• Novinky

     • Bubnovačka 2021

      Aj nás bolo 19.11.2021  počuť. Prečo? Pretože v rámci akcie Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť  sa žiaci našej školy rozhodli podporiť deti trpiace domácim násilím. Pridali sme sa tak k ostatným školám v rámci celoslovenskej kampane, aby sme týmto deťom vyslali odkaz, že nie sú sami.  

    • Nežná ´89
     • Nežná ´89

      V dňoch od 15. 11. 2021 – 23. 11. 2021 sme sa so žiakmi z tried kvarta, sexta, 3.A, septima, 4. A a oktáva  v rámci hodín dejepisu a občianska náuka zúčastnili na výstave pod názvom „Nežná 89“. Návštevu výstavy sme využili, aby sme žiakom sprostredkovali informácie o tejto revolúcii okrem tradičnej  besedy v triede aj dobovými fotografiami  a dokumentom o revolúcii, ktorá zmenila naše životy. Dňa 23. 11.  sme si cestou na výstavu pripomenuli i fakt, že v tento deň počas druhej svetovej vojny bolo naše mesto oslobodené sovietskou armádou. Myslíme si, že je veľmi dôležité poznať naše regionálne dejiny,  a práve tento dátum a táto udalosť nám to pripomenuli. Týmto sa chceme poďakovať  organizátorovi výstavy CVČ v Sobranciach a  Mgr. Radovanovi  Pastyrikovi, absolventovi  nášho gymnázia.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Nadšenci anglického jazyka mali aj tento rok príležitosť zmerať si sily v školskom kole už 32. ročníka predmetovej súťaže Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 23.11.2021. Ide o postupovú súťaž pre talentovaných žiakov, ktoré svoje schopnosti a jazykové zručnosti rozvíjajú nielen na hodinách anglického jazyka, ale aj vo svojom voľnom čase. Tohtoročného kola sa zúčastnilo 34 žiakov, ktorí súťažili v piatich kategóriách: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2.

      Žiaci všetkých kategórií súťažili v písomnej časti a najlepší z nich postúpili do ústnej časti. Písomná časť pozostávala z testov zo slovnej zásoby, gramatiky, čítania s porozumením a počúvania s porozumením. V ústnej časti súťažiaci museli využiť aj svoju fantáziu a vytvoriť príbeh na základe obrázku a pohotovosť v role-play (rolovej úlohe).

      Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:

      Kategória 1A (príma – sekunda):

      1. M. K. (sekunda)
      2. A. Sotáková (sekunda)

       

      Kategória 1B (tercia – kvarta):

      1. A. Jaško (tercia)
      2. M. Kocur (kvarta)
      3. M. Soták (kvarta)

      Kategória 2A (kvinta – sexta, 1. – 2. roč.)

      1. E. Murcinová (sexta)
      2. J. Oreský (kvinta)
      3. F. Baľo (2.A)

      Kategória 2B (septima – oktáva, 3. -. 4. roč.)

      1. P. Handra (septima)
      2. E. Hvižďák (septima)
      1. V. Oklamčáková (septima)

       

      Kategória 2C2 (anglofónni):

      1. S. Babič (4.A)
      2. V. Semjanová (A)

      Keďže ide o postupovú súťaž, víťazi jednotlivých kôl – žiaci na prvých miestach, postupujú do okresného kola.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. Poďakovanie patrí aj p. učiteľkám, ktoré sa podieľali na realizácii školského kola a účasťou v odbornej komisii.

     • Best in English 2021

      Po ročnej pauze mali dnes naši gymnazisti  príležitosť zmerať si sily so študentmi z celého sveta v súťaži Best in English. Našich 11 statočných zo septimy, oktávy a 4.A sa podujalo porovnať si úroveň svojich jazykových vedomostí a zručností v anglickom jazyku s rovesníkmi z rôznych škôl  a krajín. Prvé výsledky svedčia o tom, že sa im darilo veľmi dobre a za celkovými výsledkami, ako si počínali v rámci Slovenska a sveta, si ešte chvíľku počkáme. Well done, mládež!

     • Informatická súťaž iBobor

      Dňa 8.11. – 12.11.2021 sa žiaci našej školy zapojili do informatickej súťaže iBobor. Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti z informatiky a porovnať sa so svojimi rovesníkmi na celom Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Úspešní riešitelia v kategóriách:

      Benjamín

      • Anna Janiková – príma, Jakub Kudláč, Filip Michálek, Soňa Papačová, Matej Fečik – sekunda

      Kadet

      • Alžbeta Kavková, Dominik Cipa, Viktória Kováčová – tercia

      Junior

      • Janka Fečíková – kvinta
     • Naši žiaci z tercie a kvarty opäť potvrdili, že vedia matematiku a fyziku !

      Dokázali to v piatok,  19. novembra,  v medzinárodnej súťaži Náboj Junior, ktorá prebehla v online priestore .

      Tím v zložení Martin Kocur ,  Marián Mižák (kvarta) , Dominik Cipa , Adam Jaško (tercia) sa umiestnil v top 100 na Slovensku a obsadili 87. miesto zo 416 zúčastnených škôl. V medzinárodnom poradí skončil na  266.  mieste spomedzi 1003 škôl z Česka, Poľska, Francúzska a Slovenska.

      Druhý tím tvorený dievčatami Karolína Kavková,  Emma Mihalčová (kvarta), Soňa Vaľková, Alžbeta Kavková (tercia) obsadil pekné  182. miesto na Slovensku a 467 miesto v medzinárodnom poradí. Viac na https://junior.naboj.org/ a https://naboj.online/results

      Našim úspešným  reprezentantom blahoželáme, ďakujeme a držíme im palce v ďalších súťažiach z matematiky a fyziky.                                             

                                                                                                                                   Ľuboslava Mižáková

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje