• Novinky

     • Už je to tu!!!

       

      Daniela Vasiľová, študentka budúcej oktávy nášho gymnázia, včera pricestovala s národným  tímom  do Gruzínska, kde bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom Turnaji mladých fyzikov. Informácie a aktuality zo súťaže nájdete na https://www.iypt.org/ 

                  34. ročník International Young Physicists' Tournament sa uskutočňuje na pôde  Kutaisi International University, Georgia  od 7. do 14. júla.  Zloženie slovenskej výpravy je nasledovné:

      Veronika Ucekajová     Kapitánka,  Gymnázium Šrobárova

      Daniela Vasiľová      Gymnázium Sobrance

      Michal Varšányi          Gymnázium Juraja Hronca

      Nina Nevláčilová         1. Slovenské gymnázium

      Karolína Jediná           Gymnázium Juraja Hronca

      Bohdan Gliševič         Vedúci družstva

      Doc. Marián Kíreš     Vedúci výpravy, porotca

      Doc. Krantišek Kundracik     Člen medzinárodného výboru, porotca

      Doc. Martin Plesch     Prezident medzinárodnej súťaže, Predseda komisie porotcov

       

      Do reprezentácie Slovenska postúpila Danielka z výberového sústredenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4.5. až 7.5.2021. Výberovú komisiu tvorili Doc. Fratišek Kundracik, Doc. Martin Plesch, Doc. Marián Kíreš, Dr. Daniel Nagaj, Bc. Natália Ružičková, Mgr. Martin Gažo a Bohdan Gliševič. Na sústredení študenti odprezentovali svoje prezentácie, každý z nich musel zvládnuť oponentúru,   recenziu prác a dva fyzikálne testy.

                  Príprava Daniely Vasiľovej na celosvetovú súťaž YIPT pozostávala z práce na riešení  pridelených súťažných úloh  v spolupráci s Doc. Mariánom Kírešom v laboratóriách katedry didaktiky fyziky PF UPJŠ v Košiciach. Okrem toho s reprezentačným družstvom absolvovala prípravné sústredenie v Bratislave na pôde Slovenskej akadémie vied v dňoch 21. a 22. 6. 2021.

                  V rámci aktivít uskutočnených v súvislosti s prípravou na celosvetovú súťaž TMF sa Danielka  zúčastnila dňa 3. 6. 2021  živého vysielania v Rádiu Regina  RTVS Košice  na besede venovanej Turnaju mladých fyzikov spolu s kapitánkou tímu Veronikou Ucekajovou  a propagátorom fyziky a vedúcim  reprezentačnej  výpravy Doc. Mariánom Kírešom.

       

      Turnaj mladých fyzikov -  International Young Physicists'  Tournament (IYPT) je jedna zo  svetovo uznávaných a prestížnych  súťaží, v  rámci ktorej sa rieši 17 otvorených  fyzikálnych úloh.

       V priebehu turnaja sa  úlohy rozoberajú v  diskusii nazývanej "fyzikálny súboj“ alebo  fyzboj -  Physics Fight, kde jeden tím prezentuje svoje riešenie, druhý oponuje a tretí  nakoniec  recenzuje referenciu a oponentúru.  Všetky  tímy sa niekoľkokrát vystriedajú v pozícii Reporter, Oponent a Reviewer. Prevedenie týchto častí po každom fyzboji je ohodnotené  porotou. Tá je zložená  z fyzikov  - profesionálov, napr. vysokoškolských profesorov. Na Slovensku súťaž zastrešuje Jednota Slovenských matematikov a fyzikov.

      Viac o TMF na Slovensku nájdete na http://tmfsr.sk/sk/

      Nášmu reprezentačnému tímu držíme palce a Danielke prajeme úspešné zvládnutie úlohy  reportéra, oponenta a recenzenta v tejto náročnej celosvetovej súťaži.

                                                                                                   

                                                                                                    Ľ. Mižáková

     • eTwinning projekt Ako ovplyvňuje pandémia COVID-19 náš život

      Práca v európskej škole je vždy zaujímavá , dokonca aj počas pandémie covid-19.  Žiaci 2.A triedy, ktorí sa učia nemecký jazyk, spolupracovali v etwinningovom projekte  Ako ovplyvňuje pandémia COVID-19 náš život - Wie beinflusst COVID -19-Pandemie unser Leben . Do práce v projekte sa zapojilo 17 učiteľov a 113 žiakov zo škôl v Poľsku, Taliansku, Turecku, Rumunsku a naša škola zastupovala Slovensko. Zaujímavosťou je , že veku primerane tu spolupracovali žiaci rôznych vekových kategórií od materskej školy až po maturitu.

      V projekte sme hľadali odpovede na otázky, ako ovplyvňuje Covid-19 pandémia naše každodenné aktivity,  ako pôsobí nová situácia na spôsob vyučovania a učenia sa,  ako môžeme zachovať bezpečnosť vo vyučovaní na diaľku, ako sa vysporiadať so stresom v čase pandémie.

      Pracovali sme v skupinách národných a medzinárodných. Vedeli sme si navzájom pomáhať  a pritom odstraňovať chyby – učili sme sa byť sebakritický pri práci s novými Web 2 nástrojmi, vytvárali sme komiksy, diskutovali sme vo fórach, zaoberali sme sa históriou pandémií a opatreniami počas covidu,  vytvárali sme rôzne prezentácie v TwinSpace.

      Vyžili sme tiež CLIL metódu  - rozpracovali sme medicínsku tému (choroba covid, jej symptómy) v predmete nemecký jazyk. Na toto všetko je  eTwinning  výbornou príležitosťou.

       Národná podporná služba pri Žilinskej univerzite ocenila našu prácu Národným certifikátom kvality. Tešíme sa z úspechu a pracujeme už v ďalšom projekte.

     • Pozdrav Hanke

      Skončil sa ďalší zvláštny a čímsi iný školský rok, v ktorom sme si mnohí uvedomili, že niektoré veci nie sú samozrejmé. Možno si vieme viac oceniť učiteľov, spolužiakov,  svojich kamarátov, vážime si možnosť slobodne sa pohybovať a chodiť do školy, možnosť voľne dýchať. No najviac nás tento čas upriamil na hodnotu ľudského života a zdravia človeka. O to viac nás hlboko ľudsky ranila správa o  našej žiačke,  spolužiačke či kamarátke Hanke Koreňovej, alebo, ako jej príbeh spoznalo Slovensko, o bojovníčke Hanke.  24. apríla jej zlyhalo srdce. Aj keď mnohí z nás už zareagovali na výzvu finančne pomôcť k jej uzdraveniu, to, že na našu Hanku neustále myslíme a prajeme jej veľa síl v tomto ťažkom boji, je tiež veľmi dôležité. Aj preto sa jej spolužiaci rozhodli vyslať pozdrav, ktorý bol súčasťou slávnostného ukončenia roka, na ktorom sa zúčastnil aj brat Števo, jej záchranca. Lebo ... kde je život, je aj nádej a kde je nádej, môže povstať nový život.

      Ako to za celú Hankinu triedu povedal spolužiak Lukáš: „ Vážení prítomní, v mene triedy 3.A by som chcel  venovať tento moment našej spolužiačke Hanke. Koncom apríla skolabovala a bolo potrebné ju oživovať. O jej život bojoval najprv jej brat Števo, záchranári a neskôr v nemocnici i lekári, v opatere ktorých je dodnes. Hanka je stále vo vážnom stave v Detskom kardiocentre v Bratislave, no veríme, že sa jej zdravotný stav čoskoro zlepší. Keďže bola vášnivou futbalistkou, rozhodli sme sa symbolicky vypustiť balóny s motívom futbalovej lopty. Hanka,  na tvojej  ceste za zdravím ti držíme palce a prajeme veľa síl tebe i celej tvojej  rodine. Ďakujem.“

      Hanka, nevzdávaj to!  Bojuj!   Aj naše veľké gymnaziálne srdce bije pre Teba! 

     • Záver školského roka 2020/2021

      Kolotoč školskej dochádzky a školských povinností sa vždy začína 2. septembra a zastaví sa až koncom júna. Doteraz sme si nevedeli predstaviť, že to môže byť ináč. Dnes, 30. júna, sa skončil ďalší netradičný školský rok, ktorý sme väčšiu časť  realizovali formou dištančného vzdelávania - netradičného vyučovania bez osobnej prítomnosti učiteľa i žiaka. Zadávanie, vypracúvanie i odovzdávanie úloh a sprostredkovanie nového učiva bolo vo veľkej miere závislé na informačných technológiách, pričom sme zažili i skúsenosť s on-line hodinami. Teší nás, že všetci sme dištančné vzdelávanie zvládli, a vo väčšine prípadov so cťou. Množstvo nových vedomostí, zručností, skúseností a zážitkov treba spracovať a uložiť ich na naše hard-disky. A  na to všetci potrebujeme čas, čas prázdnin.

      A na tie, vytúžené prázdniny, nás svojím príhovorom vyprevadil aj pán riaditeľ, ktorý nám zaželal veľa pekných prázdninových dní, krásne zážitky, zaslúžené leňošnie a relax. Slávnostnú atmosféru ukončenia školského roka umocnil aj pozdrav od predsedu KSK pána Rastislava Trnku. 

      Predtým, ako sme sa skutočne rozbehli užívať si prázdniny, sme nemohli zabudnúť na ocenenie tých, ktorí napriek dištančnej forme vzdelávania nepoľavili v mimoškolských aktivitách a reprezentovali školu aj v celoslovenskom a celosvetovom meradle.  Lebo víťaziť je radosť a reprezentovať je česť. Ocenení boli jednotlivci a kolektívy v projektových aktivitách, predmetových olympiádach, autorských literárnych a dejepisných súťažiach, recitačných súťažiach, ale aj "ajtičkári". 

                                                                                             ...

      Odložme už školské tašky,

      život žiaka – ten je ťažký,

      samé čísla, samá veda,

      bez oddychu sa to nedá!

      Modrý vták leta  nad nami  si plachtí.

      My práve  napíname   prázdninové plachty...

      P.S. Zoznam ocenených študentov, na ktorých sme hrdí, si môžete prečítať v priloženom dokumente.

      Ocenenie-studentov-2021-1.pdf

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje