• Novinky

    • #Europe Code Week
     • #Europe Code Week

       

      Aj tento rok sme sa zapojili do iniciatívy, ktorej cieľom je priblížiť programovanie zábavnou a pútavou formou, pod názvom Európsky týždeň programovania. Tohtoročný jubilejný 10. ročník prebiehal v dňoch 8.10. – 23.10.2022. Oslávili sme ho programovaním micro:bitov. Na hodine informatiky sme vytvárali animácie a projekty, v ktorých sme skúmali, ako fungujú senzory akcelerometer, snímač teploty a snímač intenzity svetla. Vytvorili sme tlčúce srdce, svietiace slnečné lúče, blikajúcich smajlíkov, senzor slnečného svetla (kde pri zapnutí svetla sa mikrobit rozsvietil), vytvorili sme nočné svetlo, (ktoré zareagovalo na tmu rozsvietením), teplomer a u starších žiakov sme vyskúšali aj rádiovú komunikáciu pri vytvorení svetelného alarmu. Ako doplnkovú aktivitu sme v kvinte vytvorili hudobné projekty v Scratchi, ktoré si môžete pozrieť v štúdiu https://scratch.mit.edu/studios/32202418.

      Priblížili sme si tak programovanie hravou formou a za našu aktívnu účasť sme získali certifikát.

                              PaedDr. Zlatica Cibereová

       

     • Erasmus+ v Portugalsku

      V dňoch 22.10 – 29.10.2022 sa riaditeľ školy Marián Mižák zúčastnil kurzu s názvom „IKT vo vyučovaní a medzinárodných projektoch“ a učiteľ informatiky Martin Miňo kurzu s názvom „Nebojme sa programovania“ vďaka projektu Erasmus+. Miesto konania kurzu: Alcanede, Portugalsko, školiace stredisko MEIO.

      Kurzy boli zamerané na využitie moderných technológií vo vyučovaní a medzinárodných projektoch. Pracovalo sa v online textových dokumentoch, vytvárali sa videá, digitálne fotografie a komiksy, tvorba projektu a spracovanie poskytnutého digitálneho materiálu.

      Cieľom bolo získať kompetencie, ktoré budú využívane v edukačnom procese pre zlepšenie vyučovania prírodovedných predmetov z využívaním zahraničných zdrojov informácií pre žiakov a študentov. Kompetencie budú využité vo vyučovaní prírodovedných predmetov.

      Kurz viedli dvaja skúsení kolegovia z Českej republiky Václav Fišer a Zdenek Heteš. Profesionálny prístup, organizácia a dobre vypracovaný program kurzu, umožnili získať teoretické a praktické zručnosti v oblasti IKT, ale aj poznať krásu, históriu, zvyky a tradície novej krajiny. Tento kurz a hlavne to, že prebiehal v Portugalsku, umožnil zúčastneným zlepšiť komunikáciu v cudzom jazyku, vzájomne si vymieňať poznatky a skúsenosti ako aj nadviazať spoluprácu potrebnú na tvorbu ďalších medzinárodných projektov.

     • Olympiáda o EÚ

      Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch sa Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozhodla v tejto tradícii pokračovať a opäť usporiadať Olympiádu o Európskej únii. V predchádzajúcich dvoch rokoch sa Olympiáda neuskutočnila v dôsledku pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí pokladáme za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

      Dňa 24.10.2022 sa uskutočnilo online elektronické kolo tejto súťaže, ktoré bude vyhodnotené do 30.10.2022.

      Našu školu reprezentovali študenti spoločenskovedného seminára 3.A a septimy v tomto zložení:

      FK Tibava: Matej Ivaniš, Samuel Kondík, Alex Pšak,

      Eurogirls: Kristína Janusiková, Natália Košičová, Daniela Mihalčová

      Vieme o EÚ:   František Baľo, Laura Minčáková, Laura Štefančíková,

      Žltomodrí: Daniela Andrusová, Alexander Papp, Liana Toščáková.

      Olympiáda sa koná pod patronátom predsedníčky EP a záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku, europoslanci  a Európsky dialóg. 

     • Cesta za informatikou 3

      Záverečné dva dni nášho projektu Erasmus+ v Chorvátsku boli opäť jedinečné a plné vzdelávania sa, zažívania nových vecí a zábavy. V predposledný deň našej cesty za informatikou a technológiami sme si vyskúšali opäť niečo úplne nové. Skladanie robotov z lega a následne programovanie, ktoré ich rozpohybovalo bolo pre nás pútavé aj napriek tomu, že s legom sa už dávno nehráme. Workshop LEGO Education SPIKE bol spojením kreativity a programovania a my sme si tento program naozaj obľúbili. Po tom, ako sme zložili množstvo robotov z lega, sme celý projekt ukončili spolu s pánom riaditeľom a učiteľkami v škole v Strahoninci. Nezabudli sme ani na našich nových chorvátskych kamarátov, s ktorými sa nám lúčilo naozaj ťažko, ale vďaka internetu ostávame v kontakte aj naďalej. Nasledujúci deň nás čakala opäť dlhá cesta domov, počas ktorej sme si v hlave prehrávali nezabudnuteľné momenty z našej cesty za informatikou. Okrem nových poznatkov zo sveta počítačov si však odnášame aj veľa zážitkov, spomienok, skúsenosti a nové priateľstvá.

      Terezka z kvarty

      #Erasmus+

    • Postupujeme na Celoslovenské finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2022
     • Postupujeme na Celoslovenské finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2022

      Tímový  vedátorský projekt kvinty s názvom LIDICE 80 veľmi úspešne prezentovali Števka Merganičová  a  Tomáš Vaľko  formou postera odbornej hodnotiacej komisii v krajskom kole pre Košický a Prešovský kraj dňa 21. 10. 2022 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.  Tí najúspešnejší z krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 7. a 8. novembra 2022 v Bratislave. A náš tímový  vedátorský projekt LIDICE 80 patrí medzi najúspešnejšie krajské projekty a vybojovali sme postup na Celoslovenské finále tejto prestížnej súťaže.  Samotný vedátorský projekt LIDICE 80 sa rodil postupne a je výsledkom výskumnej a tvorivej práce celej triedy KVINTA a našich zahraničných partnerov, a to žiakov ZŠ Václava Havla v Poděbradoch.

      Bezprostredné reakcie kvintánov po Festivale:  „Bola to určite skvelá skúsenosť, rád by som sa ešte zúčastnil niečoho podobného! Ďakujem za možnosť.“

      „Veľmi sa mi páčili priestory Prírodovedeckej fakulty, kde sme poster prezentovali. Určite je to  neoceniteľná skúsenosť.“

       

      Kvintáni, srdečne blahoželáme a držíme palce na Celoslovenskom finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2022 v Bratislave!

     • Deň otvorených dverí UPJŠ

      Naša najbližšia univerzita otvorila svoje brány.. Študenti septimy, oktávy, tretieho a štvrtého ročníka sa v piatok, 21. októbra, zúčastnili Dňa otvorených dverí na obľubenej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Keď sa rozutekali po fakultách svojich záujmov, bol problém ich zastaviť. Na univerzitnej pôde nás milo privítali a boli otvorení všetkým našim otázkam. Na lekárskej fakulte sa pichal inzulín a obväzovali sa končatiny, na filozofickej fakulte sa testoval reakčný čas a na právnickej fakulte sa diskutovalo o právnych následkoch aj toho najmenšieho trestného činu. Na našej partnerskej prirodovedeckej fakulte zaujali prezentácie možností štúdia biológie, informatiky a ostatných prírodovedných predmetov. Každú fakultu si naši študenti pochvaľovali a my, učitelia, sme s radosťou hľadeli na to, ako si natešene vysvetľovali a zdieľali všetky aktivity a informácie. “Ďakujeme za krásny zážitok,” odkazujú študenti organizátorom tejto akcie.

     • Na ceste za informatikou 2

      Nasledujúce tri dni na našej ceste za informatikou v Chorvátsku sme naplnili naše poslanie, naučiť sa vo svete technológií niečo nové, naplno. V stredu sme školské doobedie strávili programovaním v aplikáciách, ktoré už poznáme, ako kreatívny program Scratch, v ktorom sme chorvátskym študentom predstavili naše Slovensko prostredníctvom počítačovej techniky. Vyskúšali sme si ale aj to, s čím sme sa doposiaľ u nás nestretli. Malé ale šikovné ozoboty boli pre nás novinkou, ale práca s nimi sa nám zapáčila a opäť sa potvrdilo, že informatika nie je iba o sedení za počítačom. Preto sme sa následne odpojili zo sietí a v nasledujúcom workshope - Coding unplugged, sme si vyskúšali "rozmýšľať" ako počítače. A mikrobity - malé programovateľné počítače v nás prebudili aj kreatívnu stránku. Slnečné počasie nás popoludní opäť dostalo zo školských lavíc a technológie sme vymenili za miestne tradície. Navštívili sme interaktívne múzeum, kde nás oboznámili s Međimurjím a jeho tradíciami interaktívne tabule a voskové figuríny. Naplnení vedomosťami zo sveta informačných technológii, sme vo štvrtok strávili čas v škole aj na iných predmetoch. Angličtina, ktorá nás sprevádza celým projektom, nás aj v škole veľmi bavila. A tak, ako tradične sme poobede navštívili niečo miestne. Tentokrát mestečko Varaždin, kam sme sa odviezli vlakom. Barokové kostoly, parky plné zelene, historické námestie a jesenné slnko. To bol Varaždin, po ktorom nás previedla kamarátska pani učiteľka Tea.

      Terezka z kvarty

       

     • Day FOUR & FIVE alebo bodka na záver Erasmus+ mobility

      Náš pobyt v Turecku sa pomaly chýli ku koncu, ak tak sme štvrtý deň strávili v meste Hatay. Závan pradávnej histórie nám spôsobil zimomriavky, keď sme sa ocitli v prvom kresťanskom  kostole vo svete nachádzajúcom sa v jaskyni nad mestom. Legenda hovorí, že sv.Peter v ňom slúžil omše a dodnes je to pútnické  miesto cirkevných predstaviteľov. V múzeu mozaík sme obdivovali krásu obrazov vyskladaných z malých kúskov a nedokázali sme si ani predstaviť, ako dlho im trvalo tieto diela vyrobiť. Mali sme možnosť bližšie sa pozrieť,  ako vyrábajú miniatúrne mozaiky. Cesta za poznaním kultúrneho dedičstva Hataya pokračovala v reštaurácii, ktorá sa nachádza na zozname gastronomických pamiatok UNESCO. Okúsili sme  ich tradičné jedlá, ktoré boli  veľmi chutné, samozrejme, nesmieme zabudnúť na ich pravý turecký čaj. Po obede sme, takmer doslova, preleteli miestnym bazárom a ochutnali sme typickú hatayskú špecialitu. Placka plnená syrom poliata cukrovou vodou. Neskôr sme zistili, na čo všetko sa dá použiť rastlina Daphne, náš vavrín. Vypočuli sme si aj legendu o bohyni Daphné a bohovi Apollovi a navštívili miesto späté s touto legendou -  vodopády. Povráva sa, že  voda, ktorá nimi tečie, je zo sĺz Apolla, keď sa Daphné premenila na vavrín. Okúsili sme jej ľadový chlad, čo na naše unavené nohy pôsobilo ako balzam. Čo viac dodať? Predposledný deň našej mobility rozšíril naše obzory, obohatil naše vedomosti o hosťovskej krajine, a to sme videli len zlomok jej krás, histórie a kultúry.  Janka (sexta)

      ...a čo na záver? Posledný deň mobility sa niesol v pracovnom duchu. Kým naši učitelia sa venovali vyhodnocovaniu mobility, prípravám tej ďalšej, my, študenti sme sa rozutekali (nie doslova – odviezli si nás v mikrobusoch) do tureckých rodín. Tu sme okúsili tradičnú tureckú pohostinnosť a pod vedením rodičov i ostatných členov rodín sme sa zaúčali do tajov výroby domácich pokrmov a učili sme sa prirodzeným, nechemickým,  spôsobom konzervovať potraviny. Aj tu platilo heslo, že čím skromnejší ľudia, tým vrúcnejšie privítanie. A... samozrejme, tým ťažšie lúčenie ... muselo to prísť a my sme sa zrazu ocitli na slávnostnom vyhodnotení projektovej mobility a odovzdávaní certifikátov. Nekončiace objatia, padajúce slzičky a sľuby, že týmto to iste neskončí  - takto sme sa rozlúčili s erasmackou rodinou a vrátili sme sa do reality každodenného života. Niekto si povie, že fajn výlet, ale my, priami účastníci vieme, že to bola cesta za poznaním spríjemnená priateľskými ľuďmi a krásnymi miestami, ktoré sme mali česť spoznať.  Už teraz závidíme tým študentom, ktorí po nás preberú štafetu v partnerskej škole v Taliansku.    Lianka+Kajka+Janka (sexta)

     • ErasmusDays

      V rámci osláv piateho ročníka #ErasmusDays, ktoré sa v tomto roku konali v dňoch 13.-15. 10. 2022, sa trieda III.A zúčastnila zaujímavej akcie organizovanej Centrom voľného času Zvonček v Sobranciach. Na úvod si žiaci zmerali sily vo vedomostnom kvíze so žiakmi zo Spojenej školy v Sobranciach. A našim žiakom sa naozaj darilo, obsadili prvé tri miesta a za tie získali aj vecné ceny. Potom nás p. inžinierka Martina Pihuličová, ktorá pracuje pre NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (vznikol 1.7.2022) vo svojej zaujímavej prezentácii voviedla do tajov projektov mobility mladých ľudí. Dúfajme, že jej slová padli na úrodnú pôdu.

     • Možnosti štúdia na Košickej akadémii softvérového vývoja

      Absolventi nášho gymnázia Rišo Lukačko a Stano Švajka, aktuálne študenti akadémie,  v utorok 18.10. 2022 predstavili žiakom maturitného a predmaturitného ročníka zaujímavú formu pomaturitného štúdia na Košickej akadémii softvérového vývoja. Ide o trojročné štúdium, ktoré ponúka možnosť spolupráce na zaujímavých projektoch v piatich košických IT spoločnostiach. Základom akadémie je poskytnúť každému študentovi možnosť rozvíjať komunikáciu v anglickom jazyku, osvojenie si vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce - dôležitého predpokladu uplatnenia sa v praxi nielen ako tester alebo programátor – vývojár.

      Viac informácii na https://kosickaakademia.sk/

     • Spoznávame historické pamiatky nášho regiónu

           Dňa 18. 10. 2022 sme sa so žiakmi sekundy a tercie vybrali spoznávať naše snáď najznámejšie historické pamiatky v okrese, a to Baškovský evanjeliár a drevené kostolíky Ruská Bystrá a Inovce. Pán farár Hreňo nám svojím pútavým hlasom, aj výkladom, priblížil históriu evanjeliára, aj to, ako a kedy bol objavený a akú historickú hodnotu v sebe nesie. Potom sme sa presunuli do kostolíka v Ruskej Bystrej. Krásne jesenné počasie nám pohľad na samotný kostolík len zdokonalilo. Tu sme sa tiež dozvedeli zaujímavosti ohľadom histórie kostolíka a perličkou pre nás bolo aj zistenie histórie a významu mirovania v gréckokatolíckej cirkvi. Má to veľký súvis práve s ikonostasom sv. Mikuláša, ktorý sa nachádza v kostolíku. Aký? Odporúčame tam ísť osobne a tiež si to zistiť J Našou poslednou zastávkou bol drevený kostolík v Inovciach. Aj keď dostať sa k nemu bolo pre nás najnáročnejšie, to vyšliapanie na kopec a vidieť ho aj zvnútra stálo za to.

           Význam tejto exkurzie spočíval v tom, že je dôležité poznať aj našu regionálnu históriu a viesť žiakov k tomu, aby si k nej vybudovali vzťah.

     • Program Erasmus+

      Na ceste za informatikou

      Počas prvých troch dní nášho projektu v rámci programu Erasmus+ sme získali nové vedomosti, spoznali sme miestnu kultúru, ľudí a okolie. Ochutnali sme mieste špeciality a krokomer nám ukazoval nadmerne vysoké čísla. Cesta do Chorvátska síce trvala vyše 14 hodín a náš tématický veršík: ,,Bolela nás ric, nechceli sme žic'' ju vystihuje asi najlepšie, ale stála naozaj za to a už pri večeri sme na náročnú cestu zabudli. Prvý deň sa niesol v duchu spoznávania sa a objavovania miestneho okolia. Pri tzv. "ice breakingu" sme doslova prelomili ľady a naši chorvátski rovesníci nám počas celého dňa vytvorili príjemnú atmosféru a my sme hneď zapadli do kolektívu. Na druhý deň sme sa po hodine programovania vybrali do Záhrebu, v ktorom sme navštívili múzeum ilúzií a technické múzeum Nikola Tesla a elektrické výboje ako z filmu,ktoré sme videli, si už ako jednu zo spomienok zo Záhrebu zapamätáme navždy. Boli sme doslova v napätí. Po zvyšok dňa nás pán sprievodca Karlo previedol centrom mesta a aj na neho určite budeme spomínať dlho.

      Terezka z kvarty

     • Oznam

      Milí študenti!

      Máte možnosť sa zapojiť do výtvarnej súťaže, ktorú pripravuje organizácia Červené stužky. 

      Do súťaže môže poslať svoju prácu ktorýkoľvek žiak resp. študent našej školy bez obmedzenia veku. Bližšie info u Mgr. Haníkovej. 

     • Úvodné sústredenie Turnaja mladých fyzikov

      Už niekoľko rokov po sebe sa naši študenti úspešne zúčastňujú fyzikálnej súťaže Turnaj mladých fyzikov. V minulom školskom roku nás reprezentovali na krajskom kole Lucia Berková, Lívia Hrešová a Eduard Hvižďák z terajšej Oktávy a obsadili pekné 5. miesto. Lucka postúpila na celoštátne kolo ako členka zmiešaného tímu Sobrance - Prešov a umiestnili sa na Slovensku šiesty.

      Príprava na súťaž je náročná a dlhá. Začína úvodným sústredením, ktoré sa tohto roku uskutočnilo 13. až 15. októbra v Bratislave a zúčastnili sa ho Miriam Železníková a Emil Dzvonik z II.A.

      Emil a Mimka:

      Po dlhej a vyčerpávajúcej ceste vlakom sme vo štvrtok, 13.10 dorazili do Bratislavy. My, dvaja žiaci 2.A, sme sa zúčastnili fyzikálneho sústredenia v Slovenskej akadémii vied. Boli sme zasvätení do problematiky úloh a experimentov, ktoré neskôr budeme sami riešiť v súťaži. Za tieto dni môžeme vďačiť pani profesorke Mižákovej, ktorá nás k tomu srdečne prizvala a motivovala. Okrem toho sme mali možnosť spoznať naše hlavné meste, jeho kultúrne, historické a národné pamiatky. Bola to skvelá skúsenosť a dúfame, že nám budete držať palce na turnaji.

      Prednášajúci:

      doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. (vedúci oddelenia, Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.),

      doc. RNDr. František Kundracik, PhD. (docent, Katedra experimentálnej fyziky Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave),

      doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (prodekan, PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta, ÚFV - Ústav fyzikálnych vied)

      Mgr. Hynek Němec, PhD. (vedúci vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky),

      Katarína Revická (PF UPJŠ Košice),

      Ijaz Ahamed Mohammad (FÚ SAV Bratislava),

      Richard Rippel (študent, FMFI UK Bratislava).

    • Day THREE/ Deň tretí
     • Day THREE/ Deň tretí

       

      Ahojte! Dnešný deň bol zmeraný na ďalšie spoznávanie kultúry a lepšie spoznávanie sa s ľuďmi z Erasmus+ projektu. A musím povedať, že to bol doteraz najväčší multikultúrny zážitok. Naši hostitelia nás oboznámili s dôležitými miestami v centre trojmilionového mesta a potom sme už smerovali k ich klenotu, najväčšej mešite, ktorá pojme až 20 000 ľudí. Bol to úplne iný pocit, ako keď idem do kostola na Slovensku, sedieť na zemi a byť zahalený je pre nás niečo neobyčajné a boli sme ohromení krásou tejto stavby. Krásne a horúce počasie upevnilo tento zážitok. Zvyšok dňa bol už viac "európsky" - bowling v nákupnom centre. Najprv som mala menšie obavy, kedže bowling hrať neviem, ale nakoniec to bolo super a veľmi sme si to všetci užili. Veď vyhrať nebolo vôbec zámerom, čas s kamarátmi bolo to najdôležitejšie. A... samozrejme, minúť nejaké peniaze na suveníry. Vynikajúcou bodkou za nádherným dňom bola neskorá večera so všetkými účastníkmi, kde sme prediskutovali skvelé zážitky 😀. Karin😍

    • Kultúrne dedičstvo Turecka s Erasmus+
     • Kultúrne dedičstvo Turecka s Erasmus+

       

      Dnešný deň sa niesol v duchu spoznávania histórie a kultúrnych pamiatok južnej oblasti Turecka. Mali sme výnimočnú príležitosť navštíviť Cappadociu a jej mestečko pod zemou, a žasli nad úsilím ľudí, ktorí ho vytvorili. Prechádzali sme malými a úzkymi chodbami, ktoré sa križovali s ďalšími chodbami alebo malými izbietkami i rôznymi zákutiami. Neskôr po obede sme pokračovali prehliadkou najznámejšej UNESCO pamiatky v Turecku - samotného mesta Cappadocia a jeho úchvatných skalných obydlí. Myslíme si, že nikomu neušlo to, ako veľmi sme sa všetci tešili, stačí sa len pozrieť na fotky🤩 Obdivovali sme aj samotné domy a kostoloy v týchto vápencovo-pieskovcových horách a neskôr sme v dobrej nálade prišli až do hotela. Celou cestu v nás doznieval pocit, že sme objavili niečo krásne a pre nás nové. Erazmus+ je predsa o tom, spoznávať kultúru, históriu a zvyky iných krajín, a takouto Turecko skutočne je, najmä naše hostiteľské mesto Adana, križovatka troch kultúr: tureckej, arabskej a kurdskej. Navštívili sme hrnčiarstvo, kde vyrábajú tradičnú keramiku regiónu a niektorí z nás mali možnosť skúsiť vyrobiť si nádobky (mali to byť cukorničky, len sa podobali na bársčo iné) na hrnčiarskom kruhu.Vidiac slzy šťastia v našich očiach učitelia prehlásili: ,, My sa tešíme viac z toho, že vy sa tešíte, ako z toho, že tu naozaj sme."

     • Erasmus+ znovu na cestách

      Day ZERO & Day ONE

       

      Erasmus+, to sme my, sobranskí gymnazisti, + naši partneri, priatelia, kolegovia zo štyroch ďalších krajín. Hostiteľská škola z tureckej Adany, poľského Sierpcu, španielskej Barcelony a talianskeho Neapola. Pandémia naše projektové stretnutia oddialila, ale nezastavila. Po roku stretávania sa vo virtuálnom svete sme sa vrátili späť na zem, tentokrát do krásneho prostredia Stredozemného mora, aby sme pokračovali v aktívnej spolupráci na projekte Act 4 Non Toxic Lifestyle. Ale nielen to... Náš pobyt sme začali na slnečnej pláži a užívali sme si slniečko a super teplé more. Kto viac si to zaslúžil, ako naše sextánky😃:⁠-⁠):⁠-⁠)! Aspoň takto sme ich odmenili za 5 rokov výborných študijných výsledkov a reprezentácie školy.

      Day One - prvý deň projektových aktivít sa niesol v duchu osláv ErasmusDays, počas ktorého účastníci vytvárali plagáty týkajúce sa obsahu nášho projektu a aj sme si trochu zasúťažili, ako dobre poznáme hostiteľskú krajinu, školu či mesto. Naša Janka sa preklikala na pódiovú pozíciu a získala 2. miesto. Popoludní sa pod vedením Pervin, tureckej učiteľky chémie, zúčastnili na workshope a vyrábali "Non Toxic" krém na ruky, antiperspirant, vôňu do izieb a čistič povrchov. Hotová alchýmia, ale ...dali to!

      A čo na to zatiaľ hovoria naše sextánky?

      Lili: Ahojte! V podstate neviem ako začať, lebo okolo nás je toľko úžasných výhľadov, ľudí a udalostí, že neexistujú slová, ktoré by ich vystihli. Deň presunu bol pre mňa hektický, no dostatočne ma naučil, že dobrá nálada si poradí so všetkými obavami, ktoré som pred cestou mala. Let nám zbehol rýchlo a ani sme sa nenazdali a boli sme pred naším hotelom s palmami. Deň nula bol pre mňa uvedomením si, že toto je niečo ako sen. Inak nejaké dodržiavanie pravidiel cestnej premávky sa tu nedeje, takže cesta na pláž bola veľmi zaujímavá. Na pláži sme plakali od šťastia a to doslova(aspoň ja😅). V prvý deň sme sa objali sa s kamarátmi z online meetingov a večer sme s dievčatami z Poľska vyrazili do ulíc spoznávať mesto a jeho kultúru. Teším sa na ďalšie dni a som šťastná, že som tu s ľuďmi, ktorí sú ako naša rodina, napriek menšej jazykovej bariére.

      Janka: Čaute, je tu úžasne. Keď sme dorazili, prvé, čo si všimla, boli palmy. Veľa paliem. Všetci sme boli nadšení. Nadšení a unavení. Deň 0 bol jeden z najlepších v mojom živote. More bolo úžasné, teplé a slané. Deň nám "začal končiť" skôr, ako sme si uvedomili.

      Deň 1. Zoznámili sme sa s ostatnými a stali sa z nás kamoši. Veľmi sa teším na ďalšie dobrodružstvá, ktoré zažijem vďaka tejto príležitosti. 

      Kaja: Ani neviem čo by som mala napísať, ale začnem tým, že si neskutočne vážim, že som mala takúto príležitosť spoznať nám uplne odlišnú krajinu, zoznámiť sa s novým ľuďmi, ale aj stretnúť sa s ľuďmi, ktorých som poznala len vďaka online meetingom a v neposlednom rade sa zlepšiť v jazyku. 

      Deň 0 bol úžasný myslím, že sme si ho všetci veľmi užili a oddýchli sme si. Všetci sme takýto deň potrebovali. Po oficiálnom začiatku sme spoznali nových ľudí a začali sme si to ešte viac užívať. 

       

     • Práca historika - prednáška

      Dňa 6.10.2022 sme privítali v našej škole nášho bývalého žiaka, dnes úspešného historika, PhDr. Vavrinca Žeňucha. Prednášajúci si pripravil pre našich kvintánov a žiakov 1.A prednášku o tom, ako sa zo zrodu nejakej myšlienky stane napísaná kniha. Ozrejmil nám, v čom spočíva práca historika, ako historik pracuje s historickými prameňmi a ako ich vôbec získava. Žiaci mali možnosť aj nahliadnuť do niektorých historických prameňov a aspoň na chvíľu sa premeniť na historikov. Prednáška sa našim žiakom páčila a snáď aj medzi nimi sa nachádzal budúci historik. A tebe, Vavro, držíme palce v ďalších výskumoch a teší nás, že,  ako si sám povedal, slušné základy histórie si získal práve v našom gymnáziu.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje