Gymnázium

 

Navigácia

eTwinning Projekt "Reklamné kampane našich regiónov - Werbekampagnen von unseren Regionen" Projekt "Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali komu - Helfen, ohne zu fragen wem" Projekt "Festival kultúr - Das Festival der Kulturen" Projekt Pomaly, ale bezpečne – Langsam, aber sicher Europäer unterschiedlich, aber zusammen – Európania rozdielni, ale spoločne Unterschiede machen uns schön - Rozdiely nás robia peknými

eTwinning

Projekt "Festival kultúr - Das Festival der Kulturen"

Projekt  FESTIVAL KULTÚR - Das Festival der Kulturen

Zostaviteľky projektu: Irina Shevtshenko – Estónsko

                                   Marina  Kalligianni – Grécko

Realizátorky projektu: Anna Tomašurová – Slovensko 

                                   Radmila Beľanová - Slovensko

                                   Ina Baumane – Lotyšsko

                                   Anna Kaźmierczak - Poľsko

 

Realizácia projektu: november 2010 – máj 2011

Téma projektu: Tolerancia a rešpekt medzi európskymi kultúrami navzájom.

Do projektu sa zapojilo 17 žiakov našej školy. Spolupracovali sme so školami z Estónska, Lotyšska, Grécka a Poľska. Komunikačným jazykom bola nemčina. Cieľom bolo šírenie myšlienky tolerancie a rešpektu medzi európskymi kultúrami. Zostavili sme blog, v ktorom sme prezentovali činnosti žiakov: predstaviť seba, svoju školu, svoje mesto, predstaviť kultúrnu tradíciu, oslavu sviatkov – Vianoce, Veľká noc,  pripraviť recepty s tradičnými jedlami, nahrať ľudové piesne svojej krajiny, predstaviť módne trendy v obliekaní a v závere zostaviť Twinnhitparádu s 10 najobľúbenejšími hitmi svojej krajiny. To všetko žiaci realizovali s podporou IKT.

V rámci projektového týždňa v máji sme  predstavili  konkrétne výsledky našej spolupráce žiakom a učiteľom našej školy, aby sme ukázali príspevky  modernizácie vyučovacieho procesu pomocou Web 2  nástrojov a  získali žiakov pre prácu v eTwinningových  projektoch.

Link projektu: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p37200

Ocenenia: Národný certifikát kvality

                   Európsky certifikát kvality