• Novinky

     • Národný certifikát kvality za eTwinningový projekt DaF in Medien

      Aj v školskom roku 2021/2022 sa zapojili nemčinári nášho gymnázia pod vedením PaedDr. Beľanovej do projektu eTwinning s názvom DaF in Medien (Nemčina ako cudzí jazyk v médiách). Žiaci septimy pracovali na výsostne aktuálnej téme, a to, ako sa učiť cudzí jazyk pomocou médií. Digitálne médiá sa stali počas pandémie súčasťou našich životov a my sme sa snažili využiť ich vo vlastný prospech. Zistili sme, že nemčina môže byť zaujímavá i zábavná, a to vďaka rôznym stránkam a kanálom – Instagram, Reels, You Tube, Telegram, Facebook. Zo zbierky mnohých nápadov (nás i našich partnerov z Poľska a Turecka) bola vytvorená elektronická kniha, ktorá môže byť užitočnou pomôckou vo vyučovacom procese i pri samoštúdiu.

      Od šk. roka 2021/22 sa kritériá hodnotenia národných certifikátov kvality (NQL) posudzujú,
      v súlade s pokynmi bruselskej centrály eTwinning, prísnejšie.  

      Tešíme sa, že náš projekt v rámci všetkých posudzovaných projektov uspel a dosiahol takú úroveň kvality, ktorá ho zaradila medzi úspešné projekty.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje