• Novinky

     • „KTO ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ SVET“

                     Kto je záchranca, ktorý pomáhal Židom počas genocídy proti nim? Čo ho prinútilo riskovať život, aby zachránil Žida počas holokaustu? Aký je to pocit byť v nebezpečenstve a spoliehať sa výlučne na odvahu priateľa alebo na morálku a filantropiu cudzinca?

      Aj na také otázky musela vo svojej autorskej próze „Narodená pod šesťcípou hviezdou“  hľadať odpovede Emka Hudáková (3.A), ktorá sa v marci 2021 zapojila do  VIII. medzinárodnej literárnej súťaže mládeže, ktorú organizuje centrum pre židovsko-bulharskú spoluprácu ALEF s podporou MŠ Slovenskej a Bulharskej republiky. Témou aktuálneho ročníka súťaže bolo: „KTO ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ SVET“. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v júni 2021.

                     Emka, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v medzinárodnom kole súťaže!

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

      Dňa 22. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Musíme uznať, že konkurencia bola veľká a zúčastnili sa ho naozaj len tí najlepší. Napriek tomu, že Barborka Obrazová a Karin Juhaščíková z kvarty sa neumiestnili na popredných miestach, pripisuje sa im  status úspešných riešiteliek. Získali však neoceniteľnú  skúsenosť a už samotná účasť v krajskom kole je výrazným úspechom oboch kvartánok.  O tom, že k úspechu potrebujeme i kúsok šťastia,  nielen vedomostí, by nám mohol porozprávať Branko Kica z tercie, ktorý sa umiestnil na krásnom 3.mieste.  Branko mal druhý najlepší čas zo všetkých zúčastnených, no  na 1.miesto mu chýbalo len 1,5 boda. Veľmi sme priali  Brankovi výhru, ale aj tretia pozícia v krajskom kole  je krásny a obdivuhodný úspech. Máme teda o skúsenosť viac a už teraz sa tešíme na ďalšie olympiády :)   Mgr. Škirdová 

     • 22. marec – Svetový deň vody

      Bez vody sa nedá žiť, bez vody by nebol život na Zemi. Určite si preto zaslúži svoj sviatok, Svetový deň vody, ktorý si verejnosť na celom svete  pripomína každoročne 22. marca. História Svetového dňa vody sa začala na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Zasadnutie sa konalo v novembri roku 1992 na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro.

      Bez ohľadu na jej význam sa vodou často plytvá a znehodnocuje sa po celom svete.
      Svetový deň vody sa koná ako pripomenutie významu vodného zdroja, ktorý v bežnom živote považujeme za samozrejmú a úplne bežnú vec. Naša pitná voda patrí k najkvalitnejším v Európe, ale že to tak nemusí byť naveky, je nám dnes už jasné.

      Svetový deň vody je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

      Význam a potrebu  vody pre náš život  sme si  pripomenuli  aj my  na hodinách biológie, geografie, ale aj iných predmetoch a  na výtvarnej výchove žiaci vytvorili zopár pekných prác, ktoré si môžete pozrieť v prílohe.   J

     • Ponožková výzva 2021

      Každý rok v marci prebieha Ponožková výzva, prostredníctvom ktorej pomáhame šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelanie či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti sa môžeme aj my stať šíriteľmi porozumenia a rešpektu k rozdielnosti.

      Zapoj sa teda do Ponožkovej výzvy a pomôžeš šíriť informovanosť, odstraňovať bariéry a predsudky, ktoré medzi nami pretrvávajú.

      Ponožková výzva sa spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu, ktorý sa oslavuje každý rok 21. marca. Ako prejav solidarity a rozširovania povedomia o Downovom syndróme, sa počas tohto dňa nosia dve rozdielne ponožky.

      Stačí, ak si 21. marca obuješ dve odlišné ponožky, odfotíš sa a zdieľaš fotku na svojich sociálnych sieťach s hashtagom #PonozkovaVyzva.

      Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim.

     • Pomoc obetiam trestných činov

      Gymnázium v Sobranciach bolo zapojené do  Národného projektu s názvom “Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.     Pomoc_obetiam.JPG

      Jednou z preventívnych aktivít s vybranými skupinami je aj uskutočňovanie odborných, tematicky zameraných online stretnutí, vo forme interaktívnych besied, tzv. webinárov. Zámerom týchto online besied je vzbudiť  aktívny záujem o realizáciu svetovej  a preventívnej činnosti v cieľových skupinách, ich okolí a poskytnúť im relevantné informácie. Pandémia COVID 19  na Slovensku a nevyhnutné vnútroštátne opatrenia prijaté na boj proti šíreniu vírusu značne narušili poskytovanie príležitostí na edukáciu cieľových skupín, a ukázala sa potreba vykonávania aktivít formou online nástrojov. Ich pomocou sa zabezpečuje spojenie medzi pedagógmi, lektorom a cieľovou skupinou.

      V rámci uvedeného projektu budú v oblasti prevencie kriminality na našom gymnáziu vo vybraných triedach realizované interaktívne besedy, a to v mesiaci marec 2021.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje