• Novinky

     • Testovanie T9 (kvarta)

      OZNÁMENIE

      Oznamujeme žiakom kvarty a ich  rodičom (zákonným zástupcom ), že celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka osemročných gymnázií  pod názvom Testovanie 9-2022 sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      Účasť žiakov na testovaní  je povinná. Žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu zúčastniť riadneho termínu, absolvujú testovanie v náhradnom  termíne  dňa 21. apríla 2022.

      Špecifikácie testov T9 2022 sú zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022  v časti Dokumenty na stiahnutie.

     • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU na školský rok 2022/2023

      V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok od  2. mája 2022 do 10. mája 2022 pre školský rok 2022/2023.

      Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 14. 3. 2022  riaditeľovi základnej školy prostredníctvom školského systému EduPage. Riaditeľom potvrdenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom Edupage  na našu školu najneskôr do 20. 3. 2022.

      Zákonný zástupca, ktorý nemá prístup do EduPage podá prihlášku v listinnej podobe.

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 2. mája 2022 
      • v druhom termíne 9. mája 2022 

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 28. februára 2022.  

      V prípade záujmu si môžete dohodnúť osobné stretnutie s vedením školy na telef. čísle 056/6521020 alebo e-mailom na  gsobrance@gsobrance.sk

     • Dejepisná olympiáda

      Dňa 9. 2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktoré prebiehalo online formou. Dejepisnej olympiády sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia, ktorí  najprv absolvovali školské kolo a po splnení požadovaných podmienok postúpili do okresného kola olympiády. Aj v okresnom kole sa im darilo  a tu sú ich umiestnenia:

      Príma: Filip Kalkahuz – 2. miesto

                   Katarína Žeňuchová – 3. miesto

      Sekunda: Matej Fečík – 3. miesto

      Tercia: Tomáš Gallik – 5. miesto

                   Viktória Doričová – 8 .miesto

      Kvarta: Branislav Kica – 1. miesto

                    Tomáš Vaľko – 7. miesto

           Všetkým našim žiakom srdečne blahoželáme k ich úspechu, ďakujeme za reprezentáciu školy a Brankovi, ktorý  ako víťaz v kategórii C postupuje do krajského kola DO, silno držíme palce!

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

       

      Dňa 10. 2. 2022 (štvrtok) sa konalo dištančnou formou KK OĽP, v ktorom nás reprezentovali študenti IV. A Samuel Šabak  a Richard Šeleman.

      Dištančné online krajské kolá mali dve časti, prvú písomnú (test) a druhú ústnu (tézy). Krajské kolo začalo samostatnou registráciou študentov o 8:00 v priestoroch nášho gymnázia. Test bol prístupný  v čase 8:30 – 9:15 hod. a obsahoval úlohy rôznej bodovej náročnosti. Na základe výsledkov testov sa v každom kraji  15 súťažiacim s najvyšším bodovým ziskom z testu  vylosovala jedna TÉZA.

      Samuel Šabak sa stal úspešným riešiteľom KK OĽP a umiestnil sa na 22. -23. mieste zo 46 súťažiacich KK OĽP.

      Na základe výsledkov testov do druhej časti sa podarilo postúpiť Richardovi Šelemanovi, ktorému vylosovali tézu č. 9 s problematikou práva na vzdelanie.  

      Olympiáda ľudských práv je jedinečná v tom, že celoštátneho kola sa zúčastní až 64 účastníkov, osem úspešných súťažiacich jednotlivých krajských kôl. Richardovi Šelemanovi sa podarilo získať  6. miesto zo 46 súťažiacich Košického kraja, a tým získal možnosť zúčastniť sa celoštátneho kola OĽP. Srdečne blahoželáme  a ďakujeme obom súťažiacim za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia!

      https://rcm.sk/blog/2022/02/11/kk-olympiady-ludskych-prav-vysledkova-listina-10-2-2022/

       

      Mgr. Dedinová

    • Krajské kolo súťaže Ruské slovo 2022
     • Krajské kolo súťaže Ruské slovo 2022

      Recitačná a spevácka súťaž  Ruské slovo má v našej škole dlhoročnú tradíciu. V tomto roku sa súťažiaci preniesli do sveta rozprávok, ktorý bol témou tohtoročného kola.

      Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 2.2.2022 v online  priestore, sa zapojilo 6 študentov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky.

      1. miesto kategória spev  - Kristína Kicová  4.A

      2. miesto kategória próza -  Sarah Mária Tothová   2.A                    

      3. miesto kategória próza  - Hana Hamadejová   kvinta                        

      3. miesto kategória próza  - Šarlota Michalková   kvarta                           

      4. miesto  kategória spev   -  Jozef Fabišík  3.A                

      4. miesto  kategória spev  -  Natália Sopková  3.A            

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a držíme palce Kristíne Kicovej, ktorá nás bude reprezentovať v celoslovenskom kole.

    • Náš  „uchaľák“
     • Náš  „uchaľák“

      31. január poznajú všetci žiaci a študenti. Je to deň, keď dostávame polročné vysvedčenia. Tento deň, 31. január 2022, bol pre nás, primánov, výnimočný. A to  nielen z dôvodu, že sme po prvýkrát v tejto škole dostali polročné hodnotenia, ale naša triedna pani profesorka pre nás pripravila oslavu „uchaľák“ – oficiálne privítanie primánov v našom gymnáziu. Hlavnou časťou „uchaľáku“ bolo skladanie sľubu primána pánovi riaditeľovi. Potom sme si spoločne pripili „nápojom vedomostí“, ktorý chutil tak no, popravde, všelijako J Program ďalej tvoril „quiz“ o tom, ako dobre poznáme našu školu, a iné súťaže. Odmenení sme boli, zaslúžene, sladkými odmenami. Najhoršie pre nás bolo, keď sme sa mali po chodbe presunúť do učebne biológie a anglického jazyka. S pomaľovanou tvárou, veľkými ušami, ovešaní k tomu krepovými papiermi, sme boli aj smiešni, aj zaujímaví, ale zvedavé a usmiate pohľady starších spolužiakov nás uistili v tom, že všetci si tým musíme prejsť a je to krásna tradícia v našej škole. Každý z nás si okrem veľkej zábavy a super zážitkov odniesol domov pomaľovanú tvár a „uškovú korunu“, ktorú pre nás osobne vyrobila naša triedna pani profesorka. Nič to za to, že nás doma nespoznali ani naše mamky (v jednom prípade ani vlastný psík J ). I napriek tomu ďakujeme za prekrásne prežitý deň! A naša odmena? Nasledujúci deň sme aj my pre triednu vyrobili podobné ušká, aby „ladila“ s nami.

                                                              Vaši primáni

      Viac vo fotogalérii.

     • Prezentácia Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

       Veľkú radosť a úprimné zahriatie pri srdiečku sme pocítili, keď sme dnes dopoludnia vkročili na pôdu našej bývalej strednej školy. Víziou našej návštevy bolo priblížiť študentom, aké možnosti ponúka Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (na Univerzite Komenského), že na budúcnosť treba myslieť už počas strednej školy a že drina počas mladého života prináša ovocie v budúcnosti. Spoločne so žiakmi sme prišli na to, čo matematik, fyzik či informatik môže v praxi robiť (a že uplatniť sa na trhu práce nie je pre matfyzáka žiaden problém). Všetkým chceme z celého srdiečka poďakovať, že ste nás prijali s otvorenou náručou , počúvali napnutými ušami a kládli  zaujímavé otázky. Do Bratislavy sa vraciame povzbudené a nadšené vašimi „feedbackmi“.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje