• Novinky

     • Mikulášska hodina biológie v príme

      Na sv. Mikuláša, neučí sa, neskúša sa...! No nie vždy to platí. Naši najmladší, primáni,  zažili zaujímajú hodinu biológie aj na Mikuláša. Konečne tu bol priestor na všetko, na čo sa na klasickej hodine pozabudlo, nedokončilo, nedohovorilo. Konečne tu bol čas zanechať moderné technológie a radšej si v učebni biológie detailne  obzrieť a ohmatať všetky biologické zbierky, kostru človeka a zvierat, vzorky chrobákov a rastlín, o ktorých sa učia na hodine. Konečne bol čas na detailné otázky a uspokojivé odpovede. Konečne bol čas podeliť sa so spolužiakmi o informácie zo spolužitia  s ich domácimi maznáčikmi. Ak by to v súčasnosti bolo možné, určite by  svoje domáce zvieratká priniesli aj do školy. Napriek tomu nás všetkých milo potešil Mirko Hazucha, ten priniesol na hodinu biológie svojho miláčika, pakobylku indickú, ktorú chová doma asi dva roky. Nadšenie a radosť detí zo živého, milého živočícha nemala konca kraja. A keďže bolo Mikuláša, nakoniec si primáni zaspievali aj vianočnú pesničku.

     • 1.december - Svetový deň boja proti AIDS – 15. ročník kampane Červené Stužky na školách Slovenska

      Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná zámerne ako symbol krvi a života. Aj v tejto aktuálnej epidemiologickej situácii nesmieme zabúdať na to, že toto ochorenie je tu stále. Naša škola sa zapája do celoslovenskej kampane Červené stužky každý rok rôznymi aktivitami. Tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže o najkrajší plagát „Logo pre Červené stužky“, pripomenuli sme si boj s chorobou AIDS predovšetkým na hodinách biológie a 1.decembra sme si symbolicky obliekli nejaký kus oblečenia v červenej farbe, aby sme, hoci len na jeden deň, boli solidárni v boji proti AIDS. Za najkrajšie výtvarné práce vďačíme dievčatám zo sekundy Karin a Soni.

      Ďakujeme všetkým študentom a učiteľom, ktorí sa aktívne zapojili do týchto aktivít.

     • Bubnovačka 2021

      Aj nás bolo 19.11.2021  počuť. Prečo? Pretože v rámci akcie Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť  sa žiaci našej školy rozhodli podporiť deti trpiace domácim násilím. Pridali sme sa tak k ostatným školám v rámci celoslovenskej kampane, aby sme týmto deťom vyslali odkaz, že nie sú sami.  

    • Nežná ´89
     • Nežná ´89

      V dňoch od 15. 11. 2021 – 23. 11. 2021 sme sa so žiakmi z tried kvarta, sexta, 3.A, septima, 4. A a oktáva  v rámci hodín dejepisu a občianska náuka zúčastnili na výstave pod názvom „Nežná 89“. Návštevu výstavy sme využili, aby sme žiakom sprostredkovali informácie o tejto revolúcii okrem tradičnej  besedy v triede aj dobovými fotografiami  a dokumentom o revolúcii, ktorá zmenila naše životy. Dňa 23. 11.  sme si cestou na výstavu pripomenuli i fakt, že v tento deň počas druhej svetovej vojny bolo naše mesto oslobodené sovietskou armádou. Myslíme si, že je veľmi dôležité poznať naše regionálne dejiny,  a práve tento dátum a táto udalosť nám to pripomenuli. Týmto sa chceme poďakovať  organizátorovi výstavy CVČ v Sobranciach a  Mgr. Radovanovi  Pastyrikovi, absolventovi  nášho gymnázia.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Nadšenci anglického jazyka mali aj tento rok príležitosť zmerať si sily v školskom kole už 32. ročníka predmetovej súťaže Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 23.11.2021. Ide o postupovú súťaž pre talentovaných žiakov, ktoré svoje schopnosti a jazykové zručnosti rozvíjajú nielen na hodinách anglického jazyka, ale aj vo svojom voľnom čase. Tohtoročného kola sa zúčastnilo 34 žiakov, ktorí súťažili v piatich kategóriách: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2.

      Žiaci všetkých kategórií súťažili v písomnej časti a najlepší z nich postúpili do ústnej časti. Písomná časť pozostávala z testov zo slovnej zásoby, gramatiky, čítania s porozumením a počúvania s porozumením. V ústnej časti súťažiaci museli využiť aj svoju fantáziu a vytvoriť príbeh na základe obrázku a pohotovosť v role-play (rolovej úlohe).

      Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:

      Kategória 1A (príma – sekunda):

      1. M. K. (sekunda)
      2. A. Sotáková (sekunda)

       

      Kategória 1B (tercia – kvarta):

      1. A. Jaško (tercia)
      2. M. Kocur (kvarta)
      3. M. Soták (kvarta)

      Kategória 2A (kvinta – sexta, 1. – 2. roč.)

      1. E. Murcinová (sexta)
      2. J. Oreský (kvinta)
      3. F. Baľo (2.A)

      Kategória 2B (septima – oktáva, 3. -. 4. roč.)

      1. P. Handra (septima)
      2. E. Hvižďák (septima)
      1. V. Oklamčáková (septima)

       

      Kategória 2C2 (anglofónni):

      1. S. Babič (4.A)
      2. V. Semjanová (A)

      Keďže ide o postupovú súťaž, víťazi jednotlivých kôl – žiaci na prvých miestach, postupujú do okresného kola.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. Poďakovanie patrí aj p. učiteľkám, ktoré sa podieľali na realizácii školského kola a účasťou v odbornej komisii.

     • Best in English 2021

      Po ročnej pauze mali dnes naši gymnazisti  príležitosť zmerať si sily so študentmi z celého sveta v súťaži Best in English. Našich 11 statočných zo septimy, oktávy a 4.A sa podujalo porovnať si úroveň svojich jazykových vedomostí a zručností v anglickom jazyku s rovesníkmi z rôznych škôl  a krajín. Prvé výsledky svedčia o tom, že sa im darilo veľmi dobre a za celkovými výsledkami, ako si počínali v rámci Slovenska a sveta, si ešte chvíľku počkáme. Well done, mládež!

     • Informatická súťaž iBobor

      Dňa 8.11. – 12.11.2021 sa žiaci našej školy zapojili do informatickej súťaže iBobor. Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti z informatiky a porovnať sa so svojimi rovesníkmi na celom Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Úspešní riešitelia v kategóriách:

      Benjamín

      • Anna Janiková – príma, Jakub Kudláč, Filip Michálek, Soňa Papačová, Matej Fečik – sekunda

      Kadet

      • Alžbeta Kavková, Dominik Cipa, Viktória Kováčová – tercia

      Junior

      • Janka Fečíková – kvinta
     • Naši žiaci z tercie a kvarty opäť potvrdili, že vedia matematiku a fyziku !

      Dokázali to v piatok,  19. novembra,  v medzinárodnej súťaži Náboj Junior, ktorá prebehla v online priestore .

      Tím v zložení Martin Kocur ,  Marián Mižák (kvarta) , Dominik Cipa , Adam Jaško (tercia) sa umiestnil v top 100 na Slovensku a obsadili 87. miesto zo 416 zúčastnených škôl. V medzinárodnom poradí skončil na  266.  mieste spomedzi 1003 škôl z Česka, Poľska, Francúzska a Slovenska.

      Druhý tím tvorený dievčatami Karolína Kavková,  Emma Mihalčová (kvarta), Soňa Vaľková, Alžbeta Kavková (tercia) obsadil pekné  182. miesto na Slovensku a 467 miesto v medzinárodnom poradí. Viac na https://junior.naboj.org/ a https://naboj.online/results

      Našim úspešným  reprezentantom blahoželáme, ďakujeme a držíme im palce v ďalších súťažiach z matematiky a fyziky.                                             

                                                                                                                                   Ľuboslava Mižáková

    • Gymnazisti v CVČ o kyberšikane
     • Gymnazisti v CVČ o kyberšikane

       

      Niekedy aj úplne nevinná fotka, SMS-ka alebo video dokáže prerásť na kyberšikanu ...  Aj  školy sa musia  zapojiť a riešiť to, čo sa deje v elektronickom svete detí.

      Vo štvrtok 21. októbra 2021 sa v Centre voľného času v Sobranciach konal workshop Kyberšikana a vychádza z projektu Kyberšikanovanie.sk.  Je to multimediálny projekt určený pre základné a stredné školy, ale aj iné štátne a súkromné inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou. Samotného workshopu sa zúčastnili študenti kvinty, 1.A, Sexty a 3.A. Účastníci si mali možnosť pozrieť krátky film Kyberšikanovanie, zatočme s ním spoločne, po ktorom nasledovala voľná diskusia. Aktivitu pre našich žiakov pripravil vedúci Klubu mladých pri CVČ spolu s mládežníkmi, žiakmi aj nášho gymnázia.

      Ďakujeme 

       

       

     • Hodina deťom

      Dňa 21. 10. 2021 (štvrtok) sa v škole uskutoční celoročná verejná zbierka Hodina deťom, ktorá podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Jej výnos v tomto roku je určený na pomoc jednorodičovským rodinám. Každý žiak môže do zbierky prispieť dobrovoľnou sumou. Žiaci školy, poverní vykonaním zbierky, navštívia v priebehu dňa každú triedu jednotlivo.

    • ErasmusDays v našom gymnáziu
     • ErasmusDays v našom gymnáziu

      Viete, že na výrobu jedného trička sa spotrebuje až 2900 litrov vody? A že  jedna tona zberného papiera zachráni 17 stromov? Dnes, v rámci kvízu ErasmusDays, sa to dozvedeli aj naši mladší žiaci. Od prímy po kvartu si vyskúšali svoje vedomosti z environmentálnej oblasti a niektoré informácie ich ozaj zaskočili. Teraz už vedia, prečo plasty, sklo a iný odpad nepatria do prírody, ktoré zvieratá sú najviac ohrozené plastmi v mori i to, že  ak sa nepolepšíme, tak o pár desaťročí voda z roztopených ľadovcov stúpne takmer o 5 metrov. Pre starších žiakov boli pripravené praktické aktivity, ktorými môžeme prírode pomôcť – postavili 6 úžasných búdok pre vtáky, ktoré umiestnime na stromy v školskej aleji. Dievčatá spojili pekné s užitočným a pod vedením Emky Hudákovej namaľovali logá Erasmus+ projektov, ktoré prebiehajú v našej škole, na múr v areáli školy. Ako bonus k týmto aktivitám  pár šikovníc ukázalo, ako redukovať odpad a upcyklovať oblečenie. Vytvorili pár pekných a originálnych kreácií. Teší nás fakt, že naši žiaci si tento deň užili, dozvedeli sa o význame projektu Erasmus+ Act 4 Non Toxic Lifestyle, a samozrejme, každému sa ušla malá odmena za odvedenú prácu.  Jednoducho,  super deň!

      Špeciálne poďakovanie patrí pánovi školníkovi za technickú podporu a triede septime za organizačnú pomoc. Ďakujeme:)

    • 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru aj s našou účasťou
     • 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru aj s našou účasťou

      Medzinárodný maratón mieru (MMM)  v Košiciach je najstarším maratónom v Európe a po Bostonskom maratóne je druhým najstarším vo svete. 3. 10. 2021 sa uskutočnil už 98. ročník tohto podujatia  pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej,  v  ktorom sme mali česť súťažiť aj my, a to v kategórii „Juniorská štafeta MMM“. Náš štvorčlenný štafetový tím tvorili žiaci 3.A triedy – Tatiana Šebová a Marko Čuhanič,  a za učiteľov súťažili RNDr. Ľuboslava Mižaková a Mgr. Michal Hlivák. Všetci štyria sme úspešne reprezentovali naše gymnázium s veľkým oduševnením a vypätím všetkých fyzických síl.  Atmosféra bola výborná...  Zvládli sme to!

  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje