• Novinky

     • Akadémia 2022 - slávnostné vyhodnotenie okresných súťaží v šk.roku 2021/2022

      V piatok 27. mája 2022 sa v divadelnej sále CVČ v Sobranciach konala Akadémia 2022, na ktorej sa slávnostne vyhodnotili výsledky okresných súťaží za celý školský rok 2021/2022.

      V úvodnom príhovore sa riaditeľka CVČ, Mgr. Mária Cinkaničová, prihovorila prítomným žiakom i pedagógom a vyjadrila radosť, že po dvojročnej prestávke sa toto podujatie mohlo konať za účasti všetkých súťažiacich, pedagógov i členov jednotlivých predmetových komisií. Ocenení boli žiaci škôl sobranského regiónu, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v okresných kolách predmetových olympiád, umeleckých a športových súťaží. Žiakom poblahoželal k dosiahnutým výsledkom aj primátor mesta Sobrance, Ing. Pavol Džurina.

      Medzi ocenenými boli početne zastúpení aj žiaci nášho gymnázia. Po viac ako dvojhodinovom oceňovaní a krátkom kultúrnom vstupe víťazov súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnení mohli stretnúť na neformálnom občerstvení.

      Srdečne blahoželáme všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu! Veríme, že i toto ocenenie pre nich bude  motiváciou do ďalšej práce v rozvíjaní ich tvorivých aktivít.

      Milé žiačky, milí žiaci, ďakujeme vám za reprezentáciu školy a šírenie dobrého mena Gymnázia v Sobranciach!

      Niektoré zo súťaží zastrešovali pedagógovia našej školy, športové súťaže - Mgr. Michal Hlivák; Šaliansky Maťko  - PaedDr. Radmila Beľanová; súťaže v predmete matematika - RNDr. Ľuboslava Mižáková a Mgr. Ing. Monika Vargová.

      Olympiády a umelecké súťaže

      Šaliansky Maťko: Tamara Michalková (2. miesto – III. kategória)

      Matematická olympiáda: Marián Mižák (1. miesto – kat. Z9)

                                                  Martin Kocur (2. – 3. miesto – kat. Z9)

                                                  Tereza Lehocká (1. – 2. miesto – kat. Z6)

                                                  Anna Janiková (1. – 2. miesto – kat. Z6)

                                                  Tadeáš Mižák (2. miesto - kat. Z7)

                                                  Peter  Vaško (3. miesto - kat. Z7)

                                                  Dominik Cipa (3. – 5. miesto - kat. Z8)

                                                  Alžbeta Kavková (2. miesto - kat. Z8)

      Dejepisná olympiáda:  Branislav Kica (1. miesto - kat. C)

                                             Matej Fečik (3. miesto - kat. E)

                                             Filip Kalkahuz (2. miesto - kat. F)

                                             Katarína Žeňuchová (3. miesto - kat. F) 

      Gerografická olympiáda: Tomáš Vaľko (3. miesto – kat. E)

      Športové súťaže

      Super Florbal:  3. miesto - ml. žiaci

                                 3. miesto - st. žiaci

                                 1. miesto - ml. žiačky

      Malý futbal: 3. miesto - ml. žiačky

       

     • Exkurzia – Slovenské opálové bane a Solivar v Prešove

      Po dlhom čase sme opäť vyrazili za poznaním zo školských lavíc priamo do terénu.
      Kto? No, predsa my terciáni, kvartáni aj kvintáni. Kedy? Teraz v máji. Kde? Slovenské opálové bane
      a Múzeum Solivaru v Prešove.
      Mimochodom, vedeli ste, že slovenský opál, známy ako dubnický opál, je jedným z najkrajších
      a najvzácnejších drahokamov na svete a právom si získal pomenovanie „Queen of Gems“(kráľovná
      drahokamov)? Malú časť z neho sme mali možnosť vidieť aj my. Deň bol slnečný a horúci a my sme
      boli vďační, že sme sa mohli schladiť (aj keď poniektorí to vôbec nepotrebovali) v najkrajších
      opálových baniach na svete, ktoré sa nachádzajú len tu, neďaleko od nás, v blízkosti mesta Prešov.
      Nevšedný zážitok z takmer hodinovej návštevy bane umocnil aj veľmi zaujímavý výklad nášho
      skúseného sprievodcu.
      Druhú časť našej exkurzie sme venovali návšteve majestátnej Národnej kultúrnej pamiatke – Múzeu
      Solivaru v Prešove. Solivar v Prešove patrí k najvýznamnejším technickým pamiatkam na Slovensku.
      Skúsený sprievodca nás previedol celým unikátnym komplexom technických budov, ktoré boli
      postavené ešte v 17.st. a slúžili na ťažbu, výrobu a spracovanie soli, tzv. bieleho zlata“. Vedeli ste, že
      kvalitné dubové drevo, použité na stavbu objektov v tomto soľnom závode, pochádza z neďalkej
      dediny a stade pochádza aj drevo, ktoré použili na stavbu lodí Krištofa Kolumba?
      A potom, že Slovensko nie je svetové? Veľa sme sa dozvedeli, super exkurzia, super prežitý deň.

     • Harmonogram vyučovania počas maturitných skúšok

      V dňoch 23. - 25. mája 2022 bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

      23. 5. 2022 - účelové cvičenie majú triedy: kvinta, sexta, 1.A, 2.A

                           riaditeľské voľno majú triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta, septima, 3.A

      24. 5. 2022 - účelové cvičenie majú triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta 

                            riaditeľské voľno majú triedy: kvinta, sexta, septima, 1.A, 2.A, 3.A

      25. 5. 2022 - účelové cvičenie majú triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta 

                            KOŽAZ majú triedy: septima, 3.A

                            riaditeľské voľno majú triedy: kvinta, sexta, 1.A, 2.A

       

     • Oznam o zmene vyučovania

      Z dôvodu prerušenia prevádzky školskej jedálne sa v dňoch 18. až 20. 5. 2022 končí vyučovanie pre žiakov prímy, sekundy, tercie a kvarty 5. vyučovacou hodinou o 12.15 hod. Ostatné triedy končia vyučovanie 6. vyučovacou hodinou o 13.05 hod. Rušia sa obedňajšie prestávky.

    • Naši nemčinári opäť úspešní
     • Naši nemčinári opäť úspešní

      Už tradične sa nemčinári našej školy umiestňujú na popredných miestach v  súťaži Jazykový kvet. Jazykový kvet je  jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch.

      Naši žiaci sa realizovali v prednese. V krajskom kole mali tieto úspechy: Števka Merganičová z kvarty súťažila v ll. kategórii a umiestnila sa na 3. mieste. V lll. kategórii 2. miesto získal  Patrik Handra so septimy a na 3. mieste je Samo Kovaľ z oktávy. Aj takto sa dá zveľaďovať cudzí jazyk.

      Blahoželáme súťažiacim k dosiahnutým výsledkom a veríme, že ďalší šikovní študenti túto tradíciu neporušia.

    • Rozlúčka s maturantmi
     • Rozlúčka s maturantmi

      Čas večný pohyb je. Zvonár čas práve dnes odbíja posledné minúty rozlúčky so študentmi maturitných ročníkov. Čas, ktorý niekedy plynul príliš rýchlo, inokedy zas veľmi pomaly, teraz naberá na intenzite. Maturanti o týždeň zavŕšia svoje pôsobenie v Gymnáziu v Sobranciach a počas troch dní budú pri maturitnom stole obhajovať svoje vedomosti, aby sa každý z nich mohol vydať na ďalšiu etapu svojej životnej cesty.

      Ostať, ísť – ach, ísť, či ostať,

      odteraz sa jedným riaď:

      tam je tvoja pravá postať,

      kde vieš iným pomáhať.

      Milí maturanti, my všetci vám želáme, aby ste na ceste k vytúženým cieľom mali dostatok síl zdolávať prekážky, s ktorými sa budete musieť popasovať! Veríme, že s odhodlaním a s úsmevom na tvári dokážete realizovať svoje najtajnejšie túžby. Prajeme vám všetko najlepšie!

       

      Ocenenie maturantov v školskom roku 2021 / 2022

      DANIELA VASIĽOVÁ, študentka oktávy, si 29. apríla 2022 prevzala  vzácne  ocenenie - Medailu svätého Gorazda z rúk Ministra školstva Branislava Gröhlinga. Pocta, ktorej sa jej dostalo, je vyvrcholením jej osemročnej práce, vďaka ktorej dosahovala  vynikajúce študijné výsledky a našu školu reprezentovala  vo viacerých predmetových olympiádach a súťažiach. Jednou z najúspešnejších súťaží  bol celosvetový Turnaj mladých fyzikov. Reprezentovala na ňom nielen svoju školu, ale aj Slovensko. Príprava na túto mimoriadne náročnú fyzikálnu súťaž v anglickom jazyku bola veľmi dlhá a vyžadovala si veľké množstvo vedomostí a úsilia.  Okrem toho sa aktívne  zapájala do aktivít realizovaných školou a  do aktivít v rámci projektu Erasmus+.

      RICHARD ŠELEMAN, študent 4. A, reprezentoval našu školu v recitačných súťažiach zo slovenského jazyka a v spoločenskovednom predmete občianska náuka. V tomto školskom roku sa prebojoval na celoslovenské kolo OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV a bol úspešný riešiteľ. V minulom školskom roku sa stal tiež úspešným riešiteľom  a  získal 1. miesto v písaní úvahy 3. ročníku Ceny prof. Miroslava Kusého.  Bol aj členom tímu na celoslovenskom kole súťaže Mladý Európan. Okrem toho sa aktívne  zapájal  do aktivít organizovaných školou.

      JULIÁNA TOMČOVÁ, študentka oktávy, reprezentovala školu   v spoločenskovedných predmetoch. Ako členka finálového tímu našich študentov   sa zúčastnila celoslovenského kola súťaže Mladý Európan, kde si zmerala sily vo vedomostiach z európskej histórie, geografie, zo  zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín. Okrem toho sa zapájala do školských aktivít v rámci projektu Erasmus+.

      SAMUEL ŠABAK, študent 4. A, reprezentoval našu školu  v súťaži zo spoločenskovedného predmetu občianska náuka. V tomto školskom roku  sa stal úspešným  riešiteľom krajského kola  Olympiády ľudských práv a umiestnil sa na 22. - 23. mieste zo 46 súťažiacich. V minulom roku ako člen  finálového tímu našich študentov   sa zúčastnil celoslovenského kola súťaže Mladý Európan.,

      RÓBERT KENDEREŠ, študent 4.A, reprezentant školy v prírodovedných predmetoch, ako člen tímu obsadili  3. miesto v celoštátnom kole Turnaja mladých fyzikov a bol aj členom súťažného tímu, ktorý sa zapojil do celoslovenskej robotickej súťaže stredoškolákov a vybojoval  6. miesto.

      EMA HUDÁKOVÁ, študentka 4.A,  aj tento rok presvedčila porotu svojím talentom v kategórii próza v Regionálnej súťaži pre mladé talenty Zemplínske pero, kde získala 1. miesto. V minulom roku sa zapojila do  VIII. ročníka medzinárodnej literárnej súťaže mládeže svojou autorskou prózou  „Narodená pod šesťcípou hviezdou“. V septembri 2022 si prevzala v Kežmarku čestné uznanie v III.  kategórii (próza) v rámci  celoslovenskej  autorskej súťaže Literárny Kežmarok. Okrem toho sa zapájala do školských aktivít v rámci projektu Erasmus+. Srdečne blahoželáme a želáme jej veľa tvorivých nápadov v jej umeleckom rozlete!

      EMMA HRUNKOVÁ, študentka oktávy,  niekoľko rokov úspešne  reprezentovala  školu v recitačných súťažiach a aktívne sa zapájala do aktivít realizovaných školou. Okrem toho sa zapájala do školských a medzinárodných aktivít v rámci projektu Erasmus+.

      KRISTÍNA KICOVÁ, študentka 4.A,  počas celého štúdia reprezentovala našu školu v speváckej súťaži  Ruské slovo,   kde aj v tomto školskom roku získala 2.miesto v celoštátnom kole

      TIMOTEJ VAĽKO, študent oktávy, niekoľko rokov úspešne  reprezentoval  školu v  krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku. V tomto školskom roku sa prebojoval na  krajské kolo EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY, v ktorom sa mu podarilo vybojovať 33. miesto. Okrem toho sa zapájal  do školských aktivít v rámci projektu Erasmus+.
      SAMUEL  BABIČ, študent  4.A,  počas celého štúdia reprezentoval našu školu v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku.  

      SAMUEL KOVAĽ, študent oktávy, niekoľko rokov úspešne  reprezentoval  školu v  jazykových súťažiach zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka. Okrem toho sa zapájal do školských a medzinárodných aktivít v rámci projektu Erasmus+ a eTwinningových projektov  v nemeckom jazyku. Bol veľkou oporou tých, ktorí sa aktívne  zapájali  aj do aktivít realizovaných školou.

      Veľké poďakovanie z našej strany patrí celej triede OKTÁVY  za prácu v projektoch Erasmus+: Preserve and Share Folk traditions,    Act 4 Non Toxic Lifestyle  a Eco Sport. Svoje veľmi dobré  znalosti z anglického jazyka využili Timotej Vaľko, Gréta Kačurová, Samuel Kovaľ, Karolína Vrančíková a Daniela Vasiľová v súťaži  Best in English. Svoje jazykové spôsobilosti preukázali aj  v nemeckom jazyku v práci v eTwinningových projektoch.

       Poďakovanie patrí aj študentom školy, ktorí reprezentovali školu v športových súťažiach.

      Prosíme, aby vystúpili Viktória Hadvabová,   Samuel Kovaľ študenti oktávy,  a  Natália  Nemcová, študentka, 4.A. Všetci  boli oporou družstva volejbalistov a futsalistov v dlhodobých športových súťažiach. Natália Nemcová okrem toho reprezentovala školu na Zemplínskom pere vo vlastnej tvorbe a zapojila sa  do školských aktivít v rámci projektu Erasmus+.

      Nezabúdame  aj na  študentov, ktorí svojou systematickou prípravou dosahovali výborné výchovno-vzdelávacie  výsledky počas celého štúdia. 

      Študentom IV.A a Oktávy za výborný prospech a  vzorné správanie počas celého štvorročného štúdia udeľuje riaditeľstvo školy knižné odmeny:

      IV.A    Hudáková Ema, Bučková Tatiana, Basanda Roderik, Rošková Janka, Šeleman Richard, Petrová Bianka, Hreňo Ľuboš, Šabáková Viktória Emma,  Šuhajdová Karin, Fečiková Petra.

      Oktáva  Viktória Hadvabová, Emma Hrunková,  Samuel Kovaľ, Alexander Petruny, Radka Rapaková, Juliána Tomčová, Timotej Vaľko ,Daniela Vasiľová, Michaela Vasiľová, Karolína Vrančíková.  

      Aj v tomto školskom roku triedni učitelia udelili vo svojich triedach Cenu triedneho učiteľa.

       Za triedu IV.A toto ocenenie získava: Ema Hudáková

      Za oktávu: Alexander Petruny za solidaritu v rámci triedneho kolektívu a humanitárnu činnosť aj mimo školy.

      Ďakujeme všetkým oceneným, ktorí  svojimi študijnými výsledkami, angažovanosťou a reprezentáciou školy výrazne  prispeli k šíreniu dobrého mena nášho gymnázia a veríme, že budete hrdí na našu školu a naďalej budete v ďalšom štúdiu zveľaďovať svoje vedomosti a talent.

      Veríme, že naše uznanie im dodá novú energiu a ukáže im, že idú v živote správnym smerom.

      Fotografie si môžete pozrieť v galérii.

    • Vybojované víťazstvo a postup na celoslovenské kolo
     • Vybojované víťazstvo a postup na celoslovenské kolo

      Výzva – tvorivosť – zodpovednosť – tréma – skúsenosť - ... a nakoniec výhra!

        Takto by sme mohli charakterizovať regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 11. 5. 2022 v Michalovciach. Naše gymnázium reprezentovala Terezka Stašková (tercia), ktorá v druhej kategórii svojimi rečníckymi prejavmi vybojovala 1. miesto a postup na celoslovenské kolo súťaže.

        Ako hodnotí regionálnu súťaž Terezka? „Celý priebeh súťaže bol plný emócií. Bola to pre mňa nová skúsenosť, ktorá ma obohatila a posunula. Teším sa, že som mohla byť jej súčasťou.“

                  Terezka, srdečne blahoželáme a zabojuj aj v celoslovenskom kole 2. – 3. júna 2022 vo Zvolene!

    • Pár slov s Danielkou Vasiľovou po prevzatí vysokého ocenenia ministra školstva
     • Pár slov s Danielkou Vasiľovou po prevzatí vysokého ocenenia ministra školstva

      „Ocenenia svätého Gorazda tento rok sú svedectvom toho, ako učitelia dokážu ovplyvniť životy žiakov a dokážu tak zmeniť svoje okolie aj svet k lepšiemu. Oceňujeme obetavosť, pracovitosť, vytrvalosť, snahu a úspechy učiteľov a žiakov. Sú to hodnoty, ktoré tvoria túto spoločnosť a pomáhajú jej napredovať,“ uviedol minister školstva, vedy a výskumu SR.

      Sme nesmierne radi, že medzi ocenenými žiakmi tentoraz bola aj  Daniela Vasiľová, študentka oktávy Gymnázia v Sobranciach. Pocta, ktorej sa jej dostalo, je vyvrcholením jej osemročnej práce, vďaka ktorej dosahovala  vynikajúce študijné výsledky a našu školu reprezentovala  vo viacerých predmetových olympiádach a súťažiach. Jednou z najúspešnejších súťaží  bol celosvetový Turnaj mladých fyzikov. Reprezentovala na ňom nielen svoju školu, ale aj Slovensko.

      Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli Danielku vyspovedať a podeliť sa s nami o svoje pocity, dojmy a odkaz pre mladších spolužiakov.

      1. Danielka, je ťažké byť výbornou žiačkou gymnázia a excelovať vo všetkých predmetoch?

      Ak by som povedala, že je to jednoduché, klamala by som. Vyžaduje si to mnoho úsilia.  Mám to šťastie, že dokážem veci chápať logicky a  nie mechanicky.  Myslím si, že aj práve vďaka tomu som dosiahla počas ôsmich rokoch výborné výsledky, Potrebná je aj disciplína, vnútorná motivácia a kolektív.  My, oktáva, sa navzájom ťaháme už osem rokov ,,dopredu‘‘ a myslím si, že aj to mi veľmi  pomohlo. <3

      2. Musela si obetovať veľa voľného času učeniu?

      Áno, ale častokrát, najmä keď som sa nudila, som aj učenie brala ako akési hobby :)  Samozrejme, stále som si našla priestor aj na iné aktivity. Teraz v maturitnom ročníku je to už o čosi náročnejšie, ale v tých predošlých, čím viac som si plnila svoje povinnosti systematicky, tým viac voľného času som následne mala.

      3. Myslíš si, že si vo svojich rodičoch, súrodencoch, priateľoch a učiteľoch dostala dostatočnú podporu pre svoje aktivity?

      Určite áno! Keďže sme so sestrou dvojičky, tak si navzájom neustále pomáhame, rodičia a rodina nás podporujú a vytvárajú nám vhodné prostredie na plnenie si povinnosti či vykonávanie záľub.  Priatelia mi celé štúdium dodávali energiu. Učitelia mi verili a vychádzali v ústrety, pokiaľ som čokoľvek potrebovala, za čo som veľmi vďačná. Myslím si, že priateľské prostredie, ktoré sme si za 8 rokov v tejto škole vytvorili,  nepomohlo iba mne. :)

      4. Dostala si sa do výberu Slovenska, pocítila si nejakú nevýhodu, že sme malá škola, malé mesto ...alebo ťa brali ako rovnocennú partnerku?

      Ani v tíme počas samotnej súťaže,  ani počas príprav som takúto ,,nevýhodu‘‘ nepocítila.  Všetci sme si boli rovní. Niektorí sa dokonca divili, aká široká podpora (aj) od profesorského zboru sa ku mne dostáva, keďže na väčších školách to asi nie je samozrejmosťou.  

      5. Čo by si odkázala svojim mladším spolužiakom, ktorí túžia po úspechu v širšom meradle?

      Nebojte sa  prijímať výzvy, ktoré sú vám poskytnuté, či už ide  o súťaže alebo projekty!  Myslím si, že každá činnosť navyše nás dokáže formovať. Ja som spočiatku nebola nadšená ponukou svojej triednej profesorky a zároveň vyučujúcej fyziky zúčastniť sa tejto súťaže.  Dnes som vďačná a šťastná, že som ponuku prijala a neostala pasívna. Milí spolužiaci,  nebojte sa  prehry! Ja som sa zúčastnila mnohých súťaží a nie každú som vyhrala.  Ale každá zo súťaží mi priniesla nové skúsenosti, ktoré mi napokon pomohli a verím, že aj v budúcnosti pomôžu. :)

       

     • Mladý Európan

      Dňa 29. 4. 2022 sa v Košiciach konalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Je to vedomostná súťaž pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie a sietí  regionálnych informačných centier Europe Direct, v ktorej sa preveria poznatky o histórii, geografii, osobnostiach, pamätihodnostiach a symboloch Európskej únie. Súťaže sa zúčastnili študenti sextyKristína Janusiková, Tomáš KašajKristína Podoľáková pod vedením Mgr. Dedinovej. V neľahkej konkurencii gymnázií a odborných škôl KSK po prvých dvoch kolách a vyhodnotení domáceho zadania získali tretie miesto, ale bez účasti vo finálovom kole, kde postúpili 3 družstvá (na druhom mieste mali družstvá rovnaký počet bodov).  Blahoželáme k dosiahnutému úspechu!

     • Projekt DAF in Medien

      Žiaci septimy sa aj v tomto školskom roku zapojili do eTwinningového projektu v nemeckom jazyku. Spolu s projektovými partnermi z Turecka a Poľska objavovali sociálne siete, pomocou ktorých sa môžu učiť a zdokonaľovať v nemeckom jazyku. Ich projekt sa blíži do finále, jednou z výstupných aktivít je virtuálna prehliadka priebehu projektovej práce s inšpiratívnymi materiálmi.

     • Rozsvieť modrú s členkami Spolku medikov mesta Košice (našimi absolventkami)

      Členovia Spolku medikov mesta Košice, konkrétne Klubu detskej nádeje pôsobiaceho pri Lekárskej fakulte UPJŠ, v piatok  29.4.2022 pripravili pre študentov 3.A,  septimy, 4. A a oktávy prezentáciu s názvom Rozsvieť modrú, zameranú na šírenie povedomia o autizme.Rozsvieť modrú je celosvetová kampaň, ktorá vychádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks.

       2. apríl bol rezolúciou OSN  prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme.

       Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o autizme a snaha začleniť ľudí s autizmom medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.

       Symbolmi tejto kampane sú - modrá farba   a puzzle 

      Študenti gymnázia mali dnes možnosť dozvedieť sa, čo je to autizmus, jeho príčiny a prejavy, aká je diagnostika a liečba ochorenia, ako by mala reagovať rodina a spoločnosť na autizmus, ako aj s autizmom môžeme dobyť svet... Prezentujúce medičky boli veľmi spokojné s aktívnym zapájaním sa študentov do diskusie.

      Ďakujeme medičkám, našim bývalým študentkám, Barbare Podoľakovej, Michaele Kotorovej  a Alexandre Hrubaničovej za oboznámenie  našich študentov s touto aktuálnou, ale stále tabuizovanou témou.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje