• Novinky

     • Otvorenie školského roku 2020/2021

      Oznam pre žiakov/ rodičov/ zákonných zástupcov

       

      Otvorenie  školského roku 2020/2021 sa uskutoční  2. septembra 2020 o 8.00 hod. v triedach.

       Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie Vás žiadame o dodržiavanie týchto opatrení:

      1. Do budovy školy vstupujú len žiaci, nevstupujú rodičia a iné osoby.
      2. Do budovy školy vstupujú žiaci takto:  P, S, T, Q, Sx, Sp predným vchodom,

                                                                     K, O, I.A, II.A, III.A, IV.A zadným vchodom.

      1. Žiaci vstupujú  do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
      2. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky.
      3. Každý žiak 2. septembra 2020 odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo   Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy. 

      (Dokument  si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť, prípadne vyzdvihnúť tlačivo v kancelárii  školy v čase od 8.00 do 13.00 hod.)

      Ďalšie informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania budeme zverejňovať postupne na stránke školy.

      V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok kontaktujte školu, resp. triednych učiteľov.

      Dotaznik_a_vyhlasenie_ZZ.docx

      Dotaznik_a_vyhlasenie_ZZ.pdf

       

     • Ďalší schválený projekt Erasmus+ pre našich žiakov

      V rámci programu Erasmus+ sme spolu s našimi partnermi podali prihlášku projektu pod názvom ′′ Act 4 Non Toxic Lifestyle ′′. Prihlášku do projektu podávala naša partnerská škola, s ktorou spolupracujeme už na  jednom projekte, Collegium Leonium in Sierpc. Okrem nich  budeme spolupracovať so školami zo Španielska, Turecka a Talianska. Takže naši študenti opäť získali šancu pracovať na medzinárodnom projekte, zlepšovať  svoje zručnosti a naučiť sa viesť zdravší  životný štýl. Všetky náklady na priebeh projektu ako aj náklady na vycestovanie našich žiakov budú plne hradené Európskou úniou z prostriedkov programu Erasmus+.  Tešíme sa na ďalšiu dvojročnú spoluprácu. 

   • Kontakty

    • Gymnázium Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
    • 00161187
    • 2020740623
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje