• Novinky

     • EXKURZIA STEEL PARK KOŠICE

      Supravodivý levitujúci vláčik sa pohyboval po oválnej koľajnicovej dráhe a to bez toho, aby sa jej dotýkal. Vláčik sa vznášal, levitoval nad dráhou. Ako je to možné?

      To sa žiaci sekundy, tercie a kvarty dozvedeli dňa 18.12.2023, kedy navštívili zábavné technické centrum Steel Park v Košiciach. Expozícia im ponúkla aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi demonštrujúcimi príbeh ocele z oblasti hutníctva, geológie, fyziky, chémie, bezpečnosti a strojárstva. Overili si, že svet okolo nás je zaujímavý a to čo je vo vzorcoch funguje aj v Steel parku a je možné sa toho dotknúť. Viaceré fyzikálne procesy si mohli aj sami vyskúšať – ťažiť suroviny v interaktívnom pieskovisku, separovať kovový odpad ovládaním elektromagnetického žeriavu.

      Dúfame, že prostredníctvom tejto exkurzie sme podnietili kreativitu našich žiakov a rozšírili sme ich vedomosti.

    • Bezpečne na sociálnej sieti
     • Bezpečne na sociálnej sieti

       Dňa 14. 12. 2023 sme v rámci preventívnych aktivít absolvovali stretnutie s pracovníčkou  CPP Michalovce, ktorá nám spestrila hodinu rôznymi aktivitami na tému: Bezpečne na sociálnej sieti. Nielenže sme si aktivity užili , ale zároveň sme sa  poučili o nástrahách, ktoré na nás na sociálnych sieťach striehnu. Ďakujeme za náučné spestrenie vyučovania.

      Triedy sekunda a tercia

     • Dnes to bolo o umení

      Vždy sa potešíme, keď na pôde nášho gymnázia môžeme privítať svojich absolventov. Aj dnes sme mali dôvod potešiť sa z prítomnosti Mišky Šimonovej, ktorá sa prišla s našimi septimánmi a tretiakmi podeliť o svoje vedomosti o umení. Na hodine Umenie a kultúra zasvätila našich žiakov do tajov umeleckých diel, ktoré sa považujú za ikonické, prelomové diela, teda tie, ktoré prekročili tieň svojej doby a svojim autorom priniesli slávu a celosvetové uznanie. Sme radi, že aj po rokoch strávených štúdiom v zahraničí a cestovaním si našla čas na svoju alma mater. Tým, ktorí nemali česť si ju dnes vypočuť, môžeme odkázať na jej podcasty o umení. Sprievodkyňu a kurátorku do ucha Michaelu Šimonovú si môžete vypočuť tu: https://www.facebook.com/ArtStoryPodcast

     • Projekt: Rozbehni sa!

      Študenti spoločenskovedného seminára končiacich ročníkov sa dňa 6. 12. 2023 zúčastnili workshopu „Rozbehni sa!“  spolu so študentmi SOŠOaS  v Sobranciach . Tento projekt pomáha ľuďom nájsť nápad a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Pomáhajú úplným začiatočníkom v oblasti podnikania  a sú tu pre všetkých, ktorí chcú rozvinúť svoju tvorivosť a rozbehnúť svoj nápad. Nápad A. Pappa (4. A) účastníci worskhopu považovali za najlepší a  bol odmenený 10-eurovou poukážkou na nákup kníh. Týmto zároveň ďakujeme Ing. Fiťmovej za možnosť podieľať sa na tomto workshope. 

     • Hlas detí je dôležitý!

      S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“.
      A bolo počuť aj nás!!!  Už po niekoľkýkrát aj našou školou zaznelo bubnovanie v rytme známej piesne, čím sme sa pridali k mnohým školám a inštitúciám, ktorým práva detí nie sú cudzie. 

     • DOD pre deviatakov

      Vidieť – počuť – skúsiť – zažiť – spoznať. Aj takto by sa dali v skratke charakterizovať Dni otvorených dverí  nášho gymnázia pre deviatakov zo základných škôl 30. 11. 2023 – 1. 12. 2023.  Vo vestibule školy si deviataci mohli prezrieť realizované projekty  či  výtvarné práce našich gymnazistov. Neskôr sa mohli zapojiť do pripravených interaktívnych úloh alebo  pokusov  v rámci modernej biológie, experimentálnej chémie, fyziky, informatiky či prelúskať sa úskaliami niektorých jazykov.

      Deviataci, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a veríme, že niektorí z vás rozšíria rady našej gymnaziálnej rodiny v budúcom školskom roku.

      Všetkým žiakom a učiteľom gymnázia, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii DOD, srdečne ďakujeme!

    • Prevzali sme si ocenenie a titul ŠKOLA ETWINNING
     • Prevzali sme si ocenenie a titul ŠKOLA ETWINNING

      Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli.  A práve titul  ŠKOLA ETWINNING  2023 – 2024   si za naše gymnázium  prevzal   pán riaditeľ Mgr. Marián Mižák  29. 11. 2023 na  Národnej konferencii  eTwinning v Žiline. Je to ocenenie  pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale aj za to,  že škola je vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestnancov, v oblasti e-bezpečnosti, vo využívaní IKT,  v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov aj učiteľov. Súčasťou ocenenia je plaketa  s titulom Škola eTwinning a  Ďakovný list ministra školstva SR a eurokomisárky pre školstvo.

     • Súťaž HEALTH FLAG

      V mesiaci november sme sa zapojili do celoštátnej súťaže pre stredné školy pod názvom Health Flag. Prihlásení študenti absolvovali online test, v ktorom ukázali, aké vedomosti majú o onkologických ochoreniach a primárnej prevencii. Motto súťaže znie: „ Nevedieť o svojom zdraví je najväčší RED FLAG“. Všetky informácie k testu sú dostupné na stránke www.heathflag.sk . Do súťaže sa zapojilo viac ako 3000 študentov zo Slovenska. Z našej školy sa zapojilo do súťaže 18 študentov z viacerých tried. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili: Laura Cinkaničová (1.A), Karin Repková (1.A), Nina Cipová (1.A), Zuzana Birošová (sexta), Jasmína Sopková (sexta), Tamara Ihnátová (3.A), Laura Rodinová (3.A) a Kristína Janusiková (oktáva).

      Projekt Health Flag získal záštitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

     • Medzinárodná súťaž založená na logike s množstvom zábavy

      Náboj Junior je medzinárodná súťaž v matematike a fyzike určená pre 4-členné tímy žiakov primárne 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušné ročníky osemročných gymnázií. Súťaž trvá 120 minút. Na začiatku súťaže obdrží každý tím 6 úloh. Vždy, keď tím niektorú úlohu správne vyrieši, dostane novú úlohu. Víťazom sa stáva tím, ktorý v danom časovom limite správne vyrieši najviac úloh.

      Úspech v súťaži závisí nielen na schopnostiach jednotlivých členov tímu, ale tiež na tom, ako efektívne dokážu spolupracovať. Okrem rozvíjania predstavivosti a logického myslenia je  cieľom tejto súťaže ukázať žiakom krásu matematiky a fyziky.

      Účasť na tejto súťaži mali aj naše 2 tímy. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na stránke:   https://junior.naboj.org/sk/sk/results/

     • Z celoštátneho finále Festivalu vedy a techniky v Bratislave sme si priniesli nezabudnuteľné zážitky a dve vzácne ocenenia!

      Finále 26. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET sa uskutočnilo 9. a 10. novembra 2023 na výstavisku Incheba Expo v Bratislave, kde sa stretlo   97 žiakov základných a stredných škôl so 73 prácami. Títo žiaci sa vo svojom voľnom čase neúnavne venovali tvorbe vedátorského projektu a postúpili z krajských kôl súťaže do Bratislavy. Na otváracom ceremoniály sa okrem viacerých významných hostí zúčastnil aj  minister školstva, vedy, výskumu a športu JUDr. Ing. Tomáš Drucker. 27 členná odborná hodnotiaca  komisia pracovala počas dvoch  dní a vybrala najlepšie projekty, ktoré postupujú na najväčšie svetové súťaže a prehliadky alebo získali niektoré z ocenení. Naše gymnázium reprezentovali títo finalisti , ktorí postúpili z krajského kola v Košiciach:

      V kategórii Spoločenské vedy:

       Karin Michaličová a Liana Podoľaková zo septimy s projektom Baškovský evanjeliár – súčasť dedičstva našich predkov a jeho popularizácia – Certifikát za úspešnú prezentáciu vedátorského projektu

      V kategórii Fyzika a astronómia :

      Miriam Železníková z 3.A s projektom Fenomén nekonečnosti fyzikálneho javu  v podobe fraktálu – získala Špeciálnu cenu poroty a Certifikát za úspešnú prezentáciu vedátorského projektu

       Emil Dzvonik z 3.A  s projektom Difrakcia svetla a jej fyzikálne princípy v optických médiách - Certifikát za úspešnú prezentáciu vedátorského projektu

      Janka Fečiková a Hana Hamadejová zo septimy s projektom  Pískajúce čajové sitko - získali Špeciálnu cenu poroty a Certifikát za úspešnú prezentáciu vedátorského projektu

      Všetkým repezentantom nášho gymnázia a zároveň aj Košického kraja blahoželáme a ďakujeme za to, že sa svojou prácou opäť zaradili medzi najkvalitnejšie pripravených súažiacich na Festivale vedy a techniky AMAVET.

      Link na Výsledkovú listina a záverečnú správu: https://www.festivalvedy.sk/wp2/wp-content/uploads/2023/11/ZS_FVAT_2023_A5.pdf

      Videozáznam: https://www.festivalvedy.sk/wp2/fvat-amavet-2022-nazivo/

     • Slovenské národné múzeum

      Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum židovskej kultúry v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu už niekoľko rokov realizuje medzinárodný projekt Krókus, ktorého cieľom je pripomenúť si približne 1,5 milióna detských obetí holokaustu. My, žiaci septimy,  sme si pamiatku obetí pripomenuli a zapojili sme sa do tohto  projektu. V triede najprv prebehla beseda o holokauste a následne sme spoločne vysadili žlté krókusy, farba ktorých symbolizuje žltú Dávidovu hviezdu. Tú boli aj deti nútené nosiť v priebehu nacistických perzekúcií. Krókusy rozkvitnú práve  27. januára na  Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Sme radi, že aj my sa podieľame na projekte s nádhernou myšlienkou a silným odkazom.

      Trieda septima

     • Okresný úrad Sobrance - exkurzia

      V rámci predmetu občianska náuka a konkrétnej témy – Právne formy podnikania -  sme navštívili Okresný úrad v Sobranciach. Súčasťou návštevy úradu bola beseda s pani Ing. Lukačkovou, odbornou referentkou Živnostenského úradu detašovaného pracoviska Sobrance.  ktorá nám vysvetlila presný postup založenia živnosti, ak by sa z nás niekedy chceli stať podnikatelia. Vysvetlila nám aj to, aké sú ďalšie formy podnikania a rozdiel medzi nimi. Prednosta okresného úradu nás previedol celým úradom a oboznámil nás aj s činnosťou jednotlivých odborov. Našu exkurziu sme zavŕšili návštevou klientskeho centra, ktoré čoskoro navštívime za účelom vydania našich prvých občianskych preukazov.

      Trieda kvarta

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje