• Novinky

     • Výsledky okresného kola matematickej olympiády - kategória Z9

      Okresné kolo už 72. ročníka matematickej olympiády sa konalo prezenčne 25.1.2023 na CVČ v Sobranciach. Našu školu reprezentovali Adam Jaško , Alžbeta  Kavková a Dominik Cipa  z Kvarty.

      Víťazom sa stal Adam Jaško s počtom bodov 19 z možných 24.

      Spolu s úspešnou riešiteľkou Betkou nás bude reprezentovať na krajskom kole Matematickej olympiády, ktoré  sa uskutoční 28. marca na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

      Našim šikovným žiakom kvarty ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme bystrý úsudok vedúci k správnemu riešeniu  úloh krajského kola.  

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

      Dňa 8. 2. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Zastúpenie žiakov sme mali v kategóriách F až C, kde sa umiestnili nasledovne:

      Kat. F: Grétka Podoľáková – 1.miesto

                  Ferko Horňák – 2.miesto

      Kat. E: Katarína Žeňuchová – 3.miesto

      Kat. D: Matej Fečík – 3.miesto

      Kat. C: Sára Hreňová – 5.miesto

                  Tomáš Gallik -  4.miesto

      Žiaci, ďakujeme krásne za reprezentáciu školy, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom  a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • GYMNÁZIUM na DOTYK pre piatakov

      Sme veľmi radi, že sme mohli konečne privítať piatakov a ich rodičov na DOD našej školy 18. februára 2023. Po dôležitých informáciách o osemročnej forme štúdia v našom gymnáziu sa mohli piataci vydať na objavnú hru GYMNÁZIUM na DOTYK. Počas putovania po škole bolo pre piatakov pripravených niekoľko dobrodružstiev, napríklad v experimentálnej chémii, v modernej biológii, v poznávaní jazykov, vo vede, výskume a robotike či v tvorivej dielni. A tak naši milí hostia pod vedením vedúcich tímov z  prímy a sekundy putovali, videli, skúsili, spoznávali...

      Veríme, že sa piatakom u nás a s nami páčilo,  že sme spolu prežili netradičné dopoludnie a tešíme sa na nich v budúcom školskom roku.

      Veľké ĎAKUJEME patrí žiakom a pedagógom nášho gymnázia, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a realizácii DOD pre piatakov!

     • Oznam o prerušení vyučovania v dňoch 21. - 24. 2. 2023

      Riaditeľ Gymnázia v Sobranciach v súlade s čl. 5 ods. 2 Metodického usmernenia č. 15/2005-R Ministerstva školstva SR, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v  SR a na základe konzultácie a odporúčania RÚVZ v Michalovciach prerušuje výchovno-vzdelávací proces v čase od utorka 21. 2. 2023 do piatka 24. 2. 2023, t. j. 4 vyučovacie dni z dôvodu vysokej chorobnosti chrípkových, chrípke podobných ochorení a iných akútnych respiračných ochorení.

      Riadne vyučovanie sa začne v pondelok 27. 2. 2023.

     • Ako sme ochutnali dôsledky objavných plavieb . . .

      V rámci tematického celku -  Obrazy novovekého sveta -  sme v triede sekunda na dejepise preberali tému Objavné plavby. Aby sa nám dôsledky objavných plavieb lepšie zafixovali, tak sme túto hodinu realizovali zážitkovou formou učenia. So zaviazanými očami sme ochutnávali plodiny, ktoré sa k nám do Európy dostali a vďaka ktorým máme pestrejší jedálniček. Verte nám, vidieť Tomáška, ako prvýkrát v živote ochutnal ananás,  bol riadne humorný  zážitok. Ochutnávku plodín sme ukončili doplnením poriadnej dávky vitamínu C, keďže nechceme okúsiť chorobu skorbut ako vtedajší moreplavci. Dozvedeli sme sa, že aj to bol jeden z negatívnych dôsledkov objavných plavieb. V druhej časti interaktívnej hodiny sme si vymysleli a porovnali jedálne lístky z obdobia stredoveku (teda bez dovezených plodín) a jedálne lístky už aj s týmito plodinami. A dôsledky objavných plavieb sme si tak odvodili nakoniec sami. Sme radi, že to nebola klasická hodina, ale hodina plná smiechu a jedla.

      Sekundáni

     • Valentínsky ples

      Ako už všetci viete, momentálne sa vo veľkom prúde rozbehla plesová sezóna, a tak sa naše triedy 3.A a septima rozhodli, že nemôžeme byť výnimkou. Pripravili pre nás krásnu sálu, výzdobu, fotostenu  a dokonca aj tombolu so skoro 100 cenami. Všetci študenti sa krásne vyobliekali a boli pripravení na poriadnu zábavu. Na úvod nás privítali a postupne plesom sprevádzali študenti 3.A   Laura Štefančíková a Alexander Papp, svojou dobrou náladou a elánom vyčarili úsmev na tvári každému. Ples sme otovrili príhovorom pána riaditeľa Mgr. Mariána Mižáka, po ktorom nasledoval prvý tanec pána riaditeľa  so študentkou 3.A Zuzanou Padovou, predsedníčkou Študentského parlamentu. Po formalitách sme sa všetci presunuli k jedlu a zábave. Ďakujeme pánovi riaditeľovi a triednym profesorkám za všetku pomoc s organizáciou plesu.

      Viac fotografií nájdete v fotogalérii.

     • Lyžiarsky výcvik

      V dňoch od 6. do 10. februára sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre triedy tercia, kvinta a 1.A. Podmienky na lyžovanie boli skvelé, keďže sme mali vždy upravený svah a počasie bolo každý deň krásne slnečné. Všetci sa zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Vo štvrtok večer sme navštívili Aquapark AquaCity Poprad, v ktorom sme si oddýchli a nabrali silu na posledný deň lyžovania. Naše lyžiarske schopnosti sme preukázali v záverečnom slalome. V piatok pred odchodom sme mali vyhodnotenie a tí najlepší boli odmenení sladkou odmenou. Z lyžiarskeho výcviku sme si odniesli veľa krásnych zážitkov a našťastie sme ho zvládli bez vážnych zranení.

     • Ďalšia mobilita Erasmus+ je za nami

      Dlho očakávaná mobilita v rámci nášho už tretí rok bežiaceho Erasmus+  projektu  je už za nami. Podľa slov účastníkov, študentov oktávy: Emy, Vilmy, Alexandry a Eda, veľká škoda. Prečo? Máme za sebou úspešné stretnutie mladých ľudí z 5 krajín hľadajúcich odpovede na otázky, ako viesť život bez toxických látok, ako chrániť životné prostredie a čo z kultúr našich partnerov nás osloví do takej miery, že si to zapamätáme navždy a s radosťou sa o tieto poznatky podelíme so svojimi rovesníkmi. Prvé dva dni sem strávili v Neapole, meste Hamšíka a Lobotku (azda aj preto sa na nás stále usmievaliJ), preskúmali sme takmer všetko, čo nám čas a unavené nohy dovolili. Videli sme mesto z rôznych perspektív a vydali sme sa za svojimi partnermi, teraz už priateľmi. Projektové aktivity, akokoľvek nudne to môže znieť, sme začali prezentáciou národných športov, zaujali nás a aj my sme zaujali svojimi krňačkami.  Nasledovali aktivity o zdravej výžive a chemické pokusy (nevybuchla škola ani Vezuv). Spoznávanie kultúry a dejín našich hostiteľov pokračovalo v Pompejach, múzeách a palácoch a na farme, kde vyrábajú pravú taliansku mozzarellu. Počas nášho pobytu sme si často pripomenuli múdrosť, že nezáleží na tom ako chladné je počasie, ale na teple v našich srdciach. Tie potrebovali zohriať najmä po správach o zemetrasení v domove našich partnerov. Ďaleko od svojho domova, odtrhnutí od svojich najbližších, sa obávali o ich zdravie a životy. Nebolo nám jedno pri pohľade na zábery ulíc a miest, po ktorých sem len pred pár mesiacmi počas mobility v ich krajne prechádzali. Trošku sa uvoľnili po zistení, že ich najbližší sú v poriadku, čo sa nedalo povedať o ich domovoch. Aj to nám ukázalo silu prírody, ktorú nevieme ovládať a viac nás utvrdilo o poslaní nášho projektu – viesť životný štýl čo najviac v súlade s prírodou.  Čo si teda domov odnášame? Darčeky od partnerov a hosťovských rodín, plno zážitkov a skúseností, nové poznatky o zdravom a „non-toxic“ životnom štýle. A pocit spolupatričnosti s tými, čo prišli o takmer všetko.  No...ešte stále nie je koniec, už sa začíname pripravovať na posledné aktivity u partnerov v Španielsku, snáď tam sa už pred nami slnko neskryje.

     • Nezvyčajná hodina slovenčiny v príme

      Raz sme sa my, primáni, a naša vyučujúca slovenčiny  rozhodli, že si spravíme sladkú, ale aj zdravú hodinu slovenčiny. Čo sme si zaumienili, to sme aj splnili.  Práve sme preberali opis pracovného postupu. Tak sme spojili teóriu s praxou a v pondelok 13. 2. 2023 sme mali neobyčajnú hodinu slovenčiny. Naša hodina začala zopakovaním učiva. No po príchode pána riaditeľa sa zmenila na hodinu plnú zábavy a smiechu. Na stole sme mali všelijaké dobroty. Nachádzali sa tu klasické bábovky, mafiny a nátierky, niektorí spolužiaci sa však rozhodli upiecť niečo nevšedné, napríklad lávový koláčik. Všetko bolo výborné a ponúkli sme aj ostatných učiteľov a kamarátov. Bola to veľmi príjemná zmena a už sa tešíme na ďalšiu ,,zdravo-sladkú hodinu slovenčiny”.

      Zuzka a Grétka

      príma

     • Deň bezpečného internetu

      7. február je Deň internetovej bezpečnosti. Deň bezpečného internetu sa medzinárodne zameriava na bezpečnosť digitálneho prostredia a na zvyšovanie povedomia o online svete a jeho rizikách. Cieľom je osveta bezpečného, zodpovedného a pozitívneho využívania digitálnych technológií deťmi a mladými ľuďmi. V tento deň sme si pripomenuli hlavné tézy, s ktorými sa žiaci už oboznámili v rámci témy Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká. Mladší žiaci diskutovali o rizikách internetu a o tom, čo môžeme spraviť, aby sme znížili riziko podvodu, a aby sme boli ostražití, a nenaleteli podvodníkom. Okrem tém zabezpečenie počítača, ochrana osobných údajov a súkromia, skryté nástrahy mobilných aplikácií a vyvarovanie sa nástrah internetu, ako sú podvodné e-maily, podvodné stránky, spamy, sme sa venovali aj témam, ako sú závislosť od internetu, bezpečnostné riziko SMART domácností, extrémizmus a kyberšikana. Pripomenuli sme si aj netiketu - súhrn všeobecných pravidiel slušného správania sa užívateľov na internete. Na záver hľadali žiaci odpovede na otázku Čo by ste potrebovali zmeniť/pridať/zrušiť, aby bol online svet pre vás lepším a bezpečnejším miestom?

     • Ruské slovo

      Priaznivci ruskej literatúry a ruských piesní mali možnosť zmerať si svoje sily v 17. ročníku KK súťaže Ruské slovo. Podujatie sa konalo na 1. ZŠ v Michalovciach a súťažili žiaci základných a stredných škôl v prednese poézie, prózy a speve. Všetci sa tešíme z úspechov našich žiakov, ktorí získali takéto umiestnenie:

      1. miesto – Sarah Mária Tothová (III.A) – prednes poézie SŠ

      2. miesto – Hana Hamadejová (sexta) – prednes prózy SŠ

      2. miesto – Kristína Janusiková (septima) – sólový spev SŠ, na hudobnom nástroji sprevádzal  – Ladislav Maxim (oktáva)

      3. miesto – Anna Janíkova, Tamara Michalková, Sara Kocurová (žiačky Sekundy) – skupinový spev ZŠ, na hudobnom nástroji sprevádzal – Jakub Papač (sexta)

      3. miesto – Natália Sopková, Jozef Fabišík (žiaci IV.A) – skupinový spev SŠ, na hudobnom nástroji sprevádzal  – Jakub Papač (sexta)

      Všetkým blahoželáme a Sarah držíme prsty v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať budúci týždeň v Košiciach. Všetci veríme, že táto súťaž odolá nepriaznivej politickej situácii a  naďalej bude žiakom poskytovať priestor pre rozvoj a uplatnenie ich talentov.

     • Aj náš víťazný projekt eTwinning môže byť inšpiráciou...

      „Krásny projekt, aktuálna téma, dojemné...  alebo ....inšpiratívny projekt a pre budúcnosť stále potrebný! Vysoko aktuálne,  blahoželáme vyučujúcej a jej šikovným žiakom! Výborné...“

      Aj takéto komentáre som si mohla prečítať od kolegov, učiteľov,  po prezentácii nášho oceneného medzinárodného projektu eTwinning (protivojnový autorský zborník poviedok) v utorok 7. februára 2023 v rámci už tretieho inšpiračného stretnutia s učiteľmi.

      Aj ďalšie víťazné projekty eTwinning boli veľmi podnetné, inšpiratívne a tematicky veľmi rozdielne. Predstavené bolo aj európske udržateľné mesto, ekologické správanie partnerov eTwinning alebo, čo je skutočné a čo falošné v online priestore. Každý z víťazných projektov bol iný, no všetky boli skvelo spracované. Za každým projektom bol kus poriadnej práce žiakov a projektových partnerov pod vedením ich kreatívnych učiteľov.  TeachMeet do bodky splnil svoje poslanie - učiť sa navzájom z dobrých príkladov a realizácie projektov a vytvárať tak komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojich žiakov a študentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste.  Ďakujem za takúto možnosť!

       Mgr. Svetlana Kotorová

      realizátorka oceneného medzinárodného projektu eTwinning

     • Ekonomická olympiáda

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí stredoškolákov v tomto odbore. Dňa 26. januára  2023 sa v Košiciach konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády, v ktorom našu školu reprezentovali Martin Mirda (oktáva) a Vladimír Soták (IV. A). Výsledky krajského kola ekonomickej olympiády sa dozvieme až v apríli.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje