• Novinky

     • Oznam pre žiakov školy

      Od 3. marca 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov našej školy  v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02.03.2021. Po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 03.03.2021 ostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a vzdelávanie je naďalej zabezpečované dištančnou formou, a to do odvolania.

      O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage a stránky školy.

      Prosíme žiakov, rodičov a zákonných zástupcov žiakov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu a aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc a k prezenčnej forme vyučovania.

     • Výsledky okresného kola Dejepisnej olympiády

      Dištančné? Nám to vôbec nevadí! Veď aj vďaka histórii a vedecko-technickému rozvoju sme sa naučili používať rôzne technológie a vďaka tomu sme sa mohli takmer plnohodnotne pripravovať na túto olympiádu. Aj keď počas našich online stretnutí neraz  zazneli vety:  „Počujete ma?“,  „Tam ste?“, „Keď ma počujete, ukážte nejaké gesto“, Keď si tam, tak sa ozvi“, nás to neodradilo, práve naopak, viac sme si stretnutia užívali a spoločne sme sa aj zasmiali. Práve preto nás výsledky tejto olympiády veľmi tešia a zaiste svedčia aj o tom, že stálo to všetko zato.

           Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa konalo 11. 2. 2021 online formou, na ktorom našu školu reprezentovali žiaci v C a v D kategórii. V kategórii C, z triedy kvarta, sa na 1.mieste umiestnila Karin Juhaščiková a na 2.mieste Barbora Obrazová. V kategórii D, trieda tercia, sa na 1.mieste umiestnil Branislav Kica a na 3.mieste Zuzana Birošová. Všetci žiaci sú úspešní riešitelia a Karin, Barborka a Branko postupujú do krajského kola Dejepisnej olympiády. Mládež, z vášho úspechu sa veľmi tešíme, srdečne blahoželáme a už teraz držíme palce k ďalšiemu úspechu.

      Mgr. Škirdová   

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

      Dňa 11. 2. 2021 (štvrtok) sa konalo dištančnou formou KK OĽP, v ktorom nás reprezentoval Richard Šeleman , študent III.A.

      Dištančné krajské kolá mali dve časti, prvú, písomnú (test) a druhú, ústnu (tézy). Krajské kolo začalo samostatnou registráciou študentov o 8:00. Test bol prístupný  v čase 8:30 – 9:30 hod. a obsahoval úlohy rôznej bodovej náročnosti. Na základe výsledkov testov sa v každom kraji  15-im súťažiacim s najvyšším bodovým ziskom z testu, pridelila jedna TÉZA (téz je 15, číslo tézy sa pridelilo podľa 1. až 15. miesta). Súťažiace a súťažiaci následne zhotovili k téze 5-minútové VIDEO (vlastné ústne, audiovizuálne riešenie tézy).

      Na základe výsledkov testov, Richardovi  bola na spracovanie pridelená téza č. 12 s problematikou násilia na ženách a domáceho násilia.  No, ale ani pri dôslednom dodržiavaní   pokynov konania KK OĽP, sme netušili,  že počasie a následná snehová kalamita sa postará o zvýšený adrenalín až do neskorých večerných hodín.  Napokon sa  počasie „umúdrilo“, a Richardovi sa  podarilo nahrať  jeho spracovanie témy po viacerých neúspešných pokusoch, ktoré trvali niekoľko hodín.

      Olympiáda ľudských práv je jedinečná v tom, že celoštátneho kola sa zúčastní až 64 účastníkov , osem úspešných súťažiacich jednotlivých krajských kôl. Richardovi Šelemanovi sa podarilo získať  5. miesto z 38 súťažiacich košického kraja, a tým získať možnosť zúčastniť sa celoštátneho kola OĽP. Srdečne blahoželáme!

      https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/olp/23.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/v%C3%BDsledky/vysledkova-listina_kk-23-olp-8-krajov.pdf

       

      Mgr. Dedinová

     • Vyhodnotenie I. ročníka Valentínskej súťaže v programovaní

       

       https://evcomputing.com/wp-content/uploads/2019/05/homework-300x268.jpg

                   Pri príležitosti sviatku sv. Valentína sa uskutočnila školská súťaž v programovaní, v ktorej bolo úlohou žiakov vo svojom obľúbenom programátorskom prostredí vytvoriť pohľadnicu alebo hru s valentínskou tematikou. Žiaci mali možnosť ukázať svoje tvorivé schopnosti a zároveň precvičiť programovacie zručnosti. Napriek školským povinnostiam sa do tejto novej voľnočasovej aktivity zapojilo osem žiakov, ktorí sa nebáli popasovať s touto výzvou a poslali svoje práce.

                  Vyhodnotenie súťaže prebehlo v pondelok 15.2.2021. Všetky práce boli pekné a nápadité a urobené v programovacom prostredí Scratch, ale bolo potrebné rozhodnúť, ktoré tri z nich získajú cenu. Rozhodovala trojčlenná porota a rozhodla takto:

      na 1. mieste sa s valentínskou hrou umiestnila žiačka prímy S. Papačová.

      na 2. mieste sa s valentínskou hrou umiestnil žiak sekundy A. Jaško.

      na 3. mieste sa s valentínskou pohľadnicou umiestnila žiačka prímy T. Slivková.

       Ostatní tvorcovia získavajú diplomy za účasť. Srdečne blahoželáme!

                  Všetky práce si môžete pozrieť v štúdiu na tomto odkaze:

      https://scratch.mit.edu/studios/28846921/.

                  Veríme, že tieto projekty budú inšpirovať aj ostatných spolužiakov k tomu, aby si našli cestu k programovaniu a informatike aj mimo školských hodín.

     • Okresné kolo 49. ročníka Geografickej olympiády

      Je viac ako potešujúce, že aj v čase dištančnej výučby máme žiakov, ktorým nestačí výučba geografie na vyučovacích hodinách, ale majú skutočný záujem rozšíriť si svoje vedomosti nad rámec toho, čo im určujú školské osnovy a zároveň ukázať tieto nadobudnuté vedomosti aj v takej náročnej súťaži ako je Geografická olympiáda.  

      Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo už 49. ročníka Geografickej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentovali žiaci v kategóriách E a F.  V kat. E získal Tomáš Vaľko (tercia) 2. miesto, v kat. F získala Soňa Vaľková (sekunda) 1. miesto a Nina Petrušková (prima) v tej istej kategórii 3. miesto.

      Všetci traja postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16.4.2021.  

      Gratulujeme a držíme prsty!

      Úspešným riešiteľom v svojej kategórii sa stal aj Peter Vaško (prima), ale bez postupu do KK GEO.

   • Kontakty

    • Gymnázium Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
    • 00161187
    • 2020740623
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje