Gymnázium

 

Navigácia

eTwinning Projekt "Reklamné kampane našich regiónov - Werbekampagnen von unseren Regionen" Projekt "Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali komu - Helfen, ohne zu fragen wem" Projekt "Festival kultúr - Das Festival der Kulturen" Projekt Pomaly, ale bezpečne – Langsam, aber sicher Europäer unterschiedlich, aber zusammen – Európania rozdielni, ale spoločne Unterschiede machen uns schön - Rozdiely nás robia peknými

eTwinning

Projekt "Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali komu - Helfen, ohne zu fragen wem"

Projekt  Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali komu - "Helfen, ohne zu fragen wem"

                                                                                                                                                    Henri Dunant

Zostaviteľky projektu:  Anna Tomašurová – Slovensko

                                    Elżbieta Dziedzicka – Poľsko

 

Téma projektu: Nezištná pomoc človeku bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, náboženstvo.

Realizácia projektu: november 2014 – január 2015

V projekte participovalo 12 žiakov z našej školy a 8 žiakov z poľského Olsztynu. Pracovným jazykom projektu bola nemčina. Cieľom projektu bolo šírenie myšlienky prvej pomoci a pomoci človeku vôbec. Téma pomoci a starostlivosti o zdravie bola rozpracovaná vo výchovno-vzdelávacom pláne v období november – december. Vyučujúce pripravili interaktívne vyučovanie – online cvičenia, poľsko-slovensko-nemecký slovník k zadanej téme a dialógy. Uskutočnili sa videokonferencie, na ktorých si žiaci overili svoje jazykové zručnosti v nemeckom jazyku naživo. Žiaci pracovali v národných a v medzinárodných skupinách– pripravili spoločné PPT prezentácie s témami: História Červeného kríža, Prvá pomoc pri autonehode, Iné formy pomoci. K jednotlivým aktivitám boli nahrané videá a boli využité rôzne Web 2 nástroje.

Dobrým príkladom spájania učenia so životnými situáciami bol vianočný bazár v našej škole, ktorým sme finančne podporili onkologických pacientov v Nemocnici v Michalovciach.

Výsledky práce v projekte Pomáhať boli prezentované na vlastnom blogu a žiakom našej školy. Tiež sme prezentovali projekt žiakom Základnej školy Komenského 6 v Sobranciach.

Svojimi aktivitami sme chceli podporiť spoločné  vyučovanie dvoch európskych škôl interaktívne, upevnenie jazykových kompetencií v nemeckom jazyku, podporiť žiakov v ich snahe pomáhať iným ľuďom.

Link projektu: https://twinspace.etwinning.net/2771/home

O kvalite projektu svedčí ocenenie na záver: Učiteľ mesiaca za mesiac január.

 

Ďalšie ocenenia: Národný certifikát kvality

                             1. miesto v celoslovenskej súťaži v kategórii stredné školy

                             Európsky certifikát kvality