• Novinky

    • Intenzívne pracujeme na novom projekte eTwinning
     • Intenzívne pracujeme na novom projekte eTwinning

      10. slovanský zborník československého priateľstva. To je  názov nového medzinárodného projektu eTwinnig, ktorý sme začali realizovať od decembra  2022 my, primáni, spolu s našimi novými kamarátmi - šiestakmi zo Základnej školy Václava Havla, Poděbrady.  Projekt približuje 30. výročie vzniku SR a ČR, ale aj  spolunažívanie Slovákov a Čechov v jednom štáte v rokoch 1918 – 1992 netradične – autorskou medzinárodnou poviedkou. A čo sme stihli doteraz?  Našim českým kamarátom sme predstavili svoju triedu, naše gymnázium a mesto Sobrance pomocou webovej platformy CANVA. Naštudovali sme si informácie o detskej poviedke, ktoré sme zapísali do digitálnej nástenky PADLET.  Aktuálne vytvárame spolu so šiestakmi z Poděbrad šesť detských autorských poviedok. Veríme, že budú zaujímavé.

     • Geografická olympiáda kategória Z

      V piatok, 24.3.2023, sme sa zúčastnili Krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy v kat. Z. Olympiáda sa uskutočnila na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity  P. J. Šafárika v Košiciach. Farby našej školy hájili traja študenti, Vladimír Soták zo 4.A, Ema Sklárová a Lívia Hrešová z oktávy. V silnej konkurencii, najlepších 71 účastníkov z celého Košického kraja, sa náš študent Vladimír Soták zo 4.A umiestnil na skvelom 5. mieste, k čomu mu srdečne gratulujeme.

     • Svetový deň vody v kvinte

      Dňa 23.3. 2023 sme sa ocitli na zaujímavej hodine geografie. Sediac vo svojich laviciach a čakajúc na skúšanie z geografie, sme si zo srdca želali, aby pani profesorka mala dobrú náladu, a predsa nás len tým skúšaním netrápila. Naše prosby boli vyslyšané, pretože keď sa pani profesorka objavila vo dverách s krásnym dáždnikom, ozdobeným papierovými kvapkami vody, tak sa nám uľavilo a zároveň sme boli skutočne zmätení. Keď sme zistili, že si pani profesorka pre nás pripravila aktivity na Deň vody, zmätok sa razom zmenil v nadšenie a radosť. Nasledovala skupinová aktivita, v ktorej sme mali odhadnúť koľko vody sa spotrebuje napr. pri výrobe takého bavlneného trička, prípadne iných vecí, ktoré bežne používame, alebo jeme. Niektoré odhady boli dobré a iné nesiahali skutočným hodnotám ani po päty. Pri ďalšej aktivite sme sa vrátili do detských čias, keďže sme mali pomocou farbičiek, farebného papiera a lepidla vytvoriť logo na tento výnimočný deň. Počas celej hodiny sme popíjali čistú vodu z vodovodu, a to zo sklených pohárov, žiadny plast. A čo sme si z tejto hodiny odniesli? Vodu si máme vážiť, neplytvať ňou a neznečisťovať, lebo bez nej by sme tu neboli ani my.                                                                                                                                                                                                  Kaja z kvinty

     • Európsky kvíz o peniazoch

      Dňa 23. 3. 2023 sme sa my, kvartáni, v rámci predmetu občianska náuka zúčastnili národného kola Európskeho kvízu o peniazoch. Kvíz prebiehal online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM a KAHOOT. Tieto aplikácie používame aj na vyučovaní, tak to pre nás nebolo nič nové a s radosťou sme sa prihlásili na danú súťaž. Novou bola pre nás akurát skúsenosť pracovať v tíme, pretože väčšinou pracujeme individuálne. Vyskúšali sme si  možnosť spolupracovať a komunikovať navzájom v istom časovom limite. Aj  vďaka spoločnému úsiliu sme sa v národnom kole umiestnili na peknom 22. mieste,  a to z 319 prihlásených tímov. Spolu s nami sa do tejto súťaže zapojili  aj naši spolužiaci z tercie. Ďakujeme pani profesorke za príležitosť zúčastniť sa takejto olympiády, bola to pre nás nová skúsenosť.

      Kvartáni

     • Turnaj mladých fyzikov - 4. miesto v združenom kole košického a prešovského kraja

      Tímová práca, ochota pomôcť si navzájom a spolupráca žiakov a učiteľov   sú benefity nášho malého gymnázia, ktoré prinášajú veľké úspechy v nielen v celoslovenskom, ale aj v medzinárodnom meradle.  Obrovská radosť a pocit zadosťučinenia zavládol  v našom tíme v zložení  Janka Fečíková zo sexty, Miriam ŽelezníkováEmil Dzvonik z II. A, keď po vyhlásení medailových miest 16. februára 2023 na pôde prírodovedeckej fakulty UPJŠ zaznelo:                                          „4. miesto – Gymnázium Sobrance“ .

      Hodiny a hodiny práce strávené v škole alebo doma pri experimentovaní a príprave výsledných prezentácií,  na ktoré majú súťažiaci v tzv. Fyzboji iba 10 minút,  priniesli svoje ovocie, a tak naše  Pískajúce sitko, Fraktálne prsty a Zelená čiara boli úlohy, ktoré zabodovali. Okrem referencie svojej úlohy mal  každý súťažiaci aj oponentúru  a recenziu úloh súperov vo fyzbojoch, za ktoré ho hodnotila odborná porota zložená z vysokoškolských pracovníkov v oblasti fyziky a stredoškolských učiteľov fyziky.

      Na súťaž  sme sa pripravovali už od októbra účasťou Emila a Mirky na Úvodnom sústredení v Bratislave. Okrem členov súťažného tímu na úlohách spolupracovali  aj Pavol Fabišik z  II. A, (fotografovanie a videá), Matúš Marga z II. A (úprava a spracovanie videí), Lianka Podoľaková a Hanka  Hamadejová zo sexty (experimenty a prezentácia Pískajúce sitko), pani profesorka Cibereová (meranie fraktálnej dimenzie v phytone).

      Všetkým patrí veľké poďakovanie za to, že naše gymnázium dokáže konkurovať  silným súperom  z východného Slovenska.

      Viac podrobností na https://www.tmfsr.sk/sk/aktuality/228

    • Ďakovný list Sv. Gorazda - ocenenie pedagogickej práce a výsledkov RNDr. Mižákovej
     • Ďakovný list Sv. Gorazda - ocenenie pedagogickej práce a výsledkov RNDr. Mižákovej

      „Učiteľstvo je investícia svojho života do života mnohých. Vyžaduje si holistický prístup, zapojenie mysle a srdca. Osobitne dnes vás spoločnosť, my všetci, veľmi potrebujeme. Vy ste soľou života v školách a školských zariadeniach, vaše dobré a ochotné ruky, mysle a srdcia formujú naše deti a spoločnú budúcnosť,“ týmito slovami sa oceneným pedagógom a symbolicky aj všetkým učiteľom prihovoril minister Ján Horecký. 

      Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil 10. marca 2023  Ďakovný list sv. Gorazda  aj našej pani profesorke RNDr. Ľuboslave Mižákovej. Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu.

      Prácu RNDr. Mižákovej  charakterizuje úspešná príprava žiakov v rôznych prírodovedných súťažiach na celoslovenskej, ale aj celosvetovej úrovni, ako sú Matematická olympiáda, Fyzikálna olympiáda, SOČ, Turnaj mladých fyzikov, Matematický náboj, Fyzikálny náboj, Náboj Junior či aktivita pri školských i mimoškolských akciách.

      Najvýraznejšie úspechy,  ktoré dosiahli študenti pod jej vedením  boli:

      • 3.miesto tímu žiakov našej školy v celoslovenskom kole  súťaže Turnaj mladých fyzikov v roku 2021,
      • 2.miesto členky tímu Daniely Vasiľovej a postup do reprezentačného tímu Slovenska na otvorené medzinárodné kolo TMF Rakúska (AYPT ) a 2.miesto s reprezentačným tímom Slovenska v medzinárodnom turnaji v Gruzínsku (IYPT) a zisk zlatej medialy,
      • 6.miesto v celoslovenskom kole SOČ v kategórii matematika a fyzika,
      • cena poroty na celoslovenskom finále súťaže Amavet 2018.

      Ocenenie pedagogickej práce nesúce meno svätého Gorazda je najvyšším prejavom uznania a mimoriadneho pedagogického úsilia, talentu, nasadenia či vernosti pedagogickej profesii.  

      Srdečne blahoželáme!

       

     • Hodina deťom

      Dňa 21. marca 2023 (utorok) sa v škole uskutoční verejná zbierka Hodina deťom, ktorá podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Jej výnos v tomto roku je určený na pomoc jednorodičovským rodinám. Každý žiak môže do zbierky prispieť dobrovoľnou sumou. Žiaci školy, poverení vykonaním zbierky, navštívia v priebehu dňa každú triedu jednotlivo.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje