• Novinky

     • Práca historika - prednáška

      Dňa 6.10.2022 sme privítali v našej škole nášho bývalého žiaka, dnes úspešného historika, PhDr. Vavrinca Žeňucha. Prednášajúci si pripravil pre našich kvintánov a žiakov 1.A prednášku o tom, ako sa zo zrodu nejakej myšlienky stane napísaná kniha. Ozrejmil nám, v čom spočíva práca historika, ako historik pracuje s historickými prameňmi a ako ich vôbec získava. Žiaci mali možnosť aj nahliadnuť do niektorých historických prameňov a aspoň na chvíľu sa premeniť na historikov. Prednáška sa našim žiakom páčila a snáď aj medzi nimi sa nachádzal budúci historik. A tebe, Vavro, držíme palce v ďalších výskumoch a teší nás, že,  ako si sám povedal, slušné základy histórie si získal práve v našom gymnáziu.

     • Triedne a plenárne zasadnutie rodičov

      Dňa 13. októbra 2022 (štvrtok) o 15.30 hod. sa uskutoční plenárne zasadnutie združenia rodičov. Po skončení plenárneho zasadnutia sa uskutočnia triedne stretnutia rodičov. 

      Triedne stretnutie rodičov žiakov 1.A a príma sa uskutoční o 15.00 hod. (z dôvodu voľby zástupcu rodičov do rady rodičov).

      Zasadnutie rady rodičov sa uskutoční o 15.00 hod. v riaditeľni.                                                                   Tešíme sa na Vašu účasť!

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

       

      Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov, bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich k učeniu sa viacerých jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

      Aj tento školský rok sme si pripomenuli dôležitosť učenia sa cudzích jazykov interaktívnymi činnosťami na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka. Tento rok sme sa zamerali na Jedlá, resp. národné kuchyne.

      Kuchyňa môže byť vynikajúcim náhľadom do histórie a kultúry krajiny a britské jedlo nie je výnimkou, preto sa angličtinári v septime zamerali na 10 tradičných britských jedál. Tému odprezentovali Kristína Janusiková a Kristína Podoľáková. Od „plných“ raňajok sme sa preniesli k typickým hlavným jedlám ako škótsky „Shepherd´s pie“ či klasike ako „Fish and chips“ alebo typickému legendou opradenému corwallskému jedlu „Stargazy pie“ či severoanglickej prílohe „Yorkshire pudding“. Ako zákusok sme si dali „Sticky toffee pudding“. Nedalo nám nespomenúť tradičný čaj s mliekom. Po predstavení špecialít britskej kuchyne si žiaci mohli po jedle oddýchnuť a stráviť prostredníctvom pripravených online aktivít na tabletoch.

      Nemčinári predstavili v rámci EDJ rôznorodosť nemeckej kuchyne a špeciality typické pre jednotlivé regióny. Svoje skúsenosti s nemeckou kuchyňou mohla odprezentovať Vanesa Hostovičaková (2.A), ktorá žila v Nemecku. Typický kroj (Dirndl) sedel Lívii Hrešovej (oktáva). Dievčatá predstavili typické nemecké jedlá počas raňajok, obeda a večere. Okrem polievok, hlavných jedál a dezertov nechýbalo ani predstavenie nápojového lístka. Pre spolužiakov by mohlo byť zaujímavé ochutnať SPEZI – ide o zmes Fanty a Coca Coly, prípadne pomarančového džúsu a koly. Nemci majú v obľube aj APFELSCHORLE – jablkový džús s perlivou vodou. Po predstavení chutných špecialít z rôznych regiónov Nemecka si mohli prítomní žiaci otestovať svoju pozornosť v kvíze, v ktorom hľadali správne názvy jedál a nápojov podľa obrazovej predlohy.

      Najväčšia krajina sveta nám má čo ponúknuť aj v oblasti gastronómie. Veď kto by nepoznal lahodný boršč, vychýrený kaviár z jesetera, už vôbec nehovoriac o vodke ... O týchto, ale aj iných špecialitách ruskej kuchyne nás oboznámili v prezentácii študentky Sexty – Lianka Podoľaková a Hanka Hamadejová. Na úvod sa podáva studené predjedlo, nasleduje teplá polievka (najčastejšie mäsová) a hlavný chod. Menu uzatvára múčnik. Ich šaláty a nápoje tiež stoja za vyskúšanie. Príprava jedál nie je náročná a potrebné suroviny nájdeme v každom obchode. Na záver sme si ešte potrápili pamäť v doplňovačkách a spájačkách.

    • Patríme k víťazom Národnej súťaže eTwinning 2022
     • Patríme k víťazom Národnej súťaže eTwinning 2022

       

      Náš česko-slovenský projekt eTwinning s názvom 9. slovanský protivojnový zborník LIDICE 80, ktorý v minulom školskom roku realizovala trieda kvarta (terajší kvintáni) spolu s deviatakmi zo ZŠ Václava Havla,  Poděbrady, získal 3. miestoNárodnej súťaži eTwinning 2022. Projekty, ktoré boli prihlásené do národnej súťaže, museli získať  národný certifikát kvality a museli splniť kritéria kvality na najvyššej úrovni. Komisia odborníkov pri hodnotení súťažných projektov brala do úvahy okrem kritérií kvality eTwinning projektov aj výber, aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť zvolenej témy, zlepšenie interkultúrnych, jazykových či digitálnych kompetencií.

      ĎAKUJEME nášmu skvelému a inšpiratívnemu projektovému partnerovi z Poděbrad, ďakujeme minuloročným kvartánom za ich tvorivé nápady a aktivity, za chuť pracovať na projekte, a tak úspešne reprezentovať naše gymnázium.

      Výsledky Národnej súťaže eTwinning

      https://www.etwinning.sk/aktuality/vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2022-75

       

       

     • Múzeum letectva Košice - exkurzia

      Dňa 20.9.2022 sa žiaci septimy a III.A triedy zúčastnili exkurzie v Múzeu letectva v Košiciach. V múzeu boli zaujímavé nielen samotné lietadlá, ale aj rozprávanie sprievodcu o ich histórii. Svojim vzhľadom, konštrukciou a parametrami boli zaujímavé rôzne motory aj zariadenia lietadiel. A predstava o tom, že niektoré z tých lietadiel naozaj lietali bola naozaj zaujímavá. V poslednom hangári upútali naše pohľady historické vozidlá - veterány.

    • ZLATÉ BOBULE 2022 pre našich gymnazistov
     • ZLATÉ BOBULE 2022 pre našich gymnazistov

      Terezka Stašková (kvarta), Patrik Handra (oktáva) a minuloroční absolventi Danielka Vasiľová a Richard Šeleman boli v piatok 16. 9. 2022 slávnostne ocenení primátorom mesta Sobrance  v rámci oficiálneho programu Sobranského jarmoku cenou  ZLATÉ BOBULE 2022 za úspešnú reprezentáciu mesta a okresu v celoslovenských kolách predmetových a jazykových súťaží ako aj  na medzinárodnej úrovni. 

      Srdečne blahoželáme!

    • Začali sme nový školský rok 2022/2023
     • Začali sme nový školský rok 2022/2023

      Čas prázdnin uplynul. 5. september zaklopal na brány všetkých škôl a otvára aj bránu Gymnázia v Sobranciach. Po dvoch mesiacoch prežiarených slnečnými lúčmi, oddychom, spoznávaním nových ľudí, po stretnutiach s kamarátmi sa prichádzame zvítať s tými, ktorí sa stali súčasťou našej školskej rodiny. S radosťou sa vraciame k svojim spolužiakom, ku kamarátom do známych tried. Spoločne strávené chvíle isto dokážeme oceniť lepšie aj vďaka vlastnej skúsenosti s online výučbou, keď sme boli vo vzájomnom kontakte len sprostredkovane. Dnes začíname ďalšiu etapu nášho školského života. 5. september je pre nás odrazovým mostíkom, verme, že do ešte úspešnejšieho roka, ako bol ten minulý.
      Všetkým žiakom gymnázia želáme veľa síl do učenia a veľa úspechov v nastávajúcom školskom roku. Prajeme vám dostatok školských i mimoškolských príležitostí, pri ktorých budete môcť dokázať svoj talent a tvorivosť.
      ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023!

      Fotografie: https://gsobrance.edupage.org/photos/?eqa=Y21kPUdhbGxlcnlFZGl0b3ImZGlyaWQ9NTI3JmFsYnVtaWQ9YWxidW0%3D

     • Národný certifikát kvality za eTwinningový projekt DaF in Medien

      Aj v školskom roku 2021/2022 sa zapojili nemčinári nášho gymnázia pod vedením PaedDr. Beľanovej do projektu eTwinning s názvom DaF in Medien (Nemčina ako cudzí jazyk v médiách). Žiaci septimy pracovali na výsostne aktuálnej téme, a to, ako sa učiť cudzí jazyk pomocou médií. Digitálne médiá sa stali počas pandémie súčasťou našich životov a my sme sa snažili využiť ich vo vlastný prospech. Zistili sme, že nemčina môže byť zaujímavá i zábavná, a to vďaka rôznym stránkam a kanálom – Instagram, Reels, You Tube, Telegram, Facebook. Zo zbierky mnohých nápadov (nás i našich partnerov z Poľska a Turecka) bola vytvorená elektronická kniha, ktorá môže byť užitočnou pomôckou vo vyučovacom procese i pri samoštúdiu.

      Od šk. roka 2021/22 sa kritériá hodnotenia národných certifikátov kvality (NQL) posudzujú,
      v súlade s pokynmi bruselskej centrály eTwinning, prísnejšie.  

      Tešíme sa, že náš projekt v rámci všetkých posudzovaných projektov uspel a dosiahol takú úroveň kvality, ktorá ho zaradila medzi úspešné projekty.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

      Brány školy sa po desiatich mesiacoch pre žiakov Gymnázia v Sobranciach zatvoria. Školský rok je za nami, pre mnohých z nás prebehol veľmi rýchlo, pre niekoho sa zdal možno pridlhý. Shakespeare kedysi povedal, že čas uteká podľa toho, s kým sme.  Viacerí, nielen primáni a prváci, si našli  v tejto škole nových priateľov, a to nielen vo vlastnej triede. Podľa týchto priateľských vzťahov a času stráveného so spolužiakmi školský rok priam preletel.

      Študentské povinnosti, ktoré nás občas potrápili, nám, naopak, čas strávený v škole naoko predlžovali. No dnes sme uzavreli ďalší školský rok a  zbilancovali sme, čo všetko nám priniesol. Nielen v podobe známok, ale aj získaním nových skúseností, priateľstiev a spoznávaním samých seba – našich silných stránok či slabších miest.

      Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce v novom školskom roku.

     • Workshop Ľudské práva

      Dňa  13. júna 2022 sa zúčastnili študenti 2. A triedy na workshope  v Centre voľného času, ktorý bol zameraný na ľudské práva, ktoré sú súčasťou každodenného života.  Aktivity boli zamerané na problematiku týchto základných ľudských  práv: 

      • Právo nebyť diskriminovaný,
      • Rovnosť ľudí v dôstojnosti a právach,
      • Rovnaký prístup k sociálnym právam.

      Cieľom celého workshopu bolo vzbudiť a podnecovať empatiu voči ľuďom odlišným od väčšinovej spoločnosti, pretože demokracia je síce vláda väčšiny, ale rešpektujúca práva menšín.

     • Školský výlet tercie

      V predposledný školský týždeň sme sa aj my, terciáni, vybrali na výlet a spoznávali sme nové zaujímavé miesta v našom okolí. Vlakom sme dorazili do mesta Medzilaborce, kde sme mali jedinečnú príležitosť navštíviť múzeum Andyho Warhola. Moderné umenie nás očarilo a dozvedeli sme sa množstvo informácií zo života tohto svetoznámeho umelca. Obohatení o tento jedinečný zážitok sme si oddýchli pri výbornom obede a výlet sme zakončili návštevou miniskazenu, kde sme mali možnosť vidieť historickú rusínsku architektúru v podobe miniatúrnych domčekov. Odišli sme s peknými zážitkami a užili sme si chvíle so spolužiakmi aj mimo triedy.

      Terezka - tercia

     • Dejepisná exkurzia

      Dňa 20. 6. 2022 sme sa my, žiaci prímy a sekundy, zúčastnili na dejepisnej exkurzii v Michalovciach. Navštívili sme Archív, kde sme spoznali prácu archivárov a prezreli sme si staré listiny a spisy. Potom sme sa presunuli do Zemplínskeho múzea, kde sme spoznali krásy ukryté v ňom. Asi najväčšiu radosť nám spravil záver exkurzie  v Laser Game Aréne. Pôvodne sme tam mali stráviť iba jednu hodinu, no strávili sme tam až tri hodiny, takže komentár ani netreba. Ďakujeme za super exkurziu!

      žiaci prímy a sekundy

    • Projektové dopoludnie
     • Projektové dopoludnie

      V rámci projektu Erasmus + Act 4 NOn Toxic Lifestyle sa žiaci kvarty a kvinty zapojili do rôznych aktivít v záujme šíriť osvetu zdravému životnému štýlu a bezpečnosti v online priestore. Žiaci si na multifunkčnom ihrisku školy vyskúšali dve pohybové hry v skupinách, ktoré boli zamerané na bezpečnosť na internete, zdravý životný štýl a čitateľskú gramotnosť. Počas akcie žiaci triedili odpad, pripravili si zdravé ovocné občerstvenie a pracovali s aplikáciou Action Bound.

      My sme zachytili ich postrehy a reakcie:

      Prečo si dnes tu a aká je tvoja úloha?
      Števka (žiačka kvarty): ,,Dostali sme možnosť zapojiť sa do tejto akcie a pripraviť zdravé jedlo. A keďže ja milujem jedlo a zdravý životný štýl, tak som sa samozrejme zapojila a zavolala som aj spolužiačky, lebo som vedela, že ich to bude baviť. A našou úlohou  bolo pripraviť zdravé ovocné občerstvenie pre spolužiakov."

      Čo pre teba znamená zdravý životný štýl?
      Šarlota ( žiačka kvarty): ,,Zdravý životný štýl pre mňa znamená zdravá strava, veľa športu, pohybu a hydratácia."

      Aký máš názor na tému bezpečnosť na internete ?
      Karolína ( žiačka kvarty): ,,Je to dôležitá téma, pretože sa naučíme pracovať s internetom a zistíme, že sa nedá veriť všetkému na internete."

      Čím ťa zaujala hra Action Bound?
      Hanka ( žiačka kvinty): ,,Naučili sme sa nové veci, napr. jogovú pozíciu dieťaťa."

      Wanda ( žiačka kvarty): ,,Je dôležité rozprávať o nebezpečí na internete, aby sme sa vyhli hackerom.

      Prečo si dnes tu?
      Filip (žiak kvinty): ,,Prišiel som pomáhať ľuďom, prišiel som sa zlepšiť v a chcem šíriť osvetu v rámci non-toxic lifestyle."

      Čo si sa naučila pri aktivite so spolužiakmi?
      Jasmína ( žiačka kvarty) : Dozvedela som sa, čo znamená FOMO - Fear of missing out, strach z toho, že budeme vynechaní v kolektíve, čo môže byť spôsobené aj sociálnymi sieťami.

      Ako prebiehali hry so spolužiakmi?
      Kaja ( žiačka kvinty) : ,,Najprv sme odpovedali na otázky na kartičkách, a potom sme plnili úlohy v aplikácii Action Bound."

      Samo( žiak kvarty): ,,Je to zaujímavá aktivita, ktorú nám vymysleli naše úžasné pani učiteľky a obohatilo ma to."

      Terezka a Vanesa, žiačky tercie

       

      Fotografie si môžete pozrieť v galérii.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje