• Novinky

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

      Brány školy sa po desiatich mesiacoch pre žiakov Gymnázia v Sobranciach zatvoria. Školský rok je za nami, pre mnohých z nás prebehol veľmi rýchlo, pre niekoho sa zdal možno pridlhý. Shakespeare kedysi povedal, že čas uteká podľa toho, s kým sme.  Viacerí, nielen primáni a prváci, si našli  v tejto škole nových priateľov, a to nielen vo vlastnej triede. Podľa týchto priateľských vzťahov a času stráveného so spolužiakmi školský rok priam preletel.

      Študentské povinnosti, ktoré nás občas potrápili, nám, naopak, čas strávený v škole naoko predlžovali. No dnes sme uzavreli ďalší školský rok a  zbilancovali sme, čo všetko nám priniesol. Nielen v podobe známok, ale aj získaním nových skúseností, priateľstiev a spoznávaním samých seba – našich silných stránok či slabších miest.

      Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce v novom školskom roku.

     • Workshop Ľudské práva

      Dňa  13. júna 2022 sa zúčastnili študenti 2. A triedy na workshope  v Centre voľného času, ktorý bol zameraný na ľudské práva, ktoré sú súčasťou každodenného života.  Aktivity boli zamerané na problematiku týchto základných ľudských  práv: 

      • Právo nebyť diskriminovaný,
      • Rovnosť ľudí v dôstojnosti a právach,
      • Rovnaký prístup k sociálnym právam.

      Cieľom celého workshopu bolo vzbudiť a podnecovať empatiu voči ľuďom odlišným od väčšinovej spoločnosti, pretože demokracia je síce vláda väčšiny, ale rešpektujúca práva menšín.

     • Školský výlet tercie

      V predposledný školský týždeň sme sa aj my, terciáni, vybrali na výlet a spoznávali sme nové zaujímavé miesta v našom okolí. Vlakom sme dorazili do mesta Medzilaborce, kde sme mali jedinečnú príležitosť navštíviť múzeum Andyho Warhola. Moderné umenie nás očarilo a dozvedeli sme sa množstvo informácií zo života tohto svetoznámeho umelca. Obohatení o tento jedinečný zážitok sme si oddýchli pri výbornom obede a výlet sme zakončili návštevou miniskazenu, kde sme mali možnosť vidieť historickú rusínsku architektúru v podobe miniatúrnych domčekov. Odišli sme s peknými zážitkami a užili sme si chvíle so spolužiakmi aj mimo triedy.

      Terezka - tercia

     • Dejepisná exkurzia

      Dňa 20. 6. 2022 sme sa my, žiaci prímy a sekundy, zúčastnili na dejepisnej exkurzii v Michalovciach. Navštívili sme Archív, kde sme spoznali prácu archivárov a prezreli sme si staré listiny a spisy. Potom sme sa presunuli do Zemplínskeho múzea, kde sme spoznali krásy ukryté v ňom. Asi najväčšiu radosť nám spravil záver exkurzie  v Laser Game Aréne. Pôvodne sme tam mali stráviť iba jednu hodinu, no strávili sme tam až tri hodiny, takže komentár ani netreba. Ďakujeme za super exkurziu!

      žiaci prímy a sekundy

    • Projektové dopoludnie
     • Projektové dopoludnie

      V rámci projektu Erasmus + Act 4 NOn Toxic Lifestyle sa žiaci kvarty a kvinty zapojili do rôznych aktivít v záujme šíriť osvetu zdravému životnému štýlu a bezpečnosti v online priestore. Žiaci si na multifunkčnom ihrisku školy vyskúšali dve pohybové hry v skupinách, ktoré boli zamerané na bezpečnosť na internete, zdravý životný štýl a čitateľskú gramotnosť. Počas akcie žiaci triedili odpad, pripravili si zdravé ovocné občerstvenie a pracovali s aplikáciou Action Bound.

      My sme zachytili ich postrehy a reakcie:

      Prečo si dnes tu a aká je tvoja úloha?
      Števka (žiačka kvarty): ,,Dostali sme možnosť zapojiť sa do tejto akcie a pripraviť zdravé jedlo. A keďže ja milujem jedlo a zdravý životný štýl, tak som sa samozrejme zapojila a zavolala som aj spolužiačky, lebo som vedela, že ich to bude baviť. A našou úlohou  bolo pripraviť zdravé ovocné občerstvenie pre spolužiakov."

      Čo pre teba znamená zdravý životný štýl?
      Šarlota ( žiačka kvarty): ,,Zdravý životný štýl pre mňa znamená zdravá strava, veľa športu, pohybu a hydratácia."

      Aký máš názor na tému bezpečnosť na internete ?
      Karolína ( žiačka kvarty): ,,Je to dôležitá téma, pretože sa naučíme pracovať s internetom a zistíme, že sa nedá veriť všetkému na internete."

      Čím ťa zaujala hra Action Bound?
      Hanka ( žiačka kvinty): ,,Naučili sme sa nové veci, napr. jogovú pozíciu dieťaťa."

      Wanda ( žiačka kvarty): ,,Je dôležité rozprávať o nebezpečí na internete, aby sme sa vyhli hackerom.

      Prečo si dnes tu?
      Filip (žiak kvinty): ,,Prišiel som pomáhať ľuďom, prišiel som sa zlepšiť v a chcem šíriť osvetu v rámci non-toxic lifestyle."

      Čo si sa naučila pri aktivite so spolužiakmi?
      Jasmína ( žiačka kvarty) : Dozvedela som sa, čo znamená FOMO - Fear of missing out, strach z toho, že budeme vynechaní v kolektíve, čo môže byť spôsobené aj sociálnymi sieťami.

      Ako prebiehali hry so spolužiakmi?
      Kaja ( žiačka kvinty) : ,,Najprv sme odpovedali na otázky na kartičkách, a potom sme plnili úlohy v aplikácii Action Bound."

      Samo( žiak kvarty): ,,Je to zaujímavá aktivita, ktorú nám vymysleli naše úžasné pani učiteľky a obohatilo ma to."

      Terezka a Vanesa, žiačky tercie

       

      Fotografie si môžete pozrieť v galérii.

     • Bezpečne na nete s terciou

      Ako môže vyzerať spolupráca informatiky a slovenského jazyka? Každý z tercie na hodine informatiky vytváral projekt, komiksový príbeh s ponaučením, a oboznámil sa tak so stránkou na vytváranie komiksov Pixton. Vytvárané komiksové príbehy boli venované veľmi aktuálnej téme, s ktorou sa dnešná generácia stretáva čoraz častejšie. Nebezpečenstvo na internete. Keďže to bola projektová úloha zo slovenského jazyka, po dokončení sme komiksy prezentovali na hodinách slovenského jazyka a živo diskutovali o ,,nástrahách“  internetu. Jednoducho, vydarená spolupráca!

      Soňa a Vanesa

      TERCIA

       

      Mimochodom,  vytvorené komiksy terciánov boli použité aj v  práci Zvyšovanie bezpečnostného povedomia žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Práca vznikala pod vedením  odborného asistenta a vedúceho tímu na riešenie  počítačových bezpečnostných incidentov UPJŠ (CSIRT-UPJŠ) RNDr. JUDr. Pavla Sokola, PhD. V rámci výskumnej činnosti sa venuje informačnej a kybernetickej bezpečnosti a právu informačných a komunikačných technológií. Jeho vedecká práca sa venuje oblasti situačného povedomia v kybernetickej bezpečnosti a forenznej analýze. Je členom Slovenskej informatickej spoločnosti.  Vedúci záverečnej práce spolu so spolupracovníkmi komiksy vyhodnocovali a vybrali tie naj.

       

      Naše výherné komiksy:

      Bezpečnosť na internete

      Falošný email

      Zavádzajúca reklama


      link  na Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

      https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ustav/uinf/

     • Školský výlet Budapešť

      S koncom školského roka sa tradične spájajú školské výlety. V dňoch 14. – 15.6.2022 sa študenti tried I.A, II.A a septimy zúčastnili poznávacieho zájazdu do Budapešti. Po príchode do Budapešti sme začali výlet prehliadkou historického mesta spolu so sprievodcom. Naša prvá zastávka bola Námestie hrdinov. Je obrovské námestie, ktoré je známe najmä Pamätníkom milénia. Na peštianskej strane Dunaja sme pokračovali v prehliadke a obdivovali prekrásnu budovu maďarského parlamentu. Navštívili sme Baziliku sv. Štefana, kde na vrchole veže tejto renesančnej stavby nás čakal panoramatický výhľad na celú Budapešť. Keď sa mesto oblieklo do večerného šatu a ukázalo svoje najkrajšie klenoty v plnej kráse, nás čakal nezabudnuteľný zážitok. Na druhý deň v bývalej časti Budín nás čakal presun na hradný vrch – navštívili sme Rybársku baštu a Matyášov chrám. Odtiaľ sa nám otvorila prekrásna panoráma na nábrežie Dunaja. Výlet sme ukončili návštevou Tropicária. Jedinečné morské akvárium nám poskytlo nevšedný estetický a citový zážitok. Všetci sme boli unesení krásou a pestrosťou podmorského života.

     • Prvý "gymnaziálny" výlet primánov a sekundánov

           V dňoch 9. a 10.júna sme sa aj my, primáni a sekundáni, vybrali na náš prvý školský výlet. Plní očakávaní sme sa vybrali spoznávať krásy Pienin a Červeného Kláštora. Asi najviac sme sa tešili na to, ako si náš zaslúžený oddych užijeme a čo nové spoznáme. Po príchode na chatu - inak Chata Pieniny – veľmi odporúčame, sme sa ubytovali a vybrali sa na túru smerom k Červenému Kláštoru. Ako to býva zvykom, nie vždy nám všetko vyjde tak, ako si to naplánujeme. Našu túru totiž prerušila búrka a my sme mali o zážitok navyše. Dokonca sme si museli vypnúť mobilné telefóny. Viete si to predstaviť byť 15 min. bez mobilu a internetu? Večnosť! Ale prežili sme to. Po chutnej večeri sme využili areál chaty, futbalové a fitness ihrisko. Potom sme sa presunuli do izieb, kde sme si mali na odporúčanie pánov profesorov a pani profesorky ľahnúť, dobre sa vyspinkať a oddýchnuť si. Ale chcelo sa nám? Ako to na školských výletoch býva, prednosť sme dali pozeraniu filmov, klebeteniu a smiechu. Našťastie, naši profesori to „nepočuli“ a „nevideli“, tak im to, prosím, neprezraďte. Na druhý deň nás čakal asi najkrajší program, a to plavba na pltiach po Dunajci. Úžasný zážitok! Našťastie, všetci sme sa v zdraví vrátili naspäť a už teraz sa tešíme na ďalší spoločný výlet. A mimochodom, pán profesor Bodnár, ďakujeme, že ste nám cestu v autobuse spríjemnili gitarou a piesňami.

                                                                                                                         primáni a sekundáni

     • Geografická exkurzia – Kolonické sedlo a VD Starina

      V tomto horúcom a dusnom počasí sme sa vybrali schladiť severnejšie, do vyššej nadmorskej výšky,  na okraj NP Poloniny. Najprv sme navštívili Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, kde sa nám venovali až traja na slovo vzatí odborníci a my sme si mohli tak vypočuť odbornú prednášku, absolvovať obhliadku planetária, ale aj vidieť cez špeciálne ďalekohľady planétu Venuša, či naše Slnko. Druhú časť exkurzie tvorila obhliadka vodného diela Starina. So sprievodcom sme prešli popod hladinu vodnej nádrže v hĺbke takmer 60m, vyšli na samý vrch veže takmer uprostred nádrže a poriadne preverili svoju kondíciu na množstve schodov, ktorými sme sa tam a späť dostali. Ako bonus bolo to, že deň sme prežili v nádhernej a takmer nedotknutej prírode tohto severného regiónu.

    • Ukončenie medzinárodného projektu eTwinning spomienkovou akciou
     • Ukončenie medzinárodného projektu eTwinning spomienkovou akciou

      V piatok 10. júna 2022  uplynulo  80 rokov od tragédie v Lidiciach, tragédie, ktorá priniesla obete aj na nevinných lidických deťoch. Pamiatku nevinných obetí sme si my, kvartáni, pripomenuli realizáciou medzinárodného eTwninnigového projektu. Spolu so žiakmi 9. ročníka ZŠ Václava Havla v Poděbradoch sme vytvorili aj protivojnový zborník poviedok o lidických deťoch - Lidice 80. Na pamiatku nevinných obetí tejto tragédie sme sa rozhodli  práve v piatok 10. júna  vysadiť v areáli školy stromy.  Na malej spomienkovej akcii sa okrem nás, kvartánov, zúčastnil aj pán riaditeľ,  pani zástupkyňa a naši spolužiaci z tercie. Lebo ako o tejto tragédii informovali vtedajšie médiá – Lidice nevymreli, lebo budú žiť v srdciach tých, ktorí milujú slobodu!  

      Česť pamiatke nevinných lidických obetí!

      KVARTA

    • Neoceniteľné zážitky z celoslovenského kola
     • Neoceniteľné zážitky z celoslovenského kola

      Nikdy predtým som nemala príležitosť zúčastniť sa na celoslovenskom kole v akejkoľvek súťaži. A bol to skvelý zážitok. Okrem napínavého priebehu samotnej súťaže, program, ktorý pre nás organizátori súťaže pripravili,  sa mi naozaj páčil. Prostredníctvom tvorivých dielní som sa spoznala s ostatnými súťažiacimi a vytvorili sme si príjemnú atmosféru. Počas súťaže som si vypočula veľa zaujímavých príspevkov od ostatných súťažiacich a odniesla som si veľa zážitkov. Jednoducho, nezaplatiteľná skúsenosť!

      Terezka, tercia

       súťažiaca v celoslovenskom kole  Štúrov Zvolen

     • Svetový deň vody 2022

      Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu. Šetrím vodu, nápoj z vodovodu. Východoslovenské vodárne v marci vyhlásili súťaž k svetovému dňu vody, ktorej hlavnou témou bolo šetrenie vody. Do tejto súťaže sme sa zapojili v rámci školského parlamentu a spolu sme za pomoci pána profesora Miňa vytvorili video. Na tvorbe kreatívnych videí ako šetriť vodu sa podieľali členovia školského parlamentu a neskôr sme sa dozvedeli, že sme s naším videom súťaž vyhrali a zástupcovia východoslovenských vodární prišli na našu školu odovzdať krásne a praktické darčeky.

     • Exkurzia – Botanická a Zoologická záhrada Košice

      Premiéru v rámci exkurzií si tentokrát odkrútili naši primáni a sekundáni. Našou prvou zástavkou bola Botanická záhrada v Košiciach. Vo vonkajšom areáli sme mohli obdivovať krásne byliny a dreviny Slovenska doplnené napríklad o zaujímavosti z oblastí včelárstva či dendrológie. Vo vnútorných skleníkoch sme sa oboznámili a spoznali veľké množstvo exotických a tropických druhov rastlín, pochádzajúcich najmä z oblastí Ázie, Afriky či Ameriky. Za všetky možno spomenúť palmy, bambusy, banánovníky či sukulenty. Počas výkladu sprievodkyne sme tak nasali veľa nových a zaujímavých faktov. Absolútnym zážitkom však bola prehliadka motýľov, kde sme sa ocitli doslova ako v raji, obkolesení tými najkrajšími a najfarebnejšími druhmi tropických motýľov. Museli sme si dávať pozor, aby sa nám z toľkej krásy oči nevyočili. V druhej časti exkurzie sme navštívili Zoologickú záhradu v Košiciach. Fauna vystriedala flóru a my sme opäť s nadšením sledovali tie najrôznejšie živočíchy našej, ale predovšetkým cudzokrajnej prírody. Mali sme dokonca to šťastie a boli sme prítomní pri kŕmení málp hnedých (primáty) a surikat vlnkavých. Po vyčerpávajúcich kilometroch (áno, naozaj sme nachodili niekoľko kilometrov – neverili by ste, aká obrovská je Zoo v Košiciach) sme si trochu oddýchli a bohatší o nové informácie a zážitky sme šťastne dorazili domov.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje