• Novinky

     • Otvorené majstrovstvá Slovenska v robotike 2021

      Občianske združenie FIRST Global Slovakia, s podporou partnerov, aj tento rok zapojilo stredoškolákov do robotickej súťaže, ktorá sa uskutočnila 25. júna 2021 v priestoroch telocvične UPJŠ v Košiciach na Medickej ulici. Dlhodobým poslaním občianskeho združenia FIRST Global Slovakia, o.z. je práca s mládežou v oblasti robotiky v súvislosti s globálnymi ekologickými problémami, preto aj tento rok niesla súťaž názov ,,Neutop sa v odpade!“.

      Súťaž, ktorá má medzinárodný dosah, sa konala za účasti tímov zostavených zo stredoškolákov a mentora (učiteľa). Každá zapojená škola získala robotickú stavebnicu REV-Robotics, z ktorej podľa zadania a času musela zostaviť plne automatizovaného robota, s ktorým jednotlivé tímy súťažili. Samotná súťaž prebiehala v niekoľkých kolách. Súťažné tímy vytvárali vždy nové aliancie, ktorých hlavnou úlohou bola vzájomná spolupráca. Každý tím však nebojoval iba za alianciu, ale aj sám za seba, pretože jeho úlohou bolo získavať body, ktoré po zrátaní určilo víťaza.

      Naše gymnázium obsadilo vynikajúce 6. miesto. Našu školu reprezentovali študenti Richard Konya (kvinta), Eduard Hvižďak (sexta), Roderik Basanda, Lukáš Tokár, Robert KenderešĽuboš Hreňo (všetci III.A).

      Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

      M.Miňo

     • Archeológia a jej multimediálna prezentácia

      Slovenská archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémií vied vyhlásila súťaž s pravekou a regionálnou tematikou s využitím IKT. Do tejto súťaže sa mohli zapojiť študenti zo všetkých stredných škôl na Slovensku. My sme túto možnosť využili  a s Líviou Hrešovou, žiačkou triedy sexta,  sme sa zapojili konkrétne do kategórie Archeológia a jej multimediálna prezentácia. Lívia si vybrala tému - Paleolitické nálezisko v Tibave, v ktorej opísala samotné objavenie a preskúmanie celého náleziska. Práca Lívie neobsadila prvé miesta podľa vyhodnotenia odbornej poroty, naša žiačka získala  Diplom o účasti. Teší nás fakt,  že sme mali príležitosť sa do tejto súťaže zapojiť a máme o skúsenosť viac. Navyše, vďaka Lívii sme mohli spoznať kúsok našej vlastnej regionálnej histórie. Livka, ďakujeme za reprezentáciu a keďže ťa dejepis baví, držíme palce v ďalších súťažiach.

                                                                                                                                                     Mgr. Škirdová

     • Celoslovenské finále Jazykového kvetu 2021

      Výsledky celoslovenského kola Jazykového kvetu 2021 sú už známe. Už tretíkrát po sebe sa na víťazných priečkach v celoslovenskom meradle objavuje žiak našej školy Patrik Handra (sexta).  V tomto školskom roku obsadil Patrik v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku v III. kategórii 3. miesto. K bronzovej pozícii Patrikovi srdečne blahoželáme a želáme mu veľa úspechov v práci s umeleckým slovom!

     • Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

       

      Celoštátne kolo 23. ročníka Olympiády ľudských práv a 3. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého sa zrealizovalo online v dňoch 10. -11. 6. 2021. Našu školu reprezentoval Richard Šeleman, študent III.A.  V prvej časti súťaže (štvrtok) bolo potrebné riešiť stručne sformulované zadanie z oblasti Pandémia a ľudské práva  podľa týchto usmernení:

      1. Predstavte konkrétne ľudské právo na báze kľúčových ľudskoprávnych dokumentov.

      2. Uveďte príklad/y z praxe: médií, vlastného štúdia, pozorovania, skúsenosti, prípadne z rozhodnutí súdov.

      3. Predstavte argumentáciu pre a proti a zároveň vyjadrite vlastný názor.

      V druhej časti súťaže finálová 12-tka rieši klasické finálové zadania z oblasti Demokracia a ľudské práva –výzvy.

      A aký je Rišov pohľad na získané skúsenosti?

      „Poznať svoje práva, povinnosti a zaujímať sa o verejné dianie je, podľa môjho názoru, veľmi dôležité. Aj tieto a mnohé iné vedomosti som si mohol overiť spolu s množstvom iných študentov z celého Slovenska, a to prostredníctvom celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, ktoré sa prakticky začalo hneď po krajskom kole prípravou a následným zaslaním úvahy. Po, nad očakávania, dobrom výsledku z tejto časti olympiády som sa mohol zúčastniť samotného celoštátneho kola. Aj napriek tomu, že som sa v celoštátnom kole neumiestnil na bodovanom mieste, nesmierne si vážim získané skúsenosti, z ktorých môžem v budúcnosti ťažiť. Samozrejme, trocha ma mrzí fakt, že sme sa nemohli všetci súťažiaci spolu aj s predsedníčkou poroty finálového kola - verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou, stretnúť osobne, ale o to mám väčšiu motiváciu sa do olympiády zapojiť v ďalšom školskom roku.“ 

       

      Čo k tomu dodať? Rišovi ďakujeme za reprezentáciu školy, a tešíme sa o rok.

                                                                                                                                   Mgr. Dedinová

       

       

     • Workshop finančnej gramotnosti

           My, žiačky tercie, sme sa dňa 15. 6. 2021 zúčastnili Workshopu finančnej gramotnosti, ktorý prebiehal online formou. Prostredníctvom prezentácie a zábavných aktivít sme nadobudli nové vedomosti o financiách a narábaním s financiami.

           Zážitky z dnešného dňa nám bude pripomínať certifikát, ktorý obdržíme spolu s vecnou odmenou.

                                                                                                                            Zuzka a Števka

       

     • Čítanie – brána do fantázie

      ...pokračujeme v projekte čitateľskej gramotnosti.

      Nespočetné množstvo zážitkov a neprebádaných svetov nám prináša čítanie. My, sekundáni, sme to mohli zažiť aj na hodinách voľného čítania. Počas týchto hodín sme  chceli docieliť rozšírenie slovnej zásoby, zdokonaliť  sa v technike čítania,  a hlavne  vycibriť fantáziu, ktorá nám ponúka úžasné možnosti a emócie. Myslíme, že sa nám to aj darí. Voľné čítanie (pravidelne na poslednej hodine literatúry v mesiaci) nám dalo veľa nových príbehov a dobrej energie, ktorá nám spríjemnila atmosféru na hodinách literatúry. Veríme, že hodiny  voľného čítania budú pokračovať aj v tercii.  Tešíme sa na ne!

                                                                                                    Soňa a Terezka  :)

                                                                                                         sekunda

     • V celoslovenskej súťaži sme  druhí!

       

      V piatok 11. 6. 2021 boli vyhodnotené súťažné práce 12. ročníka celoslovenskej súťaže  Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Do súťaže sa zapojili aj naše žiačky z kvarty. Tím v zložení Hana Hamadejová, Liana Podoľaková, Karin Juhaščiková, Nina Jaňovková a Karin Michaličová podnikol poznávaciu cestu za Baškovským evanjeliárom a vybojoval skvelé druhé miesto v prvej kategórii -  próza.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

     • Medzinárodný deň detí

      Všetci dospelí boli najprv deťmi, hoci len málokto sa na to pamätá.

                                                                                              A. de Saint -Exupéry

      Aj keď my (učitelia) sme už dávno dospelí,  naši  primáni, sekundáni, terciáni a kvartáni prežívajú krásne roky detstva. A nezabudli sme na to ani vo víre  príkazov, zákazov, opatrení a iných obmedzení. Triedni profesori spomínaných tried sme dali hlavy dokopy s cieľom spestriť  našim   „školským“ deťom   ich sviatok - 1. jún. Hodiny gramtoností sa zmenili na  -  všeobecný vedomostný kvíz, dešifrovanie čiarkového kódu,  lov slov,  rozprávkoví hrdinovia či   štafetové športové súťaže, ktoré  poriadne zamiešali výsledné poradie tried, a nakoniec zaslúžené chladivé osvieženie. Či už bolo tak alebo onak, dôležité je, že dnes  bola škola inak!

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje