• Novinky

     • Deň otvorených dverí UPJŠ

      Naša najbližšia univerzita otvorila svoje brány.. Študenti septimy, oktávy, tretieho a štvrtého ročníka sa v piatok, 21. októbra, zúčastnili Dňa otvorených dverí na obľubenej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Keď sa rozutekali po fakultách svojich záujmov, bol problém ich zastaviť. Na univerzitnej pôde nás milo privítali a boli otvorení všetkým našim otázkam. Na lekárskej fakulte sa pichal inzulín a obväzovali sa končatiny, na filozofickej fakulte sa testoval reakčný čas a na právnickej fakulte sa diskutovalo o právnych následkoch aj toho najmenšieho trestného činu. Na našej partnerskej prirodovedeckej fakulte zaujali prezentácie možností štúdia biológie, informatiky a ostatných prírodovedných predmetov. Každú fakultu si naši študenti pochvaľovali a my, učitelia, sme s radosťou hľadeli na to, ako si natešene vysvetľovali a zdieľali všetky aktivity a informácie. “Ďakujeme za krásny zážitok,” odkazujú študenti organizátorom tejto akcie.

     • Na ceste za informatikou 2

      Nasledujúce tri dni na našej ceste za informatikou v Chorvátsku sme naplnili naše poslanie, naučiť sa vo svete technológií niečo nové, naplno. V stredu sme školské doobedie strávili programovaním v aplikáciách, ktoré už poznáme, ako kreatívny program Scratch, v ktorom sme chorvátskym študentom predstavili naše Slovensko prostredníctvom počítačovej techniky. Vyskúšali sme si ale aj to, s čím sme sa doposiaľ u nás nestretli. Malé ale šikovné ozoboty boli pre nás novinkou, ale práca s nimi sa nám zapáčila a opäť sa potvrdilo, že informatika nie je iba o sedení za počítačom. Preto sme sa následne odpojili zo sietí a v nasledujúcom workshope - Coding unplugged, sme si vyskúšali "rozmýšľať" ako počítače. A mikrobity - malé programovateľné počítače v nás prebudili aj kreatívnu stránku. Slnečné počasie nás popoludní opäť dostalo zo školských lavíc a technológie sme vymenili za miestne tradície. Navštívili sme interaktívne múzeum, kde nás oboznámili s Međimurjím a jeho tradíciami interaktívne tabule a voskové figuríny. Naplnení vedomosťami zo sveta informačných technológii, sme vo štvrtok strávili čas v škole aj na iných predmetoch. Angličtina, ktorá nás sprevádza celým projektom, nás aj v škole veľmi bavila. A tak, ako tradične sme poobede navštívili niečo miestne. Tentokrát mestečko Varaždin, kam sme sa odviezli vlakom. Barokové kostoly, parky plné zelene, historické námestie a jesenné slnko. To bol Varaždin, po ktorom nás previedla kamarátska pani učiteľka Tea.

      Terezka z kvarty

       

     • Day FOUR & FIVE alebo bodka na záver Erasmus+ mobility

      Náš pobyt v Turecku sa pomaly chýli ku koncu, ak tak sme štvrtý deň strávili v meste Hatay. Závan pradávnej histórie nám spôsobil zimomriavky, keď sme sa ocitli v prvom kresťanskom  kostole vo svete nachádzajúcom sa v jaskyni nad mestom. Legenda hovorí, že sv.Peter v ňom slúžil omše a dodnes je to pútnické  miesto cirkevných predstaviteľov. V múzeu mozaík sme obdivovali krásu obrazov vyskladaných z malých kúskov a nedokázali sme si ani predstaviť, ako dlho im trvalo tieto diela vyrobiť. Mali sme možnosť bližšie sa pozrieť,  ako vyrábajú miniatúrne mozaiky. Cesta za poznaním kultúrneho dedičstva Hataya pokračovala v reštaurácii, ktorá sa nachádza na zozname gastronomických pamiatok UNESCO. Okúsili sme  ich tradičné jedlá, ktoré boli  veľmi chutné, samozrejme, nesmieme zabudnúť na ich pravý turecký čaj. Po obede sme, takmer doslova, preleteli miestnym bazárom a ochutnali sme typickú hatayskú špecialitu. Placka plnená syrom poliata cukrovou vodou. Neskôr sme zistili, na čo všetko sa dá použiť rastlina Daphne, náš vavrín. Vypočuli sme si aj legendu o bohyni Daphné a bohovi Apollovi a navštívili miesto späté s touto legendou -  vodopády. Povráva sa, že  voda, ktorá nimi tečie, je zo sĺz Apolla, keď sa Daphné premenila na vavrín. Okúsili sme jej ľadový chlad, čo na naše unavené nohy pôsobilo ako balzam. Čo viac dodať? Predposledný deň našej mobility rozšíril naše obzory, obohatil naše vedomosti o hosťovskej krajine, a to sme videli len zlomok jej krás, histórie a kultúry.  Janka (sexta)

      ...a čo na záver? Posledný deň mobility sa niesol v pracovnom duchu. Kým naši učitelia sa venovali vyhodnocovaniu mobility, prípravám tej ďalšej, my, študenti sme sa rozutekali (nie doslova – odviezli si nás v mikrobusoch) do tureckých rodín. Tu sme okúsili tradičnú tureckú pohostinnosť a pod vedením rodičov i ostatných členov rodín sme sa zaúčali do tajov výroby domácich pokrmov a učili sme sa prirodzeným, nechemickým,  spôsobom konzervovať potraviny. Aj tu platilo heslo, že čím skromnejší ľudia, tým vrúcnejšie privítanie. A... samozrejme, tým ťažšie lúčenie ... muselo to prísť a my sme sa zrazu ocitli na slávnostnom vyhodnotení projektovej mobility a odovzdávaní certifikátov. Nekončiace objatia, padajúce slzičky a sľuby, že týmto to iste neskončí  - takto sme sa rozlúčili s erasmackou rodinou a vrátili sme sa do reality každodenného života. Niekto si povie, že fajn výlet, ale my, priami účastníci vieme, že to bola cesta za poznaním spríjemnená priateľskými ľuďmi a krásnymi miestami, ktoré sme mali česť spoznať.  Už teraz závidíme tým študentom, ktorí po nás preberú štafetu v partnerskej škole v Taliansku.    Lianka+Kajka+Janka (sexta)

     • ErasmusDays

      V rámci osláv piateho ročníka #ErasmusDays, ktoré sa v tomto roku konali v dňoch 13.-15. 10. 2022, sa trieda III.A zúčastnila zaujímavej akcie organizovanej Centrom voľného času Zvonček v Sobranciach. Na úvod si žiaci zmerali sily vo vedomostnom kvíze so žiakmi zo Spojenej školy v Sobranciach. A našim žiakom sa naozaj darilo, obsadili prvé tri miesta a za tie získali aj vecné ceny. Potom nás p. inžinierka Martina Pihuličová, ktorá pracuje pre NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (vznikol 1.7.2022) vo svojej zaujímavej prezentácii voviedla do tajov projektov mobility mladých ľudí. Dúfajme, že jej slová padli na úrodnú pôdu.

     • Možnosti štúdia na Košickej akadémii softvérového vývoja

      Absolventi nášho gymnázia Rišo Lukačko a Stano Švajka, aktuálne študenti akadémie,  v utorok 18.10. 2022 predstavili žiakom maturitného a predmaturitného ročníka zaujímavú formu pomaturitného štúdia na Košickej akadémii softvérového vývoja. Ide o trojročné štúdium, ktoré ponúka možnosť spolupráce na zaujímavých projektoch v piatich košických IT spoločnostiach. Základom akadémie je poskytnúť každému študentovi možnosť rozvíjať komunikáciu v anglickom jazyku, osvojenie si vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce - dôležitého predpokladu uplatnenia sa v praxi nielen ako tester alebo programátor – vývojár.

      Viac informácii na https://kosickaakademia.sk/

     • Spoznávame historické pamiatky nášho regiónu

           Dňa 18. 10. 2022 sme sa so žiakmi sekundy a tercie vybrali spoznávať naše snáď najznámejšie historické pamiatky v okrese, a to Baškovský evanjeliár a drevené kostolíky Ruská Bystrá a Inovce. Pán farár Hreňo nám svojím pútavým hlasom, aj výkladom, priblížil históriu evanjeliára, aj to, ako a kedy bol objavený a akú historickú hodnotu v sebe nesie. Potom sme sa presunuli do kostolíka v Ruskej Bystrej. Krásne jesenné počasie nám pohľad na samotný kostolík len zdokonalilo. Tu sme sa tiež dozvedeli zaujímavosti ohľadom histórie kostolíka a perličkou pre nás bolo aj zistenie histórie a významu mirovania v gréckokatolíckej cirkvi. Má to veľký súvis práve s ikonostasom sv. Mikuláša, ktorý sa nachádza v kostolíku. Aký? Odporúčame tam ísť osobne a tiež si to zistiť J Našou poslednou zastávkou bol drevený kostolík v Inovciach. Aj keď dostať sa k nemu bolo pre nás najnáročnejšie, to vyšliapanie na kopec a vidieť ho aj zvnútra stálo za to.

           Význam tejto exkurzie spočíval v tom, že je dôležité poznať aj našu regionálnu históriu a viesť žiakov k tomu, aby si k nej vybudovali vzťah.

     • Program Erasmus+

      Na ceste za informatikou

      Počas prvých troch dní nášho projektu v rámci programu Erasmus+ sme získali nové vedomosti, spoznali sme miestnu kultúru, ľudí a okolie. Ochutnali sme mieste špeciality a krokomer nám ukazoval nadmerne vysoké čísla. Cesta do Chorvátska síce trvala vyše 14 hodín a náš tématický veršík: ,,Bolela nás ric, nechceli sme žic'' ju vystihuje asi najlepšie, ale stála naozaj za to a už pri večeri sme na náročnú cestu zabudli. Prvý deň sa niesol v duchu spoznávania sa a objavovania miestneho okolia. Pri tzv. "ice breakingu" sme doslova prelomili ľady a naši chorvátski rovesníci nám počas celého dňa vytvorili príjemnú atmosféru a my sme hneď zapadli do kolektívu. Na druhý deň sme sa po hodine programovania vybrali do Záhrebu, v ktorom sme navštívili múzeum ilúzií a technické múzeum Nikola Tesla a elektrické výboje ako z filmu,ktoré sme videli, si už ako jednu zo spomienok zo Záhrebu zapamätáme navždy. Boli sme doslova v napätí. Po zvyšok dňa nás pán sprievodca Karlo previedol centrom mesta a aj na neho určite budeme spomínať dlho.

      Terezka z kvarty

     • Oznam

      Milí študenti!

      Máte možnosť sa zapojiť do výtvarnej súťaže, ktorú pripravuje organizácia Červené stužky. 

      Do súťaže môže poslať svoju prácu ktorýkoľvek žiak resp. študent našej školy bez obmedzenia veku. Bližšie info u Mgr. Haníkovej. 

     • Úvodné sústredenie Turnaja mladých fyzikov

      Už niekoľko rokov po sebe sa naši študenti úspešne zúčastňujú fyzikálnej súťaže Turnaj mladých fyzikov. V minulom školskom roku nás reprezentovali na krajskom kole Lucia Berková, Lívia Hrešová a Eduard Hvižďák z terajšej Oktávy a obsadili pekné 5. miesto. Lucka postúpila na celoštátne kolo ako členka zmiešaného tímu Sobrance - Prešov a umiestnili sa na Slovensku šiesty.

      Príprava na súťaž je náročná a dlhá. Začína úvodným sústredením, ktoré sa tohto roku uskutočnilo 13. až 15. októbra v Bratislave a zúčastnili sa ho Miriam Železníková a Emil Dzvonik z II.A.

      Emil a Mimka:

      Po dlhej a vyčerpávajúcej ceste vlakom sme vo štvrtok, 13.10 dorazili do Bratislavy. My, dvaja žiaci 2.A, sme sa zúčastnili fyzikálneho sústredenia v Slovenskej akadémii vied. Boli sme zasvätení do problematiky úloh a experimentov, ktoré neskôr budeme sami riešiť v súťaži. Za tieto dni môžeme vďačiť pani profesorke Mižákovej, ktorá nás k tomu srdečne prizvala a motivovala. Okrem toho sme mali možnosť spoznať naše hlavné meste, jeho kultúrne, historické a národné pamiatky. Bola to skvelá skúsenosť a dúfame, že nám budete držať palce na turnaji.

      Prednášajúci:

      doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. (vedúci oddelenia, Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.),

      doc. RNDr. František Kundracik, PhD. (docent, Katedra experimentálnej fyziky Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave),

      doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (prodekan, PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta, ÚFV - Ústav fyzikálnych vied)

      Mgr. Hynek Němec, PhD. (vedúci vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky),

      Katarína Revická (PF UPJŠ Košice),

      Ijaz Ahamed Mohammad (FÚ SAV Bratislava),

      Richard Rippel (študent, FMFI UK Bratislava).

    • Day THREE/ Deň tretí
     • Day THREE/ Deň tretí

       

      Ahojte! Dnešný deň bol zmeraný na ďalšie spoznávanie kultúry a lepšie spoznávanie sa s ľuďmi z Erasmus+ projektu. A musím povedať, že to bol doteraz najväčší multikultúrny zážitok. Naši hostitelia nás oboznámili s dôležitými miestami v centre trojmilionového mesta a potom sme už smerovali k ich klenotu, najväčšej mešite, ktorá pojme až 20 000 ľudí. Bol to úplne iný pocit, ako keď idem do kostola na Slovensku, sedieť na zemi a byť zahalený je pre nás niečo neobyčajné a boli sme ohromení krásou tejto stavby. Krásne a horúce počasie upevnilo tento zážitok. Zvyšok dňa bol už viac "európsky" - bowling v nákupnom centre. Najprv som mala menšie obavy, kedže bowling hrať neviem, ale nakoniec to bolo super a veľmi sme si to všetci užili. Veď vyhrať nebolo vôbec zámerom, čas s kamarátmi bolo to najdôležitejšie. A... samozrejme, minúť nejaké peniaze na suveníry. Vynikajúcou bodkou za nádherným dňom bola neskorá večera so všetkými účastníkmi, kde sme prediskutovali skvelé zážitky 😀. Karin😍

    • Kultúrne dedičstvo Turecka s Erasmus+
     • Kultúrne dedičstvo Turecka s Erasmus+

       

      Dnešný deň sa niesol v duchu spoznávania histórie a kultúrnych pamiatok južnej oblasti Turecka. Mali sme výnimočnú príležitosť navštíviť Cappadociu a jej mestečko pod zemou, a žasli nad úsilím ľudí, ktorí ho vytvorili. Prechádzali sme malými a úzkymi chodbami, ktoré sa križovali s ďalšími chodbami alebo malými izbietkami i rôznymi zákutiami. Neskôr po obede sme pokračovali prehliadkou najznámejšej UNESCO pamiatky v Turecku - samotného mesta Cappadocia a jeho úchvatných skalných obydlí. Myslíme si, že nikomu neušlo to, ako veľmi sme sa všetci tešili, stačí sa len pozrieť na fotky🤩 Obdivovali sme aj samotné domy a kostoloy v týchto vápencovo-pieskovcových horách a neskôr sme v dobrej nálade prišli až do hotela. Celou cestu v nás doznieval pocit, že sme objavili niečo krásne a pre nás nové. Erazmus+ je predsa o tom, spoznávať kultúru, históriu a zvyky iných krajín, a takouto Turecko skutočne je, najmä naše hostiteľské mesto Adana, križovatka troch kultúr: tureckej, arabskej a kurdskej. Navštívili sme hrnčiarstvo, kde vyrábajú tradičnú keramiku regiónu a niektorí z nás mali možnosť skúsiť vyrobiť si nádobky (mali to byť cukorničky, len sa podobali na bársčo iné) na hrnčiarskom kruhu.Vidiac slzy šťastia v našich očiach učitelia prehlásili: ,, My sa tešíme viac z toho, že vy sa tešíte, ako z toho, že tu naozaj sme."

     • Erasmus+ znovu na cestách

      Day ZERO & Day ONE

       

      Erasmus+, to sme my, sobranskí gymnazisti, + naši partneri, priatelia, kolegovia zo štyroch ďalších krajín. Hostiteľská škola z tureckej Adany, poľského Sierpcu, španielskej Barcelony a talianskeho Neapola. Pandémia naše projektové stretnutia oddialila, ale nezastavila. Po roku stretávania sa vo virtuálnom svete sme sa vrátili späť na zem, tentokrát do krásneho prostredia Stredozemného mora, aby sme pokračovali v aktívnej spolupráci na projekte Act 4 Non Toxic Lifestyle. Ale nielen to... Náš pobyt sme začali na slnečnej pláži a užívali sme si slniečko a super teplé more. Kto viac si to zaslúžil, ako naše sextánky😃:⁠-⁠):⁠-⁠)! Aspoň takto sme ich odmenili za 5 rokov výborných študijných výsledkov a reprezentácie školy.

      Day One - prvý deň projektových aktivít sa niesol v duchu osláv ErasmusDays, počas ktorého účastníci vytvárali plagáty týkajúce sa obsahu nášho projektu a aj sme si trochu zasúťažili, ako dobre poznáme hostiteľskú krajinu, školu či mesto. Naša Janka sa preklikala na pódiovú pozíciu a získala 2. miesto. Popoludní sa pod vedením Pervin, tureckej učiteľky chémie, zúčastnili na workshope a vyrábali "Non Toxic" krém na ruky, antiperspirant, vôňu do izieb a čistič povrchov. Hotová alchýmia, ale ...dali to!

      A čo na to zatiaľ hovoria naše sextánky?

      Lili: Ahojte! V podstate neviem ako začať, lebo okolo nás je toľko úžasných výhľadov, ľudí a udalostí, že neexistujú slová, ktoré by ich vystihli. Deň presunu bol pre mňa hektický, no dostatočne ma naučil, že dobrá nálada si poradí so všetkými obavami, ktoré som pred cestou mala. Let nám zbehol rýchlo a ani sme sa nenazdali a boli sme pred naším hotelom s palmami. Deň nula bol pre mňa uvedomením si, že toto je niečo ako sen. Inak nejaké dodržiavanie pravidiel cestnej premávky sa tu nedeje, takže cesta na pláž bola veľmi zaujímavá. Na pláži sme plakali od šťastia a to doslova(aspoň ja😅). V prvý deň sme sa objali sa s kamarátmi z online meetingov a večer sme s dievčatami z Poľska vyrazili do ulíc spoznávať mesto a jeho kultúru. Teším sa na ďalšie dni a som šťastná, že som tu s ľuďmi, ktorí sú ako naša rodina, napriek menšej jazykovej bariére.

      Janka: Čaute, je tu úžasne. Keď sme dorazili, prvé, čo si všimla, boli palmy. Veľa paliem. Všetci sme boli nadšení. Nadšení a unavení. Deň 0 bol jeden z najlepších v mojom živote. More bolo úžasné, teplé a slané. Deň nám "začal končiť" skôr, ako sme si uvedomili.

      Deň 1. Zoznámili sme sa s ostatnými a stali sa z nás kamoši. Veľmi sa teším na ďalšie dobrodružstvá, ktoré zažijem vďaka tejto príležitosti. 

      Kaja: Ani neviem čo by som mala napísať, ale začnem tým, že si neskutočne vážim, že som mala takúto príležitosť spoznať nám uplne odlišnú krajinu, zoznámiť sa s novým ľuďmi, ale aj stretnúť sa s ľuďmi, ktorých som poznala len vďaka online meetingom a v neposlednom rade sa zlepšiť v jazyku. 

      Deň 0 bol úžasný myslím, že sme si ho všetci veľmi užili a oddýchli sme si. Všetci sme takýto deň potrebovali. Po oficiálnom začiatku sme spoznali nových ľudí a začali sme si to ešte viac užívať. 

       

     • Práca historika - prednáška

      Dňa 6.10.2022 sme privítali v našej škole nášho bývalého žiaka, dnes úspešného historika, PhDr. Vavrinca Žeňucha. Prednášajúci si pripravil pre našich kvintánov a žiakov 1.A prednášku o tom, ako sa zo zrodu nejakej myšlienky stane napísaná kniha. Ozrejmil nám, v čom spočíva práca historika, ako historik pracuje s historickými prameňmi a ako ich vôbec získava. Žiaci mali možnosť aj nahliadnuť do niektorých historických prameňov a aspoň na chvíľu sa premeniť na historikov. Prednáška sa našim žiakom páčila a snáď aj medzi nimi sa nachádzal budúci historik. A tebe, Vavro, držíme palce v ďalších výskumoch a teší nás, že,  ako si sám povedal, slušné základy histórie si získal práve v našom gymnáziu.

     • Triedne a plenárne zasadnutie rodičov

      Dňa 13. októbra 2022 (štvrtok) o 15.30 hod. sa uskutoční plenárne zasadnutie združenia rodičov. Po skončení plenárneho zasadnutia sa uskutočnia triedne stretnutia rodičov. 

      Triedne stretnutie rodičov žiakov 1.A a príma sa uskutoční o 15.00 hod. (z dôvodu voľby zástupcu rodičov do rady rodičov).

      Zasadnutie rady rodičov sa uskutoční o 15.00 hod. v riaditeľni.                                                                   Tešíme sa na Vašu účasť!

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

       

      Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov, bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich k učeniu sa viacerých jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

      Aj tento školský rok sme si pripomenuli dôležitosť učenia sa cudzích jazykov interaktívnymi činnosťami na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka. Tento rok sme sa zamerali na Jedlá, resp. národné kuchyne.

      Kuchyňa môže byť vynikajúcim náhľadom do histórie a kultúry krajiny a britské jedlo nie je výnimkou, preto sa angličtinári v septime zamerali na 10 tradičných britských jedál. Tému odprezentovali Kristína Janusiková a Kristína Podoľáková. Od „plných“ raňajok sme sa preniesli k typickým hlavným jedlám ako škótsky „Shepherd´s pie“ či klasike ako „Fish and chips“ alebo typickému legendou opradenému corwallskému jedlu „Stargazy pie“ či severoanglickej prílohe „Yorkshire pudding“. Ako zákusok sme si dali „Sticky toffee pudding“. Nedalo nám nespomenúť tradičný čaj s mliekom. Po predstavení špecialít britskej kuchyne si žiaci mohli po jedle oddýchnuť a stráviť prostredníctvom pripravených online aktivít na tabletoch.

      Nemčinári predstavili v rámci EDJ rôznorodosť nemeckej kuchyne a špeciality typické pre jednotlivé regióny. Svoje skúsenosti s nemeckou kuchyňou mohla odprezentovať Vanesa Hostovičaková (2.A), ktorá žila v Nemecku. Typický kroj (Dirndl) sedel Lívii Hrešovej (oktáva). Dievčatá predstavili typické nemecké jedlá počas raňajok, obeda a večere. Okrem polievok, hlavných jedál a dezertov nechýbalo ani predstavenie nápojového lístka. Pre spolužiakov by mohlo byť zaujímavé ochutnať SPEZI – ide o zmes Fanty a Coca Coly, prípadne pomarančového džúsu a koly. Nemci majú v obľube aj APFELSCHORLE – jablkový džús s perlivou vodou. Po predstavení chutných špecialít z rôznych regiónov Nemecka si mohli prítomní žiaci otestovať svoju pozornosť v kvíze, v ktorom hľadali správne názvy jedál a nápojov podľa obrazovej predlohy.

      Najväčšia krajina sveta nám má čo ponúknuť aj v oblasti gastronómie. Veď kto by nepoznal lahodný boršč, vychýrený kaviár z jesetera, už vôbec nehovoriac o vodke ... O týchto, ale aj iných špecialitách ruskej kuchyne nás oboznámili v prezentácii študentky Sexty – Lianka Podoľaková a Hanka Hamadejová. Na úvod sa podáva studené predjedlo, nasleduje teplá polievka (najčastejšie mäsová) a hlavný chod. Menu uzatvára múčnik. Ich šaláty a nápoje tiež stoja za vyskúšanie. Príprava jedál nie je náročná a potrebné suroviny nájdeme v každom obchode. Na záver sme si ešte potrápili pamäť v doplňovačkách a spájačkách.

    • Patríme k víťazom Národnej súťaže eTwinning 2022
     • Patríme k víťazom Národnej súťaže eTwinning 2022

       

      Náš česko-slovenský projekt eTwinning s názvom 9. slovanský protivojnový zborník LIDICE 80, ktorý v minulom školskom roku realizovala trieda kvarta (terajší kvintáni) spolu s deviatakmi zo ZŠ Václava Havla,  Poděbrady, získal 3. miestoNárodnej súťaži eTwinning 2022. Projekty, ktoré boli prihlásené do národnej súťaže, museli získať  národný certifikát kvality a museli splniť kritéria kvality na najvyššej úrovni. Komisia odborníkov pri hodnotení súťažných projektov brala do úvahy okrem kritérií kvality eTwinning projektov aj výber, aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť zvolenej témy, zlepšenie interkultúrnych, jazykových či digitálnych kompetencií.

      ĎAKUJEME nášmu skvelému a inšpiratívnemu projektovému partnerovi z Poděbrad, ďakujeme minuloročným kvartánom za ich tvorivé nápady a aktivity, za chuť pracovať na projekte, a tak úspešne reprezentovať naše gymnázium.

      Výsledky Národnej súťaže eTwinning

      https://www.etwinning.sk/aktuality/vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2022-75

       

       

     • Múzeum letectva Košice - exkurzia

      Dňa 20.9.2022 sa žiaci septimy a III.A triedy zúčastnili exkurzie v Múzeu letectva v Košiciach. V múzeu boli zaujímavé nielen samotné lietadlá, ale aj rozprávanie sprievodcu o ich histórii. Svojim vzhľadom, konštrukciou a parametrami boli zaujímavé rôzne motory aj zariadenia lietadiel. A predstava o tom, že niektoré z tých lietadiel naozaj lietali bola naozaj zaujímavá. V poslednom hangári upútali naše pohľady historické vozidlá - veterány.

    • ZLATÉ BOBULE 2022 pre našich gymnazistov
     • ZLATÉ BOBULE 2022 pre našich gymnazistov

      Terezka Stašková (kvarta), Patrik Handra (oktáva) a minuloroční absolventi Danielka Vasiľová a Richard Šeleman boli v piatok 16. 9. 2022 slávnostne ocenení primátorom mesta Sobrance  v rámci oficiálneho programu Sobranského jarmoku cenou  ZLATÉ BOBULE 2022 za úspešnú reprezentáciu mesta a okresu v celoslovenských kolách predmetových a jazykových súťaží ako aj  na medzinárodnej úrovni. 

      Srdečne blahoželáme!

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje