• Novinky

     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

      Školské kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v dňoch 24. – 25. 11. 2020. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V písomnom teste si súťažiaci zmerali sily v receptívnych zručnostiach - počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením a v gramatike a lexike. V ústnej časti súťažiaci v časti role-play viedli rozhovor na určenú tému, ktorá preverila ich slovnú zásobu, schopnosť reagovať a vyjadrovať sa a v druhej časti bolo úlohou súťažiacich vytvoriť príbeh na základe vizuálneho podnetu.

      Súťaže sa zúčastnilo spolu 14 žiakov s nasledovným výsledkom:

       V kategórii 1A /príma, sekunda/:

      1.      miesto: Adam Jaško, sekunda

      2.      miesto: Soňa Vaľková, sekunda

      V kategórii 1B /tercia, kvarta/:

      1.      miesto: Karin Juhaščíková, kvarta

      2.      miesto: Marián Mižák, tercia

      3.      miesto: Liana Podoľaková, kvarta

       V kategórii 2A /1. – 2. roč. SŠ/kvinta, sexta/:

      1.      miesto: Patrik Handra, sexta

      2.      miesto: Lívia Hrešová, sexta

      3.      miesto: Eduard Hvižďak, sexta

      V kategórii 2B /3. – 4. roč. SŠ/septima, oktáva/:

      1.      miesto: Timotej Vaľko, septima

      2.      miesto: Samuel Kovaľ, septima

      3.      miesto: Jana Telehová, 3.A

      V kategórii 2C2 /anglofónni/:

      1. miesto: Samuel Babič, 3.A

       

      Víťazom budú odovzdané diplomy. Ostatní súťažiaci presiahli hranicu minimálneho počtu bodov potrebných pre úspešného riešiteľa a získajú pamätné listiny za účasť.

      V okresnom kole, ktoré sa uskutoční 13.1.2021, nás budú reprezentovať súťažiaci, ktorí skončili na 1. mieste v každej kategórii. Keďže o konečných výsledkoch rozhodovali často minimálne bodové rozdiely medzi súťažiacimi, poďakovanie patrí nielen víťazom, ale všetkým súťažiacim, ktorí presvedčili o výbornom ovládaní jazykových zručností.

       

       

     • Mladý Európan

      19. novembra 2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo 15. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan". Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia sa finále po prvýkrát uskutočnilo netradične - v online priestore.  

      Celoslovenského kola súťaže sa zúčastnilo 12 súťažných tímov – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

      Jeden  z víťazných tímov regionálneho kola bol  aj finálový tím našich študentov: Juliána Tomčová (septima), Samuel Šabak (3. A) a Richard Šeleman (3. A). Hoci sa im nepodarilo umiestniť na prvých troch priečkach, patrí im vďaka za úspešnú reprezentáciu školy a chuť vzdelávať sa vo svojom voľnom čase.

       „Tento ročník súťaže Mladý Európan je veľmi netradičný. Tí, čo sa zúčastnili súťaže v predchádzajúcich rokoch, vedia, že v tejto forme sme finále ešte nerobili, keďže je to súťaž, kde sa zvykneme osobne stretávať. Všetci súťažiaci i pedagógovia však investovali veľmi veľa svojho času a úsilia do prípravy, a preto by bola veľká škoda, keby si svoje široké znalosti nemohli navzájom zmerať a súťaž by sa nekonala. Preto som veľmi rád, že sme našli vhodnú online platformu, ktorá nám umožnila finále súťaže uskutočniť. Súťažiaci boli opäť výborne pripravení, sústredení a šikovní. Navyše preukázali aj veľmi dobré digitálne zručnosti, vďaka čomu mohli  preukázať svoje znalosti o Európe, čo porota patrične ocenila. Pre mňa sú víťazmi všetci súťažiaci, ktorí sa do národného kola prebojovali, a to nielen na základe ich úspechov v regionálnych kolách, ale aj na základe toho, že sa do súťaže zapojili a prejavili záujem prehĺbiť si svoje znalosti o Európe. Aj napriek tomu, že sme s EÚ prepojení už veľa rokov, pri našej práci vidíme, že znalosti o Európe sú v spoločnosti stále nižšie než by mohli byť. No vidíme, že práve mladé generácie sa o Európu zaujímajú a snažia sa o nej čo najviac dozvedieť. To nás veľmi teší a veríme, že to budú môcť aj v praxi čo najviac využiť a šíriť povedomie aj u ostatných. Moje poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, pedagógom i partnerom súťaže, vďaka ktorým sa nám podarilo uskutočniť ďalšie úspešné kolo Mladého Európana,“ povedal Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

                                                                                                                                    Mgr. Dedinová

     • Hodina deťom

      Ďakujeme, že ste sa tento rok rozhodli zapojiť do zbierky v uliciach.

      Ako iste viete, Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá podporuje projekty na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a krízových situáciách. Tento rok nás zasiahli pandemické opatrenia, ktoré ovplyvnia realizáciu našej zbierky. Veľmi vás preto prosíme o kooperáciu a pomoc.

      Zbierka v uliciach sa uskutoční v pôvodnom termíne 19.11., avšak bude len ONLINE.
      Prispieť sa bude dať prostredníctvom online darov alebo cez SMS.

      Teraz vás potrebujeme viac, ako kedykoľvek predtým.

      Prosíme vás, pomôžte nám zdieľať túto informáciu, aby sa dostala k čo najviac ľuďom vo Vašom okolí. Informujte na svojich sociálnych sieťach, na webstránke, a podobne.
      Ak ste škola, pošlite túto informáciu rodičom Vašich žiakov cez EduPage. Stačí, keď skopírujete tento text:

      "Dobrý deň, 19.11. sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk. Ďakujeme!"

      Ak máte akékoľvek otázky pošlite nám ich emailom alebo nám zavolajte na číslo 0940 512 448 a radi Vám na ne spolu s kolegyňou Daškou Popelkovou odpovieme.

      Ešte raz ďakujem, že nám pomáhate pomáhať!

      S pozdravom,

      Veronika Horníková,

      manažérka zbierky Hodina deťom


      ĎAKUJEME VÁM ❤
      A prajeme v týchto ťažkých časoch hlavne veľa zdravia.

       

     • Nenávisť na sieťach – to vôbec nejde

      Gymnáziu v Sobranciach bol opäť udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "Hate speech online  - it doesn't work/ Hass im Netz -  Geht gar nicht" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že naša práca, práca našich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

      V projekte spolupracovali školy z Poľska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Grécka, Rumunska a Slovenska od septembra 2019 do júna 2020. V rôznych aktivitách projektu sme sa zaoberali témou bezpečnosti na internete, diskutovali sme o spôsobe zaobchádzania s osobnými údajmi na sociálnych sieťach, o predchádzaní šikane na sieťach. Vyjadrovali sme svoj protest voči nenávisti na internete. Vytvárali sme logá projektu a hlasovali za najvýstižnejšie logo, vytvorili sme elektronický kalendár s toto témou, vytvorili sme elektronickú knihu s pravidlami netikety. Zostavili sme elektronický slovník v nemeckom a anglickom jazyku, nakoľko tieto jazyky boli komunikačnými jazykmi.

      Aj tento projekt je ukážkou toho, ako sa dá veľmi zaujímavým spôsobom a v spoločnej európskej triede rozpracovať  závažná téma, ktorá je pre mladých ľudí potrebná. ETwinning  spoluprácu chceme naďalej rozvíjať v nových projektoch.

   • Kontakty

    • Gymnázium Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
    • 00161187
    • 2020740623
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje