre roky 2020 – 2021. Je to už druhé obdobie, kedy sme nositeľmi tejto značky ako jedna z mála škôl na Slovensku. Samozrejme, k tomuto oceneniu prispeli aj dobré politiky školy, ako je ochrana osobných údajov, boj proti kyberšikane a ďalšie.

      Ministerstvo školstva nám udelilo Ďakovný list za aktívny prístup, snahu a tvrdú prácu, ktorú sme vynaložili, aby sme ako excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia  inštitúcia certifikát Škola eTwinning  2020 – 2021 získali.

      Ďakujeme za ocenenie našej práce.

     • Prerušenie vyučovania

      V dňoch 23. 9. 2020 (streda)  16. 10. 2020 (piatok vrátane) bude pre všetkých žiakov školy prebiehať vyučovanie dištančnou formou podľa riadneho rozvrhu.

      Žiaci, ktorí boli testovaní na COVID-19 sa riadia pokynmi RÚVZ. Zároveň žiakov školy dôrazne žiadame o minimalizovanie sociálnych kontaktov, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí.

      V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Bližšie informácie podajú triedni učitelia. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje